Newsgroup:
soc.culture.hmong
Add New Display Options
5
replies
Puas tseem muaj ib lub forum twg kws zoo xws/thooj le lub SCH nuav hab?
started 2014-07-16 00:29:07 UTC
2017-11-20 18:36:48 UTC
noogdlej
16
replies
Xeeb Xyooj
started 2017-05-05 21:43:09 UTC
2017-11-11 01:01:53 UTC
Vaj Ncuab
1
reply
(IVÁN): ISRAEL ESCAPED CAPTIVITY TO LIBERATE THE NATIONS FROM HELL’S CAPTIVITY:
started 2017-11-05 13:52:56 UTC
2017-11-07 12:59:43 UTC
t***@gmail.com
29
replies
Paula Yang - not the Hmong Spokesperson
started 2007-08-13 23:08:11 UTC
2017-11-07 12:54:42 UTC
t***@gmail.com
1
reply
I going to Church last weekend
started 2017-11-07 12:01:13 UTC
2017-11-07 12:06:43 UTC
t***@gmail.com
1
reply
KUV HNOV IB TUG KWV TSHAJ TAWM TIAS NEJ KOOS HAUM MUAJ IB CO PHAU NTAWB ZAJ TSHOOB THIAB TXIV XAIV PUB DAWB RAU COV NEEG XAV KAWM KAB LIS KEV CAI HMOOB NOV TAB SIS KUV HOS TSIS NCO CUV CHAW NYOB THIAB XOV TOOJ LAWM LUB CAIJ NO KUV XAV TAU KUV NRHIAV
started 2017-11-03 19:22:27 UTC
2017-11-03 19:26:10 UTC
b***@gmail.com
3
replies
Xuas mis loj
started 2017-03-27 04:56:14 UTC
2017-09-21 05:49:58 UTC
n***@gmail.com
7
replies
peb cov hmoob nyob sab Region Military I LAOS
started 2017-08-27 19:27:49 UTC
2017-09-11 03:06:19 UTC
Vaj Ncuab
2
replies
MEJ TXAWM MUAB LUB TEBCHAWS SCH NUAV TSO POV TSEG LAWM TAG LOV?
started 2017-05-11 01:13:06 UTC
2017-08-11 21:20:30 UTC
Vaj Ncuab
76
replies
moob lub neej affair
started 2009-01-19 17:17:55 UTC
2017-07-13 13:56:10 UTC
c***@gmail.com
15
replies
Cia kuv qhia nej txog kev zoo nyob
started 2009-03-25 21:15:14 UTC
2017-07-02 02:47:57 UTC
w***@gmail.com
9
replies
Hmoob cov xovtooj cua Tele-conferences
started 2012-04-24 15:55:27 UTC
2017-05-30 19:13:13 UTC
a***@gmail.com
6
replies
Hmong Transgender
started 2016-04-12 06:15:32 UTC
2017-05-30 18:41:28 UTC
r***@gmail.com
44
replies
hmong vietnamese general visit hmong u.s.a.
started 2007-12-10 18:39:54 UTC
2017-05-21 01:26:40 UTC
v***@gmail.com
2
replies
Does anyone have a full list of Captain/Commanders during the war?
started 2017-05-16 18:01:20 UTC
2017-05-18 21:31:38 UTC
9tiam
3
replies
Paj Cai yog Hmoob Vwj los yog Hmoob Xyooj ?
started 2017-04-12 20:41:09 UTC
2017-05-01 14:54:32 UTC
zajlaug xyoo
11
replies
Hmoob KGB nyob Califonia.
started 2007-07-08 06:50:47 UTC
2017-04-19 11:31:58 UTC
z***@gmail.com
8
replies
Hlaus nkauj hmoob Laos Lis xov tooj thiab Chaws Nyob
started 2008-06-11 14:27:33 UTC
2017-04-05 08:09:40 UTC
h***@gmail.com
2
replies
Paj Kaub Hawj Tag Sim Neej Lawm
started 2017-04-02 14:53:23 UTC
2017-04-02 14:58:22 UTC
s***@gmail.com
25
replies
mej koob nkhaus mas zoo li tus no
started 2008-09-16 14:20:14 UTC
2017-03-29 06:20:12 UTC
g***@gmail.com
3
replies
First Hmoob high Official
started 2017-03-17 14:17:52 UTC
2017-03-21 01:24:04 UTC
unkown
17
replies
Yawg Hlob General Vang Pao yug qhov twg thiab xyoo twg ?
started 2017-03-05 21:02:21 UTC
2017-03-20 23:50:43 UTC
sengsu lynhiavu
25
replies
Congratulation Mrs. Pany Yathotou!
started 2006-03-22 06:49:42 UTC
2017-03-17 14:24:31 UTC
b***@earthlink.net
6
replies
High Ranking of Hmoob Ladies in Laos
started 2017-03-02 21:46:28 UTC
2017-03-06 23:57:31 UTC
Vaj Ncuab
2
replies
A letter from Jerry Daniels (1941-1982)
started 2016-09-22 05:03:53 UTC
2017-03-05 22:20:47 UTC
e***@gmail.com
7
replies
Vaj Lug Kub?
started 2008-10-24 18:11:21 UTC
2017-02-27 15:01:45 UTC
k***@gmail.com
3
replies
Txawj xwb tsis tau ntse
started 2017-02-02 14:21:37 UTC
2017-02-11 15:13:14 UTC
k***@gmail.com
2
replies
What is so special about Sayaboury? Why did we want this area of land to be our country?
started 2017-01-26 04:39:57 UTC
2017-02-08 00:00:41 UTC
Moobthaibteb Moobtwmzeej
2
replies
Lt. Col. Harrison Jack share his story about Plot to overthrow Laos
started 2011-01-16 17:11:29 UTC
2017-01-24 17:58:11 UTC
n***@gmail.com
12
replies
Poj Nrauj
started 2012-01-06 21:03:28 UTC
2017-01-24 14:27:12 UTC
n***@gmail.com
Click to Load More...
Loading...