Discussion:
Rau Beemouachaofa
(too old to reply)
x***@yahoo.com
2016-08-29 20:00:37 UTC
Permalink
Raw Message
Bee,

Ib ntus no so kam los tsi tau? Cas zoo li koj muaj sijhawm tuaj tham hauv SOC no kawg li? Kuv saib peb txhob tham txog kasmoos ntxiv lawm. Nim no txawm luag muab kiag tebchaws rau peb kav los ntshe yuav kav tsi tau lawm. Yog luag lam tu tebchaws rau peb kav mas ntshe coob leej tseem yuav noj tshuaj tuag laiv.

Kuv saib koj yog tus tau mus ncig ntau lub tebchaws, noj ntau diav mov thiab tau tham ntau tus hluas nkauj. Koj sim nrog xav sai yuav ua cas peb phaum laus no thiaj tsi mob hlwb? Thiaj yuav tau niam yau thiab yuav mus retired nyob qhov twg thiaj safe?

Ab yab... xav txog tej kev ua kasmoos kas mias yav dhau los mas txaus luag. Koj puas nco tau thaum peb nyob tim Veescam es koj mus xuas hluas nkauj ua rau peb txhua tus mag raug txim tas tus nav?
b***@gmail.com
2016-08-30 00:57:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by x***@yahoo.com
Bee,
Ib ntus no so kam los tsi tau? Cas zoo li koj muaj sijhawm tuaj tham hauv SOC no kawg li? Kuv saib peb txhob tham txog kasmoos ntxiv lawm. Nim no txawm luag muab kiag tebchaws rau peb kav los ntshe yuav kav tsi tau lawm. Yog luag lam tu tebchaws rau peb kav mas ntshe coob leej tseem yuav noj tshuaj tuag laiv.
Kuv saib koj yog tus tau mus ncig ntau lub tebchaws, noj ntau diav mov thiab tau tham ntau tus hluas nkauj. Koj sim nrog xav sai yuav ua cas peb phaum laus no thiaj tsi mob hlwb? Thiaj yuav tau niam yau thiab yuav mus retired nyob qhov twg thiaj safe?
Ab yab... xav txog tej kev ua kasmoos kas mias yav dhau los mas txaus luag. Koj puas nco tau thaum peb nyob tim Veescam es koj mus xuas hluas nkauj ua rau peb txhua tus mag raug txim tas tus nav?
kuv tsis tau nrog koj nyob tim vientiane thiab mus xuas leej twg. Tejsaum koj hlub tsi tees koo loo lawv. I have zero faulted in my life.
Loading...