Discussion:
Seeking orphan to be my sons & Daughters
(too old to reply)
b***@earthlink.net
2017-01-09 01:03:22 UTC
Permalink
Raw Message
Welcome Orphans to be Step-sons & Daughters
Miv tub thiab Miv Ntxhai Txais Ntsuag Los Ua Kuv Cov Miv nyuam.
Thov tshaj rau cov miv nyaum ntsuag uas zoo li ram gab no los ua kuv cov mivnyuam.
1. 8-16 years old
2. Country: Laos, Vietnam, Kampuchea, Thailand, Myanmar, & China
3. Two orphans from each country
4. Scan a photo to my email address ***@yahoo.com
Vaj Ncuab
2017-01-09 03:22:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by b***@earthlink.net
Welcome Orphans to be Step-sons & Daughters
Miv tub thiab Miv Ntxhai Txais Ntsuag Los Ua Kuv Cov Miv nyuam.
Thov tshaj rau cov miv nyaum ntsuag uas zoo li ram gab no los ua kuv cov mivnyuam.
1. 8-16 years old
2. Country: Laos, Vietnam, Kampuchea, Thailand, Myanmar, & China
3. Two orphans from each country
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;


Cov menyuam tsuag ces txawm yog koj kuv peb cov me Hmoob hav zoov ntag, Yaj Lwm, Vaj Tswv Cim lawv puab tais zaws nroj lawm ntxov, Txooj Lauj Hawj lawv ces raug Tseemfwv Nplog (LPRD) kuaj lab tag tsaib no lawm. Kas moos tsis muaj es txhob dag dag Hmoob thiaj tsis tuag os mog.
b***@earthlink.net
2017-01-09 16:38:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by b***@earthlink.net
Welcome Orphans to be Step-sons & Daughters
Miv tub thiab Miv Ntxhai Txais Ntsuag Los Ua Kuv Cov Miv nyuam.
Thov tshaj rau cov miv nyaum ntsuag uas zoo li ram gab no los ua kuv cov mivnyuam.
1. 8-16 years old
2. Country: Laos, Vietnam, Kampuchea, Thailand, Myanmar, & China
3. Two orphans from each country
5. I will pay for education, housing, and wedding
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;
Cov menyuam tsuag ces txawm yog koj kuv peb cov me Hmoob hav zoov ntag, Yaj Lwm, Vaj Tswv Cim lawv puab tais zaws nroj lawm ntxov, Txooj Lauj Hawj lawv ces raug Tseemfwv Nplog (LPRD) kuaj lab tag tsaib no lawm. Kas moos tsis muaj es txhob dag dag Hmoob thiaj tsis tuag os mog.
b***@earthlink.net
2017-01-10 04:16:03 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vaj Ncuab
Post by b***@earthlink.net
Welcome Orphans to be Step-sons & Daughters
Miv tub thiab Miv Ntxhai Txais Ntsuag Los Ua Kuv Cov Miv nyuam.
Thov tshaj rau cov miv nyaum ntsuag uas zoo li ram gab no los ua kuv cov mivnyuam.
1. 8-16 years old
2. Country: Laos, Vietnam, Kampuchea, Thailand, Myanmar, & China
3. Two orphans from each country
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;
Cov menyuam tsuag ces txawm yog koj kuv peb cov me Hmoob hav zoov ntag, Yaj Lwm, Vaj Tswv Cim lawv puab tais zaws nroj lawm ntxov, Txooj Lauj Hawj lawv ces raug Tseemfwv Nplog (LPRD) kuaj lab tag tsaib no lawm. Kas moos tsis muaj es txhob dag dag Hmoob thiaj tsis tuag os mog.
uab nyuab Vaj ncuab. Kuv tsis tau hais txog Political los sa. Kuv hais txog kev pab miv nyaum ntsuag xwb laiv.
Loading...