Discussion:
Nej Leej Twg Puas Raug Dab Pim Paum Lub Weekend Tas Los No
(too old to reply)
Siv Yis
2006-07-03 14:02:02 UTC
Permalink
Raw Message
Cov Phooj Ywg.

Nej leej twg puas raug "Dab Pim Paum" lub Weekend tas los no nyob pem
tshav ncaws pob. Xyoo no peb muaj: "Dab Pim Paum" coob kawg tab sis
zoo li lawv tsis kam siv lawv cov fwj fuaj li, cas zoo li kuv tsis pom
peb cov txiv neeg hmoob "Ris Hle" li as. Los xyov yog lawv twb siv
lawv tej fwj fuaj thaum kuv tsis nyob ze lawv. Nej leej twg puas muaj
tej zaj dab neeg zoo xav piav pub rau peb mloog thiab

Siv Yis
nyavdub
2006-07-03 16:22:32 UTC
Permalink
Raw Message
Thaub Siv Yig,

Yog xav pom dab Pim Paum ces tuaj lawm nram California no nawb. Nram no
mas lawv muaj ntau hom dab pim paum li nram no:

1. Cov dab pim paum hlob. Cov no mas lawv hlob xwb xwb tsi pub ua. Koj
mus them $60.00 dollars xwb ces lawv kom koj hle ris ntag. Koj hle ris
tag ces lawv coj koj mus pw xyab rau saum ib lub txaj. Aib pog pim paum
mam los hle nws lub ris thiab. Ces aib pog mam muab koj txhais tes coj
mus kov aib pog qhov pim paum. Nws tsuas pub koj kov , plhw thiab ntxig
ntiv tes mus xyuas xau xwb. Tsi pub koj sawv pes tsees mus sam nees
nawb. Tom qab ntawd nws mam li muab koj caij loo ces nws xuas loo tej
nyuag coconut oil, oil txiv ntseev los yog lottion pleev loo koj rab
phom ces nws sib zog loo hlob aib yawg rab tog raj xyoob mas xav quaj
xav qw los tsi muaj leej twg care. Cov dab pim paum no lawv hu hais
tias " rush rush"

2. Lawv muaj ib co dab pim paum hu ua " Bang bang/xyuas xau" no thiab.
Cov no mas koj yuav tau them li ntawm $60.00 rau $100.00 dollars li
ntawd. Koj mus txog them nyiaj tas mas lawv kom koj mus da dej tso. Da
dej tag mas mam los rau hauv chav xuas xau. Thaum aib pog los txog dua
ces sib pog pib loo nram qab ha tuaj ces nce zuj zus ti loo peb caj dab
tag ces nqis loo rov rau nram tw roob ces sam plhawv txiv tsov cav dab
ces saib yuav quaj yuav qw yuav ntsaj los yeej tsi muaj leej twg care.
Thaum txiv yawg tab tom nce ntuj los luag yeej tsi care care. Tau sam
xau lawm ces luag yeej ntaus neeg kom khiav tus yees tas mus li xwb.
Kuv coj cov yawg thaub laus mus sim los txog mas mus kev nplawm ko taw
lawm xwb ntag.

3. Lawv ho muaj ib hom hu ua " boom boom" no thiab. Yam no mas pheej
yig li ntawm $100-$150 dollars. Lawv muaj cov nees Mev, Nees Nyablaj,
nees kaum Lim, Nees Suav thiab Nees Zwjpeem. Cov nees Mev thiab
Nyablaj mas zoo caij tiag tiag. Yog xav caij hom rog rog ces caij nees
Mev. Yog xav caij hom yuag yuag thiab duav me me ces caij nees Nyablaj.
Hom no mas lawv xub xub ua ntaws zeb rau koj tas tso mam tso koj xyuas
xau. Yog cov tsi tau caij dua nees ces yeej poob nees ua ntej li lawm.
Koj yuav myiam qw tias "tos tos tos " no los luag yeej tsi care. Koj
tsuas hnov lo lus oh yeah ...oh.. yeah come come baby baby no xwb laiv.

Yog xav pom no tuaj nram California no nawb. Cov Hmoob nplog teb tuaj
txog peb coj mus xyuas xau tag mas lawv luag ntxhi rov mus tsev lawm
xwb ov....

Nyav
Post by Siv Yis
Cov Phooj Ywg.
Nej leej twg puas raug "Dab Pim Paum" lub Weekend tas los no nyob pem
tshav ncaws pob. Xyoo no peb muaj: "Dab Pim Paum" coob kawg tab sis
zoo li lawv tsis kam siv lawv cov fwj fuaj li, cas zoo li kuv tsis pom
peb cov txiv neeg hmoob "Ris Hle" li as. Los xyov yog lawv twb siv
lawv tej fwj fuaj thaum kuv tsis nyob ze lawv. Nej leej twg puas muaj
tej zaj dab neeg zoo xav piav pub rau peb mloog thiab
Siv Yis
Siv Yis
2006-07-03 18:06:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by nyavdub
Thaub Siv Yig,
Yog xav pom dab Pim Paum ces tuaj lawm nram California no nawb. Nram no
1. Cov dab pim paum hlob. Cov no mas lawv hlob xwb xwb tsi pub ua. Koj
mus them $60.00 dollars xwb ces lawv kom koj hle ris ntag. Koj hle ris
tag ces lawv coj koj mus pw xyab rau saum ib lub txaj. Aib pog pim paum
mam los hle nws lub ris thiab. Ces aib pog mam muab koj txhais tes coj
mus kov aib pog qhov pim paum. Nws tsuas pub koj kov , plhw thiab ntxig
ntiv tes mus xyuas xau xwb. Tsi pub koj sawv pes tsees mus sam nees
nawb. Tom qab ntawd nws mam li muab koj caij loo ces nws xuas loo tej
nyuag coconut oil, oil txiv ntseev los yog lottion pleev loo koj rab
phom ces nws sib zog loo hlob aib yawg rab tog raj xyoob mas xav quaj
xav qw los tsi muaj leej twg care. Cov dab pim paum no lawv hu hais
tias " rush rush"
2. Lawv muaj ib co dab pim paum hu ua " Bang bang/xyuas xau" no thiab.
Cov no mas koj yuav tau them li ntawm $60.00 rau $100.00 dollars li
ntawd. Koj mus txog them nyiaj tas mas lawv kom koj mus da dej tso. Da
dej tag mas mam los rau hauv chav xuas xau. Thaum aib pog los txog dua
ces sib pog pib loo nram qab ha tuaj ces nce zuj zus ti loo peb caj dab
tag ces nqis loo rov rau nram tw roob ces sam plhawv txiv tsov cav dab
ces saib yuav quaj yuav qw yuav ntsaj los yeej tsi muaj leej twg care.
Thaum txiv yawg tab tom nce ntuj los luag yeej tsi care care. Tau sam
xau lawm ces luag yeej ntaus neeg kom khiav tus yees tas mus li xwb.
Kuv coj cov yawg thaub laus mus sim los txog mas mus kev nplawm ko taw
lawm xwb ntag.
3. Lawv ho muaj ib hom hu ua " boom boom" no thiab. Yam no mas pheej
yig li ntawm $100-$150 dollars. Lawv muaj cov nees Mev, Nees Nyablaj,
nees kaum Lim, Nees Suav thiab Nees Zwjpeem. Cov nees Mev thiab
Nyablaj mas zoo caij tiag tiag. Yog xav caij hom rog rog ces caij nees
Mev. Yog xav caij hom yuag yuag thiab duav me me ces caij nees Nyablaj.
Hom no mas lawv xub xub ua ntaws zeb rau koj tas tso mam tso koj xyuas
xau. Yog cov tsi tau caij dua nees ces yeej poob nees ua ntej li lawm.
Koj yuav myiam qw tias "tos tos tos " no los luag yeej tsi care. Koj
tsuas hnov lo lus oh yeah ...oh.. yeah come come baby baby no xwb laiv.
Yog xav pom no tuaj nram California no nawb. Cov Hmoob nplog teb tuaj
txog peb coj mus xyuas xau tag mas lawv luag ntxhi rov mus tsev lawm
xwb ov....
Nyav
Post by Siv Yis
Cov Phooj Ywg.
Nej leej twg puas raug "Dab Pim Paum" lub Weekend tas los no nyob pem
tshav ncaws pob. Xyoo no peb muaj: "Dab Pim Paum" coob kawg tab sis
zoo li lawv tsis kam siv lawv cov fwj fuaj li, cas zoo li kuv tsis pom
peb cov txiv neeg hmoob "Ris Hle" li as. Los xyov yog lawv twb siv
lawv tej fwj fuaj thaum kuv tsis nyob ze lawv. Nej leej twg puas muaj
tej zaj dab neeg zoo xav piav pub rau peb mloog thiab
Siv Yis
Siv Yis
2006-07-03 18:07:38 UTC
Permalink
Raw Message
Nyavdub ....

Cas koj yuav hais tau aus rau Siv Yis tej me cuab yeeb cuab tam mas
cov mos nyoos xwb.. tsis ua tib zoo saib mas Siv Yis twb xav yaim kuav
mis lawm xwb.

Nej puas muaj cov nees caij hua ua "Squash" no mas. Cov nees no
mas yuav tsum siv 3 tug, ib tug mas yog los rau koj caig, tab sis thaum
caig mas yauv tsum caig tom pob tw (doggy style) tuaj xwb. Hos ob tug
mas pab koj tsam tus koj caij ho sib zog dhia heev ces hos plam
hluas... Hos no mas yus los sib zog, nees los sib zob, caij tas mas
yeej los tau heev li... Hom nees no mam thaum ub peg caij nyob
"Nplog Teb Xwb" tsis paub hais tias nram nej ko puas muaj..

Siv Yis.
nyavdub
2006-07-03 18:57:16 UTC
Permalink
Raw Message
Thaub,

Hom nees koj hais ko nram peb no muaj kawg os. koj them 3 tom nyiaj ces
koj yeej tau 3 tug los caij uake las mas. Sam loo tod sam loo tid mus
mus los los li tiag. Pleev tshauj kom kav ntev ntev mas tau zoo kam
kawg os koj yawg.

Nyavdub
Post by Siv Yis
Nyavdub ....
Cas koj yuav hais tau aus rau Siv Yis tej me cuab yeeb cuab tam mas
cov mos nyoos xwb.. tsis ua tib zoo saib mas Siv Yis twb xav yaim kuav
mis lawm xwb.
Nej puas muaj cov nees caij hua ua "Squash" no mas. Cov nees no
mas yuav tsum siv 3 tug, ib tug mas yog los rau koj caig, tab sis thaum
caig mas yauv tsum caig tom pob tw (doggy style) tuaj xwb. Hos ob tug
mas pab koj tsam tus koj caij ho sib zog dhia heev ces hos plam
hluas... Hos no mas yus los sib zog, nees los sib zob, caij tas mas
yeej los tau heev li... Hom nees no mam thaum ub peg caij nyob
"Nplog Teb Xwb" tsis paub hais tias nram nej ko puas muaj..
Siv Yis.
Siv Yis
2006-07-03 19:07:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by nyavdub
Thaub,
Hom nees koj hais ko nram peb no muaj kawg os. koj them 3 tom nyiaj ces
koj yeej tau 3 tug los caij uake las mas. Sam loo tod sam loo tid mus
mus los los li tiag. Pleev tshauj kom kav ntev ntev mas tau zoo kam
kawg os koj yawg.
Nyavdub ..

Hnub twg kuv tau tuaj txog nram CA ko kuv mam tij tauj koj coj kuv mus
caij...nees

ua tsaug.

Siv Yis.
phwvnyawm
2006-07-04 01:14:03 UTC
Permalink
Raw Message
Sivyis...aw....

Hom 3 tug nees koj hais ua yawg thaub Nyavdub hais no mas yog koj noj
tsis tau ntxhib txhob lam mus txob no nawb.

Muaj ib yawg nyob hauv peb zos no mus sim 2 zaug los txog ces yawg hais
tias yog leej twg yeej noj taus cov nqaij tsw-w lwj-j thiab noj tau
piag deg noos mas mam mus sim no.

Yawg txawm mus hais rau lawv tias yawg xav yuav 1 tug cov kaus ple
loj-j,1 tug cov txawj-j ua,1 tug lub pim yuav tsum zoo-oo nkauj.
Ces tu tswv txawm hais li no tau kawg,hom neeg dab tsi los koj tsis
xaiv los pauj?

Yawg tias OK ib pliag ces tus ple loj-j txawm los yog ib niag hluas
nkauj Mev ces luag yeej los hais tias tus no yog tus ple loj-j,tus 2
los ces yog tus txawj-j ua luag kuj hais tib yam tus no yog tus txawj-j
xoom,ua yog ib niag pog dub nws tsis yog hom, dub-b zoo li hluav
ncaig,yog hom dub zoo-oo nkauj,tus 3 los yog tus paum zoo-oo nkauj.
3 tug no nqi txawv tus ua ( txawj-jxoom mas kim zog vim koj siv nws lub
pim no) hos tus ple loj ces kim thib 2 vim koj yuav tau yaim,ntxais nws
tus ple,tus 3 ces koj tsuas yog kov-v nkaus-s xwb.
Tus 1 yog 100
Tus 2 yog 75
Tus 3 yog 50
Caij nyoog ces yog 1 teev xwb.Yog koj yuav tshaj 1 teev lawm yuav
double nyiaj no.
Kuv yuav xub-b piav tus ple loj ua li cas nawb rau yawg thiab yawg ua
li cas.
Lawv kom yawg pw ntxeev tiaj tus ple loj mas tus ple luaj nkaus li cov
noob txiv duaj loj-j tib tug tawg paj paug li cov qaib ib ntsau.Coj los
khwb nkaus yawg lub ntsej muag kom yawg yaim thiab ntxais nws tus
ple,yawg pib yaim thiab ntxais ces ib plia cov kua mas los tib cov
nplaum-m npaum nkaus li cov ntswg koj yeej yuav tau qos li vim yeej
nrog tas zog rau hauv koj qhov ncauj....nws lub pim tseem txawj tshuab
plig,pleg tuaj thiab mas yeej lo yus tej me ntsej muag tag tib si.
Tib lub caij ntawd ces tus ua yus yeej muab yus tus qau ko tas zog tawv
kiag ces nws pib xoom yawg thiab, tus xoom-m los xoom zooo nyob tag
npaum, tus paum zoo-oo nkauj ces rub loo yus ib xab tes mus ko nws lub
qhov paum kom yawg liv tus paum zoo nkauj thiab.Ib pliag tus paum zoo
nkauj lub los yeej los kua ua ntub tag li,ib sab tes ces kom ko tus pog
xoom lub mis. Yog li mas yawg yeej tsis khoom kiag ho zoo-oo nyob thiab
koj yuav ntsaj los yeej tsis tau kev ntsaj li ple loj yeej khwb tag
lawm thiab nws pheej txhib tas zog tias yaim tiag,yaim tiag zoo-oo nw
nyob li lawm no thiab,tus paum zoo nkauj los nws hais tias lij tiag,lij
tiag zoo nyob li lawm,tus xoom yawg los hais tias koj pab xoom hauv
tuaj thiab thiaj zoo no.

Yawg thaub kuv hais no yawg mus caij-j nees heev-v ces tau 2 xyoo tag
los no yawg twb mus tom teb laug lawm ne.....yog li cov nyiam-m li koj
ko yuav tau txhob mus caij nees heev thiab nawb.

Lawv set ib tug rule rau yawg tias,
Post by Siv Yis
Post by nyavdub
Thaub,
Hom nees koj hais ko nram peb no muaj kawg os. koj them 3 tom nyiaj ces
koj yeej tau 3 tug los caij uake las mas. Sam loo tod sam loo tid mus
mus los los li tiag. Pleev tshauj kom kav ntev ntev mas tau zoo kam
kawg os koj yawg.
Nyavdub ..
Hnub twg kuv tau tuaj txog nram CA ko kuv mam tij tauj koj coj kuv mus
caij...nees
ua tsaug.
Siv Yis.
Loading...