Discussion:
KUV HNOV IB TUG KWV TSHAJ TAWM TIAS NEJ KOOS HAUM MUAJ IB CO PHAU NTAWB ZAJ TSHOOB THIAB TXIV XAIV PUB DAWB RAU COV NEEG XAV KAWM KAB LIS KEV CAI HMOOB NOV TAB SIS KUV HOS TSIS NCO CUV CHAW NYOB THIAB XOV TOOJ LAWM LUB CAIJ NO KUV XAV TAU KUV NRHIAV
(too old to reply)
b***@gmail.com
2017-11-03 19:22:27 UTC
Permalink
TSIS TAU LAWM KUV HOS NYUAM QHUAV LOS WI LOS THIAB TSIS PAUB NEJ NYOB TWG YOG NEJ TSEEM MUAJ NO HU RAU KUV 651 202 0329 KUV XAV TAU 1.2 PHAU LOS KAWM YOG NEJ TSEEM MUAJ NO THOV HU KUV TUS XOV TOOJ NO KUV MAM TUAJ UA TSAUG LIS YAJ
b***@gmail.com
2017-11-03 19:26:10 UTC
Permalink
TSIS TAU LAWM KUV HOS NYUAM QHUAV LOS WI LOS THIAB TSIS PAUB NEJ NYOB TWG YOG NEJ TSEEM MUAJ NO HU RAU KUV 651 202 0329 KUV XAV TAU 1.2 PHAU LOS KAWM YOG NEJ TSEEM MUAJ NO THOV HU KUV TUS XOV TOOJ NO KUV MAM TUAJ NQA KUV YOG LIS YAJ UA TSAUG NTAU NTAU
Loading...