Discussion:
Can Laos benefit from money sent by patriots/citizens living abroad?
(too old to reply)
Mysterious King
2004-10-28 15:50:25 UTC
Permalink
Each year, those of us who still have relatives living in Laos, send
thousands of dollars to Laos. Can Laos or do Laos benefit from money
sent by former patriots and citizens living abroad? You bet. The
Philippines does...See article below.

Thursday October 28, 5:45 PM
Study says Filipino workers abroad sent more than $7.6 billion home

Filipinos working or residing abroad possibly sent home to the
Philippines much more than the $7.6 billion recorded by the government
last year, with unrecorded monies being transferred across countries
through unregulated channels, the Asian Development Bank of the
Philippines said Thursday.
Citing a study titled "Enhancing the Efficiency of Overseas Workers
Remittances" the bank said the government may be recording "only half
of what is actually sent or received, due to money transfers made
through unregulated channels."

The study identified ways to improve the flow of remittances and
maximize their development impact on a migrant-sending country such as
the Philippines.

It said that the remittances, if used properly, could serve in the
long run as a driver for economic reform.

There are about 7.5 million Filipinos residing or working overseas.
Among them are about 255,000 Filipino seafarers accounting for 28.5
percent of the world's supply of seafarers.

The bank said that of the $47 billion that overseas Filipinos have
remitted through formal channels from 1990 to 2001, 14 percent was
from seafarers.

"Remittances are a clear source of capital and resources that have
impacted, and will probably continue to impact, the development of
millions of households in the Philippines," the study said. "There is
tremendous potential for harnessing these remittance flows for more
productive use and as a tool for poverty reduction."

A limited survey done as part of the study said possibly as much as 80
percent of formal remittance flows move through commercial banks.

But there is also an upswing preference for informal channels such as
non-bank money transfer agencies, phone cards, bank cards or the
Internet.

In these cases, "telecom companies and others using this technology
must address the requirement of the anti-moneylaundering statutes,"
the bank said.

The unregulated movement of money happens when friends are asked to
bring money home or when the money is personally carried home by the
Filipino migrant worker, it added.

The study said these usually happen when there are no banks or
remittance agencies accessible to migrant workers.

"The challenge lies in addressing the various regulatory and practical
barriers and gaps that hinder the flow of remittances and other
migrant resources to be used for strategic economic purpose and
putting to maximum use the various levels of financial institutions,
government agencies, and civil society organizations," the study said.

It suggests opening up remittance windows for Philippine banks or
remittance entities in host countries.

Workers with irregular status could also be allowed use of identity
cards issued by consular officers for opening bank accounts to lessen
use of unregulated remittance channels, the bank suggested.
Moobsib
2004-10-29 14:02:15 UTC
Permalink
Ua le es koj txawm tsi tau moog ncig Nplog teb hlo le lov? YOg koj tau
moog lawm ces koj yeej paub zoo mas.. Tej nyaj kws peb xaa moog rua
peb tej txheeb ze ces yeej tsi nyog huv puab naab hlo le os... Puab
ces zoo nkaus cov nyuas miv noog huv zeg xwb es yuav ua caag maj..
Txhua txhua lub zog kws muaj Moob nyob mas lub khw luj tshaaj plawg
tawm sis cov tub luam huv 99% yog Nplog xwb.

ms
Mysterious King
2004-11-01 17:42:38 UTC
Permalink
Phoojywj moobsib es,

Kuv ces txij li thaum niam thiab txiv ev kuv hla Mekong tuaj lawv ces,
kuv txhais taw yeej tsis tau tsuj av Nplog kiag li lawm os. Kuv ces,
npau suav tseem pom lub tebchaws ntawd tseeb dua vim kuv tseem yau
heev lub sij hawm thaum kuv nyob rau lub tebchaws ntawd.

Ua li koj tus uas tau mus pom peb lub qub tebchaws ntawd nes, koj qhia
puas tau tias yog vim li cas es peb twb xa nyiaj mus pab Hmoob lawm
ntau kawg los Hmoob lub neej sij nce tsis nto qaum tsag li? Kuv twb
cia siab twj ywm lawm tias ntshe peb tej nyiaj yuav pab peb cov kwvtij
neejtsa Hmoob sawv daws kom lawv nrog tebchaws sawv daws ua neej sib
txig zos no ua li cas koj tseem hais tias lub khw loj tshaj nyob rau
tej zos Hmoob los tseem yog luag tug xwb no. Yog vim li cas tiag?
Raws li koj qhov assessment ne yog vim qhov twg tsis txaus es peb tej
kwvtij Hmoob thiaj li nce tsis nto tsag hlo li?
Post by Moobsib
Ua le es koj txawm tsi tau moog ncig Nplog teb hlo le lov? YOg koj tau
moog lawm ces koj yeej paub zoo mas.. Tej nyaj kws peb xaa moog rua
peb tej txheeb ze ces yeej tsi nyog huv puab naab hlo le os... Puab
ces zoo nkaus cov nyuas miv noog huv zeg xwb es yuav ua caag maj..
Txhua txhua lub zog kws muaj Moob nyob mas lub khw luj tshaaj plawg
tawm sis cov tub luam huv 99% yog Nplog xwb.
ms
tseemyeej
2004-11-02 09:02:49 UTC
Permalink
mysteriousking,

Kuv thov cuam tshuam phooj ywg MS neb me ntsis pos tau? Peb yuav tsum
to taub hmoob lub background ua ntej peb try to look for a solution.

1- Yog tim peb hmoob lub siab tsis tus; tsis tuag siab rau ib thaj
chaw twg li. Yog hmoob tau tsiv tawm hau lub zos twg lawm ces zeb tsis
tawg paj tsua tsis txi txiv hmoob yeej tsis rov qab los lawm. Muaj ces
tsiv kom pluag, pluag ces tsiv kom tuag. Teb chaws no kiag los peb
tseem tsiv teb tsaws chaw cuag ntsaum kwv qe, tus tsiv nce toj tus
phoj nqes hav. Tim ub los tib yam.

2- Yog txoj kev cuab loj tab sis qia dub. Muaj 2 niam tub, leej niam
mas ua teb ntau ntau tab sis qia qia dub. Tau tsawg dollars los muab
faus cia xwb. Tus tub taij kom coj mus yuav ib lub computer los tseem
mus down payment rau xwb. Muaj ib hnub tus landlord kho sprinklers
around the appartment. Leej niam mus muag zaub rov los mam pom lawv
khawb av pleb liab vog thiaj mam poob siab ntag: "Tuag laud, kuv $20k
nyiaj dua twg lawm?" Thiaj quaj qw mus nug manager, luag teb tias luag
khawb tau lawm tab sis tsis paub yog leej twg li ces thiaj hu tub ceev
xwm tuaj nqa lawm, yog xav tau no coj PROVE mus claim tau. Aub
auj...!!! Yuav hais los yus noj welfare xwb tsis hais los quaj tsis
los kua muag. Tim ub los tib yam. Niaj hnub no peb cov laus tseem tham
txog yuav rov mus khawb tej qub txeej qub teg.

3- Yog lack of knowledge. Txawm HMOOV NTUJ POOB nrov poog los yeej
tsis paub txais. Another true story, ua ntej 1975, muaj ib yawm hmoob
ev nras hnyav hnyav tom teb los, muaj ib lub dav hlau poob los tib
ntsawg ncho pa lug ntawm nws xub ke. Nws txawm mus xauj na has zoo li
cov neeg tuag tag lawm, nws thiaj sau tej yam uas nws nqa tau ev los
mus tsev lawm. 2-3 hnub tom qab tub ceev xwm tshaj tawm tias hau lub
dav hlau ntawd muaj ib tug ntxhais nom nqa nyiaj ntau heev(millions)
mas cov nyiaj ploj lawm yog leej twg khaws tau lawm no kom xa rov tuaj
tsis li yuav raug txim. Yawm thaub hmoob mam muab cov khoom coj los
tshawb xyuas tsis pom nyiaj KIPS tab sis muaj tej pob ntawv pav ua
tsheej pob tsheej pob tiag, nws yuav muab xa rov qab los ntshais tsam
luag yuav kom thim kom tag tej nyuag khaub ncaws ris tsho tej thiab.
Nws thiaj muab thiaj coj mus zais pem qhov tsua. Tom qab no, tshaj 30
xyoo lawm nws mam tham qhia kwv tij hmoob Meskas thiab coj lawv mus
saib mas muaj tseeb tiag tab sis kov tsis tau vim tuaj pwm po tag
lawm, yog kov ces nws tu zam zaws ntag, pab yawm thaub hmoob no khuv
xim kawg....

4- Yog hmoob nyiam nyob toj roob hauv pes tsis kam nyob tiaj nrag,
tsis yooj yim rau txoj kev mus los sib cuag tsis hais fab kam noj kev
haus los yog fab kam lag kev luam nrog rau kev coj noj coj ua, kev
kawm txuj kawm ci etc...Cov kwv tij nyob "Kiou Ka Cham" mas niaj hnub
kom xa nyiaj mus pab tab sis hais txog mus yuav av nram tiaj nrag rau
lawv nyob lawv ho tsis kam. Lub zos no mas ntxhab heev tso quav ntog
toj dev raws tsis tau noj aud.

Tab sis thaum twg hmoob to taub tseeb MONETARY POWER lawm thaum ntawd
hmoob yuav ua tau zoo tshaj lwm pab neeg hauv nplog teb vim hmoob lub
siab hlob heev. Kuv ntseeg tau tias beside being skillful warriors,
business is another hidden god given talent for the hmoob.


Best regards,


TseemYeej.
Post by Mysterious King
Phoojywj moobsib es,
Kuv ces txij li thaum niam thiab txiv ev kuv hla Mekong tuaj lawv ces,
kuv txhais taw yeej tsis tau tsuj av Nplog kiag li lawm os. Kuv ces,
npau suav tseem pom lub tebchaws ntawd tseeb dua vim kuv tseem yau
heev lub sij hawm thaum kuv nyob rau lub tebchaws ntawd.
Ua li koj tus uas tau mus pom peb lub qub tebchaws ntawd nes, koj qhia
puas tau tias yog vim li cas es peb twb xa nyiaj mus pab Hmoob lawm
ntau kawg los Hmoob lub neej sij nce tsis nto qaum tsag li? Kuv twb
cia siab twj ywm lawm tias ntshe peb tej nyiaj yuav pab peb cov kwvtij
neejtsa Hmoob sawv daws kom lawv nrog tebchaws sawv daws ua neej sib
txig zos no ua li cas koj tseem hais tias lub khw loj tshaj nyob rau
tej zos Hmoob los tseem yog luag tug xwb no. Yog vim li cas tiag?
Raws li koj qhov assessment ne yog vim qhov twg tsis txaus es peb tej
kwvtij Hmoob thiaj li nce tsis nto tsag hlo li?
Post by Moobsib
Ua le es koj txawm tsi tau moog ncig Nplog teb hlo le lov? YOg koj tau
moog lawm ces koj yeej paub zoo mas.. Tej nyaj kws peb xaa moog rua
peb tej txheeb ze ces yeej tsi nyog huv puab naab hlo le os... Puab
ces zoo nkaus cov nyuas miv noog huv zeg xwb es yuav ua caag maj..
Txhua txhua lub zog kws muaj Moob nyob mas lub khw luj tshaaj plawg
tawm sis cov tub luam huv 99% yog Nplog xwb.
ms
Moobsib
2004-11-03 14:45:23 UTC
Permalink
Tus tijlaug los txiv ntxawm Tseemyeej,

Zoo sab ntau kws koj tau lug faib koj txuj kev pum rua peb suav dlawg
paub. Tej koj has yeej muaj tseeb.

KUv ntseeg has tas yog peb ib txha sab tsi hlub dlhau es pheej yuav
xaav moog pw LPDR lub chaw ntxais mig xwb es peb rau rau sab moog
caab, taw, hab coj peb cov kwvtij Hmoob/Moob kev mas tsi ntev peb yeej
sawv taug ua ib haiv neeg rau luas xwv, fwm hab hlub lawm os..

Mov tshua,

ms

Hehehehehe.... Koj mas txawj has hwv lawm os Tseemyeej aw... Lub nam
zog Roob Nyujqus ntawd yeej yog le koj has mas.. Kuv moog txug thawj
thawj zag (1996) es muaj ib zag kuv tseem moog plob tom haav zoov.
Ntxhaab le ntxhaab, kuv tau dlai hauv paug nroj txhaj nyob tau. Ib
plag xwb txawm siv pum ib tug maum npua tshwm peg toj mas kuv ceeb luj
kawg nkaus hos... hehehehe...
Moobsib
2004-11-02 15:08:52 UTC
Permalink
Nyob zoo Mysteriousking,

Tham li saum toj no ces koj yeej tseem hluas kawg tiag. Tab sis zoo
siab tias koj loj hlob los ua ib tus neeg muaj txuj thiab lajlim
tswvyim zoo. Kuv zoo siab, proud of you.

Kuv tsi paub tas koj lub zeem muag pum le caag tawm sis ntawm kuv tug
kheej mas kuv xaam pum tas vim yog yug haiv neeg yeej poob qaab txuj
kev vaam meej dlhau hwv lawm mas yug cov neeg txhaj ua miv nyuas noog
tog kaab xwb. Yug tsi muaj peev xwm ces txawm luas tej authority tu
laj, tu aav, tu chaw rua yug ua luam los ib nyuas ntu xwb ces yug tub
muab muag rua maab rua nplog taag lawm. Txhua txhua lub khw mas thaum
luas pib luas yeej faib kuas pheejxeeb (fair) rua txhua pawg neeg
(ethnics) tab sis yug tsob nyuas Moob ces ib txwm yeej cog tsawb ces
tog tsi taug, sab tsi ntev hab tsi muaj peev xwm ua luam ces ib nyuas
ntu yeej muab yug tej chaw kws luas faib rua yug ntawd muag noj taag.
Thaus kawg ces luas lug txeem nyob taag ces yug naj nub nqaa nyaj moog
rua luas xwb.

Cov kwvtij suav dlawg, has txug peb Hmoob txuj kev struggle for
equality mas kuv xaam pum ib yaam le Teev lis hab. Lub caij nuav peb
txawm tau equality npaum twg los peb yeej tuav tsi tau ces yeej yuav
muaj teeb meem le qub. Qhov zoo tshaaj, raws le kuv xaam pud, ces kawg
yuav tsum tig rov lug cob qha yug tsob Moob kuas muaj peevxwm
(capability) tshaaj luas mas yug txhaj yuav muaj nqes xwb.

Sis ntsib dlua,

ms
Anti
2004-11-03 00:00:41 UTC
Permalink
pajnruagyang stupid and tseemyeej stupid,

stupid people will think negative and comparing the past to the
present like you two. if you two always think that hmong are stupid
this and that and hmong should not compete with nonhmong then there is
no need to go to school to educate. only you stupid pro-communist
wanted to put hmong down and praise your master communist but not me
the king of Hmong. I will never put my poor people down cus of their
lack of education, poor and stupidity. They are stupid that is why you
need to help and educate them. Hmong will not be stupid like you
stupid people think forever. Hmong is rising everyday and there is
nothing you pro-communist stupid can stop hmong to prease your master
communist.

amen
Post by Moobsib
Nyob zoo Mysteriousking,
Tham li saum toj no ces koj yeej tseem hluas kawg tiag. Tab sis zoo
siab tias koj loj hlob los ua ib tus neeg muaj txuj thiab lajlim
tswvyim zoo. Kuv zoo siab, proud of you.
Kuv tsi paub tas koj lub zeem muag pum le caag tawm sis ntawm kuv tug
kheej mas kuv xaam pum tas vim yog yug haiv neeg yeej poob qaab txuj
kev vaam meej dlhau hwv lawm mas yug cov neeg txhaj ua miv nyuas noog
tog kaab xwb. Yug tsi muaj peev xwm ces txawm luas tej authority tu
laj, tu aav, tu chaw rua yug ua luam los ib nyuas ntu xwb ces yug tub
muab muag rua maab rua nplog taag lawm. Txhua txhua lub khw mas thaum
luas pib luas yeej faib kuas pheejxeeb (fair) rua txhua pawg neeg
(ethnics) tab sis yug tsob nyuas Moob ces ib txwm yeej cog tsawb ces
tog tsi taug, sab tsi ntev hab tsi muaj peev xwm ua luam ces ib nyuas
ntu yeej muab yug tej chaw kws luas faib rua yug ntawd muag noj taag.
Thaus kawg ces luas lug txeem nyob taag ces yug naj nub nqaa nyaj moog
rua luas xwb.
Cov kwvtij suav dlawg, has txug peb Hmoob txuj kev struggle for
equality mas kuv xaam pum ib yaam le Teev lis hab. Lub caij nuav peb
txawm tau equality npaum twg los peb yeej tuav tsi tau ces yeej yuav
muaj teeb meem le qub. Qhov zoo tshaaj, raws le kuv xaam pud, ces kawg
yuav tsum tig rov lug cob qha yug tsob Moob kuas muaj peevxwm
(capability) tshaaj luas mas yug txhaj yuav muaj nqes xwb.
Sis ntsib dlua,
ms
v***@yahoo.com
2004-11-03 07:07:48 UTC
Permalink
Nyob Zoo.

zab_dog you are the most stupid hmong dog I think . You are so sorry loser .

Late .
Post by Anti
pajnruagyang stupid and tseemyeej stupid,
stupid people will think negative and comparing the past to the
present like you two. if you two always think that hmong are stupid
this and that and hmong should not compete with nonhmong then there is
no need to go to school to educate. only you stupid pro-communist
wanted to put hmong down and praise your master communist but not me
the king of Hmong. I will never put my poor people down cus of their
lack of education, poor and stupidity. They are stupid that is why you
need to help and educate them. Hmong will not be stupid like you
stupid people think forever. Hmong is rising everyday and there is
nothing you pro-communist stupid can stop hmong to prease your master
communist.
amen
Post by Moobsib
Nyob zoo Mysteriousking,
Tham li saum toj no ces koj yeej tseem hluas kawg tiag. Tab sis zoo
siab tias koj loj hlob los ua ib tus neeg muaj txuj thiab lajlim
tswvyim zoo. Kuv zoo siab, proud of you.
Kuv tsi paub tas koj lub zeem muag pum le caag tawm sis ntawm kuv tug
kheej mas kuv xaam pum tas vim yog yug haiv neeg yeej poob qaab txuj
kev vaam meej dlhau hwv lawm mas yug cov neeg txhaj ua miv nyuas noog
tog kaab xwb. Yug tsi muaj peev xwm ces txawm luas tej authority tu
laj, tu aav, tu chaw rua yug ua luam los ib nyuas ntu xwb ces yug tub
muab muag rua maab rua nplog taag lawm. Txhua txhua lub khw mas thaum
luas pib luas yeej faib kuas pheejxeeb (fair) rua txhua pawg neeg
(ethnics) tab sis yug tsob nyuas Moob ces ib txwm yeej cog tsawb ces
tog tsi taug, sab tsi ntev hab tsi muaj peev xwm ua luam ces ib nyuas
ntu yeej muab yug tej chaw kws luas faib rua yug ntawd muag noj taag.
Thaus kawg ces luas lug txeem nyob taag ces yug naj nub nqaa nyaj moog
rua luas xwb.
Cov kwvtij suav dlawg, has txug peb Hmoob txuj kev struggle for
equality mas kuv xaam pum ib yaam le Teev lis hab. Lub caij nuav peb
txawm tau equality npaum twg los peb yeej tuav tsi tau ces yeej yuav
muaj teeb meem le qub. Qhov zoo tshaaj, raws le kuv xaam pud, ces kawg
yuav tsum tig rov lug cob qha yug tsob Moob kuas muaj peevxwm
(capability) tshaaj luas mas yug txhaj yuav muaj nqes xwb.
Sis ntsib dlua,
ms
tseemyeej
2004-11-03 07:40:36 UTC
Permalink
zab_dev,

Auj...Auj...aud...Yaim kuv nplos qho quav ob nplaig na has!!!!Cas
tseem yuav tom vuj vawj tug niag ruam zis ntawm kod naj?

TseemYeej.
Post by Anti
pajnruagyang stupid and tseemyeej stupid,
stupid people will think negative and comparing the past to the
present like you two. if you two always think that hmong are stupid
this and that and hmong should not compete with nonhmong then there is
no need to go to school to educate. only you stupid pro-communist
wanted to put hmong down and praise your master communist but not me
the king of Hmong. I will never put my poor people down cus of their
lack of education, poor and stupidity. They are stupid that is why you
need to help and educate them. Hmong will not be stupid like you
stupid people think forever. Hmong is rising everyday and there is
nothing you pro-communist stupid can stop hmong to prease your master
communist.
amen
Post by Moobsib
Nyob zoo Mysteriousking,
Tham li saum toj no ces koj yeej tseem hluas kawg tiag. Tab sis zoo
siab tias koj loj hlob los ua ib tus neeg muaj txuj thiab lajlim
tswvyim zoo. Kuv zoo siab, proud of you.
Kuv tsi paub tas koj lub zeem muag pum le caag tawm sis ntawm kuv tug
kheej mas kuv xaam pum tas vim yog yug haiv neeg yeej poob qaab txuj
kev vaam meej dlhau hwv lawm mas yug cov neeg txhaj ua miv nyuas noog
tog kaab xwb. Yug tsi muaj peev xwm ces txawm luas tej authority tu
laj, tu aav, tu chaw rua yug ua luam los ib nyuas ntu xwb ces yug tub
muab muag rua maab rua nplog taag lawm. Txhua txhua lub khw mas thaum
luas pib luas yeej faib kuas pheejxeeb (fair) rua txhua pawg neeg
(ethnics) tab sis yug tsob nyuas Moob ces ib txwm yeej cog tsawb ces
tog tsi taug, sab tsi ntev hab tsi muaj peev xwm ua luam ces ib nyuas
ntu yeej muab yug tej chaw kws luas faib rua yug ntawd muag noj taag.
Thaus kawg ces luas lug txeem nyob taag ces yug naj nub nqaa nyaj moog
rua luas xwb.
Cov kwvtij suav dlawg, has txug peb Hmoob txuj kev struggle for
equality mas kuv xaam pum ib yaam le Teev lis hab. Lub caij nuav peb
txawm tau equality npaum twg los peb yeej tuav tsi tau ces yeej yuav
muaj teeb meem le qub. Qhov zoo tshaaj, raws le kuv xaam pud, ces kawg
yuav tsum tig rov lug cob qha yug tsob Moob kuas muaj peevxwm
(capability) tshaaj luas mas yug txhaj yuav muaj nqes xwb.
Sis ntsib dlua,
ms
Mysterious King
2004-11-03 00:17:37 UTC
Permalink
Yog muaj li tus phooj ywg Tseemyeej neb tau hais saum toj ntawd mas
ntxim tu siab hwv lau. Kuv tseem tau hnov hais tias ib txhia ntawm
Hmoob tej lag luam nyob lub tebchaws tid ces yog peb cov muam Hmoob
muag cev no mas pab tu siab tsis txawj tag li. Tej tug uas twb tsim
nyog yuav ciaj los ua peb Hmoob ib tug zoo niam tsev los tseem ho qaug
mus caum nyiaj lawm, ua rau peb tej tub hluas Hmoob plam lawm tej tug
zoo poj. Ua li Dr. Pov tau hais, xyov yog li cas tiag es yus thiaj li
yug los nyob rau lub sijhawm uas yuav ruam hos tsis ruam kiag kom tsis
txhob paub, yuav ntse hos tsis ntse kiag kom pab daws tau tej teebmeem
no?

Hais txog ntawm kev lag luam, kuv pom lawm tias Teev neb yuav yog 2
tug uas pom deb dua. Raws li neb xav nes, tseem tshuav dabtsi thiab
es peb Hmoob nyob tim ub thiaj li muaj capability kom nrog tau
tebchaws sib txig? Puas yuav muaj tej yam uas peb cov nyob tim no
muab tau rau lawv, besides money of course, so that they could become
sellers instead of just buyers?
tseemyeej
2004-11-04 09:33:11 UTC
Permalink
mysteriousking (fuab tais zais hneev),

Kuv tsis paub koj yog leej twg tiag, koj nug ces kuv yuav teb raws li
kuv xav xwb. Yog los ho yuav, tsis yog los tsuj nthi ntawm taw.

Tam sim no sawv daws tseem nyob qhov step " NUV NTSES pub lawv noj
xwb" mas ntshuav ntu " COB lawv mus NU NTSES noj". Ua ntej yuav mus
txog theem ntawd mas peb yuav tsum npaj 2 tog kom ready xws li:

1- Cov nyob tim Meskas no yuav tsum hloov tus qub tswv yim noj welfare
thiab yug me nyuam coob coob. Txoj kev noj luag tug yog chiv keeb
ntawm txoj kev toob nkeeg, kev luam thuam thiab kev phem qias(social
problems). Yuav tsum peem kom mus txog american standard. Tsis hais
fab kawm txuj los yog khwv nyiaj thiab ua hauj lwm. Yog leej twg muaj
txoj hmoo mus txog level middle class yuav pom ntau yam tshav ntuj
nrig. Yuav tsum xyaum kom muaj siab hlub yus haiv(nationalism). Txhob
coj li zab_dev.

2- Cov nyob ntuj qub qab yuav tsum tso lub tswv yim qub tseg, nyob kom
ruaj chaws, txhob ywj fab ywj fwj. Nias qhi nrog luag kawm txuj kawm
ci, leg qav leg num, nqes nroos rau tiaj nrag nrog luag sib tw khwv
noj khwv haus. Tos ntsoov hnub ntuj tig ko diav.

Nco ntsoov tias Capitalism yeej socialism yog vim nyiaj txiag xwb. Yog
thaum twg peb 2 pawg neeg no npaj txhij vog lawm mas peb mam nthuav
kam lag kev luam los sib txhawb tau. Ib qho tseem ceeb heev mas kom
peb nco ntsoov tias Melikas promote yam twg ces yam ntawd sawv taus
ex. sports, merchandises etc...( Tos asian mkts tsis muaj Red Bull los
yog vim meskas yuav copyright lawm). Yog peb leej hmoob twg txua tau
ib qho lag luam li no muag rau hauv khw meskas xwb ces noj tuag. Bush
favors oversea cheap labors thiab ntxab ntxawm NTR yuav qheb sai yog
li nws kuj yuav zoo ib ntsug luam thiab nawb. Cheap labor tsis yog ib
qho phem thiab yog muab xav tias thaum CIA secret war peb cov niam
txiv mus tuag tam meskas es nyuam qhuav tau ib hli 15 phav kis xwb.

Forget about war or politic for now, yog sawv daws muaj noj muaj haus
lawm ces cov tom hav zoov kuj yuav tawm zam zaws los xwb.


TseemYeej.
Post by Mysterious King
Yog muaj li tus phooj ywg Tseemyeej neb tau hais saum toj ntawd mas
ntxim tu siab hwv lau. Kuv tseem tau hnov hais tias ib txhia ntawm
Hmoob tej lag luam nyob lub tebchaws tid ces yog peb cov muam Hmoob
muag cev no mas pab tu siab tsis txawj tag li. Tej tug uas twb tsim
nyog yuav ciaj los ua peb Hmoob ib tug zoo niam tsev los tseem ho qaug
mus caum nyiaj lawm, ua rau peb tej tub hluas Hmoob plam lawm tej tug
zoo poj. Ua li Dr. Pov tau hais, xyov yog li cas tiag es yus thiaj li
yug los nyob rau lub sijhawm uas yuav ruam hos tsis ruam kiag kom tsis
txhob paub, yuav ntse hos tsis ntse kiag kom pab daws tau tej teebmeem
no?
Hais txog ntawm kev lag luam, kuv pom lawm tias Teev neb yuav yog 2
tug uas pom deb dua. Raws li neb xav nes, tseem tshuav dabtsi thiab
es peb Hmoob nyob tim ub thiaj li muaj capability kom nrog tau
tebchaws sib txig? Puas yuav muaj tej yam uas peb cov nyob tim no
muab tau rau lawv, besides money of course, so that they could become
sellers instead of just buyers?
Moobsib
2004-11-04 23:48:13 UTC
Permalink
Ua tsaug os tus tijlaug/txiv ntxawm Tseemyeej,

Kuv tsi muaj lus hai slawm las as...

ms
Dr. Tom
2004-11-05 07:20:39 UTC
Permalink
Koj tsis muaj hais lawm kuj mus kawm dua, Tsam koj hlwb tawg.
tseemyeej
2004-11-05 23:53:08 UTC
Permalink
MoobSib,

Neeg noj qe qauj hais lus plos hav tauj
Neeg noj qe tov hais lus plos hav ntxhov

Koj txhob thwm xas kuv yawm dov taw tom (dr. bite)ov. Nws lub neej
tiag tiag, lub neej movie thiab lub neej SCH nos ces zoo tib yam tsis
sib txawv li, kav liam ib txhia thiab os.

TseemYeej.
Post by Dr. Tom
Koj tsis muaj hais lawm kuj mus kawm dua, Tsam koj hlwb tawg.
Dr. Tom
2004-11-06 06:38:15 UTC
Permalink
Kuv noj qe qauj, Tab sis koj ho nyiam kuv tus maum aub lawm thiab yom.
Koj sim nco zoo saib thaum wb mus ua si tom JULY 4 koj twb cuab cuab
kuv tus maum aub mus dua nram chav tsev dej lawm.
tseemyeej
2004-11-06 21:07:07 UTC
Permalink
dov taw tom,
Post by Dr. Tom
Koj sim nco zoo saib thaum wb mus ua si tom JULY 4 koj twb cuab cuab
kuv tus maum aub mus dua nram chav tsev dej lawm.
Koj hais txog koj niag maum aub ntawd mas muaj tseeb tiag, kuv twb xav
tias nyob tsis qhia neej tuag tsis qhia dab na has cas koj tseem paub
lawm thiab naj? Hwmmm...Koj niag MAUM AUB koj coj tim NPLOG teb tuaj
ntawd txawj nyom kawg thiab aud. Ua nws kuv fuas pa lawv xwb
tiag...Hiv hiv om...

Koj tsis lam muab koj nyuag mos ab los saib seb niag taub ntswg pos
zoo li kuv lub naj? Kuv twb tias kav liam koj tsuas nros koj pheej
txhob thiab nev...!


TseemYeej.
Post by Dr. Tom
Kuv noj qe qauj, Tab sis koj ho nyiam kuv tus maum aub lawm thiab yom.
Koj sim nco zoo saib thaum wb mus ua si tom JULY 4 koj twb cuab cuab
kuv tus maum aub mus dua nram chav tsev dej lawm.
Moobsib
2004-11-07 13:56:22 UTC
Permalink
Oop!... tsaam nua Tseemyeej kuj los txawj ua Zab tuaj lawm hab los
sav... hehehehehehe...

ms
tseemyeej
2004-11-08 16:41:26 UTC
Permalink
Leej npawg MoobSib,

Pos chob mas kawg muab pos dig xwb. Koj sim saib 2-3 tug tij laug drs.
tuaj nrog peb tham hauv no ib sij mag nphoo ib zaug vim lawv ntshai
hais lus phem. Hos tseemYeej mas tsis muaj degree ces tuaj sab twg los
tau tib sis.

Txhob txhawj txog 1-2 nyuag lo lus phem ua kuv ntos tawm no. Koj yuav
tsum xav tias "Nobody is perfect". Koj sim saib seb, nws twb tsis kam
teb lawm ne.

TseemYeej.
Post by Moobsib
Oop!... tsaam nua Tseemyeej kuj los txawj ua Zab tuaj lawm hab los
sav... hehehehehehe...
ms
bryan chaisone
2004-11-09 04:53:38 UTC
Permalink
Post by Moobsib
Oop!... tsaam nua Tseemyeej kuj los txawj ua Zab tuaj lawm hab los
sav... hehehehehehe...
ms
Wish I could speak Hmong, looks like you are having fun.

Somxay

cwjmem
2004-10-29 19:16:11 UTC
Permalink
Nah... Those monies we have een sending to Lao commie only enpower
them to buys more GUNS & AMMOS to further suppress those innocent
people in Laos.
Post by Mysterious King
Each year, those of us who still have relatives living in Laos, send
thousands of dollars to Laos. Can Laos or do Laos benefit from money
sent by former patriots and citizens living abroad? You bet. The
Philippines does...See article below.
brushoff
2004-11-03 06:52:58 UTC
Permalink
Post by cwjmem
Nah... Those monies we have een sending to Lao commie only enpower
them to buys more GUNS & AMMOS to further suppress those innocent
people in Laos.
Post by Mysterious King
Each year, those of us who still have relatives living in Laos, send
thousands of dollars to Laos. Can Laos or do Laos benefit from money
sent by former patriots and citizens living abroad? You bet. The
Philippines does...See article below.
Don't send them any thing or nothing, soon Laophuc will pimp his family out of life.
Dr. Tom
2004-11-04 02:03:07 UTC
Permalink
hmoobusa poob koob, vim khaw luag tug...cov hluas thov nej thiab mog
mus thai-nplog mus tham hluas nkauj xwb txhob mus khaws niam ntiav-poj
nrauj li pao lee nyob mn xov tooj 7634423183 li tus no ua rau peb npe
tawm mog..kuv Dr.Tom laus los tseem tham cov xeem qhib thawj tej xwb
kuv twb tsis vwm ne....
laophuan
2004-11-04 19:20:59 UTC
Permalink
Post by brushoff
Post by cwjmem
Nah... Those monies we have een sending to Lao commie only enpower
them to buys more GUNS & AMMOS to further suppress those innocent
people in Laos.
Post by Mysterious King
Each year, those of us who still have relatives living in Laos, send
thousands of dollars to Laos. Can Laos or do Laos benefit from money
sent by former patriots and citizens living abroad? You bet. The
Philippines does...See article below.
Don't send them any thing or nothing, soon Laophuc will pimp his family out of life.
----------------------------
Thank Brush-asshole, do not sent them anything except US dollar,
soon Laophuan will play golf at Daensawanh's golf club.
Get away from the rotting faces people for a while,
kick back, enjoy the romantic landscape of Lanxang Homkhao,
drink beer-Lao with Saolao's smiling faces.

Laophuan!
Dr. Tom
2004-11-05 07:35:53 UTC
Permalink
Hnub no mus kuv Dr.Tom yuav tsis tham ua si lawm, Tham txog kasmoos
lawm xwb,, Qhia hmoob paub tam sim no HLOB VAJ POV tab tom muab qib
txam kom cov nyob nruab nrog ua hauj lwm rau nplog liab, Xws li nyob
sab qaum teb ntawm nplob HLOV V/P cov tub rog tab tom nrog nplog liab
teem tsam yam nyhav heev rau hnub tim 4/11/04 dhau los no,Kev puas
ntsoog tseem tsis tau paub yuav zoo li cas kiag...XOV XWM HUAB CUA.
Icom
brushoff
2004-11-05 09:14:01 UTC
Permalink
Post by laophuan
Post by brushoff
Post by cwjmem
Nah... Those monies we have een sending to Lao commie only enpower
them to buys more GUNS & AMMOS to further suppress those innocent
people in Laos.
Post by Mysterious King
Each year, those of us who still have relatives living in Laos, send
thousands of dollars to Laos. Can Laos or do Laos benefit from money
sent by former patriots and citizens living abroad? You bet. The
Philippines does...See article below.
Don't send them any thing or nothing, soon Laophuc will pimp his family out of life.
----------------------------
Thank Brush-asshole, do not sent them anything except US dollar,
soon Laophuan will play golf at Daensawanh's golf club.
Get away from the rotting faces people for a while,
kick back, enjoy the romantic landscape of Lanxang Homkhao,
drink beer-Lao with Saolao's smiling faces.
Laophuan!
I know, loa beer is cheap so lao women, golfing? Why viet doing to
your mommy, U are retarded and need to go home, looking like a
buttfuckingbuffalo king
Dr. Tom
2004-11-08 01:50:47 UTC
Permalink
Dr. POB ZEB.. Noj nyiaj.....Raws li 2-3 hnub dhau los kuv tau hais rau
hmoob tias kuv Dr.Tom yuav LAO HUMAN & Dr. POB ZEB qhov tseeb los rau
nej paub, Yog no hnub no qhov tseeb tawm tuaj lawm nawv.... Muaj tub
kwv tij hmoob tau xa tau $200.00 rau Dr. POB ZEB lawv lawm kom lawv ua
npe tos nws cov neeg no, Tab sis Dr.POBZEB thaum tau nyiaj lawm ces
tus kwv tij ntawv, cia zoo li tus neeg tuag lawm xwb..Daim CHECK nyiaj
tus SERIAL NUMBER 06513258126 yuav hnub tim 2004-01-27, yuav ntawm
lub POST OFFICE 958171, Tau xa mus rau LAO HUMAN RIGHTS COUNCIL,INC.
P.O BOX 1606. EAU CLAIRE, WI 54702. lawm , Qhov no thov nej nug seb
Dr.Tom lam dag los muaj tseeb..
Continue reading on narkive:
Loading...