Discussion:
peb cov hmoob nyob sab Region Military I LAOS
(too old to reply)
m***@gmail.com
2017-08-27 19:27:49 UTC
Permalink
Nyob zoo sd. Thaum ua rog nyob Nplog teb xyoo 1960 mus rau 1975 sab REGION MILITARY 2 yog GENERAL VANG PAO yog tus saib cov Hmoob.
Ua li nyob sab MILITARY REGION 1 (sab qaum teb Nplog) : leeg twg yog tus coj peb cov Hmoob ua Tub rog (ADC, SGU) pab Nplog, pab USA ?

Ua tsaug
Vaj Ncuab
2017-08-30 02:10:53 UTC
Permalink
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo sd. Thaum ua rog nyob Nplog teb xyoo 1960 mus rau 1975 sab REGION MILITARY 2 yog GENERAL VANG PAO yog tus saib cov Hmoob.
Ua li nyob sab MILITARY REGION 1 (sab qaum teb Nplog) : leeg twg yog tus coj peb cov Hmoob ua Tub rog (ADC, SGU) pab Nplog, pab USA ?
Ua tsaug
Mike19...;


Maj. Gen. Vang Pao the MR II Commander yeej tsem yog tus tswj cov tub rog ADC thiab SGU Hmoob nyob rau MRI. BG 230 (Maj. Doua Xiong, Hmoob Luang Nam Tha) zwm rau GM 24 (Lt. Tou Vang Yang or Lt. Col. Moua Gao). BG 234 at Phwv Koob LS 50 (Maj. Xai Teng Thao & Capt. Thao Geu) zwm rau GM 27 (Col. Cher Pao Moua).

Cov ADC Commanders nyob Luang Prabang, Sayabury & Luang Nam Tha ces Vang Pao yeej xa cov nom nyob Looj Ceeb mus saib tag (Khej 16A, 16B, Khej 17, Khej 18a, 18B, thiab Khej 19A, 19B & 19C cev yog cov Thawj tub rog Hmoob nyob Looj Ceeb tag tshwj Khej Nam Hia uas yog Capt. Kaim Tsab or Tsab Kaim.

Maj. Pov Lis Muas tau Major LS 121 (Lao Ta) tau Major tiag tabsi yawg yeej tseem ua haujlwm rau Maj. Gen. Vang Pao xwb.
m***@gmail.com
2017-08-30 13:34:00 UTC
Permalink
Nyob zoo Txiv Hlob Vaj Ncuab,

zoo siab koj cov lus rau kuv cov ua tub cov lus nug no.

Ib qhov xav nug koj :

los lus BG thiab ADC yog dab tsis ?

Cov BG thiab ADC puas yog ib cov tub rog nyob hauv tseem fwm Los Tsuas (Royal Army) los tsis yog ?

Khej 16A : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 16B : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 17 : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 18A : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 18B : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 19A : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 19B : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 19 C : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg

Ib qhov thiab : qhov txawv ntawm cov BG thiab cov GM yog li cas thiab ?
Cov tub rog ADC thiab SGU zwm li cas rau cov BG thiab GM ?

Peb Hmoob nyob sab teb chaws Los Tsuas puas peb tsawg BG? GM ? ADC ? SGU ?
Ua tsaug. Zoo siab koj pab kuv ib tus me nyuam Hmoob.

Vim xav paub,xav kawm , thiab li nug nej cov ua Niam ua Txiv ua paub Hmoob sab Keeb Kwm thaum tsov rog nyob Nplog teb. Ua tsaug nawb mog.

Kuv muaj lub sij hawm kuv mam email koj nawb mog.
Vaj Ncuab
2017-09-01 01:17:07 UTC
Permalink
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo Txiv Hlob Vaj Ncuab,
zoo siab koj cov lus rau kuv cov ua tub cov lus nug no.
los lus BG thiab ADC yog dab tsis ?
Cov BG thiab ADC puas yog ib cov tub rog nyob hauv tseem fwm Los Tsuas (Royal Army) los tsis yog ?
Khej 16A : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 16B : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 17 : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 18A : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 18B : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 19A : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 19B : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Khej 19 C : nyob lub zos twg thiab tus commanders yog leeg twg
Ib qhov thiab : qhov txawv ntawm cov BG thiab cov GM yog li cas thiab ?
Cov tub rog ADC thiab SGU zwm li cas rau cov BG thiab GM ?
Peb Hmoob nyob sab teb chaws Los Tsuas puas peb tsawg BG? GM ? ADC ? SGU ?
Ua tsaug. Zoo siab koj pab kuv ib tus me nyuam Hmoob.
Vim xav paub,xav kawm , thiab li nug nej cov ua Niam ua Txiv ua paub Hmoob sab Keeb Kwm thaum tsov rog nyob Nplog teb. Ua tsaug nawb mog.
Kuv muaj lub sij hawm kuv mam email koj nawb mog.
Mike19..;


Cov Naiskhej nyob MR1 (Phaj neeb) ces yog GVP cov nom tub rog nyob Looj Ceeb xwb. Hmoob Luang Prabang, Hmoob Sayabury, Hmoob Luang Nam Tha thiab Hmoob Phongsaly ces tsuas tau tus Lwm thawj xwb. Vim li no Capt. Yang Lue Xaikhammi thiab Capt. Cha Kai lawv thiaj khiav mus nrog Nplog (Brig. Gen. Tiao Sayavong the MRI Commander). Khej Nam Houn nyob ze nroog Phongsaly, xeev Phongsaly ces thawj tug Nais Khej yog Col. Ly Xang, tag si Xang yog Maj. Txawj Tong Vue. Nam Houn tawg xyoo 1968.

Ntawm cov Khej nyob MRI ces muaj Phwv Ciab, Phuaj Twb Phuaj Khoos, Lao Ta, Phwv Xam, Phwv Koob, Xieng Lom, Nam Hia, Phou Sa Mee, Roob Tsawb, Hong Sa, Phou Khong, Nam Yu, Nam Houn. Nam Houn nyob east of Phongsaly City ze rau Moos Theeb Moos Laim Nyablaj teb.

ADC (Auto-Defense de Choc), BG (Battalion Guerrilla), GM (Groupement Mobile or Mobile Group). Cov tub rog SGU (Special Guerrilla Unit) nyob Phaj Xoom (MRII) mas muaj 8 GMs: GM 21, GM 22, GM 23, GM 24, GM 25, GM 26, GM 27 & GM 28. Ib GM twg muaj 3 mus rau 4 Kong Phanh (BG). Col. Lis Tub Pos yog tus MRII SGU Chief of Staff.

Nyob MRII tseem muaj cov NAL (National Army of Laos or Royal Laos Army) xws li: BV 21, BV 23, BV 24, BV 26, BV 27 & BV 28. Col. Neeb Tswb Thoj yog tus BV 21 Commander. Col. Kham Houng yog tus MRII Laos National Army Chief of Staff. Cov nom tswv Nplog nyob Phaj Xoom (MRII) muaj Brig. Gen. Tiao Monivong Kindavong (MRII Assistant Commander), Col. Chansom Pardimonivong, Col. Tou Seng-Aroun, Col. Douangta Norasing, Col. Bounnoi Phaophongsavanh, Col. Boualoy, Col. Sisavath Vong Khamheuang, Col. Phan-enh Inthavixay, Col. Bounchan, Col. Vattha & more.. Brig. Gen. Tiao Vannaseng Sayasan yog MRII Advisor.
m***@gmail.com
2017-09-01 20:41:06 UTC
Permalink
Nyob zoo Hlob Vaj Ncuab,

Ua tsaug rau koj cov lus rau kuv tau kawm os.

Kuv ua tub muaj questions nug koj :

QUESTIONS

1- los lus Khej yog li cas thiab ? Khej puas yog Lima ?

2- Koj puas kam qhia rau kuv hais tias cov zos Phwv Ciab, Phuaj Twb Phuaj Khoos, Lao Ta, Phwv Xam, Phwv Koob, Xieng Lom, Nam Hia, Phou Sa Mee, Roob Tsawb, Hong Sa, Phou Khong, Nam Yu, Nam Houn lawv cov Number Khej yog li cas thiab ?

3- Cov ADC , cov GM , tsim thaum xyoo twg los mus ?
Cov ADC thiab cov GM puas yog tub rog tau nyiaj los ntawv Tseem Fwm Nplog los tsis yog ? Puas suav hais tias yog tub rog National Army of Laos thiab los tsis suav ?

4-Los lus BV no yog dab tsis ?

5-Peb cov Hmoob tau nyob hauv pab GM twg ?
GM21 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM22 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM23 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM24 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM25 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM26 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM27 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM28 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?

6-Nyog MR1 (phaj neeb) : cov GM yog li cas ?

7-Hmoob tau ua tub rog nyob hauv cov BV thiab. Ua li pab BV twg muaj Hmoob nyob hauv ?

Ua tsaug
Vaj Ncuab
2017-09-03 04:34:16 UTC
Permalink
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo Hlob Vaj Ncuab,
Ua tsaug rau koj cov lus rau kuv tau kawm os.
QUESTIONS
1- los lus Khej yog li cas thiab ? Khej puas yog Lima ?
2- Koj puas kam qhia rau kuv hais tias cov zos Phwv Ciab, Phuaj Twb Phuaj Khoos, Lao Ta, Phwv Xam, Phwv Koob, Xieng Lom, Nam Hia, Phou Sa Mee, Roob Tsawb, Hong Sa, Phou Khong, Nam Yu, Nam Houn lawv cov Number Khej yog li cas thiab ?
3- Cov ADC , cov GM , tsim thaum xyoo twg los mus ?
Cov ADC thiab cov GM puas yog tub rog tau nyiaj los ntawv Tseem Fwm Nplog los tsis yog ? Puas suav hais tias yog tub rog National Army of Laos thiab los tsis suav ?
4-Los lus BV no yog dab tsis ?
5-Peb cov Hmoob tau nyob hauv pab GM twg ?
GM21 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM22 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM23 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM24 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM25 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM26 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM27 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
GM28 leeg twg yog tus thawj thiab tus lwm thawj ?
6-Nyog MR1 (phaj neeb) : cov GM yog li cas ?
7-Hmoob tau ua tub rog nyob hauv cov BV thiab. Ua li pab BV twg muaj Hmoob nyob hauv ?
Ua tsaug
Mike19...;


Khej ces yog Zome xwb, Lima Site (Lima) ces yog CIA tis rau cov tsav dav hlaus kom luag paub. Yog koj xav mus Sam Thong ces koj yuav tsum hais tias koj yuav mus LS20, yog koj yuav mus Looj Ceeb ces koj yuav tsum hais tias koj yuav mus LS20A. Tsis li ntawd tsam luag xav koj mus poob zoo. Vientiane yog (L8), Luang Prabang yog (L54), Pakse yog (L11) & Savannakhet yog (L39).

Laos National Army mas muaj BV (Battalion Volunteer), BI (Battalion Infantry), BC(Battalion Commando), BP (Battalion Parachute), BA (Battalion Artillery).

Cov GM uas yog SGU: MRI, GM 15 thiaj yog SGU thiab yog GM uas tuaj tuag coob heev nyob Tiaj Rhawv Zeb. MRII, muaj GM 21, GM 22, GM 23, GM 24, GM 25, GM 26, GM 27, & GM 28. MRIII, muaj GM 30, GM 31, GM 32, GM 33 & GM 34. MRIV, muaj GM 40, GM 41, GM 42, GM 43(GM 44. MRV, tsis muaj cov tub rog SGU.

MRII GMs Commanders: GM 21, the first GM Commander yog Col. Youa Vang Lee, then Col. Yong Chue Yang, then Col. Tou Long Yang, then Col. Xay Dang Xiong, then Lt. Col. Vang Geu & Lt. col. Vang Thai was the last GM Commander (1972-73).

GM 22, the fist GM Commander yog Col. Soua Yang, then Lt. Col. Tong Va Lor, then Lt. Col. Tong Toua Yang, then Lt. Col. Xay Nou Vang, then Lt. Col. Youa True Vang, & Col. Tou Long Yang was the last GM Commander (1972 - 73).

GM 23, the first GM Commander yog Col. Wang Seng Vang, then Col. Song Leng Xiong, then Col. Nhia Xou Yang, then Lt. Col. Vang Youa (Vaj Ntxuam), then Maj. Tong Pao Lee, & Col. Lee Teng was the last GM 23 Commander (1973).

GM 24, the first GM Commander yog Col. Moua Sue, then Lt. Col. Tou Vang Yang, then Lt. Lee Nou, & Lt. Col. Moua Gao was the last GM 24 Commander (1972-73).

GM 25, yog Hmoob MuangMok, Lt. Col. Chong Koua Vue was the GM 25 Commander.

GM 26, yog cov Hmoob Qaum Teb (Sam Neua), Col. Lee Lor was the GN 26 Commander.

GM 27, yog Hmoob Boum Long & Phou Cum, Col. Cher Pao Moua was the GM 27 Commander.

GM 28, Col. Nhia Lue Vang was the GM Commander.

GM 25, GM 26, GM 27 & GM 28 ces yog lawv tsa tom qab no thaum Operation Phou Phieng (Summer 1972) xwb. Koj pab ces koj saib, kuv pab ces kuv saib, txawm yog GVP los hloov tsis tau tus Commander (Commanders).
m***@gmail.com
2017-09-10 03:52:20 UTC
Permalink
Nyob sab qaum teb Nplog, GM 15 muaj peb tsawg tus tub rog thiab leeg twg yog tus thawj ?
Vaj Ncuab
2017-09-11 03:06:19 UTC
Permalink
Post by m***@gmail.com
Nyob sab qaum teb Nplog, GM 15 muaj peb tsawg tus tub rog thiab leeg twg yog tus thawj ?
Mike 19...;


Nyob MR I (Phaj Neeb) mas muaj GM 10, GM 11, GM 12, GM 13, GM 14 & GM 15. GM 15 was the only SGU Regiment, Maj. Bounleuang Inthisan yog GM 15 Commander. GM 15 muaj 3 Kongphang (3 Battalions) BG 103, BG 105 & BG 108, all BG Commanders yog Lwb/Nplog xwb tsis muaj ib tug Hmoob li.
Loading...