Discussion:
Can someone point me to the direction of vajncuab?
(too old to reply)
dirty socks
2018-01-30 22:05:57 UTC
Permalink
It seems that he knows a lot about the history of the secret war, along with the people involved in it. Was wondering perhaps he can shed some light to me about some things during the war that I have questions about. Would like to communicate via email with him. My email is ***@gmail.com

Thanks everyone!

-Dirty Socks
dirty socks
2018-01-30 22:20:27 UTC
Permalink
Zoo li Hlob Vaj Ncuab paub ntau yam txog keeb kwm tsov rog 1960-1975, nrog rau cov tub rog sibhawm ntawd. Kuv xav nug nws ib ob lo lus txog kuv Yawg. Thov, pab kuv contact nws! Kuv tus email yog: ***@gmail.com

Ua Tsuag!
sengsu lynhiavu
2018-02-04 22:11:40 UTC
Permalink
Dirty sock


Koj Yawg yog leej twg no? Tej zoo kuv Txiv teb tau rau koj.
9tiam
2018-02-08 04:56:23 UTC
Permalink
Kuv Yawg yog Commander Xyum Yaj ua yog Nais Khes nyob Khang Khai.
sengsu lynhiavu
2018-02-11 19:34:07 UTC
Permalink
Brother dirty sock,

The best ces koj rov mus nug cov kwvtij neej tsa Hmoob khankaib, hope you find the good answer.
Loading...