Discussion:
UN official coming to Minnesota
(too old to reply)
b***@gmail.com
2016-08-31 11:39:58 UTC
Permalink
Raw Message
Cov kwv tij Meo txawj. This week Un official is coming to advise cov patriotism Hmooob nyob St.Paul. Kom Hmoob paub txoj kev mus muaj tebchaws.
Nej cov nyob rau Tim St. Paul. Nej yuav tsum mus hloog nawb. Yog xa paub tseeb. Hu xov tooj rau Hmong TV Doua Sially Her thiab Xiong key seng Vang tim Minnesota.
Yog koj yog Meo no ces kam tsij nyobtm tsev hauv cawv . Hovs koj yog Hmoob no ces ka tsij tuaj mus Hmoog seb luag ghia txoj kev ciaj haiv zoo li cas.
Vaj Ncuab
2016-09-01 02:29:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by b***@gmail.com
Cov kwv tij Meo txawj. This week Un official is coming to advise cov patriotism Hmooob nyob St.Paul. Kom Hmoob paub txoj kev mus muaj tebchaws.
Nej cov nyob rau Tim St. Paul. Nej yuav tsum mus hloog nawb. Yog xa paub tseeb. Hu xov tooj rau Hmong TV Doua Sially Her thiab Xiong key seng Vang tim Minnesota.
Yog koj yog Meo no ces kam tsij nyobtm tsev hauv cawv . Hovs koj yog Hmoob no ces ka tsij tuaj mus Hmoog seb luag ghia txoj kev ciaj haiv zoo li cas.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;Hais lus yuav tsum hais kom txaus ntseeg, Vwj Mais tuag ces vim ntseeg UNHCR thiab ntseeg Tseemfwv Thaib. UN muaj dawb, muaj liab thiab yog ib lub Koom Haum nruab nrab, UN tsis lam tuav tswv yim kom Hmoob mus ntxeev teb ntxeev chaws.

Hmoob xav kom ciaj haiv ces rau rau siab kom Hmoob muaj phav tug Colonel, caum tug Naiphom nyob hauv US Army, US Navy, US Air Force, kom Hmoob muaj cov tub tsav davhlaus uas ya tau F-15D, F-16E, F-18 Super Homet, F-22 Raptor, F-35 Lightning, F-117, & B1 or B2 Spirit.

Yog Hmoob ua rog nrog Suav Tuamtshoj los Hmoob thiaj muaj peev xwm tua tau Suav cov Jets J-11, J-17 & J-21. Tsav davhlaus los tsav tau, tsav M1A1,M1A2 (US main battle Tanks los tsav tau, dhia kaus los dhia tau, tuav phom loj phom me los tua tau, tuag los tuag tau mas Hmoob thiaj yuav ciaj HAIV.41 years in America, Hmoob txog twg lawm?
t***@gmail.com
2016-09-01 03:56:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Vaj Ncuab
Post by b***@gmail.com
Cov kwv tij Meo txawj. This week Un official is coming to advise cov patriotism Hmooob nyob St.Paul. Kom Hmoob paub txoj kev mus muaj tebchaws.
Nej cov nyob rau Tim St. Paul. Nej yuav tsum mus hloog nawb. Yog xa paub tseeb. Hu xov tooj rau Hmong TV Doua Sially Her thiab Xiong key seng Vang tim Minnesota.
Yog koj yog Meo no ces kam tsij nyobtm tsev hauv cawv . Hovs koj yog Hmoob no ces ka tsij tuaj mus Hmoog seb luag ghia txoj kev ciaj haiv zoo li cas.
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;
Hais lus yuav tsum hais kom txaus ntseeg, Vwj Mais tuag ces vim ntseeg UNHCR thiab ntseeg Tseemfwv Thaib. UN muaj dawb, muaj liab thiab yog ib lub Koom Haum nruab nrab, UN tsis lam tuav tswv yim kom Hmoob mus ntxeev teb ntxeev chaws.
Hmoob xav kom ciaj haiv ces rau rau siab kom Hmoob muaj phav tug Colonel, caum tug Naiphom nyob hauv US Army, US Navy, US Air Force, kom Hmoob muaj cov tub tsav davhlaus uas ya tau F-15D, F-16E, F-18 Super Homet, F-22 Raptor, F-35 Lightning, F-117, & B1 or B2 Spirit.
Yog Hmoob ua rog nrog Suav Tuamtshoj los Hmoob thiaj muaj peev xwm tua tau Suav cov Jets J-11, J-17 & J-21. Tsav davhlaus los tsav tau, tsav M1A1,M1A2 (US main battle Tanks los tsav tau, dhia kaus los dhia tau, tuav phom loj phom me los tua tau, tuag los tuag tau mas Hmoob thiaj yuav ciaj HAIV.
41 years in America, Hmoob txog twg lawm?
VajNcuab,

Mekas tso cai dav, koj xav nrog luag nce qhov siab kawg nkaus los tau; tib yam li peb muaj tej Hmoob nrog luag ua haujlwm "100 years Future plan" thiab peb tseem muaj tej Hmoob zov rawv niag roob "PhwvNpiab" li yawm BeeMua...


Kuv li kuv tsis kam ua twg ntej thiab tsis ua twg qab, tabsis, yuav nrog main stream ntws ib ntxaig....


MeoRuam TseemYeej.
Mojtuam
2016-09-01 12:14:16 UTC
Permalink
Raw Message
Bee,

Koj tus Xyooj Key thiab tus UN official ces yog tus nyob nram qhov links no los mas. Yawg Xyooj Key no kuv paub nws zoo. Xyooj Key yog ib tug saub zab thiab ncauj qab zib nplaig qab ntse xwb laiv. Yawg no mas ib tsam yog Xiong Key, ib tsam yog Xiong Nou, ib tsam yog Key Seng, ib tsam yog Seng Vang, ib tsam yog Tuam Vaj li laiv. Kuv ntshai tsam Hmoob rov tau dua ib lub tebchaws Hmoob 6 x 8 ntxiv Xeeb lub tam sim no xwb os.
unkown
2016-09-01 14:24:25 UTC
Permalink
Raw Message
Ab tsis yog tus Bee no VWM lawm pob ??
b***@gmail.com
2016-09-04 17:57:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by unkown
Ab tsis yog tus Bee no VWM lawm pob ??
Ha ya. Hais ghov tseeb mas tsis muaj neeg caub pob ntseg hmloog. Tabsis ghov cuam mas sawvdaws ghib ghov ntsej sai kawg nkaws.
p***@gmail.com
2016-09-04 22:59:37 UTC
Permalink
Raw Message
Bee oh bee awh! cag yuav has le hov ntawm nas!

Tug nam neeg Xiong key nuav yog ib nam tuab neeg dlaagxxx xwb ov, le yawm mojtuam tub tau has lug sauh lawm.

Mej puag ncu ntau xyooj dlau lug yawm has tas huab tais hmoob yuav lug rua thaib teb kuas cov moob yuav tau muab nyaj rua yawm, yawm dlaag tau ib co tes pluj lawm tav ntuj nuav yawm maam le tawm lug.

Moog mloog cov zoo le nuav xwb teg yuav poob nyaj ntxiv xwb os puab yawm.

Bee koj tseem qaug quav yooj yim hab tsig paub who and who le ov kwv bee.
Mojtuam
2016-09-07 12:42:11 UTC
Permalink
Raw Message
Bee,

Nej tej hauj lwm ces zab dag xwb yuav tseeb qhov twg nas. Saib nej cov neeg background ces nej yog tib co zab dag ncauj qab zib nplaig qab ntse ua kom qhov ncauj lo roj xwb ne.
1. Xeeb Xyooj– yeej nyob tsis muaj vaj muaj tsev, tsis muaj laj, muaj kam, tsuas niaj hnub khwv tswv yim dag noj dag haus tas nws lub neej xwb ne.
2. Txiv Yawg Ntxhw– yog ib tug criminal tau scammed dag nyiaj noj los lawm. Case sawvdaws paub tseeb yog case nyob nram Milwaukee xyoo 1999 (U.S. vs. Xiong case No. 00-2744) ntawd ne.
3. Xiong Key– tus no yog ib tug zab dag loj kawg nkaus. Nws twb dag tau noj ntau zaus los lawm. Tam sim no nws tus txiv ntxawm kiag thiab nws cov kwvtij twb muab nws xaib lais ncaws tawm tsis lees nws ua kwvtij lawm vim nws txoj kev dag noj dag haus xwb.
4. Bee Moua– koj ces qhov ncauj twb lo roj txaus txaus puag thaum Paj Kaub lub era lawm ces koj thiaj mam passed over koj lub hub ntim kiav roj rau Xeeb Xyooj xwb ne.

Nej tej background no yeej muaj tseeb tsis ntxiv tsis ntxo ib lo li hos.

Nej cov nyuag zab dag ntawm nej, Hmoob yuav tsis zam txim rau nej ntxiv lawm. Tam sim no Hmoob tsis ruam lawm. Txhob vam tias nej qhov ncauj yuav los roj ntxiv lawm. Nej dag ntxiv ces mag mus hlob kav hlau li Xeeb lawm xwb ntag hov.
unkown
2016-09-08 00:43:41 UTC
Permalink
Raw Message
Hauv yau tam sim no Bee Muas lub QE ces neeg yuav muab tsoo lauv!!!! Kuv twb hais kom mus nuv PAS THUS nrag ntuj hiatus txawv xwb no nev. Lub tsev vacation home ua Bee Muas Tom cov Chritian mus so Dawb tsis them Nyiaj li twb Los cov Nyiaj uas muab rau Paj Kaub Hawj ua teb ua chaw xwb, tam sim no Nyiaj tag lawm ces yuav rov Los xyaum dag ntxhias Hmoob Nyiaj siv no, zag nuav tsis zoo le zag u lawm. Lang Xiang DEMOCRAZY ploj tag lawm os, hahaha!!!
k***@gmail.com
2016-09-08 23:53:12 UTC
Permalink
Raw Message
Hmoob tsis sawm zoo. Tus tseeb tsis ntseeg. Tus dag ces.....kawg tau $$$
Vaj Ncuab
2016-09-10 01:00:19 UTC
Permalink
Raw Message
Post by unkown
Hauv yau tam sim no Bee Muas lub QE ces neeg yuav muab tsoo lauv!!!! Kuv twb hais kom mus nuv PAS THUS nrag ntuj hiatus txawv xwb no nev. Lub tsev vacation home ua Bee Muas Tom cov Chritian mus so Dawb tsis them Nyiaj li twb Los cov Nyiaj uas muab rau Paj Kaub Hawj ua teb ua chaw xwb, tam sim no Nyiaj tag lawm ces yuav rov Los xyaum dag ntxhias Hmoob Nyiaj siv no, zag nuav tsis zoo le zag u lawm. Lang Xiang DEMOCRAZY ploj tag lawm os, hahaha!!!
Uncle Ntaj Neeb;Kwvntxawg Mouabee Chaofa lub niam tswv yim ces dag (zab) xwb, vim li no Cob Fab (O.P.L.) thiaj tsis ciaj hiav. Nak Kan Muang es yog zoo li Mouabee Chaofa, Xeeb Xyooj thiab Xyooj Key lawv xwb ces yuav ua tsis tau teb chaws rau lawv nyob.

1984 thaum 2 tug Italy tuaj dag cov O.P.L. nyob Amelicas teb no mas Moua Bee thiab Tsav Nyiaj lawv tham kub siab lug, thaum los txog Minnesota ces Lis Choj Lisfoom thiab Dr. Yang Dao nkawd nrog 2 tug Italy tham ua lus Fabkis, thaum kawg 2 tug Italy rov qab lawm ntsiag tos.

Xyooj Key txawm yog tus dag ua ntej hais tias Yaj Soob Lwj rov los thawj ua ib tug Saub Hmoob Yaj nyob Thaibteb lawm mas tus Saub tshiab mas leej kawg, yuav ua kom dej nyab Nplog (LPRD) los tau, yuav ua kom nag xob nag cua ntsawb Suav Tuamtshoj los tau.

Xeeb Xyooj yog tus hais tias UN, USA (Pre. Obama, State Department, US Congress) twb tus av rau Hmoob lawm, vim li no Xeeb thiab tau 1.3 million US dollar thiab thiaj mag hlob.

Mouabee Chaofa tseem niaj hnub tsem zoo li tus dev vwm. Vim txoj kev dag es cov kwvtij Hmoob Nplog ib txhias thiaj khiav rau hqv zoo, Hmoob Amelicas thiaj poob nyiaj, Txooj Lauj Hawj lawv cov Cob Fab nyob Laj Khaib, Rooj Naj Xav Poom Mub twb rau Nplogliab (LPRD) tua tawg tag lawm thaum lub 5 hli ntuj 2016 tag low no, Dr. Sombath Nyiaj Lis Hawj los poob tus Chao Khoueng Xqysomboun.

This week Pre. Obama mus tsham Nplog. Yog ua zoo saib mas Nplog (LPRD) zoo yam li tus hluas nkauj uas Tseemfwv Amelicas nyiam heev. Ntseeg tau tias tag cov kub xaj tsis hais Hmoob Nplog (Lao Nok) yuav tsis muaj vam yuav kub tau xaj lawm.
unkown
2016-09-10 15:08:45 UTC
Permalink
Raw Message
Yog lawm. Txhob dag Hmoob noj wish ncoom ntxiv lawm!!!

Loading...