Discussion:
Who is the Next Hmoob NaiPhoo
(too old to reply)
b***@gmail.com
2016-08-12 22:43:55 UTC
Permalink
Raw Message
Hab Ya cov miv boj yaij. Who is the next Hmoob Nai Phoo???????
Kav tsij baj saib seb hnub tim peb lub kaum hlis 2016 no seb yog leej twg yuav tau promotion los txais yuav 2 Hmoob stars general nyob rau ib ghov chaws very surprise uas nej yuav pom rau nws conference & TV.

Colonel Vajncuab. Koj yog tus pheej paub txhua yam yav tag thiab ghov tom ntej. Koj sib saib seb yog leej twg nab?

Kuv ghia tau rau nej hais tia tsis yog kuv, tsis yog Xeeb xyooj, Tejzaum yog koj tus tub, yog kuv tus dab laug, yog koj tus kwvtij, yog koj yaum txiv. Kav tsij mus hnug nej cov saub seb yauv yog leej twg tiag nawb.

Tus nov mas yogi b tug xum tuag los theej Hmoob thiab nrhiav kev ncaj ncees rau Hmoob nim nov thiab yav tomntej.
Vaj Ncuab
2016-08-14 02:19:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by b***@gmail.com
Hab Ya cov miv boj yaij. Who is the next Hmoob Nai Phoo???????
Kav tsij baj saib seb hnub tim peb lub kaum hlis 2016 no seb yog leej twg yuav tau promotion los txais yuav 2 Hmoob stars general nyob rau ib ghov chaws very surprise uas nej yuav pom rau nws conference & TV.
Colonel Vajncuab. Koj yog tus pheej paub txhua yam yav tag thiab ghov tom ntej. Koj sib saib seb yog leej twg nab?
Kuv ghia tau rau nej hais tia tsis yog kuv, tsis yog Xeeb xyooj, Tejzaum yog koj tus tub, yog kuv tus dab laug, yog koj tus kwvtij, yog koj yaum txiv. Kav tsij mus hnug nej cov saub seb yauv yog leej twg tiag nawb.
Tus nov mas yogi b tug xum tuag los theej Hmoob thiab nrhiav kev ncaj ncees rau Hmoob nim nov thiab yav tomntej.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;


Col. Yee Cha Hang (West Point) class of 1991, Lt. Col. Tong Vang (West Point) class of 1994, Lt. Col. Pheng Lor (West Point) class of 1995, one of them will be the first Hmong General in the US Army. Maj. Ted B. Yang (US Air Force Academy) class of 2005 will be the first Hmong (Colonel/General) in the US Air Force.
Vaj Ncuab
2016-08-14 03:43:44 UTC
Permalink
Raw Message
Post by b***@gmail.com
Hab Ya cov miv boj yaij. Who is the next Hmoob Nai Phoo???????
Kav tsij baj saib seb hnub tim peb lub kaum hlis 2016 no seb yog leej twg yuav tau promotion los txais yuav 2 Hmoob stars general nyob rau ib ghov chaws very surprise uas nej yuav pom rau nws conference & TV.
Colonel Vajncuab. Koj yog tus pheej paub txhua yam yav tag thiab ghov tom ntej. Koj sib saib seb yog leej twg nab?
Kuv ghia tau rau nej hais tia tsis yog kuv, tsis yog Xeeb xyooj, Tejzaum yog koj tus tub, yog kuv tus dab laug, yog koj tus kwvtij, yog koj yaum txiv. Kav tsij mus hnug nej cov saub seb yauv yog leej twg tiag nawb.
Tus nov mas yogi b tug xum tuag los theej Hmoob thiab nrhiav kev ncaj ncees rau Hmoob nim nov thiab yav tomntej.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;Thaum peb ua Chaofa 1975 mas Saub Nyiaj Pov tsa yawg ua Txiv Ntuj, kuv txiv tau Lt. General, kuv cov txiv ntxawm, cov tijlaug mas yog Colonel thiab Brig. General tag tug, kuv txiv yog tus thawj Cob Fab nyob Nam Sem (Naj Xeem) kuv txiv cov tub rog muaj 300 tawm leej, but nws lub rank yog Lt. General. Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm. Tuaj txog rooj teb no lo tseem rho nyiaj mus yuav nom, ua Naiphome, coj hnub qub thiab me dais daj vog.

Kawm tawm nyob US Army Academy (West Point) tshua tau Houei Tri (2nd Lieutenant) xwb, yuav tau Houei Tho (1st Lieutenant) yuav tsum siv sihawm 2-3 xyoo thiab tau ua tug Platoon Commander saib 40 tus tub rog, yuav tau Houei Et (Captain) yuav tsum nce mus ua Nai Kong Houei (Campany Commander), yuav tau Phanh Tri (Major) yuav tsum raug nce mus ua Nai Kong Phanh (Battalion) Commander, yuav tau Lt. Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Regiment (GM), yuav tau Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Brigade (3 Regiments), yuav tau Brig. General yuav tsum raug nce mus tuav Ligth Intantry Division Commander (10,000 tus tub rog), yuav tau (Phom Tri (Maj. General) yuav tsum raug nce mus ua Division Commander (15,000 - 17,000 tus tub rog), yuav tau Phom Tho (Lt. General) yuav tsum raug nce mus tuav US Army Corp Commander, yuav tau Phom Et (General) yuav tsum raug nce mus tuav Theater Operations, US Army Chief of Staff. No yog Amelicas tus Structure nyob hauv US Army.


Nco ntsoov nyob Looj Ceeb (1975) Maj. General Vang Pao tau Major General thaum March 1966, 1975 Vang Pao tseem yog Maj. General. Yog Vang Pao tsis tau mus tuav tus FAR Commander in Chief mas Vang Pao yeej tsis lam tau Lt. General. Why? Ouane Ratikoun yuav tau Lt. General yuav tsum yog Ouane tau ua tug FAR Commander in Chief, Bounpone Mathepharack yuav tau Lt. General los Bounpone yuav tsum raug nce mus hloov Ouane.

Oudone Sananikone tau Major General thaum 1964, yog tus Deputy Minister of Defense, yog tus FAR Chief of Staff before Maj. Gen. Phasouk los 1975 Oudone tseem yog Major General. Kouprasith Abhay tau Maj. General thaum 1964, yog tus MR5 Commander (1960-71), yog FAR Deputy Commander in Chief (1971-75) Kouprasith tseem tau Major General xwb. Phasouk S. Rasaphack tau Maj. General (1964) thiab yog tus MR4 Commander (1960-71), yog FAR Chief of Staff (1971-75) Phasouk tseem tau Major General xwb. Sarith D. Sasorith tau Maj. General (1966), yog MR2 Commander thaum Kong Le ntaus Tiaj Rhawv Zeb (VP ntes Brig. Gen. Amkha) tag, yog Commander of Royal Lao Air Force hloov Brig. Gen. Thao Ma Manosith & Deputy Chief of Staff, 1975 Sarith D. Sasorith tseem yog Major General. Hmoob yuav tsum paub txaj muag.

Kwvntxawg Mouabee Chaofa, koj loj hlob nyob Looj Ceeb, koj yeej paub tias 1966 Col. Chansom Pardimonivong yog MR2 Deputy Commander thiab tau full Colonel, 1975 Chansom tseem yog Colonel xwb. 1968 Col. Boun Noi Phophongsavanh tau full Colonel, yog MR2 FAR Chief of Staff, Sam Neua Sub-division Commander, 1975 Boun Noi tseem yog Colonel. 1968 Col. Tou Sengaroun tau full Colonel thiab yog MR2 FAR Deputy Chief, then MR2 FAR Chief of Staff, 1975 Col. Tou Sengaroun tseem yog Colonel, Col. Douangta Norasing, Col. Sisavath Vongkhamheuang, Col. Phan-enh Inthavixay, Col. Bounchan Thammavong, Col. Bouala Nammathao lawv txhua tug yog full Colonel thaum 1970, 1975 lawv tseem yog Colonel tag tug.

1968-69 Suav Yaj, Ntsuab Vaj, Lis Xws Nplooj Lisfoom, Lis Xab, Lis Tub Pos, Tub Lwj Muas, Neej Tswb Thoj lawv tseemyog Major tag tug xwb. Cov Nplog teev los saum no lawv twb tau Colonel tag tug lawm. Nplog txawj ntawv, luag yog neeg Nplog es luag twb tsis tau Naiphome ua cas tus Hmoob thiaj yuav vwm ua luaj?
b***@gmail.com
2016-08-14 22:33:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vaj Ncuab
Post by b***@gmail.com
Hab Ya cov miv boj yaij. Who is the next Hmoob Nai Phoo???????
Kav tsij baj saib seb hnub tim peb lub kaum hlis 2016 no seb yog leej twg yuav tau promotion los txais yuav 2 Hmoob stars general nyob rau ib ghov chaws very surprise uas nej yuav pom rau nws conference & TV.
Colonel Vajncuab. Koj yog tus pheej paub txhua yam yav tag thiab ghov tom ntej. Koj sib saib seb yog leej twg nab?
Kuv ghia tau rau nej hais tia tsis yog kuv, tsis yog Xeeb xyooj, Tejzaum yog koj tus tub, yog kuv tus dab laug, yog koj tus kwvtij, yog koj yaum txiv. Kav tsij mus hnug nej cov saub seb yauv yog leej twg tiag nawb.
Tus nov mas yogi b tug xum tuag los theej Hmoob thiab nrhiav kev ncaj ncees rau Hmoob nim nov thiab yav tomntej.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;
Thaum peb ua Chaofa 1975 mas Saub Nyiaj Pov tsa yawg ua Txiv Ntuj, kuv txiv tau Lt. General, kuv cov txiv ntxawm, cov tijlaug mas yog Colonel thiab Brig. General tag tug, kuv txiv yog tus thawj Cob Fab nyob Nam Sem (Naj Xeem) kuv txiv cov tub rog muaj 300 tawm leej, but nws lub rank yog Lt. General. Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm. Tuaj txog rooj teb no lo tseem rho nyiaj mus yuav nom, ua Naiphome, coj hnub qub thiab me dais daj vog.
Kawm tawm nyob US Army Academy (West Point) tshua tau Houei Tri (2nd Lieutenant) xwb, yuav tau Houei Tho (1st Lieutenant) yuav tsum siv sihawm 2-3 xyoo thiab tau ua tug Platoon Commander saib 40 tus tub rog, yuav tau Houei Et (Captain) yuav tsum nce mus ua Nai Kong Houei (Campany Commander), yuav tau Phanh Tri (Major) yuav tsum raug nce mus ua Nai Kong Phanh (Battalion) Commander, yuav tau Lt. Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Regiment (GM), yuav tau Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Brigade (3 Regiments), yuav tau Brig. General yuav tsum raug nce mus tuav Ligth Intantry Division Commander (10,000 tus tub rog), yuav tau (Phom Tri (Maj. General) yuav tsum raug nce mus ua Division Commander (15,000 - 17,000 tus tub rog), yuav tau Phom Tho (Lt. General) yuav tsum raug nce mus tuav US Army Corp Commander, yuav tau Phom Et (General) yuav tsum raug nce mus tuav Theater Operations, US Army Chief of Staff. No yog Amelicas tus Structure nyob hauv US Army.
Nco ntsoov nyob Looj Ceeb (1975) Maj. General Vang Pao tau Major General thaum March 1966, 1975 Vang Pao tseem yog Maj. General. Yog Vang Pao tsis tau mus tuav tus FAR Commander in Chief mas Vang Pao yeej tsis lam tau Lt. General. Why? Ouane Ratikoun yuav tau Lt. General yuav tsum yog Ouane tau ua tug FAR Commander in Chief, Bounpone Mathepharack yuav tau Lt. General los Bounpone yuav tsum raug nce mus hloov Ouane.
Oudone Sananikone tau Major General thaum 1964, yog tus Deputy Minister of Defense, yog tus FAR Chief of Staff before Maj. Gen. Phasouk los 1975 Oudone tseem yog Major General. Kouprasith Abhay tau Maj. General thaum 1964, yog tus MR5 Commander (1960-71), yog FAR Deputy Commander in Chief (1971-75) Kouprasith tseem tau Major General xwb. Phasouk S. Rasaphack tau Maj. General (1964) thiab yog tus MR4 Commander (1960-71), yog FAR Chief of Staff (1971-75) Phasouk tseem tau Major General xwb. Sarith D. Sasorith tau Maj. General (1966), yog MR2 Commander thaum Kong Le ntaus Tiaj Rhawv Zeb (VP ntes Brig. Gen. Amkha) tag, yog Commander of Royal Lao Air Force hloov Brig. Gen. Thao Ma Manosith & Deputy Chief of Staff, 1975 Sarith D. Sasorith tseem yog Major General. Hmoob yuav tsum paub txaj muag.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa, koj loj hlob nyob Looj Ceeb, koj yeej paub tias 1966 Col. Chansom Pardimonivong yog MR2 Deputy Commander thiab tau full Colonel, 1975 Chansom tseem yog Colonel xwb. 1968 Col. Boun Noi Phophongsavanh tau full Colonel, yog MR2 FAR Chief of Staff, Sam Neua Sub-division Commander, 1975 Boun Noi tseem yog Colonel. 1968 Col. Tou Sengaroun tau full Colonel thiab yog MR2 FAR Deputy Chief, then MR2 FAR Chief of Staff, 1975 Col. Tou Sengaroun tseem yog Colonel, Col. Douangta Norasing, Col. Sisavath Vongkhamheuang, Col. Phan-enh Inthavixay, Col. Bounchan Thammavong, Col. Bouala Nammathao lawv txhua tug yog full Colonel thaum 1970, 1975 lawv tseem yog Colonel tag tug.
1968-69 Suav Yaj, Ntsuab Vaj, Lis Xws Nplooj Lisfoom, Lis Xab, Lis Tub Pos, Tub Lwj Muas, Neej Tswb Thoj lawv tseemyog Major tag tug xwb. Cov Nplog teev los saum no lawv twb tau Colonel tag tug lawm. Nplog txawj ntawv, luag yog neeg Nplog es luag twb tsis tau Naiphome ua cas tus Hmoob thiaj yuav vwm ua luaj?
Yawg hlob Vajncuab:

Cov koj hais ntawd mas yog lwm tebchaws tsa lawv ua nom rau lwm haisv. Ghov kuv hais mas yog yus yuav los ua Hmoob tus Nai Phoo uas yog Hmoob tsa rau Hmoob.
Vaj Ncuab
2016-08-15 01:37:23 UTC
Permalink
Raw Message
Post by b***@gmail.com
Post by Vaj Ncuab
Post by b***@gmail.com
Hab Ya cov miv boj yaij. Who is the next Hmoob Nai Phoo???????
Kav tsij baj saib seb hnub tim peb lub kaum hlis 2016 no seb yog leej twg yuav tau promotion los txais yuav 2 Hmoob stars general nyob rau ib ghov chaws very surprise uas nej yuav pom rau nws conference & TV.
Colonel Vajncuab. Koj yog tus pheej paub txhua yam yav tag thiab ghov tom ntej. Koj sib saib seb yog leej twg nab?
Kuv ghia tau rau nej hais tia tsis yog kuv, tsis yog Xeeb xyooj, Tejzaum yog koj tus tub, yog kuv tus dab laug, yog koj tus kwvtij, yog koj yaum txiv. Kav tsij mus hnug nej cov saub seb yauv yog leej twg tiag nawb.
Tus nov mas yogi b tug xum tuag los theej Hmoob thiab nrhiav kev ncaj ncees rau Hmoob nim nov thiab yav tomntej.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;
Thaum peb ua Chaofa 1975 mas Saub Nyiaj Pov tsa yawg ua Txiv Ntuj, kuv txiv tau Lt. General, kuv cov txiv ntxawm, cov tijlaug mas yog Colonel thiab Brig. General tag tug, kuv txiv yog tus thawj Cob Fab nyob Nam Sem (Naj Xeem) kuv txiv cov tub rog muaj 300 tawm leej, but nws lub rank yog Lt. General. Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm. Tuaj txog rooj teb no lo tseem rho nyiaj mus yuav nom, ua Naiphome, coj hnub qub thiab me dais daj vog.
Kawm tawm nyob US Army Academy (West Point) tshua tau Houei Tri (2nd Lieutenant) xwb, yuav tau Houei Tho (1st Lieutenant) yuav tsum siv sihawm 2-3 xyoo thiab tau ua tug Platoon Commander saib 40 tus tub rog, yuav tau Houei Et (Captain) yuav tsum nce mus ua Nai Kong Houei (Campany Commander), yuav tau Phanh Tri (Major) yuav tsum raug nce mus ua Nai Kong Phanh (Battalion) Commander, yuav tau Lt. Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Regiment (GM), yuav tau Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Brigade (3 Regiments), yuav tau Brig. General yuav tsum raug nce mus tuav Ligth Intantry Division Commander (10,000 tus tub rog), yuav tau (Phom Tri (Maj. General) yuav tsum raug nce mus ua Division Commander (15,000 - 17,000 tus tub rog), yuav tau Phom Tho (Lt. General) yuav tsum raug nce mus tuav US Army Corp Commander, yuav tau Phom Et (General) yuav tsum raug nce mus tuav Theater Operations, US Army Chief of Staff. No yog Amelicas tus Structure nyob hauv US Army.
Nco ntsoov nyob Looj Ceeb (1975) Maj. General Vang Pao tau Major General thaum March 1966, 1975 Vang Pao tseem yog Maj. General. Yog Vang Pao tsis tau mus tuav tus FAR Commander in Chief mas Vang Pao yeej tsis lam tau Lt. General. Why? Ouane Ratikoun yuav tau Lt. General yuav tsum yog Ouane tau ua tug FAR Commander in Chief, Bounpone Mathepharack yuav tau Lt. General los Bounpone yuav tsum raug nce mus hloov Ouane.
Oudone Sananikone tau Major General thaum 1964, yog tus Deputy Minister of Defense, yog tus FAR Chief of Staff before Maj. Gen. Phasouk los 1975 Oudone tseem yog Major General. Kouprasith Abhay tau Maj. General thaum 1964, yog tus MR5 Commander (1960-71), yog FAR Deputy Commander in Chief (1971-75) Kouprasith tseem tau Major General xwb. Phasouk S. Rasaphack tau Maj. General (1964) thiab yog tus MR4 Commander (1960-71), yog FAR Chief of Staff (1971-75) Phasouk tseem tau Major General xwb. Sarith D. Sasorith tau Maj. General (1966), yog MR2 Commander thaum Kong Le ntaus Tiaj Rhawv Zeb (VP ntes Brig. Gen. Amkha) tag, yog Commander of Royal Lao Air Force hloov Brig. Gen. Thao Ma Manosith & Deputy Chief of Staff, 1975 Sarith D. Sasorith tseem yog Major General. Hmoob yuav tsum paub txaj muag.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa, koj loj hlob nyob Looj Ceeb, koj yeej paub tias 1966 Col. Chansom Pardimonivong yog MR2 Deputy Commander thiab tau full Colonel, 1975 Chansom tseem yog Colonel xwb. 1968 Col. Boun Noi Phophongsavanh tau full Colonel, yog MR2 FAR Chief of Staff, Sam Neua Sub-division Commander, 1975 Boun Noi tseem yog Colonel. 1968 Col. Tou Sengaroun tau full Colonel thiab yog MR2 FAR Deputy Chief, then MR2 FAR Chief of Staff, 1975 Col. Tou Sengaroun tseem yog Colonel, Col. Douangta Norasing, Col. Sisavath Vongkhamheuang, Col. Phan-enh Inthavixay, Col. Bounchan Thammavong, Col. Bouala Nammathao lawv txhua tug yog full Colonel thaum 1970, 1975 lawv tseem yog Colonel tag tug.
1968-69 Suav Yaj, Ntsuab Vaj, Lis Xws Nplooj Lisfoom, Lis Xab, Lis Tub Pos, Tub Lwj Muas, Neej Tswb Thoj lawv tseemyog Major tag tug xwb. Cov Nplog teev los saum no lawv twb tau Colonel tag tug lawm. Nplog txawj ntawv, luag yog neeg Nplog es luag twb tsis tau Naiphome ua cas tus Hmoob thiaj yuav vwm ua luaj?
Cov koj hais ntawd mas yog lwm tebchaws tsa lawv ua nom rau lwm haisv. Ghov kuv hais mas yog yus yuav los ua Hmoob tus Nai Phoo uas yog Hmoob tsa rau Hmoob.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;Vwm tsuas cia Saub Nyiaj Pov lawv vwm xwb, 2016 thiab Hmoob tuaj txog teb chaws vam meej (USA), ib daig av luaj xib teg tsis muaj, ib tug tub rog tsis muaj es ua cas koj thiaj xav tias yuav ua Naiphom?

Muaj ib cov Hmoob USA tham kub siab lug hais tias, Niam Ntawv Yaj Soob Lwj rov los thawj ua ib tug Saub nyob rau Thaib Teb lawm thiab tus Saub no mas khev heev, yuav ua kom dej nyab Nplog los nyab tau, yuav ua kom nag xob nag cua ntsawj Suav Tuamtshoj los ua tau. US 435 tug Phouthen, Pre. Obama twb sign muab av rau Hmoob lawm, tseem hais ntxiv tias, UN twb khawb tau 1 lub qhov chij pem UN headquarter yuav txhos Hmoob tus chij thiab tos UN 2016 Annual Conference (October)ces the 5 permanent members of the UN Security Council approve tebchaws rau Hmoob nyob lawm xwb.


Kwvntxawg mouabee, koj yog ib tug neeg paub tab es koj tseem ntseeg tej lus dag uas tsis muaj qab haus no thiab? Taiwan (ROC) yog ib lub tebchaws uas yeej muaj ciam dej ciam av, muaj nom muaj tswv kav thaum 1949 los lawm es Taiwan twb tseem tsis tau tau yog full member rau UN. Koj yeej paub lawm hais tias yog 1 lub tebchaws ntawm 5 lub tebchaws uas yog UN permanent member of Security Council say no ces kam tag. Suav Tuamtshoj (PRC) hais tias Taiwan yog Suav Tuamtshoj ib lub xeev xwb ces Taiwan suab ntsiag.
k***@gmail.com
2016-08-15 02:57:57 UTC
Permalink
Raw Message
Kuv pom ma ntshe kawg PovFwmYej Yaj yuav yog tus los coj thiaj tau thiab pom Hmoob txoj kev ncaj ncees xwb lau
b***@gmail.com
2016-08-15 23:01:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vaj Ncuab
Post by b***@gmail.com
Post by Vaj Ncuab
Post by b***@gmail.com
Hab Ya cov miv boj yaij. Who is the next Hmoob Nai Phoo???????
Kav tsij baj saib seb hnub tim peb lub kaum hlis 2016 no seb yog leej twg yuav tau promotion los txais yuav 2 Hmoob stars general nyob rau ib ghov chaws very surprise uas nej yuav pom rau nws conference & TV.
Colonel Vajncuab. Koj yog tus pheej paub txhua yam yav tag thiab ghov tom ntej. Koj sib saib seb yog leej twg nab?
Kuv ghia tau rau nej hais tia tsis yog kuv, tsis yog Xeeb xyooj, Tejzaum yog koj tus tub, yog kuv tus dab laug, yog koj tus kwvtij, yog koj yaum txiv. Kav tsij mus hnug nej cov saub seb yauv yog leej twg tiag nawb.
Tus nov mas yogi b tug xum tuag los theej Hmoob thiab nrhiav kev ncaj ncees rau Hmoob nim nov thiab yav tomntej.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;
Thaum peb ua Chaofa 1975 mas Saub Nyiaj Pov tsa yawg ua Txiv Ntuj, kuv txiv tau Lt. General, kuv cov txiv ntxawm, cov tijlaug mas yog Colonel thiab Brig. General tag tug, kuv txiv yog tus thawj Cob Fab nyob Nam Sem (Naj Xeem) kuv txiv cov tub rog muaj 300 tawm leej, but nws lub rank yog Lt. General. Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm. Tuaj txog rooj teb no lo tseem rho nyiaj mus yuav nom, ua Naiphome, coj hnub qub thiab me dais daj vog.
Kawm tawm nyob US Army Academy (West Point) tshua tau Houei Tri (2nd Lieutenant) xwb, yuav tau Houei Tho (1st Lieutenant) yuav tsum siv sihawm 2-3 xyoo thiab tau ua tug Platoon Commander saib 40 tus tub rog, yuav tau Houei Et (Captain) yuav tsum nce mus ua Nai Kong Houei (Campany Commander), yuav tau Phanh Tri (Major) yuav tsum raug nce mus ua Nai Kong Phanh (Battalion) Commander, yuav tau Lt. Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Regiment (GM), yuav tau Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Brigade (3 Regiments), yuav tau Brig. General yuav tsum raug nce mus tuav Ligth Intantry Division Commander (10,000 tus tub rog), yuav tau (Phom Tri (Maj. General) yuav tsum raug nce mus ua Division Commander (15,000 - 17,000 tus tub rog), yuav tau Phom Tho (Lt. General) yuav tsum raug nce mus tuav US Army Corp Commander, yuav tau Phom Et (General) yuav tsum raug nce mus tuav Theater Operations, US Army Chief of Staff. No yog Amelicas tus Structure nyob hauv US Army.
Nco ntsoov nyob Looj Ceeb (1975) Maj. General Vang Pao tau Major General thaum March 1966, 1975 Vang Pao tseem yog Maj. General. Yog Vang Pao tsis tau mus tuav tus FAR Commander in Chief mas Vang Pao yeej tsis lam tau Lt. General. Why? Ouane Ratikoun yuav tau Lt. General yuav tsum yog Ouane tau ua tug FAR Commander in Chief, Bounpone Mathepharack yuav tau Lt. General los Bounpone yuav tsum raug nce mus hloov Ouane.
Oudone Sananikone tau Major General thaum 1964, yog tus Deputy Minister of Defense, yog tus FAR Chief of Staff before Maj. Gen. Phasouk los 1975 Oudone tseem yog Major General. Kouprasith Abhay tau Maj. General thaum 1964, yog tus MR5 Commander (1960-71), yog FAR Deputy Commander in Chief (1971-75) Kouprasith tseem tau Major General xwb. Phasouk S. Rasaphack tau Maj. General (1964) thiab yog tus MR4 Commander (1960-71), yog FAR Chief of Staff (1971-75) Phasouk tseem tau Major General xwb. Sarith D. Sasorith tau Maj. General (1966), yog MR2 Commander thaum Kong Le ntaus Tiaj Rhawv Zeb (VP ntes Brig. Gen. Amkha) tag, yog Commander of Royal Lao Air Force hloov Brig. Gen. Thao Ma Manosith & Deputy Chief of Staff, 1975 Sarith D. Sasorith tseem yog Major General. Hmoob yuav tsum paub txaj muag.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa, koj loj hlob nyob Looj Ceeb, koj yeej paub tias 1966 Col. Chansom Pardimonivong yog MR2 Deputy Commander thiab tau full Colonel, 1975 Chansom tseem yog Colonel xwb. 1968 Col. Boun Noi Phophongsavanh tau full Colonel, yog MR2 FAR Chief of Staff, Sam Neua Sub-division Commander, 1975 Boun Noi tseem yog Colonel. 1968 Col. Tou Sengaroun tau full Colonel thiab yog MR2 FAR Deputy Chief, then MR2 FAR Chief of Staff, 1975 Col. Tou Sengaroun tseem yog Colonel, Col. Douangta Norasing, Col. Sisavath Vongkhamheuang, Col. Phan-enh Inthavixay, Col. Bounchan Thammavong, Col. Bouala Nammathao lawv txhua tug yog full Colonel thaum 1970, 1975 lawv tseem yog Colonel tag tug.
1968-69 Suav Yaj, Ntsuab Vaj, Lis Xws Nplooj Lisfoom, Lis Xab, Lis Tub Pos, Tub Lwj Muas, Neej Tswb Thoj lawv tseemyog Major tag tug xwb. Cov Nplog teev los saum no lawv twb tau Colonel tag tug lawm. Nplog txawj ntawv, luag yog neeg Nplog es luag twb tsis tau Naiphome ua cas tus Hmoob thiaj yuav vwm ua luaj?
Cov koj hais ntawd mas yog lwm tebchaws tsa lawv ua nom rau lwm haisv. Ghov kuv hais mas yog yus yuav los ua Hmoob tus Nai Phoo uas yog Hmoob tsa rau Hmoob.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;
Vwm tsuas cia Saub Nyiaj Pov lawv vwm xwb, 2016 thiab Hmoob tuaj txog teb chaws vam meej (USA), ib daig av luaj xib teg tsis muaj, ib tug tub rog tsis muaj es ua cas koj thiaj xav tias yuav ua Naiphom?
Muaj ib cov Hmoob USA tham kub siab lug hais tias, Niam Ntawv Yaj Soob Lwj rov los thawj ua ib tug Saub nyob rau Thaib Teb lawm thiab tus Saub no mas khev heev, yuav ua kom dej nyab Nplog los nyab tau, yuav ua kom nag xob nag cua ntsawj Suav Tuamtshoj los ua tau. US 435 tug Phouthen, Pre. Obama twb sign muab av rau Hmoob lawm, tseem hais ntxiv tias, UN twb khawb tau 1 lub qhov chij pem UN headquarter yuav txhos Hmoob tus chij thiab tos UN 2016 Annual Conference (October)ces the 5 permanent members of the UN Security Council approve tebchaws rau Hmoob nyob lawm xwb.
Kwvntxawg mouabee, koj yog ib tug neeg paub tab es koj tseem ntseeg tej lus dag uas tsis muaj qab haus no thiab? Taiwan (ROC) yog ib lub tebchaws uas yeej muaj ciam dej ciam av, muaj nom muaj tswv kav thaum 1949 los lawm es Taiwan twb tseem tsis tau tau yog full member rau UN. Koj yeej paub lawm hais tias yog 1 lub tebchaws ntawm 5 lub tebchaws uas yog UN permanent member of Security Council say no ces kam tag. Suav Tuamtshoj (PRC) hais tias Taiwan yog Suav Tuamtshoj ib lub xeev xwb ces Taiwan suab ntsiag.
Yawg Hlob Vaj Ncuab: Kuv yeej tsis ntseeg saub ib sim neej nawb. Kuv hais ghov kuv pom thiab paub xwb laiv. Yog hnub 10-03-2016 koj pom kuv tuaj pem MN ces yeej tseeb xwb. Ka tsij cov kuv mus noj fawm naw.

Koj pos nco gab thaum 2001 nyob rau Fresno VP surrendered nws tus Genral Rau Blaj Neeb Hawj nyob tim lub peb chawg Fresno fair ground. Zaum no yuav tseeb dua. Kuv tshai tsis muaj tus los lees ua xwb.

Thaum ntawd Vp hais ghua xwb. Tam sim no yog muaj hnub gub 2 lub @ stars General ntag ho. Zag nuav tsis zoo li zag u lawv nawb.

This time
x***@yahoo.com
2016-08-29 19:35:54 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vaj Ncuab
Post by b***@gmail.com
Hab Ya cov miv boj yaij. Who is the next Hmoob Nai Phoo???????
Kav tsij baj saib seb hnub tim peb lub kaum hlis 2016 no seb yog leej twg yuav tau promotion los txais yuav 2 Hmoob stars general nyob rau ib ghov chaws very surprise uas nej yuav pom rau nws conference & TV.
Colonel Vajncuab. Koj yog tus pheej paub txhua yam yav tag thiab ghov tom ntej. Koj sib saib seb yog leej twg nab?
Kuv ghia tau rau nej hais tia tsis yog kuv, tsis yog Xeeb xyooj, Tejzaum yog koj tus tub, yog kuv tus dab laug, yog koj tus kwvtij, yog koj yaum txiv. Kav tsij mus hnug nej cov saub seb yauv yog leej twg tiag nawb.
Tus nov mas yogi b tug xum tuag los theej Hmoob thiab nrhiav kev ncaj ncees rau Hmoob nim nov thiab yav tomntej.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;
Thaum peb ua Chaofa 1975 mas Saub Nyiaj Pov tsa yawg ua Txiv Ntuj, kuv txiv tau Lt. General, kuv cov txiv ntxawm, cov tijlaug mas yog Colonel thiab Brig. General tag tug, kuv txiv yog tus thawj Cob Fab nyob Nam Sem (Naj Xeem) kuv txiv cov tub rog muaj 300 tawm leej, but nws lub rank yog Lt. General. Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm. Tuaj txog rooj teb no lo tseem rho nyiaj mus yuav nom, ua Naiphome, coj hnub qub thiab me dais daj vog.
Kawm tawm nyob US Army Academy (West Point) tshua tau Houei Tri (2nd Lieutenant) xwb, yuav tau Houei Tho (1st Lieutenant) yuav tsum siv sihawm 2-3 xyoo thiab tau ua tug Platoon Commander saib 40 tus tub rog, yuav tau Houei Et (Captain) yuav tsum nce mus ua Nai Kong Houei (Campany Commander), yuav tau Phanh Tri (Major) yuav tsum raug nce mus ua Nai Kong Phanh (Battalion) Commander, yuav tau Lt. Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Regiment (GM), yuav tau Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Brigade (3 Regiments), yuav tau Brig. General yuav tsum raug nce mus tuav Ligth Intantry Division Commander (10,000 tus tub rog), yuav tau (Phom Tri (Maj. General) yuav tsum raug nce mus ua Division Commander (15,000 - 17,000 tus tub rog), yuav tau Phom Tho (Lt. General) yuav tsum raug nce mus tuav US Army Corp Commander, yuav tau Phom Et (General) yuav tsum raug nce mus tuav Theater Operations, US Army Chief of Staff. No yog Amelicas tus Structure nyob hauv US Army.
Nco ntsoov nyob Looj Ceeb (1975) Maj. General Vang Pao tau Major General thaum March 1966, 1975 Vang Pao tseem yog Maj. General. Yog Vang Pao tsis tau mus tuav tus FAR Commander in Chief mas Vang Pao yeej tsis lam tau Lt. General. Why? Ouane Ratikoun yuav tau Lt. General yuav tsum yog Ouane tau ua tug FAR Commander in Chief, Bounpone Mathepharack yuav tau Lt. General los Bounpone yuav tsum raug nce mus hloov Ouane.
Oudone Sananikone tau Major General thaum 1964, yog tus Deputy Minister of Defense, yog tus FAR Chief of Staff before Maj. Gen. Phasouk los 1975 Oudone tseem yog Major General. Kouprasith Abhay tau Maj. General thaum 1964, yog tus MR5 Commander (1960-71), yog FAR Deputy Commander in Chief (1971-75) Kouprasith tseem tau Major General xwb. Phasouk S. Rasaphack tau Maj. General (1964) thiab yog tus MR4 Commander (1960-71), yog FAR Chief of Staff (1971-75) Phasouk tseem tau Major General xwb. Sarith D. Sasorith tau Maj. General (1966), yog MR2 Commander thaum Kong Le ntaus Tiaj Rhawv Zeb (VP ntes Brig. Gen. Amkha) tag, yog Commander of Royal Lao Air Force hloov Brig. Gen. Thao Ma Manosith & Deputy Chief of Staff, 1975 Sarith D. Sasorith tseem yog Major General. Hmoob yuav tsum paub txaj muag.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa, koj loj hlob nyob Looj Ceeb, koj yeej paub tias 1966 Col. Chansom Pardimonivong yog MR2 Deputy Commander thiab tau full Colonel, 1975 Chansom tseem yog Colonel xwb. 1968 Col. Boun Noi Phophongsavanh tau full Colonel, yog MR2 FAR Chief of Staff, Sam Neua Sub-division Commander, 1975 Boun Noi tseem yog Colonel. 1968 Col. Tou Sengaroun tau full Colonel thiab yog MR2 FAR Deputy Chief, then MR2 FAR Chief of Staff, 1975 Col. Tou Sengaroun tseem yog Colonel, Col. Douangta Norasing, Col. Sisavath Vongkhamheuang, Col. Phan-enh Inthavixay, Col. Bounchan Thammavong, Col. Bouala Nammathao lawv txhua tug yog full Colonel thaum 1970, 1975 lawv tseem yog Colonel tag tug.
1968-69 Suav Yaj, Ntsuab Vaj, Lis Xws Nplooj Lisfoom, Lis Xab, Lis Tub Pos, Tub Lwj Muas, Neej Tswb Thoj lawv tseemyog Major tag tug xwb. Cov Nplog teev los saum no lawv twb tau Colonel tag tug lawm. Nplog txawj ntawv, luag yog neeg Nplog es luag twb tsis tau Naiphome ua cas tus Hmoob thiaj yuav vwm ua luaj?
Vajncuab,

Tsi ntev dhau los no kuv ntsib ib tug nais phoos Meskas nws ua haujlwm nyob rau hauv Navy. Nws tham li no rau kuv.

1. Nws hais tias it does not matter uas tus neeg yuav nyiam kawm tawm nyob rau cov tsev kawm ntawv uas koj tau teev los saum no los xij. Yog tus neeg ntawd nws kawm tawm xwb es nws tsi tau mus tuav laj kam ces tus neeg ntawd lub xab rank mas siab tabsis nws tsi muaj fwjchim dab tsi li. Nws hais tias peb cov Hmoob thiab nplog los Nyablaj feem coob yog tib co staff officer xwb. Nyob rau hauv luag txoj cai mas luag cais tawm ua 2 categories xws li: 1. Staff officer thiab 2. Line officer.

Cov staff officer no ces tsuas yog cov tuav dejnum thas mab das xwb. Lawv lub xab/rank txawm siab los lawv tsi muaj power. Piv xam lis tsuas tuav tej nyuag supplies, ntaub ntawv, tov tshuaj, transportation services, IT services li ntawd xwb. Cov no lawv txawm tau xab loj los yeej tseem kawg nyob under ntawm tus line officer li.

Cov line officer mas thiaj yog cov muaj power tuav tub rog tseem ceeb. Cov line officer no mas luag specially select cov neeg uas luag pom tias muaj leadership skills thiab luag keep cov no ua cov coj tseem ceeb thiab lawv thiaj yog cov decision makers.

Tus nais phoos no nws tham ntxiv tias tag nrho peb cov Hmoob thiab nplog nyob U.S.A no tsuas muaj li 1-2 leeg thiaj qualified los tuav teg dejnum Line Officer no xwb. Nws hais tias nws tsi paub nyob rau hauv phab army los Marine tias muaj pes tsawg tus Hmoob. Tabsis nyob hauv Navy ces tsuas muaj tib tug Hmoob uas luag xaiv los nyob rau hauv luag cov line officer xwb. Nws hais tias tus me nyuam Hmoob no nws tsi yog kawm tawm nyob military acadey tawm. Tabsis luag specially selected nws. Tamsim no nws yog tus ntiv tes #2 saib tagnrho cov tugrog nkoj phab Western USA pib San Diego mus rau Seatle thiab hla mus ti rau Hawaii. Tus me nyuam Hmoob no yog thawj tus thawjcoj uas Obama administration xaj kom coj cov nom tubrog Meskas mus train cov nom tubrog nplog nyob rau Nplog teb ntau xyoo dhau los. Xyoo tom ntej no nws tseem yuav yog ib tug uas yuav coj cov tubrob Nkoj Meskas mus station nyob rau sab ntuj Asia saib tagnrho sab hiav txwv Suav qhabteb. Cov coj li no mas lawv thiaj yog cov muaj fwjchim ua haujlwm directly rau hauv Pentagon, U.S defense Dept thiab coordinate directly nrog rau tus president thiab vice president hauv tebchaws Meskas no. Cov li no mas lawv thiaj yog cov decision makers nyob rau hauv Obama Administration. Tus nais phoos Meskas no nws kuj qhuas txog tias zoo heev uas peb Hmoob tseem muaj cov tubrog nkoj uas muaj peevxwm ua thawj tubrog nkoj uas nce tau mus siab npuam li no.

2. Tus nais phoos no nws tham ntxiv hais tias kev ua tub rog nws muaj sijhawm rau lawv. Yog cov staff officer xwb ces yog lawv ua txwm li 20 xyoo xwb ces luag yeej tso cai rau kom lawv mus so dej so num tau lawm. Yog tus xav ua ntxiv lawv yuav tau apply thiab nrhiav position tshiab rau lawv ua. Yog tsi muaj position ces kawg yuav tau so. Ho cov Line Officers mas feem ntau lawv yuav keep mus kom txog li 30 xyoo lawv mam tso tau tawm.

3. Kev yuav tau txais lub xab/rank nais phoos mas tsi yoojyim. Feem coob ntawm Meskas cov general mas lawv yeej muaj noob nyoog li ntawm 60 xyoo rov saud. Tag nrho tebchaws Meskas no nyuam qhuav muaj 5 tus nais phoos Ej xwb. 1 tug nyob hauv Navy, 1 tug nyob hauv Airforce, 1 tug nyob hauv Marine and 2 tug nyob hauv cov Army. Tagnrho cov neeg tawv daj feem coob cov tau nais phoos lawv twb retired tag lawm. Nim no tsuas tshuav tib tug Nais Phoos Suav thiaj tseem nyob rau lawv pawg Line Officer lawm xwb.

Kev uas peb pheej xav tias yuav muaj cov tub Hmoob uas yuav mus nrog luag tau nais Phoos no mas yog ib qho speculation siab dhau lawm. Raws li kuv mloog tus yawg Meskas no hais mas ntshe Hmoob yuav tsi muaj feem mus nrog luag tau nais phoos nyob tebchaws no li. Tabsis peb kuj zoo siab tias muaj coob leej kuj tau nrog luag tau kavpistees. koosmasdas los kuaslausneeg lawm thiab. Bravo rau peb cov tubrog Hmoob Meskas.
t***@gmail.com
2016-08-29 20:19:34 UTC
Permalink
Raw Message
Post by x***@yahoo.com
Post by Vaj Ncuab
Post by b***@gmail.com
Hab Ya cov miv boj yaij. Who is the next Hmoob Nai Phoo???????
Kav tsij baj saib seb hnub tim peb lub kaum hlis 2016 no seb yog leej twg yuav tau promotion los txais yuav 2 Hmoob stars general nyob rau ib ghov chaws very surprise uas nej yuav pom rau nws conference & TV.
Colonel Vajncuab. Koj yog tus pheej paub txhua yam yav tag thiab ghov tom ntej. Koj sib saib seb yog leej twg nab?
Kuv ghia tau rau nej hais tia tsis yog kuv, tsis yog Xeeb xyooj, Tejzaum yog koj tus tub, yog kuv tus dab laug, yog koj tus kwvtij, yog koj yaum txiv. Kav tsij mus hnug nej cov saub seb yauv yog leej twg tiag nawb.
Tus nov mas yogi b tug xum tuag los theej Hmoob thiab nrhiav kev ncaj ncees rau Hmoob nim nov thiab yav tomntej.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;
Thaum peb ua Chaofa 1975 mas Saub Nyiaj Pov tsa yawg ua Txiv Ntuj, kuv txiv tau Lt. General, kuv cov txiv ntxawm, cov tijlaug mas yog Colonel thiab Brig. General tag tug, kuv txiv yog tus thawj Cob Fab nyob Nam Sem (Naj Xeem) kuv txiv cov tub rog muaj 300 tawm leej, but nws lub rank yog Lt. General. Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm. Tuaj txog rooj teb no lo tseem rho nyiaj mus yuav nom, ua Naiphome, coj hnub qub thiab me dais daj vog.
Kawm tawm nyob US Army Academy (West Point) tshua tau Houei Tri (2nd Lieutenant) xwb, yuav tau Houei Tho (1st Lieutenant) yuav tsum siv sihawm 2-3 xyoo thiab tau ua tug Platoon Commander saib 40 tus tub rog, yuav tau Houei Et (Captain) yuav tsum nce mus ua Nai Kong Houei (Campany Commander), yuav tau Phanh Tri (Major) yuav tsum raug nce mus ua Nai Kong Phanh (Battalion) Commander, yuav tau Lt. Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Regiment (GM), yuav tau Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Brigade (3 Regiments), yuav tau Brig. General yuav tsum raug nce mus tuav Ligth Intantry Division Commander (10,000 tus tub rog), yuav tau (Phom Tri (Maj. General) yuav tsum raug nce mus ua Division Commander (15,000 - 17,000 tus tub rog), yuav tau Phom Tho (Lt. General) yuav tsum raug nce mus tuav US Army Corp Commander, yuav tau Phom Et (General) yuav tsum raug nce mus tuav Theater Operations, US Army Chief of Staff. No yog Amelicas tus Structure nyob hauv US Army.
Nco ntsoov nyob Looj Ceeb (1975) Maj. General Vang Pao tau Major General thaum March 1966, 1975 Vang Pao tseem yog Maj. General. Yog Vang Pao tsis tau mus tuav tus FAR Commander in Chief mas Vang Pao yeej tsis lam tau Lt. General. Why? Ouane Ratikoun yuav tau Lt. General yuav tsum yog Ouane tau ua tug FAR Commander in Chief, Bounpone Mathepharack yuav tau Lt. General los Bounpone yuav tsum raug nce mus hloov Ouane.
Oudone Sananikone tau Major General thaum 1964, yog tus Deputy Minister of Defense, yog tus FAR Chief of Staff before Maj. Gen. Phasouk los 1975 Oudone tseem yog Major General. Kouprasith Abhay tau Maj. General thaum 1964, yog tus MR5 Commander (1960-71), yog FAR Deputy Commander in Chief (1971-75) Kouprasith tseem tau Major General xwb. Phasouk S. Rasaphack tau Maj. General (1964) thiab yog tus MR4 Commander (1960-71), yog FAR Chief of Staff (1971-75) Phasouk tseem tau Major General xwb. Sarith D. Sasorith tau Maj. General (1966), yog MR2 Commander thaum Kong Le ntaus Tiaj Rhawv Zeb (VP ntes Brig. Gen. Amkha) tag, yog Commander of Royal Lao Air Force hloov Brig. Gen. Thao Ma Manosith & Deputy Chief of Staff, 1975 Sarith D. Sasorith tseem yog Major General. Hmoob yuav tsum paub txaj muag.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa, koj loj hlob nyob Looj Ceeb, koj yeej paub tias 1966 Col. Chansom Pardimonivong yog MR2 Deputy Commander thiab tau full Colonel, 1975 Chansom tseem yog Colonel xwb. 1968 Col. Boun Noi Phophongsavanh tau full Colonel, yog MR2 FAR Chief of Staff, Sam Neua Sub-division Commander, 1975 Boun Noi tseem yog Colonel. 1968 Col. Tou Sengaroun tau full Colonel thiab yog MR2 FAR Deputy Chief, then MR2 FAR Chief of Staff, 1975 Col. Tou Sengaroun tseem yog Colonel, Col. Douangta Norasing, Col. Sisavath Vongkhamheuang, Col. Phan-enh Inthavixay, Col. Bounchan Thammavong, Col. Bouala Nammathao lawv txhua tug yog full Colonel thaum 1970, 1975 lawv tseem yog Colonel tag tug.
1968-69 Suav Yaj, Ntsuab Vaj, Lis Xws Nplooj Lisfoom, Lis Xab, Lis Tub Pos, Tub Lwj Muas, Neej Tswb Thoj lawv tseemyog Major tag tug xwb. Cov Nplog teev los saum no lawv twb tau Colonel tag tug lawm. Nplog txawj ntawv, luag yog neeg Nplog es luag twb tsis tau Naiphome ua cas tus Hmoob thiaj yuav vwm ua luaj?
Vajncuab,
Tsi ntev dhau los no kuv ntsib ib tug nais phoos Meskas nws ua haujlwm nyob rau hauv Navy. Nws tham li no rau kuv.
1. Nws hais tias it does not matter uas tus neeg yuav nyiam kawm tawm nyob rau cov tsev kawm ntawv uas koj tau teev los saum no los xij. Yog tus neeg ntawd nws kawm tawm xwb es nws tsi tau mus tuav laj kam ces tus neeg ntawd lub xab rank mas siab tabsis nws tsi muaj fwjchim dab tsi li. Nws hais tias peb cov Hmoob thiab nplog los Nyablaj feem coob yog tib co staff officer xwb. Nyob rau hauv luag txoj cai mas luag cais tawm ua 2 categories xws li: 1. Staff officer thiab 2. Line officer.
Cov staff officer no ces tsuas yog cov tuav dejnum thas mab das xwb. Lawv lub xab/rank txawm siab los lawv tsi muaj power. Piv xam lis tsuas tuav tej nyuag supplies, ntaub ntawv, tov tshuaj, transportation services, IT services li ntawd xwb. Cov no lawv txawm tau xab loj los yeej tseem kawg nyob under ntawm tus line officer li.
Cov line officer mas thiaj yog cov muaj power tuav tub rog tseem ceeb. Cov line officer no mas luag specially select cov neeg uas luag pom tias muaj leadership skills thiab luag keep cov no ua cov coj tseem ceeb thiab lawv thiaj yog cov decision makers.
Tus nais phoos no nws tham ntxiv tias tag nrho peb cov Hmoob thiab nplog nyob U.S.A no tsuas muaj li 1-2 leeg thiaj qualified los tuav teg dejnum Line Officer no xwb. Nws hais tias nws tsi paub nyob rau hauv phab army los Marine tias muaj pes tsawg tus Hmoob. Tabsis nyob hauv Navy ces tsuas muaj tib tug Hmoob uas luag xaiv los nyob rau hauv luag cov line officer xwb. Nws hais tias tus me nyuam Hmoob no nws tsi yog kawm tawm nyob military acadey tawm. Tabsis luag specially selected nws. Tamsim no nws yog tus ntiv tes #2 saib tagnrho cov tugrog nkoj phab Western USA pib San Diego mus rau Seatle thiab hla mus ti rau Hawaii. Tus me nyuam Hmoob no yog thawj tus thawjcoj uas Obama administration xaj kom coj cov nom tubrog Meskas mus train cov nom tubrog nplog nyob rau Nplog teb ntau xyoo dhau los. Xyoo tom ntej no nws tseem yuav yog ib tug uas yuav coj cov tubrob Nkoj Meskas mus station nyob rau sab ntuj Asia saib tagnrho sab hiav txwv Suav qhabteb. Cov coj li no mas lawv thiaj yog cov muaj fwjchim ua haujlwm directly rau hauv Pentagon, U.S defense Dept thiab coordinate directly nrog rau tus president thiab vice president hauv tebchaws Meskas no. Cov li no mas lawv thiaj yog cov decision makers nyob rau hauv Obama Administration. Tus nais phoos Meskas no nws kuj qhuas txog tias zoo heev uas peb Hmoob tseem muaj cov tubrog nkoj uas muaj peevxwm ua thawj tubrog nkoj uas nce tau mus siab npuam li no.
2. Tus nais phoos no nws tham ntxiv hais tias kev ua tub rog nws muaj sijhawm rau lawv. Yog cov staff officer xwb ces yog lawv ua txwm li 20 xyoo xwb ces luag yeej tso cai rau kom lawv mus so dej so num tau lawm. Yog tus xav ua ntxiv lawv yuav tau apply thiab nrhiav position tshiab rau lawv ua. Yog tsi muaj position ces kawg yuav tau so. Ho cov Line Officers mas feem ntau lawv yuav keep mus kom txog li 30 xyoo lawv mam tso tau tawm.
3. Kev yuav tau txais lub xab/rank nais phoos mas tsi yoojyim. Feem coob ntawm Meskas cov general mas lawv yeej muaj noob nyoog li ntawm 60 xyoo rov saud. Tag nrho tebchaws Meskas no nyuam qhuav muaj 5 tus nais phoos Ej xwb. 1 tug nyob hauv Navy, 1 tug nyob hauv Airforce, 1 tug nyob hauv Marine and 2 tug nyob hauv cov Army. Tagnrho cov neeg tawv daj feem coob cov tau nais phoos lawv twb retired tag lawm. Nim no tsuas tshuav tib tug Nais Phoos Suav thiaj tseem nyob rau lawv pawg Line Officer lawm xwb.
Kev uas peb pheej xav tias yuav muaj cov tub Hmoob uas yuav mus nrog luag tau nais Phoos no mas yog ib qho speculation siab dhau lawm. Raws li kuv mloog tus yawg Meskas no hais mas ntshe Hmoob yuav tsi muaj feem mus nrog luag tau nais phoos nyob tebchaws no li. Tabsis peb kuj zoo siab tias muaj coob leej kuj tau nrog luag tau kavpistees. koosmasdas los kuaslausneeg lawm thiab. Bravo rau peb cov tubrog Hmoob Meskas.
YawgHlob xavk...,

Koj 3 nqe lus yeej valid lawm, tshuav nqe 4. Yog xav tau naisphoo, tsis need to go thru those 3 steps li, all you need to do, just follow this easy category 4:

4.Rho nyiaj los them yus lub xaab naisphoo thru neohom xwb. Lino thiaj muaj tsheej txhiab tug tom Hmoob lub,4th of July,CoMo, MN or Hmoob lub 30 Fresno, CA.


TseemYeej.
Vaj Ncuab
2016-09-01 02:02:57 UTC
Permalink
Raw Message
Post by x***@yahoo.com
Post by Vaj Ncuab
Post by b***@gmail.com
Hab Ya cov miv boj yaij. Who is the next Hmoob Nai Phoo???????
Kav tsij baj saib seb hnub tim peb lub kaum hlis 2016 no seb yog leej twg yuav tau promotion los txais yuav 2 Hmoob stars general nyob rau ib ghov chaws very surprise uas nej yuav pom rau nws conference & TV.
Colonel Vajncuab. Koj yog tus pheej paub txhua yam yav tag thiab ghov tom ntej. Koj sib saib seb yog leej twg nab?
Kuv ghia tau rau nej hais tia tsis yog kuv, tsis yog Xeeb xyooj, Tejzaum yog koj tus tub, yog kuv tus dab laug, yog koj tus kwvtij, yog koj yaum txiv. Kav tsij mus hnug nej cov saub seb yauv yog leej twg tiag nawb.
Tus nov mas yogi b tug xum tuag los theej Hmoob thiab nrhiav kev ncaj ncees rau Hmoob nim nov thiab yav tomntej.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;
Thaum peb ua Chaofa 1975 mas Saub Nyiaj Pov tsa yawg ua Txiv Ntuj, kuv txiv tau Lt. General, kuv cov txiv ntxawm, cov tijlaug mas yog Colonel thiab Brig. General tag tug, kuv txiv yog tus thawj Cob Fab nyob Nam Sem (Naj Xeem) kuv txiv cov tub rog muaj 300 tawm leej, but nws lub rank yog Lt. General. Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm, Hmoob vwm lawm. Tuaj txog rooj teb no lo tseem rho nyiaj mus yuav nom, ua Naiphome, coj hnub qub thiab me dais daj vog.
Kawm tawm nyob US Army Academy (West Point) tshua tau Houei Tri (2nd Lieutenant) xwb, yuav tau Houei Tho (1st Lieutenant) yuav tsum siv sihawm 2-3 xyoo thiab tau ua tug Platoon Commander saib 40 tus tub rog, yuav tau Houei Et (Captain) yuav tsum nce mus ua Nai Kong Houei (Campany Commander), yuav tau Phanh Tri (Major) yuav tsum raug nce mus ua Nai Kong Phanh (Battalion) Commander, yuav tau Lt. Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Regiment (GM), yuav tau Colonel yuav tsum yog raug nce mus tuav Brigade (3 Regiments), yuav tau Brig. General yuav tsum raug nce mus tuav Ligth Intantry Division Commander (10,000 tus tub rog), yuav tau (Phom Tri (Maj. General) yuav tsum raug nce mus ua Division Commander (15,000 - 17,000 tus tub rog), yuav tau Phom Tho (Lt. General) yuav tsum raug nce mus tuav US Army Corp Commander, yuav tau Phom Et (General) yuav tsum raug nce mus tuav Theater Operations, US Army Chief of Staff. No yog Amelicas tus Structure nyob hauv US Army.
Nco ntsoov nyob Looj Ceeb (1975) Maj. General Vang Pao tau Major General thaum March 1966, 1975 Vang Pao tseem yog Maj. General. Yog Vang Pao tsis tau mus tuav tus FAR Commander in Chief mas Vang Pao yeej tsis lam tau Lt. General. Why? Ouane Ratikoun yuav tau Lt. General yuav tsum yog Ouane tau ua tug FAR Commander in Chief, Bounpone Mathepharack yuav tau Lt. General los Bounpone yuav tsum raug nce mus hloov Ouane.
Oudone Sananikone tau Major General thaum 1964, yog tus Deputy Minister of Defense, yog tus FAR Chief of Staff before Maj. Gen. Phasouk los 1975 Oudone tseem yog Major General. Kouprasith Abhay tau Maj. General thaum 1964, yog tus MR5 Commander (1960-71), yog FAR Deputy Commander in Chief (1971-75) Kouprasith tseem tau Major General xwb. Phasouk S. Rasaphack tau Maj. General (1964) thiab yog tus MR4 Commander (1960-71), yog FAR Chief of Staff (1971-75) Phasouk tseem tau Major General xwb. Sarith D. Sasorith tau Maj. General (1966), yog MR2 Commander thaum Kong Le ntaus Tiaj Rhawv Zeb (VP ntes Brig. Gen. Amkha) tag, yog Commander of Royal Lao Air Force hloov Brig. Gen. Thao Ma Manosith & Deputy Chief of Staff, 1975 Sarith D. Sasorith tseem yog Major General. Hmoob yuav tsum paub txaj muag.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa, koj loj hlob nyob Looj Ceeb, koj yeej paub tias 1966 Col. Chansom Pardimonivong yog MR2 Deputy Commander thiab tau full Colonel, 1975 Chansom tseem yog Colonel xwb. 1968 Col. Boun Noi Phophongsavanh tau full Colonel, yog MR2 FAR Chief of Staff, Sam Neua Sub-division Commander, 1975 Boun Noi tseem yog Colonel. 1968 Col. Tou Sengaroun tau full Colonel thiab yog MR2 FAR Deputy Chief, then MR2 FAR Chief of Staff, 1975 Col. Tou Sengaroun tseem yog Colonel, Col. Douangta Norasing, Col. Sisavath Vongkhamheuang, Col. Phan-enh Inthavixay, Col. Bounchan Thammavong, Col. Bouala Nammathao lawv txhua tug yog full Colonel thaum 1970, 1975 lawv tseem yog Colonel tag tug.
1968-69 Suav Yaj, Ntsuab Vaj, Lis Xws Nplooj Lisfoom, Lis Xab, Lis Tub Pos, Tub Lwj Muas, Neej Tswb Thoj lawv tseemyog Major tag tug xwb. Cov Nplog teev los saum no lawv twb tau Colonel tag tug lawm. Nplog txawj ntawv, luag yog neeg Nplog es luag twb tsis tau Naiphome ua cas tus Hmoob thiaj yuav vwm ua luaj?
Vajncuab,
Tsi ntev dhau los no kuv ntsib ib tug nais phoos Meskas nws ua haujlwm nyob rau hauv Navy. Nws tham li no rau kuv.
1. Nws hais tias it does not matter uas tus neeg yuav nyiam kawm tawm nyob rau cov tsev kawm ntawv uas koj tau teev los saum no los xij. Yog tus neeg ntawd nws kawm tawm xwb es nws tsi tau mus tuav laj kam ces tus neeg ntawd lub xab rank mas siab tabsis nws tsi muaj fwjchim dab tsi li. Nws hais tias peb cov Hmoob thiab nplog los Nyablaj feem coob yog tib co staff officer xwb. Nyob rau hauv luag txoj cai mas luag cais tawm ua 2 categories xws li: 1. Staff officer thiab 2. Line officer.
Cov staff officer no ces tsuas yog cov tuav dejnum thas mab das xwb. Lawv lub xab/rank txawm siab los lawv tsi muaj power. Piv xam lis tsuas tuav tej nyuag supplies, ntaub ntawv, tov tshuaj, transportation services, IT services li ntawd xwb. Cov no lawv txawm tau xab loj los yeej tseem kawg nyob under ntawm tus line officer li.
Cov line officer mas thiaj yog cov muaj power tuav tub rog tseem ceeb. Cov line officer no mas luag specially select cov neeg uas luag pom tias muaj leadership skills thiab luag keep cov no ua cov coj tseem ceeb thiab lawv thiaj yog cov decision makers.
Tus nais phoos no nws tham ntxiv tias tag nrho peb cov Hmoob thiab nplog nyob U.S.A no tsuas muaj li 1-2 leeg thiaj qualified los tuav teg dejnum Line Officer no xwb. Nws hais tias nws tsi paub nyob rau hauv phab army los Marine tias muaj pes tsawg tus Hmoob. Tabsis nyob hauv Navy ces tsuas muaj tib tug Hmoob uas luag xaiv los nyob rau hauv luag cov line officer xwb. Nws hais tias tus me nyuam Hmoob no nws tsi yog kawm tawm nyob military acadey tawm. Tabsis luag specially selected nws. Tamsim no nws yog tus ntiv tes #2 saib tagnrho cov tugrog nkoj phab Western USA pib San Diego mus rau Seatle thiab hla mus ti rau Hawaii. Tus me nyuam Hmoob no yog thawj tus thawjcoj uas Obama administration xaj kom coj cov nom tubrog Meskas mus train cov nom tubrog nplog nyob rau Nplog teb ntau xyoo dhau los. Xyoo tom ntej no nws tseem yuav yog ib tug uas yuav coj cov tubrob Nkoj Meskas mus station nyob rau sab ntuj Asia saib tagnrho sab hiav txwv Suav qhabteb. Cov coj li no mas lawv thiaj yog cov muaj fwjchim ua haujlwm directly rau hauv Pentagon, U.S defense Dept thiab coordinate directly nrog rau tus president thiab vice president hauv tebchaws Meskas no. Cov li no mas lawv thiaj yog cov decision makers nyob rau hauv Obama Administration. Tus nais phoos Meskas no nws kuj qhuas txog tias zoo heev uas peb Hmoob tseem muaj cov tubrog nkoj uas muaj peevxwm ua thawj tubrog nkoj uas nce tau mus siab npuam li no.
2. Tus nais phoos no nws tham ntxiv hais tias kev ua tub rog nws muaj sijhawm rau lawv. Yog cov staff officer xwb ces yog lawv ua txwm li 20 xyoo xwb ces luag yeej tso cai rau kom lawv mus so dej so num tau lawm. Yog tus xav ua ntxiv lawv yuav tau apply thiab nrhiav position tshiab rau lawv ua. Yog tsi muaj position ces kawg yuav tau so. Ho cov Line Officers mas feem ntau lawv yuav keep mus kom txog li 30 xyoo lawv mam tso tau tawm.
3. Kev yuav tau txais lub xab/rank nais phoos mas tsi yoojyim. Feem coob ntawm Meskas cov general mas lawv yeej muaj noob nyoog li ntawm 60 xyoo rov saud. Tag nrho tebchaws Meskas no nyuam qhuav muaj 5 tus nais phoos Ej xwb. 1 tug nyob hauv Navy, 1 tug nyob hauv Airforce, 1 tug nyob hauv Marine and 2 tug nyob hauv cov Army. Tagnrho cov neeg tawv daj feem coob cov tau nais phoos lawv twb retired tag lawm. Nim no tsuas tshuav tib tug Nais Phoos Suav thiaj tseem nyob rau lawv pawg Line Officer lawm xwb.
Kev uas peb pheej xav tias yuav muaj cov tub Hmoob uas yuav mus nrog luag tau nais Phoos no mas yog ib qho speculation siab dhau lawm. Raws li kuv mloog tus yawg Meskas no hais mas ntshe Hmoob yuav tsi muaj feem mus nrog luag tau nais phoos nyob tebchaws no li. Tabsis peb kuj zoo siab tias muaj coob leej kuj tau nrog luag tau kavpistees. koosmasdas los kuaslausneeg lawm thiab. Bravo rau peb cov tubrog Hmoob Meskas.
Hlaudawb;Ua tsaug rau koj cov lus, koj cov lus muaj nqi thiab tseem ceeb heev thiab yeej xav kom cov kwvtij Hmoob txhua tug pom thiab paub hais tias rooj teb no yuav tau ib tug nom tsis yooj yim, yog li sawvdaws yuav tsum kub siab thiab mob siab nrog luag sib tw es thiaj yuav muaj peev xwm zaum tau luag hauv rooj, noj tau luag haus qav, hais tau luag hauv lus.

Line officers ces tus ua haujlwm zoo tshaj, haib tshaj, kheej tshaj thiaj yuav tau nce xab (rank). 100 tug Houei Tri mas 20 leej thiaj tau nce mus Houei Tho, 20 tug Houei Tho mas 3-4 leeg thiaj yuav raug nce mus Captain (Company Commander), 3-4 tug Captain mas 1 tug thiaj yuav tau Major (Battalion Commander). 1 tug ntawm 3 tug Battalion Commander thiaj yuav tau Lt. Colonel (Regiment Commander), 1 tug ntawm 3 tug Regiment Commander mas 1 tug thiaj yuav tau Colonel (Brigade Commander), 1 tug ntawm 3 Colonel (Brigade Commander) mas 1 tug thiaj yuav tau Brig. General (Light Division Commander), 1 tug ntawm 3 tug Brig. General mas 1 tug thiaj yuav tau Major General (Division Commander), 1 tug ntawm 3 tug Major General thiaj tau Lt. General (US Army Corp Commander), tag US Army Corps, mas 1 tug thiaj yuav tau Phom Ek (General).

Hmoob es them $300 ces tau Captain, them $500 tau Major, them $800 tau Lt. Colonel, them $1,000 tau Colonel, them $3,000 tau Brig. General, them $5,000 tau Major General, them $8,000 tau Lt. General & them $10,000 ces tau General plus monthly payment.

Mouabee Chaofa tus Lt. Gen. Npis Tsus Thoj es twb yog Lt. General lawm los tseem mus tuag rau npluav rog Romklao, prm Amphoe Trakan, Chawat Phisanulok. Vim txhua tus yog nom tag nrho, tsis muaj luj noob. Nais los yog yus, luj noob los yog yus ces kawg tuag.
Mojtuam
2016-08-16 12:43:16 UTC
Permalink
Raw Message
Bee,

Txhob dag li koj. Lub 10 hli no tsis yog koj tuaj xaiv general. Nej twb yeej xaiv tau nej cov generals tag li nram no lawm ne. Qhov koj yuav tuaj MN lub 10 hli no ces twb yog nyiag tag lawm es nej qhab nab yuav rov tuaj dag Hmoob nyiaj xwb.

President: Xeng Xiong
Vice President: Bee Moua
Secretary of State: Txiv Yawg Ntxhw
Joint Chief of staff General: Nom Loob
Attorney General: Npuag Yaj
Chief Advisor: Saub Yaj Los Cheem

Txhua yam nej ua yog dag xwb. Tam sim no nej nyiaj tag lawm ces nej yuav tuaj MN lub 10 hli no ces nej yuav coj qhov xov xwm nram qab no tuaj dag Hmoob nyiaj dua tias nej yog cov tua tebchaws rau Hmoob lawm ntag no ne.

Lao authorities have imposed a curfew in north-central Xaysomboun Province after a spate of violence in which three government soldiers and three civilians were killed, police and other sources said Friday. The authorities blamed the violence last month on bandits, but a source close to the government said an anti-government resistance group was behind the killing of the three soldiers and wounding of several others, a rare development in tightly-ruled Laos where there have been no known armed rebel groups operating in recent years.
b***@gmail.com
2016-08-16 23:51:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Mojtuam
Bee,
Txhob dag li koj. Lub 10 hli no tsis yog koj tuaj xaiv general. Nej twb yeej xaiv tau nej cov generals tag li nram no lawm ne. Qhov koj yuav tuaj MN lub 10 hli no ces twb yog nyiag tag lawm es nej qhab nab yuav rov tuaj dag Hmoob nyiaj xwb.
President: Xeng Xiong
Vice President: Bee Moua
Secretary of State: Txiv Yawg Ntxhw
Joint Chief of staff General: Nom Loob
Attorney General: Npuag Yaj
Chief Advisor: Saub Yaj Los Cheem
Txhua yam nej ua yog dag xwb. Tam sim no nej nyiaj tag lawm ces nej yuav tuaj MN lub 10 hli no ces nej yuav coj qhov xov xwm nram qab no tuaj dag Hmoob nyiaj dua tias nej yog cov tua tebchaws rau Hmoob lawm ntag no ne.
Lao authorities have imposed a curfew in north-central Xaysomboun Province after a spate of violence in which three government soldiers and three civilians were killed, police and other sources said Friday. The authorities blamed the violence last month on bandits, but a source close to the government said an anti-government resistance group was behind the killing of the three soldiers and wounding of several others, a rare development in tightly-ruled Laos where there have been no known armed rebel groups operating in recent years.
Moj:

Kuv saib cia koj ua huab tais xa. Cov nom zoo li koj hais no xwb as me heev rau kuv nav.
Vaj Ncuab
2016-08-17 00:43:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by b***@gmail.com
Post by Mojtuam
Bee,
Txhob dag li koj. Lub 10 hli no tsis yog koj tuaj xaiv general. Nej twb yeej xaiv tau nej cov generals tag li nram no lawm ne. Qhov koj yuav tuaj MN lub 10 hli no ces twb yog nyiag tag lawm es nej qhab nab yuav rov tuaj dag Hmoob nyiaj xwb.
President: Xeng Xiong
Vice President: Bee Moua
Secretary of State: Txiv Yawg Ntxhw
Joint Chief of staff General: Nom Loob
Attorney General: Npuag Yaj
Chief Advisor: Saub Yaj Los Cheem
Txhua yam nej ua yog dag xwb. Tam sim no nej nyiaj tag lawm ces nej yuav tuaj MN lub 10 hli no ces nej yuav coj qhov xov xwm nram qab no tuaj dag Hmoob nyiaj dua tias nej yog cov tua tebchaws rau Hmoob lawm ntag no ne.
Lao authorities have imposed a curfew in north-central Xaysomboun Province after a spate of violence in which three government soldiers and three civilians were killed, police and other sources said Friday. The authorities blamed the violence last month on bandits, but a source close to the government said an anti-government resistance group was behind the killing of the three soldiers and wounding of several others, a rare development in tightly-ruled Laos where there have been no known armed rebel groups operating in recent years.
Kuv saib cia koj ua huab tais xa. Cov nom zoo li koj hais no xwb as me heev rau kuv nav.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;Kuv twb hais koj tias Saub Nyiaj Pov vwm es yawg thiab tsa yawm ua txiv ntuj, kuv txiv vwm es nws thiaj lees yuav Lt. General thaum December 1975, Naikong Nkias Pov Yaj vwm es yawg thiaj rov tsa yawg ua Prime Minister. Qhov uas ntshaws nom li no yog qhov uas kub tsis tau xaj thiab tsis muaj teb muaj chaws ntag.

Nplog yog ib lub tebchaws me me thiab muaj tub rog tag nrho 60,000 tug, tus Naiphom siab kawg yog tus Lt. General (Lt. Gen. Oune Rathikoum, Lt. Gen. Bounpone Matheprarck). 2016 no Nplog (LPRD) tus Naiphom siab kawm tseem yog Lt. General (Lt. Gen. Chamasone Chanyalath the Defense Minister).

Txawm kuv yuav tau B.A., M.A. or Ph.D. candidate los yog kuv tsis tau kawm ROCT or Military Academy thiab tsis yog tub rog (on duty) ces kuv yeej tsis qualify
coj Houei Tri ( 2nd Lieutenant). Kuv xav tias koj yuav pom li kuv pom thiab Hmoob cov educators yuav xav li kuv xav. Ib tug neeg uas tsis muaj base military skills, tsis tau kawm Hong Hieng Nai Houei, tsis tau kawm Hong Hieng Nai Phanh, tsis tau kawm Senathikan Somsouk, tsis tau kawm Hong Hieng Naiphom es lam coj hnub qub Naiphom mas vwm lawm.
Loading...