Newsgroup:
soc.culture.hmong
Add New Display Options
4
replies
Puas tseem muaj ib lub forum twg kws zoo xws/thooj le lub SCH nuav hab?
started 2014-07-16 00:29:07 UTC
2017-09-28 21:36:07 UTC
Vaj Ncuab
3
replies
Xuas mis loj
started 2017-03-27 04:56:14 UTC
2017-09-21 05:49:58 UTC
n***@gmail.com
7
replies
peb cov hmoob nyob sab Region Military I LAOS
started 2017-08-27 19:27:49 UTC
2017-09-11 03:06:19 UTC
Vaj Ncuab
2
replies
MEJ TXAWM MUAB LUB TEBCHAWS SCH NUAV TSO POV TSEG LAWM TAG LOV?
started 2017-05-11 01:13:06 UTC
2017-08-11 21:20:30 UTC
Vaj Ncuab
76
replies
moob lub neej affair
started 2009-01-19 17:17:55 UTC
2017-07-13 13:56:10 UTC
c***@gmail.com
15
replies
Cia kuv qhia nej txog kev zoo nyob
started 2009-03-25 21:15:14 UTC
2017-07-02 02:47:57 UTC
w***@gmail.com
7
replies
Xeeb Xyooj
started 2017-05-05 21:43:09 UTC
2017-06-19 17:14:30 UTC
Mojtuam
27
replies
Paula Yang - not the Hmong Spokesperson
started 2007-08-13 23:08:11 UTC
2017-06-19 01:42:12 UTC
y***@gmail.com
9
replies
Hmoob cov xovtooj cua Tele-conferences
started 2012-04-24 15:55:27 UTC
2017-05-30 19:13:13 UTC
a***@gmail.com
6
replies
Hmong Transgender
started 2016-04-12 06:15:32 UTC
2017-05-30 18:41:28 UTC
r***@gmail.com
44
replies
hmong vietnamese general visit hmong u.s.a.
started 2007-12-10 18:39:54 UTC
2017-05-21 01:26:40 UTC
v***@gmail.com
2
replies
Does anyone have a full list of Captain/Commanders during the war?
started 2017-05-16 18:01:20 UTC
2017-05-18 21:31:38 UTC
9tiam
3
replies
Paj Cai yog Hmoob Vwj los yog Hmoob Xyooj ?
started 2017-04-12 20:41:09 UTC
2017-05-01 14:54:32 UTC
zajlaug xyoo
11
replies
Hmoob KGB nyob Califonia.
started 2007-07-08 06:50:47 UTC
2017-04-19 11:31:58 UTC
z***@gmail.com
8
replies
Hlaus nkauj hmoob Laos Lis xov tooj thiab Chaws Nyob
started 2008-06-11 14:27:33 UTC
2017-04-05 08:09:40 UTC
h***@gmail.com
2
replies
Paj Kaub Hawj Tag Sim Neej Lawm
started 2017-04-02 14:53:23 UTC
2017-04-02 14:58:22 UTC
s***@gmail.com
25
replies
mej koob nkhaus mas zoo li tus no
started 2008-09-16 14:20:14 UTC
2017-03-29 06:20:12 UTC
g***@gmail.com
3
replies
First Hmoob high Official
started 2017-03-17 14:17:52 UTC
2017-03-21 01:24:04 UTC
unkown
17
replies
Yawg Hlob General Vang Pao yug qhov twg thiab xyoo twg ?
started 2017-03-05 21:02:21 UTC
2017-03-20 23:50:43 UTC
sengsu lynhiavu
25
replies
Congratulation Mrs. Pany Yathotou!
started 2006-03-22 06:49:42 UTC
2017-03-17 14:24:31 UTC
b***@earthlink.net
6
replies
High Ranking of Hmoob Ladies in Laos
started 2017-03-02 21:46:28 UTC
2017-03-06 23:57:31 UTC
Vaj Ncuab
2
replies
A letter from Jerry Daniels (1941-1982)
started 2016-09-22 05:03:53 UTC
2017-03-05 22:20:47 UTC
e***@gmail.com
7
replies
Vaj Lug Kub?
started 2008-10-24 18:11:21 UTC
2017-02-27 15:01:45 UTC
k***@gmail.com
3
replies
Txawj xwb tsis tau ntse
started 2017-02-02 14:21:37 UTC
2017-02-11 15:13:14 UTC
k***@gmail.com
2
replies
What is so special about Sayaboury? Why did we want this area of land to be our country?
started 2017-01-26 04:39:57 UTC
2017-02-08 00:00:41 UTC
Moobthaibteb Moobtwmzeej
2
replies
Lt. Col. Harrison Jack share his story about Plot to overthrow Laos
started 2011-01-16 17:11:29 UTC
2017-01-24 17:58:11 UTC
n***@gmail.com
12
replies
Poj Nrauj
started 2012-01-06 21:03:28 UTC
2017-01-24 14:27:12 UTC
n***@gmail.com
7
replies
qhia saib qaib hu plig thiab ntaus tus kuam
started 2007-11-12 14:03:17 UTC
2017-01-24 14:10:36 UTC
n***@gmail.com
2
replies
hmoob tsi yog Montagnard
started 2017-01-15 12:37:58 UTC
2017-01-23 17:32:19 UTC
b***@earthlink.net
2
replies
Xa mus rau DR. Vam Huas Yaj
started 2017-01-22 02:23:47 UTC
2017-01-22 23:40:24 UTC
b***@earthlink.net
Click to Load More...
Loading...