Discussion:
Ua Cas cov uas xij hais lus saib tsi taus Donald Trump tsi hais lus li lawm?
(too old to reply)
y***@gmail.com
2016-12-05 23:34:32 UTC
Permalink
Raw Message
this is why we say "hmoov" los txog lawm.

tseg ntev cov phoojywg....sawvdaws nyob zoo po?
t***@yahoo.com
2016-12-08 15:24:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by y***@gmail.com
this is why we say "hmoov" los txog lawm.
tseg ntev cov phoojywg....sawvdaws nyob zoo po?
koj hais li cas no? yog koj tsi ntseeg ces npaj nawb--yog Elected P Trump ua rog ntso Suav ces koj kuv wb quavtawm thiab ntshe lawv tseem yuav label hmoob phem tshaj cov Yivpooj thaum 1945 thiab tseem yuav coj koj kuv wb cov hmoob dubhaus no mus nyog concentration camp li thaum ub os mog.

nyeem tau...
http://www.cnbc.com/2016/12/02/donald-trump-risks-china-rift-with-taiwan-call.html

https://www.ft.com/content/fd19907e-b8d4-11e6-961e-a1acd97f622d

http://www.news.com.au/finance/work/leaders/donald-trump-taiwan-phone-call-behind-chinas-measured-reaction/news-story/c19503d5d97682e8bf3bedb1d3ddd46c

Born
t***@yahoo.com
2016-12-08 19:46:17 UTC
Permalink
Raw Message
yog koj tsi xav xwb, yog koj muab ua twb zoo xav ces...

Lub tsamthawj no thiab txheej-tshoj no yog Racism&Religions century. Lub ntiajteb yeej zam tsis dhau npluav rog #3 nyob rau lub ntiajteb kiag yog tseem xaiv cov zoo li US president, Russian President, North Korean President, Chinese President, Philippine tus nom thiab nrog rau cov nom nyob sab Middle East los sibnraus rau tus xwmtxheej ntiajteb tamsim no naj...

Cov rog Racism and Religions no tseem phomsij "danger" tshaj cov rog sib txeeb fwjchim thiab kev npluanuj lawm, vim cov rog religion/racism no txuam kev vwm txog lub fwjchim tswvntuj tsim thiab tsawb tso rau ntiajteb.

txhob muab xav deb deb xwb, tsam ces koj kuv peb cov minorities no tsi muaj chaw faus li xwb os nawb...

Born

Loading...