Discussion:
Hmoob Paj Lug (Lus)
(too old to reply)
y***@gmail.com
2018-11-20 18:05:45 UTC
Permalink
Lub neej niam no peb cov hluas muaj kev kawm tus paub li cas los muaj,
txawj li cas los muaj, thiab ntse li cas los puav leej muaj lawm tab sis
peb yuav tsum tsis txhob nov qab cov laus tej tswv yim uas dhau ib txwm
kav lawv. Kuv muab piv xam li tias peb cov laus cov lus paj lug mas yog
cov neeg ntse coj noj coj ua tsis yog coj ua coj noj, laus neeg tsis yog
neeg laus, thiab laus tawv tsis yog tawv laus mas thiaj txhais tau cov
lus thaum ib tug twg hais rau ib tug ntawd lawm. Sawv daws sim pab kuv
txhais thiab ho txuas ntxiv mus saib tus paub li cas los muab sau kom
tag rau peb sawv daws kawm.
1). Nyuj ntsuag tsis tuag nyuj ntsuag yuav ciaj pwj
2). Nyuj kub tsis hnyav nyuj hau
3). Yuav maum twm tsis ntshai me nyuam twm
4). Nyuj tsis pom nyuj ntab
5). Noog qej qawg poob qab nrag
6). Tsev vuas tsis zoo sim zeb, tsev nqeeb tsis zoo sim taws
7). Ntov ntoo saib ceg qhuav
8). Tuav ntawm tes ntxo ntawv ncauj
9). Ncauj puam suab khawv tes taw tuag zawv
10). Daj tw duav ntev
11). Ncauj yaim cuag ntswg
12). Taws nkhaus tsiv rauv
13). Tsis pom dej dag siab ntsis nqig
14). Tus maum npua yuav tsum mag ib riag thiaj tsheej maum npua
15). Tso quav thawj xub tsag
16). Ncauj hlob tau kua haus
17). Mag ib ceg nrog tw
18). Ncauj qab roj nplaig qab ntsev
19). Neeg ncauj ncab
20). Puav dai taw
21). Dev tom tswv
22). Rov taw tuam ntuj
23). Txiv kub koj ntoo txiv twj koj suab
24). Nplooj yoog kav noob yoog tsav
25). Haus kua nceb
26). Neeg nkhaus tes nkhaus taw
27). Dej hlob zoo dauv cav
28). Dev laus tsis zov vaj
29). Nkag luag pob tawb
30). Quav nyuj puab phawv
31). Luag tsaj tsis nrog luag tsaj ces yuav ua dev nuam yaj
32). Pom taws cig tsis tau taws nte
.............more later. Please add your list & your interpretations.
Tom
--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG
k***@gmail.com
2019-03-19 13:40:04 UTC
Permalink
Txawj noj ces noj ua tswv yim
Tsis txawj nij ces noj chawj noj chim.

Loading...