Discussion:
Ntshaw poj niam zoo nkauj
(too old to reply)
Siab Hmoob Vaj
2010-02-08 17:13:26 UTC
Permalink
Ua cas txiv neej hmoob pheej muaj lub siab ntshaw tej poj niam zoo
nkauj xwb es yog vim li cas? Tej tug mas nws mus pom luag tej poj
niam zoo nkauj los nws cia li nyiag nyiam ces los tsev yeej pw tsis
tsaug zog li. Muaj ib yawg tseem tham tias yawg nyiag nyiam ib tus
pog ces yawg tab ua npau suav nrog tus pog ntawd sib hlub tas mus li
xwb vim nco dhau. Niaj hnub niaj hmo xav txog thiab ntshaw kom tau tus
pog ntawd xwb. Nej xav tias poj niam ntau ua luaj ua cas pheej ho
ntshaw cov zoo zoo nkauj xwb?
Born2beMhong
2010-02-08 17:18:31 UTC
Permalink
On Feb 8, 11:13 am, Siab Hmoob Vaj <***@gmail.com> wrote:
> Ua cas txiv neej hmoob pheej muaj lub siab ntshaw tej poj niam zoo
> nkauj xwb es yog vim li cas?  Tej tug mas nws mus pom luag tej poj
> niam zoo nkauj los nws cia li nyiag nyiam ces los tsev yeej pw tsis
> tsaug zog li.  Muaj ib yawg tseem tham tias yawg nyiag nyiam ib tus
> pog ces yawg tab ua npau suav nrog tus pog ntawd sib hlub tas mus li
> xwb vim nco dhau. Niaj hnub niaj hmo xav txog thiab ntshaw kom tau tus
> pog ntawd xwb.  Nej xav tias poj niam ntau ua luaj ua cas pheej ho
> ntshaw cov zoo zoo nkauj xwb?

koj puas tseemyog kuv me npawg K-thoj qhabnab nas me npawg siabhmobvaj?
xtou55
2010-02-08 17:30:18 UTC
Permalink
On Feb 8, 12:18 pm, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
> On Feb 8, 11:13 am, Siab Hmoob Vaj <***@gmail.com> wrote:
>
> > Ua cas txiv neej hmoob pheej muaj lub siab ntshaw tej poj niam zoo
> > nkauj xwb es yog vim li cas?  Tej tug mas nws mus pom luag tej poj
> > niam zoo nkauj los nws cia li nyiag nyiam ces los tsev yeej pw tsis
> > tsaug zog li.  Muaj ib yawg tseem tham tias yawg nyiag nyiam ib tus
> > pog ces yawg tab ua npau suav nrog tus pog ntawd sib hlub tas mus li
> > xwb vim nco dhau. Niaj hnub niaj hmo xav txog thiab ntshaw kom tau tus
> > pog ntawd xwb.  Nej xav tias poj niam ntau ua luaj ua cas pheej ho
> > ntshaw cov zoo zoo nkauj xwb?
>
> koj puas tseemyog kuv me npawg K-thoj qhabnab nas me npawg siabhmobvaj?

Koj niag npaug ntawm mental lawm xwb!
normal people don't acting like that, los yog koj ntag nah! cas yuav
vwm rau tejyam ruam2 ua luaj!
don't forget to take your medication?
xyeejtsawg
2010-02-08 17:48:32 UTC
Permalink
On Feb 8, 9:30 am, xtou55 <***@yahoo.com> wrote:
> On Feb 8, 12:18 pm, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
>
> > On Feb 8, 11:13 am, Siab Hmoob Vaj <***@gmail.com> wrote:
>
> > > Ua cas txiv neej hmoob pheej muaj lub siab ntshaw tej poj niam zoo
> > > nkauj xwb es yog vim li cas?  Tej tug mas nws mus pom luag tej poj
> > > niam zoo nkauj los nws cia li nyiag nyiam ces los tsev yeej pw tsis
> > > tsaug zog li.  Muaj ib yawg tseem tham tias yawg nyiag nyiam ib tus
> > > pog ces yawg tab ua npau suav nrog tus pog ntawd sib hlub tas mus li
> > > xwb vim nco dhau. Niaj hnub niaj hmo xav txog thiab ntshaw kom tau tus
> > > pog ntawd xwb.  Nej xav tias poj niam ntau ua luaj ua cas pheej ho
> > > ntshaw cov zoo zoo nkauj xwb?
>
> > koj puas tseemyog kuv me npawg K-thoj qhabnab nas me npawg siabhmobvaj?
>
> Koj niag npaug ntawm mental lawm xwb!
> normal people don't acting like that, los yog koj ntag nah! cas yuav
> vwm rau tejyam ruam2 ua luaj!
> don't forget to take your medication?

Yog lawm nawb yuav tau noj tsuaj xiam hlwb
rau thiaj lis tsis tau mus hlob kav hlau laiv.
nyob zoo.
Yaj Tshaj Koob
2010-02-08 20:28:03 UTC
Permalink
On Feb 8, 11:13 am, Siab Hmoob Vaj <***@gmail.com> wrote:
> Ua cas txiv neej hmoob pheej muaj lub siab ntshaw tej poj niam zoo
> nkauj xwb es yog vim li cas?  Tej tug mas nws mus pom luag tej poj
> niam zoo nkauj los nws cia li nyiag nyiam ces los tsev yeej pw tsis
> tsaug zog li.  Muaj ib yawg tseem tham tias yawg nyiag nyiam ib tus
> pog ces yawg tab ua npau suav nrog tus pog ntawd sib hlub tas mus li
> xwb vim nco dhau. Niaj hnub niaj hmo xav txog thiab ntshaw kom tau tus
> pog ntawd xwb.  Nej xav tias poj niam ntau ua luaj ua cas pheej ho
> ntshaw cov zoo zoo nkauj xwb?Tsis muaj qhov muag los cas thaum yus yuav yus tus ntsia tsis tseeb
lam yuav xwb los cas na, pom luag tej poj niam zoo nkauj siab tsis hwm
los ntsia ib muag xwb tsis ua cas, tsis txhob ua npau suav ntau tsam
yuam kev ces yus ua yus txaj muag mas txaj muag ntev ntev li ov.
Tony
2010-02-09 01:29:32 UTC
Permalink
Tsi ua lecaag. Nyam tau kov tsi tau. Ua npau-suav yog ib tug ntsuj
khu lub paajhlwb hab tug ntsuj ntshaw ntawd kuas nyob tug xwb. Qhov
tseeb ces tsi txhob moog kov rua sau neej nuav xwb ces tau lawm luas
mas.
Hmong213
2010-02-09 05:29:30 UTC
Permalink
On 8 Feb, 09:13, Siab Hmoob Vaj <***@gmail.com> wrote:
> Ua cas txiv neej hmoob pheej muaj lub siab ntshaw tej poj niam zoo
> nkauj xwb es yog vim li cas?

Tsis yog txiv neej Hmoob xwb thiaj li muaj lub siab ntshaw tej poj
niam zoo zoo nkauj. Tas txiv neej nyob hauv lub ntiaj teb no yeej
ntshaw tib yam nkaus. Tiam sis thaum kawg nyias tsuav tau li nyias
txoj hmoo xwb. Zoo nkauj yog ib qho tshua zoo tawv nruj rau peb cov
txiv neej. Leej twg tau tus poj niam zoo nkauj ces yawm ntawd thiaj li
muaj zog ua neej.

> Tej tug mas nws mus pom luag tej poj
> niam zoo nkauj los nws cia li nyiag nyiam ces los tsev yeej pw tsis
> tsaug zog li.  Muaj ib yawg tseem tham tias yawg nyiag nyiam ib tus
> pog ces yawg tab ua npau suav nrog tus pog ntawd sib hlub tas mus li
> xwb vim nco dhau. Niaj hnub niaj hmo xav txog thiab ntshaw kom tau tus
> pog ntawd xwb.

Tej zaum koj tus phooj ywg ntawd yog cov uas lawv hais tias "ua tau
tsev mam pom ntoo yiag" no es nws thiaj zoo li ntawd lawm xwb.

Yog leej twg tau tus kab mob no lawm ces nws yuav tsum mus keb khub.
Nws yuav tsum mus cuag cov saub Hmoob, cov hauj sam Nplog (monk) los
yog cov txiv plig. Kom lawv pab nws keb lub khub poj niam no vim hais
tias nws tus ntsuj tus plig nkag tas rau hauv tus poj niam ntawd ob
ceg lawm.

> Nej xav tias poj niam ntau ua luaj ua cas pheej ho
> ntshaw cov zoo zoo nkauj xwb?

Well...qhov ntshaw no yog kev thammadas ntawd tib neeg. Tiam sis zoo
nkauj no los kuj muaj ntau yam zoo nkauj. Saib tus poj niam ntawd ho
zoo nkauj dab tsi thiab ov. Yog ntshaw xwb ces tsis ua cas nawb vim
hais tias tsuas ntshaw ntshaw xwb ne. Yog tshaw thiab xav tau no mas
nyuab ntag. Tiam sis yog cov tsis muaj tsw no ces tsis ua cas li os
tsuav txhob mus ntshaw tej uas luag muaj tsw lawm xwb.

Just my own opinion.

HM213
Born2beMhong
2010-02-09 16:42:05 UTC
Permalink
kuv saib hais nyuab dhau hwv lawm: koj mus kawm cov tswv8 thiab tswv9
nyob daim list no seb koj ua puas tau xwb tiag?

Thov txim nej cov nyob me kas
Hmoob Nyob ntiaj teb nos:

1.txawj ntse los vim hmoob me kas

2.yuav ruam los vim hmoob me kas

3.muaj npe los vim hmoob me kas

4.puas ntsoog ,puas npe los vim hmoob me kas

5.yuav tau zoo los vim hmoob me kas

6.yuav lwj liam tag los vim hmoob me kas

7.hmoob txom nyem los vim hmoob me kas

8.yuav muaj nyiaj los vim hmoob me kas

9.yuav tau uas nom uas tswv los vim hmoob me kas

10.yuav poob nom poob tswv los vim hmoob me kas

11. Yuav tau niam yau mos mos los yog Hmoob Meskas

12. Cov ntxhais mos mos tau txiv laus laus los yog Hmoob Meskas

13. Cov Mebthaub laus laus tau cov txiv mos mos los yog Hmoob Meskas

14. Hmoob dag los yog Hmoob Meskas

15. Fuab tais Hmoob los yog Hmoob Meskas (fuab tais Ntxawg Lis)

16. Saub Hmoob los yog Hmoob Meskas

17 cov txiv neej dais tuag los yog hmoob meskas.

18. cov sib pauv poj niam los vim Hoob mekas.

19. cov pauv poj niam pw ib tsam los vim Hmoob mekas

20 cov xib fwb deev lawv pojniam los yog vim hmoob mekas

21 cov muag hmoob dejdawb los yog vim hmoob mekas

22. Ua paum yas los yog vim hmoob meskas

23. yuav qau yas los siv los vim hmoob meskas

24. Hmoob yuav xuaj, lwj, tsw, liam, qias, phem, zoo thiab qhaub 1
txog 23 tib si los puav leej yog vim nej cov nyuag dag niaj hnub tuaj
sau ntawv rhuav hmoob (talk
the talk but never walk the walk), thiab txhua tus Hmoob uas ntshaw
nyiaj, ntshaw ntsej muag, ntshaw ua nom, ruam tsab ntse, xiam hlwb,
noj nyiaj dag nyiaj SSI noj, thiab cov uas ua hauj lwm tom company
npaj mus sab ntuj tim ub thiaj li yog cov ua rau hmoob lwj tsw, blah
blah 1 txog 23 tib si.

25. poj niam mus ua nyab ntawm tus txiv qhov muag, vim Hmoob meskas.

26. Muaj nyiaj tshaj yog Hmoob mes kas

27.Pluag tshaj es khaws khib nyawb noj yog Hmoob mes kas

28. Muaj vaj tse zoo tshaj yog Hmoob mes kas

29. Muab qab choj ua tsev nyob yog Hmoob mes kas

30. Ua tub sab loj tshaj yog Hmoob me kas

31. Muab nyiaj pab peb haiv Hmoob ntau tshaj yog Hmoob mes kas

32. Muaj tub ntxhais ntse tshaj yog Hmoob mes mas

32. Muaj tub ntxhais ruam tshaj yog Hmoob me kas

33 Noj nyiaj SSI es kawm tau Doctor yog Hmoob USA .

34. Noj nyiaj Food Stamps yog Hmoob me kas

35. Ntshaw nom tshaj ntshaw daim av yog Hmoob me kas.

36. Muaj doctor coob tshaj tabsis ua tsis tau ib yam dab tsi kom ntiaj
teb qhuas los yog Hmoob mes kas.

37. Ua laib loj tshaj plaws ntiaj teb Hmoob yog Hmoob mes kas.

38. Ntse ntse hlais tes tas los yog Hmoob mes kas.

39. Tuam mom thiab khav theeb tshaj plaws yog Hmoob mes kas.

40. Doctor Tom los yog Hmoob mes kas.

41. Ntiaj teb Hmoob tos los yog tos Hmoob mes kas.

42. Ci pob zeb rau ntiaj teb Hmoob zov los yog Hmoob mes kas.

43. Tau tsav Tsheb brand new ntau tshaj los yog Hmoob mes kas

44. Pw xwb los yeej tau nyiaj noj lawm los yog Hmoob mes kas

45. Saub Hmoob coob tshaj yog saub Hmoob Meskas.

46. Hmoob hlub Hmoob tshaj plaws yog Hmoob Meskas.

47. Hmoob mus txog Ceeb Tsheej los yog Hmoob Meskas.

48. Cov poj niam txiv neej Hmoob rog rog li npua los yog Hmoob
Meskas.

49. Hmoob muaj Internet txhua txhiaj lub tsev los yog Hmoob Meskas.

50. Xub xub ua movies Hmoob los yog Hmoob Meskas.

51. Xub xub ua porno movie Hmoob los yog Hmoob Meskas.

52. Xub Xub sau nkauj Hmoob los yog Hmoob Meskas.

53: hmoob yuav sib tawg uas pab uas pawg los vim hmoob me kas

54:hmoob yuav sib nwj sib hnias lis qaib thiab dev los yog hmoob me
kas

55:hmoob yuav research hmong lis culture los yog hmoob me kas

56:hmoob yuav tsis nco qab tias yus yog hmoob los yog hmoob me kas

57:hmoob txawj uas qhov quav los yog hmoob me kas

58:hmoob npab nauj los yog hmoob me kas

59:hmoob tsis paub dab tsis txog ntiaj ntev los yuav yog hmoob me kas

60: Hmoob yuav sib cav sib ceg sib ntau sib tuas los vim hmoob me kas

61: cias rau koj uas tus hais

62:yeej meem sau cov uas koj xav tias tseem muaj

63:sau kom txog 100 tsos mam lis los pib rau hmoob Laos mas

64:muab nyiaj dau las los cos es ntxhais hmoob mos mos tiab hles tas
los yog hmoob mes kas

65 :cov pog lau tuaj peb zaug hniav muab nyiaj dau las cos es cov tub
hluas tom dongdok ri hles tas los yog hmoob mes kas.

66:cov uas tuaj sau te yam liam liam tsws tsws lwj hauv internet los
yog hmoob me kas

67:cov uas tuaj sib nrhuav hauv internet los yog hmoob me kas

68. xub xub tau saj paum meskas los yog hmoob meskas

69. xub xub saj qau khej dub los yog poj hmoob meskas

70. xub xub saj qau mev thiab qau dawb los yog poj hmoob meskas

71. xub xub paub yaim los yog hmoob meskas

72. xub xub paub chais paum los yog hmoob meskas

73. xub xub puab sib npuav qhov ncauj los yog hmoob meskas

74. xub xub ua hmoob movie liab qab los yog hmoob meskas

75. pojniam hmoob xub xub tua txivneej los yog hmoob meskas

76. Tub sab tuaj tsiaj qus coob tshaj yog hmoob Meskas.

77. Quav txiaj mus Casino loj tshaj yog hmoob Meskas.

78. Txij xyoo 1975 cov me nyuam yug los tub/ntxhais txawj ntawv txhua
tus yog hmoob Meskas.

79. Cov ntxhais kawv ntawv zoo tshaj yog hmoob Meskas.

80. Cov ntxhais paub thiab txawj txoj kev sib hlub caum kiag tau
Meskas yog hmoob Meskas.

81. Quav internet,quav dej caw,uav qaib sib ncaws.....etc yog hmoob
Meskas.

82. Cov thaub laus phom lov duav coob tshaj yog hmoob Meskas.

83. Cov pw tsaug zog tuag coob tshaj yog hmoob Meskas.

84. Cov ntxhais hmoob haus luam yeeb coob tshaj yog hmoob Meskas.

85. Cov mob ko taw Vwm coob tshaj yog hmoob Meskas.

86. cov tuag mus lawm los tseem muab pam kimtshaj plaws los yog hmoob
meska

87. cov hais lus tsi sibhaum kiag nyias khav nyias ntse los yog hmoob
meska

88. cov txawj sib Tshum tshajplaws los yog hmoob meska

89. cov ua khavtheeb tshaj nplaws los yog hmoob meska

90. cov ua pojniam muab coj mus hlob kavhlau los yog hmoob meska

91. cov ua pojniam hus nws cov dablaug teebliab teebntsuab los yog
hmoob meska

92. cov mus teev lwm haivneeg dabqhua coob tshaj los yog hmoob meska

93. cov ceem hmoob txoj qub kev cai tag li tias phem no los yog hmoob
meska

94. txiv khiav nrauj pojniam los yog hmoob meska...

95. tagnrho txhua txhua yam hais dhau los saumtoj no, yog hmoob li
thawj thawj zaug ua muaj "Freedom of Speech--kev ywjpheej"; yog hmoob
meska

96. tagnrho txhua txhua yam hais dhau los saumtoj no, yog hmoob li
thawj thawj zaug ua muaj "Happiness--txoj kev zoosiab); yog hmoob
meska

97. tagnrho txhua txhua yam hais dhaus los saumtoj no, yog hmoob li
thawj thawj zaug ua muaj "libety & rights--txoj kev ncajncees"; yog
hmoob meska

98. tagnrho txhua txhua yam hais dhaus los saumtoj no, yog hmoob li
thawj thawj zaug ua muaj "Free choice--li nws txoj kev ntshaw thiab
xav tau"; yog hmoob
meska

99. cov hmoob ua pom txoj kev kajsiab, zoosiab, thiab tau kiag raw li
nws lub siab xav; yog hmoob meska

100. txoj kev zoo, ywjpheej, ncajncees, kajsiab, thiab ntshaws ua
hmoob ib txwm nrhiav puag thaum ntuj tsim teb raug los ua uas tau kiag
raw li ib tug "Free Man"; los yog hmoob meska...


yog li tseem tshuav dabtsi thiaj li yuav tshaj no lawm thiab, pab ntsi
rau....LOLz!
Siab Hmoob Vaj
2010-02-09 17:33:28 UTC
Permalink
Born, ua cas luag twb tsis hais txog tej koj hais no es lam muab los
tso ntau ua luaj na yawg! Qhov koj twb muaj dua lwm qhov post lawm,
laj laj nyeem li os.

Yawg uas tham qhia kuv ntawd mas nws hais tias nws pom tus pog ntawd
yog ib tus pog twb muaj txiv lawm tab mas nws cia li nyiag nyiam luag
xwb. Nyiam txog qhov uas yeej ua npau suav nrog sib hlub li lawm.
Nco kawg li, mus twg mas xam saib puas pom tus pog ntawd lam tuaj ncig
ua si tom taj laj kom ho pom ib muag kom lub siab nqig no tiag. Kuv
mas ntshai tsam tus pog ntawd ho tsis paub ces lam ho nrog thaub ntawd
tham lo puav thiab mas xyov lau, xyov thaub yuav ua cas mus taus kev
li lawm thiab lau. Cov neeg nco nco luag thiab lam nyiag nyiam luag
li no mas kuv ntshai nyob tsam lam muab luag mos xwb os cov yawg.
Born2beMhong
2010-02-09 18:54:49 UTC
Permalink
Siab hmoob vaj,

kuv xav tias ntshe koj tsi nkagsiab zoo rau kuv qhov intent coj cov
lus no los tso rau koj qhov post no xwb laud.

vim koj ntshaw thiab ua npau suavtoog txog li ntawd, kuv thiaj li muab
txoj kev phem kev zoo txog hmoob meska no los tso rau koj saib seb koj
yuav nyiam tuaj nqi twg xwb...vim muaj txhua nqi hauv no, ua yuav pab
tau koj txoj kev npau suav no thiab tshem tau koj txoj kev npau suav
no tagnrho. yog nyeem tag 100 nqi no es koj tseem tsi nkagsiab txog
koj lub tswv8 tham rau post no lawm ces tag laud...koj mas!

Born
Siab Hmoob Vaj
2010-02-09 20:03:35 UTC
Permalink
On Feb 9, 12:54 pm, Born2beMhong <***@yahoo.com> wrote:
> Siab hmoob vaj,
>
> kuv xav tias ntshe koj tsi nkagsiab zoo rau kuv qhov intent coj cov
> lus no los tso rau koj qhov post no xwb laud.
>
> vim koj ntshaw thiab ua npau suavtoog txog li ntawd, kuv thiaj li muab
> txoj kev phem kev zoo txog hmoob meska no los tso rau koj saib seb koj
> yuav nyiam tuaj nqi twg xwb...vim muaj txhua nqi hauv no, ua yuav pab
> tau koj txoj kev npau suav no thiab tshem tau koj txoj kev npau suav
> no tagnrho. yog nyeem tag 100 nqi no es koj tseem tsi nkagsiab txog
> koj lub tswv8 tham rau post no lawm ces tag laud...koj mas!
>
> Born

Kuv yeej nkag siab kawg li los mas! Tso dag koj xwb os npawg e! Fas
nim tiag tiag os. hahahaha.....
s***@gmail.com
2018-01-18 23:17:35 UTC
Permalink
On Monday, February 8, 2010 at 9:13:26 AM UTC-8, Siab Hmoob Vaj wrote:
> Ua cas txiv neej hmoob pheej muaj lub siab ntshaw tej poj niam zoo
> nkauj xwb es yog vim li cas? Tej tug mas nws mus pom luag tej poj
> niam zoo nkauj los nws cia li nyiag nyiam ces los tsev yeej pw tsis
> tsaug zog li. Muaj ib yawg tseem tham tias yawg nyiag nyiam ib tus
> pog ces yawg tab ua npau suav nrog tus pog ntawd sib hlub tas mus li
> xwb vim nco dhau. Niaj hnub niaj hmo xav txog thiab ntshaw kom tau tus
> pog ntawd xwb. Nej xav tias poj niam ntau ua luaj ua cas pheej ho
> ntshaw cov zoo zoo nkauj xwb?
Loading...