Discussion:
Xa mus rau DR. Vam Huas Yaj
(too old to reply)
b***@earthlink.net
2017-01-22 02:23:47 UTC
Permalink
Raw Message
Dr. Vam Huas xw li tsis tau pos tshawj weeks dhau los lawm no. Xyov yog kuv bau sauv los yog kuv yeej hnov koj hais ib cov lus tawm ntawd koj tshooj TV hais tias koj Xa ntuav rau cov Hmoob Tebchaws. Yog thaum twg txog caij ua tebchaws koj mam hais ghia. Ku Nrhia tsis tau koj lub xov tooj es kuv thiab huv tsis tau rau koj.
Thov koj email koj tus xovyooj rau kuv tus email ***@yahoo.com. Kuv xa nrog koj sis tham seb pos muaj leej twg tua nrog kuv debate Txog Hmoob Lub tebchaws yav tom tej. KHmoob kuv tus kheej mas yeej paub meej hais tia Hmoob lub tebchaws yuav tsum tuaj. The circle was happened in the past, it has to happen again.
Koj yeej puab kuv zoo lawv hais tia kuv yog leej twg. Thaum xyoo 2003 wb twb sib ntsib rau Washington DC. Thaum kuv Declare kuv txoj kev to challenge KhamTay Syphanedone for Laos Presidency rau tim DC koj twb nyob ntawd thiab.
Kuv cia siab hais tia yuav hnov xov ntawd koj sai sai yav tom ntej no nawb.
uatsaug.
Bis Muas
Vaj Ncuab
2017-01-22 03:01:44 UTC
Permalink
Raw Message
Post by b***@earthlink.net
Dr. Vam Huas xw li tsis tau pos tshawj weeks dhau los lawm no. Xyov yog kuv bau sauv los yog kuv yeej hnov koj hais ib cov lus tawm ntawd koj tshooj TV hais tias koj Xa ntuav rau cov Hmoob Tebchaws. Yog thaum twg txog caij ua tebchaws koj mam hais ghia. Ku Nrhia tsis tau koj lub xov tooj es kuv thiab huv tsis tau rau koj.
Koj yeej puab kuv zoo lawv hais tia kuv yog leej twg. Thaum xyoo 2003 wb twb sib ntsib rau Washington DC. Thaum kuv Declare kuv txoj kev to challenge KhamTay Syphanedone for Laos Presidency rau tim DC koj twb nyob ntawd thiab.
Kuv cia siab hais tia yuav hnov xov ntawd koj sai sai yav tom ntej no nawb.
uatsaug.
Bis Muas
Kwvntxawg Mouabee Chaofa;Tej zaum Dr. Vam Huas Yaj yuav hais tias, kev ua teb ua chaws yuav tsum muaj khuas lav, to nco xwb phom nrov ntawm tog tsev mas thiaj yuav noj. Tsis tau muaj zog es twb hais ub hais no lawm ces yuav xiam lav, Txooj Lauj Hawj lawv yuav raug Nplogliab raws tawg tag.

Next week kuv, koj, peb yuav paub qhov tseeb, yog Keeb Thawj Xeeb yeej thiab tawm qhov taub ces ntseeg tias kuv Hmoob tseem muaj kev cia siab. Yog Keeb Thoj Xeeb swb thiab nrov dhawg rau hauv nkuaj ces txhua yam yog dag.

Kuv, koj peb yeej hnov tej lus uas Naiphom Vaj Pov tham thaum noj peb caug nyob Santa Ana, CA xyoo 1982 hais tias, "1983 mas peb yuav tau noj peb caug nyob Vees Cam". 34 lub xyoo (1982-2016) peb tseem noj peb caug nyob USA. 1982 Hlob Paj Kaub Hawj los khav ntxhias hais tias, 1983 peb yuav tau rov mus nyob Moos Cab, 2017 kuv, koj, peb tseem nyob USA.

Yog ua tsis tau Communist ces txhob tham txog Hmoob lub teb chaws lawm, Suav Tuamtshoj yuav kav tag sab Southeast Asia rau yav tom ntej.
b***@earthlink.net
2017-01-22 23:40:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by b***@earthlink.net
Dr. Vam Huas xw li tsis tau pos tshawj weeks dhau los lawm no. Xyov yog kuv bau sauv los yog kuv yeej hnov koj hais ib cov lus tawm ntawd koj tshooj TV hais tias koj Xa ntuav rau cov Hmoob Tebchaws. Yog thaum twg txog caij ua tebchaws koj mam hais ghia. Ku Nrhia tsis tau koj lub xov tooj es kuv thiab huv tsis tau rau koj.
Koj yeej puab kuv zoo lawv hais tia kuv yog leej twg. Thaum xyoo 2003 wb twb sib ntsib rau Washington DC. Thaum kuv Declare kuv txoj kev to challenge KhamTay Syphanedone for Laos Presidency rau tim DC koj twb nyob ntawd thiab.
Kuv cia siab hais tia yuav hnov xov ntawd koj sai sai yav tom ntej no nawb.
uatsaug.
Bis Muas
Yawg hloj uab Nyuab V Ncuag.


Vaj Pov yuav hais li cas los nws hais nws. Nws tib tsis tau muaj lb hom phiaj rau Hmoob.Yawg ghov pheej ua yog hais txog Blog tus huab tais gub Singsvangwathana xwb. Pa Kao Yuav hais li cas los nws hais nws. Nws tsua yog pheej hais tag hais thiab xwb.Yawg tsis muaj peev xwm ua tau Hmoob tus coj. Hos koj hais txog Xeeb. Xeeb tsis tau yog Hmong tus thawj coj. Nws tsuas yog Hmoob tebchaws tus coj xwb. Yuav muaj teb thiab tsis muaj tss yog li koj hais.
Loading...