Discussion:
Cov txiv neej hmoob uas nyiam nyiam mus tsoob pim tim NPLOG nas....
(too old to reply)
All4One
2016-10-26 13:48:58 UTC
Permalink
Raw Message
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_USAID250.htm


Jim
t***@yahoo.com
2016-10-26 16:15:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by All4One
http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_USAID250.htm
Jim
long time no c, Jim!

koj chim rau tej no ua dabtsi naj, Jim! ua neeg ib zaug xwb, yus tus kheej twb tsi pub leej twg infringe your very own personal rights and well being... yog vim li cas, yus pheej yuav mus cuam tshuam luag lwm leej lwm tus tibneeg nas lod.

- tej news koj tso tawm no ces zoo tib yam li hmoob tej non-profit organizations nyob rau peb tej community xwb mas lod.

- yus tsi thov luag pobnyiaj los yeej muaj lwm tus mus dag thov los noj lawm--tej problem no, yeej muaj tiag mas (exist) in a country as laos.

zoo tib yam li kuv hais rau cov pojniam os, we recognized that domestic abuses existed across all cultures as well as in the Hmong people. but to label that hmong men abused is asserted...

tej koj tso news tawm no ces yog thov nyiaj mus siv xwb os nawb...

Born
Mojtuam
2016-10-26 16:35:52 UTC
Permalink
Raw Message
HIV tsis muaj teeb meem dab tsi rau Hmoob Mekas li os. Peb sawvdaws twb hnov lo lus, "nyuj laug noj zaub mos" lawm los sav. Cov mus tim Meskas no mus ces yog tib co puthaub thiab mebthaub mam mus qhib cov tub ntxhais mos mos tim ub thawj thawj teg xwb. Cov mos mos no yeej tsis muaj HIV li os.
Loading...