Discussion:
For whoever interests on Colonel Vang Geu Book
(too old to reply)
T***@yahoo.com
2012-08-21 08:01:57 UTC
Permalink
Dear All,

I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.

I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.

.

http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
v***@gmail.com
2012-08-21 10:28:22 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Unknown;


Peb yuav tsum tau yuav thiab twm Col. Vang Geu phau ntawv. Col. Vang Geu yog Lis Choj Lisfoom dablaug thiab paub yawg Phaya Tub Npis, Phaya Tub Ntxawg thiab Naiphom Vaj Pov lawv cov hlob zoo, pom thiab paub tej xwmtxheej ntawm nws tus kheej. Muaj ntaus yam uas Col. Vang Geu paub (sau) es peb tsis paub. Thov qhuas Col. Vang Geu.Victor Yang
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-08-21 11:33:14 UTC
Permalink
Post by v***@gmail.com
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Unknown;
Peb yuav tsum tau yuav thiab twm Col. Vang Geu phau ntawv. Col. Vang Geu yog Lis Choj Lisfoom dablaug thiab paub yawg Phaya Tub Npis, Phaya Tub Ntxawg thiab Naiphom Vaj Pov lawv cov hlob zoo, pom thiab paub tej xwmtxheej ntawm nws tus kheej. Muaj ntaus yam uas Col. Vang Geu paub (sau) es peb tsis paub. Thov qhuas Col. Vang Geu.
Victor Yang
5555555555 hib hib hib hib!!!!!! yuav khuas ib tug neeg xwb koj tseem yuav THOV tib si 55555555555 hib hib hib hib!!!!!!!!! xyov yog koj poj niam ua mob koj noj thiab social xa nyiaj hli tuaj pub mas koj yuav ua cas thov li laud 55555 hib hib hib hib!!!
T***@yahoo.com
2012-08-21 16:22:28 UTC
Permalink
Post by v***@gmail.com
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Unknown;
Peb yuav tsum tau yuav thiab twm Col. Vang Geu phau ntawv. Col. Vang Geu yog Lis Choj Lisfoom dablaug thiab paub yawg Phaya Tub Npis, Phaya Tub Ntxawg thiab Naiphom Vaj Pov lawv cov hlob zoo, pom thiab paub tej xwmtxheej ntawm nws tus kheej. Muaj ntaus yam uas Col. Vang Geu paub (sau) es peb tsis paub. Thov qhuas Col. Vang Geu.
Victor Yang
Victor,

Zoo siab tias koj tseem tau tuaj hais ob peb los qhuas Col. Vaj Ntxawg.

Kuv rov mus nyeem yawg cov lus thiab saib cov duab hauv yawg lub website dua muaj ntau yam yawg ua yuam kev, koj paub Hmoob history ntau koj pab qhia rau peb paub thiab yom.

TX
Yaj Tshaj Koob
2012-08-24 11:02:42 UTC
Permalink
On Tuesday, August 21, 2012 5:28:22 AM UTC-5, (unknown) wrote:

Kwv Victor Yang,

Koj hais li hauv qab no tias....
Post by v***@gmail.com
Peb yuav tsum tau yuav thiab twm Col. Vang Geu phau ntawv. Col. Vang Geu yog Lis Choj Lisfoom dablaug
Koj hais tias Col Vaj Ntxawg yog Lis Choj Lisfoom dablaug no xav paub tias yog txiv dab laug los yog tus dab laug nus?


YTK

thiab paub yawg Phaya Tub Npis, Phaya Tub Ntxawg thiab Naiphom Vaj Pov lawv cov hlob zoo, pom thiab paub tej xwmtxheej ntawm nws tus kheej. Muaj ntaus yam uas Col. Vang Geu paub (sau) es peb tsis paub. Thov qhuas Col. Vang Geu.
Post by v***@gmail.com
Victor Yang
h***@yahoo.fr
2012-08-24 17:57:32 UTC
Permalink
Post by Yaj Tshaj Koob
Kwv Victor Yang,
Koj hais li hauv qab no tias....
Post by v***@gmail.com
Peb yuav tsum tau yuav thiab twm Col. Vang Geu phau ntawv. Col. Vang Geu yog Lis Choj Lisfoom dablaug
Koj hais tias Col Vaj Ntxawg yog Lis Choj Lisfoom dablaug no xav paub tias yog txiv dab laug los yog tus dab laug nus?
YTK
thiab paub yawg Phaya Tub Npis, Phaya Tub Ntxawg thiab Naiphom Vaj Pov lawv cov hlob zoo, pom thiab paub tej xwmtxheej ntawm nws tus kheej. Muaj ntaus yam uas Col. Vang Geu paub (sau) es peb tsis paub. Thov qhuas Col. Vang Geu.
Post by v***@gmail.com
Victor Yang
Nyob zoo txiv ntxawm YTK,
kuv pom koj lo lus noog tixv Victor es kuv lam txeeb yawg thib los teb koj me ntsis,nyiaj neb ob tug yuav zam lub txim rau kuv thiab nawb mog.
Kuv xav tias koj twb paub yawg Choj zoo tag npauv es koj yuav paub yawg tsev neeg zoo ib yam thiab no.Hais txog ntawm dablaug Ntxawg Vaj(Col Geu Vang) mas nws yeej yog kuv niam tais tus nus kiag mas.Dab Ntxawg txiv yog Nkaj Tsab Vaj,nws tijlaug yog Nchaiv Pov Vaj(xiam nyob Georgia),hos nws tshuav ib tug kwv hu ua Yias Vaj tseem nyob tim Fabkis Av Loj.Nws cov muam muaj niam Choj Lisfoom ,niam Tsav Vaj Yaj,thiab tais Rhwvg,puas leej tseem nyob MN.
Txiv Victor paub lawv zoo heev vim tias nws nyob ze lawv,koom zej koom zos,thiab nws yeej nquag-g mus tsham yawg Choj.
Hais txog ntawm dab Ntxawg phau ntawv mas,kuv pom tias yeej yog ib qhov zoo kawg,kuv kuj thov qhuas thiaj txhawb nqa yawg txoj kev muaj peevxwm los sau tau tej yam zoo li ntawv pub rau peb cov hluas kawm.
Kuv yuav tsis thuam yawg,txawm hais tias nws hais tau yuam kev mes ntsis lawm los tsis ua cas,kuv tsis ntaus nqi tias yog lus dag.Yog hais tias thaum twg peb ib tug tub ntxhais txawj ntse los sau ib phau ntawv tawm,es peb ib sim thuam thiab cem li ub li no tas zog xwb ces,ntshai thaum kawg yuav tsis muaj leejtwg yuav tau luag los sau ntawv li lawm os.
Thov kom peb tsis txhob sib tshum sib thuam li yav tag lawm thiab mog,es ib tug ua(sau) los kom sawvdaws ua siab ntev thiab.Qhov zoo thiab ncaj los peb mam kawg cia xwb,hos qhov phem thiab dag los peb kuj zam thiab tso povtseg.
Kuv tsis paub nej txoj kej siab loj siab dav npaum cas,tiamsis kuv mam kuv yeej zam txim thiab to taub sawvdaws kawg mas,yuv yuav tsum siv zog cheem yus tus nplaig thiab tswj yuv lub siab kom tus-s xwb ces tom yus twb tsis nco qab tej ntawv twb dhau ploj tas lawm xwb.
Kuv tseem niaj hnub tos saib thaum twg Victor Yang mam li sau tiav nws phau ntawv hais txog keej kwm Hmoob....thiab kuv kuj xav kom yawg laus Tswv Ntaus(Dr Yang Dao) sau ib cov rau peb txheej hlua no kawm thiab.Txawm hais tias yog leejtwg sau los xoj,tshuav yog sau ua ntawv Hmoob los sis Moob xwb ces peb yeej thov txhawb thiab qhuas.
Khuv xim tias kuv txiv tsis nrog peb nyob lawm xwb,tsis li mas kuv xav tias nws yeej yog ib tug ntawm cos muaj cuab kas sau thiab piav txog peb Hmoob lub neej Lostsuas teb.Nej cov txheej laus thiaj li yog cov paub thiab pom kiag tim ntsej tim muag,nej tsawg zuj zus lawm,lwm hnub tsis muaj nej tas lawm ces peb cov hluas no muaj nej cov lus los hais los tshai yuav tsis muaj qab hau puas tsawg lawm,vim tias yus tsuas muaj luag cov lus thiab tswv yim coj los nthuav xwb,twb tsis yog yus li,ces thaum ntawv yog luag tshawb thiab noog tuaj ces yus yuav tws kev tsis pom qab teb luag ces luag saib zoo li yus dag luag lawm xwb.
Txawm li cas thov nej sawvdaws ua siab ntev nawb mog,es muaj dabtsis los kas tsij hais thiab qhia rau peb kawm mus ntxiv nawb...thov ua nej cov hlob tsaug nawb mog,kuv yuav tsis tuav npe ib tug zuj zus tiam sis kuv yeej hais txog tag nrho nej cov tuaj txuas lus thiab piav dab neeg neej neeg rau peb sawvdaws tau kawm nyob hau lus tshav no...
Mouatony
2012-08-25 05:51:01 UTC
Permalink
bawg Hmong...,


Yog cov xaab miv miv mas peb tsi has tabsi nyob le kws Former Col.
Nhia Xou Yang and Former Col. Tou Long Yang hab ntau ntau tug ntawd
yog kuv qhas koj tsi tseeb ce yog tim kuv lub hlwb lawm, tsi taag le
ntawd yog kuv saib tsi taug luas tug tuab neeg ntawd xwb. Luas tseem
muaj txujsa nyob yog kuv xaav sau txug tug ntawd kuv yuav tau moog
nrug kag luas thaam, interview, tsi yog laam tuaj tim roob Phuvxev
tuaj xwb.

We need to critic the author and they will be doing better and more
accurate to the story next time.

Thanks,

MT
T***@yahoo.com
2012-08-27 23:35:59 UTC
Permalink
bawg Hmong..., Yog cov xaab miv miv mas peb tsi has tabsi nyob le kws Former Col. Nhia Xou Yang and Former Col. Tou Long Yang hab ntau ntau tug ntawd yog kuv qhas koj tsi tseeb ce yog tim kuv lub hlwb lawm, tsi taag le ntawd yog kuv saib tsi taug luas tug tuab neeg ntawd xwb. Luas tseem muaj txujsa nyob yog kuv xaav sau txug tug ntawd kuv yuav tau moog nrug kag luas thaam, interview, tsi yog laam tuaj tim roob Phuvxev tuaj xwb. We need to critic the author and they will be doing better and more accurate to the story next time. Thanks, MT
MT and all,

For whoever do not know the Hmong history very well and for the Hmong younger generation, FYI, the picture #90 on 4.3 Administrative System and page #5 on "Tou Ya Xay Chou, Virabourouth Heng Phene Dinh Lane Xang" is not Col. Tou Ya, commander of Second Battalion of the Lao communists stationed at the Plain of Jars in 1957 during the first coalition government.

This picture had been taken in 1986 and it is his nephew, Souddala Ya Thortou, author of "Tou Ya Xay Chou, Virabourouth Heng Phene Dinh Lan Xang." I am sorry for Vang Geu. I do not want to speculate too much on his book. The more we talk the more mistake he made.

TX
Yaj Tshaj Koob
2012-08-25 13:35:38 UTC
Permalink
Nyob zoo os tub LeejHmoob,


Ua tsaug ntau uas koj tseem tuaj qhia rau kuv qhov tseeb, koj twb yog Lyfoung tsev neeg lawm ces koj yuav paub zoo.

Hais txog Ly Sao Lyfoung mas wb sib paub zoo, tab sis ntawm qhov kuv nug ntawd twb vim yog peb cov Hmoob pheej cais tsi meej ntawm tus txiv dab laug thiab dab laug nus es kuv thiaj nug xwb os.
Post by h***@yahoo.fr
Yog hais tias thaum twg peb ib tug tub ntxhais txawj ntse los sau ib phau ntawv tawm,es peb ib sim thuam thiab cem li ub li no tas zog xwb ces,ntshai thaum kawg yuav tsis muaj leejtwg yuav tau luag los sau ntawv li lawm os.
Koj cov lus no muaj tseeb tab sis lawv cov tub txawj los sis cov nom no yeej nyuam qhuav tawm teb chaws tau 37 xyoo xwb ntxim yuav tsi tau hnov qab tej keeb kwm tim looj ceeb no es thiaj li hais yam puav uas lawv sau cov rink tsi yog caij xwb.

Tub Victor Yang,

Koj nug tias.....
Post by h***@yahoo.fr
Yawg Yajtshajkoob;
Koj puas paub tus sau ntawv rau koj saum toj no? Nws niam yog hlob Tsav Vaj tus ntxhais hlob or tijlaug Tswv Yaj (Yaj Yaj) tus muam hlob uas yuav Lis Qhuas Lisfoom.
Tub Victor
Kuv saib mas tus sau ntawv rau kuv saum mas yog Leejhmoob, nyob fabkis teb yog tus sau nws yog Lyfoung tsev neeg neeg, nws yog phasnhas Tou Bee tus tub xeeb ntxwv.

Leejhmoob hais yog lawm tsi sub ov, koj muab nyeem zoo zoo nws cov lus li hauv qab no tias....
Post by h***@yahoo.fr
Hais txog ntawm dablaug Ntxawg Vaj(Col Geu Vang) mas nws yeej yog kuv niam tais tus nus kiag mas.Dab Ntxawg txiv yog Nkaj Tsab Vaj,nws tijlaug yog Nchaiv Pov Vaj(xiam nyob Georgia),hos nws tshuav ib tug kwv hu ua Yias Vaj tseem nyob tim Fabkis Av Loj.Nws cov muam muaj niam Choj Lisfoom ,niam Tsav Vaj Yaj,thiab tais Rhwvg,puas leej tseem nyob MN.
Raws li kuv to taub nws hais mas Leejhmoob niam tais ces yog niam Tsav Vaj Yaj uas yog Vaj Ntxawg tus muam no ov, tab sis xyov kuv twv puas yog li hais.

Ua tsaug rau koj cov lus tshab txhais hauv qab no....
Post by h***@yahoo.fr
Lt. Col. Vang Geu twb yog niamhlob Tsav Vaj tus nus, niam hlob Tsav Vaj thiab niam Lis Choj Lisfoom nkawd twb yog niam laus niam hluas thiab yog Lt. Col. Vang Geu muam.
Koj sob lus qhia no thiab leejHmoob cov lus yog tib cov lus lawm ov tsuas yog nyias hais nyias ib sab tuaj xwb.
Post by h***@yahoo.fr
Twb vim yog muaj Lt. Col. Vang Geu thiab Tojxeem Nchaiv Pov Vaj es hlob Tsav Vaj thiaj coj Yaj, Ceeb, Tswb, Phooj lawv mus kawm ntawv rau Lat Houang. Tijlaug Yaj, Ceeb, Tswb, Phooj, Lis lawv zoo thiab tsim txiaj twb yog muaj Lt. Col. Vaj Ntxawg thiab Lt. Col. Tou Fue.
Tej lus koj hais los no muaj tseeb yeej yog muaj ob tus txiv dab laug no pab es lawv cov kwv tij thiaj txawj ntawv li luag pej kum thiab zoo lawm.

Kwv npawg Mouatony,

Yog muaj le koj has huv qab nuav tes ntshai yog kuv nov qab lawm hab thaum ntawd kuv nub nyoog muaj le 8 los 9 xyoo xwb tes tseem tsi ncu cov nom zoo le hov tej.
Post by h***@yahoo.fr
Former Col. Soua Yang tau tuaj tsua peb tebchaw Phounong xyoo 1962 hab
nwg lub xaab, rank, yog vab thib luab tri xwb, twb tsi tau luab
tri,Second Lieutenant.
Col Soua Yang mas thaum nyob tom Xeev khuam tes nwg tub tawm tsi ua thab haam lawm, nws tsiv lug txug rua sab Paj Doos tes xyoo 1960 hov tes VP le hu nwg rov tuaj paab Xov 4 Vaj Pov ua cov thawj tub rog tuav teb chaws nrug Xov 4 Vaj Pov tes le pib tau nom thaum hov lug xwb.


YTK
Post by h***@yahoo.fr
Nyob zoo txiv ntxawm YTK,
kuv pom koj lo lus noog tixv Victor es kuv lam txeeb yawg thib los teb koj me ntsis,nyiaj neb ob tug yuav zam lub txim rau kuv thiab nawb mog.
Kuv xav tias koj twb paub yawg Choj zoo tag npauv es koj yuav paub yawg tsev neeg zoo ib yam thiab no.Hais txog ntawm dablaug Ntxawg Vaj(Col Geu Vang) mas nws yeej yog kuv niam tais tus nus kiag mas.Dab Ntxawg txiv yog Nkaj Tsab Vaj,nws tijlaug yog Nchaiv Pov Vaj(xiam nyob Georgia),hos nws tshuav ib tug kwv hu ua Yias Vaj tseem nyob tim Fabkis Av Loj.Nws cov muam muaj niam Choj Lisfoom ,niam Tsav Vaj Yaj,thiab tais Rhwvg,puas leej tseem nyob MN.
Txiv Victor paub lawv zoo heev vim tias nws nyob ze lawv,koom zej koom zos,thiab nws yeej nquag-g mus tsham yawg Choj.
Hais txog ntawm dab Ntxawg phau ntawv mas,kuv pom tias yeej yog ib qhov zoo kawg,kuv kuj thov qhuas thiaj txhawb nqa yawg txoj kev muaj peevxwm los sau tau tej yam zoo li ntawv pub rau peb cov hluas kawm.
Kuv yuav tsis thuam yawg,txawm hais tias nws hais tau yuam kev mes ntsis lawm los tsis ua cas,kuv tsis ntaus nqi tias yog lus dag.Yog hais tias thaum twg peb ib tug tub ntxhais txawj ntse los sau ib phau ntawv tawm,es peb ib sim thuam thiab cem li ub li no tas zog xwb ces,ntshai thaum kawg yuav tsis muaj leejtwg yuav tau luag los sau ntawv li lawm os.
Thov kom peb tsis txhob sib tshum sib thuam li yav tag lawm thiab mog,es ib tug ua(sau) los kom sawvdaws ua siab ntev thiab.Qhov zoo thiab ncaj los peb mam kawg cia xwb,hos qhov phem thiab dag los peb kuj zam thiab tso povtseg.
Kuv tsis paub nej txoj kej siab loj siab dav npaum cas,tiamsis kuv mam kuv yeej zam txim thiab to taub sawvdaws kawg mas,yuv yuav tsum siv zog cheem yus tus nplaig thiab tswj yuv lub siab kom tus-s xwb ces tom yus twb tsis nco qab tej ntawv twb dhau ploj tas lawm xwb.
Kuv tseem niaj hnub tos saib thaum twg Victor Yang mam li sau tiav nws phau ntawv hais txog keej kwm Hmoob....thiab kuv kuj xav kom yawg laus Tswv Ntaus(Dr Yang Dao) sau ib cov rau peb txheej hlua no kawm thiab.Txawm hais tias yog leejtwg sau los xoj,tshuav yog sau ua ntawv Hmoob los sis Moob xwb ces peb yeej thov txhawb thiab qhuas.
Khuv xim tias kuv txiv tsis nrog peb nyob lawm xwb,tsis li mas kuv xav tias nws yeej yog ib tug ntawm cos muaj cuab kas sau thiab piav txog peb Hmoob lub neej Lostsuas teb.Nej cov txheej laus thiaj li yog cov paub thiab pom kiag tim ntsej tim muag,nej tsawg zuj zus lawm,lwm hnub tsis muaj nej tas lawm ces peb cov hluas no muaj nej cov lus los hais los tshai yuav tsis muaj qab hau puas tsawg lawm,vim tias yus tsuas muaj luag cov lus thiab tswv yim coj los nthuav xwb,twb tsis yog yus li,ces thaum ntawv yog luag tshawb thiab noog tuaj ces yus yuav tws kev tsis pom qab teb luag ces luag saib zoo li yus dag luag lawm xwb.
Txawm li cas thov nej sawvdaws ua siab ntev nawb mog,es muaj dabtsis los kas tsij hais thiab qhia rau peb kawm mus ntxiv nawb...thov ua nej cov hlob tsaug nawb mog,kuv yuav tsis tuav npe ib tug zuj zus tiam sis kuv yeej hais txog tag nrho nej cov tuaj txuas lus thiab piav dab neeg neej neeg rau peb sawvdaws tau kawm nyob hau lus tshav no...
Moobthaibteb Moobtwmzeej
2012-08-21 13:07:36 UTC
Permalink
I've asked about this book not too long ago, thank you for the link.


Moob Lajleeb
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
v***@gmail.com
2012-08-22 03:44:32 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
TX;


Kuv twm Lt. Col. Vang Geu phau ntawv ib lwm lawm Lt. Col. Vang Geu yeej sau tau zoo kawg. Chapter 2. Historical of events & Chapter 3. The Fighting of the 1960s mas Lt. Col. Vang Geu yeej research deb kawg lawm. Chapter 4 Governing System in MR 2 ntawm cov Thawj Tubrog (Hmoob) kuv pom muaj qees tug tau Lt. Colonel xwb tabsis Lt. Col. Vang Geu sau tau Colonel lawm xws li: Lt. Col. Vang Thai, Lt. Col. Vang Lue dub, Lt. Col. Tong Va Lor. Lo Seng (Tooj Xeeb Lauj) tsis tau Lt. Colonel, Tooj Xeeb Lauj tau Captain xwb.

Cov GMs Commanders (MR 2 Field Commanding Officers) mas: Col. Shong Leng Xiong ua GM 23 Commander tag yog Col. Nhia Xou Yang, Col. Nhia Xou ua tag mam yog Lt. Col. Vang Youa, Lt. Col. Vang Youa ua tag yog Maj. Tong Pao Lee, Tong Pao Lee ua tag mam yog Col. Ly Teng.

Lt. Col. Vang Koua yog GM 28 Commander tsis yog GM 25.

Lt. Col. Chong Koua Vue yog GM 25 Commander tsis yog GM 27.

Col. Cher Pao Moua yog GM 27 Commander tsis yog GM 28.

Lt. Col. Ly Nou yog GM 24 tsis yog GM 22.

GM 25 nyob Muang Mok (LS 46) Lt. Col. Chong Koua Vue khej. GM 27 nyob Bouam Long (LS 32) Col. Cher Pao Moua khej. Thaum Operation Phou Phieng Lt. Col. Vang Gue yog GM 21 Commander, GM 22 Commander yog Lt. Col. Youa True Vang, GM 23 Commander yog Lt. Col. Vang Youa, GM 24 Commander yog Lt. Col. Ly Nou, GM 25 Commander yog Lt. Col. Chong Koua Vue, GM 26 Commander yog Col. Lee Lor, GM 27 Commander yog Col. Cher Pao Moua, GM 28 Commander yog Col. Nhia Lue Vang.

Photo # 153 Col. Tou Fu Vang tsis yog thawj tug Hmoob kawm tau Master Degree from the US. Lt. Col. Tou Fu tau B.A. in Government Studies from Iowa State (1968). Bruce Thaopao Bliatou yog thawj tug Hmoob kawm tau Master Degree in International Health & Health Administration from Tulane University (1975).
Victor Yang
T***@yahoo.com
2012-08-22 07:04:12 UTC
Permalink
Post by v***@gmail.com
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
TX;
Kuv twm Lt. Col. Vang Geu phau ntawv ib lwm lawm Lt. Col. Vang Geu yeej sau tau zoo kawg. Chapter 2. Historical of events & Chapter 3. The Fighting of the 1960s mas Lt. Col. Vang Geu yeej research deb kawg lawm. Chapter 4 Governing System in MR 2 ntawm cov Thawj Tubrog (Hmoob) kuv pom muaj qees tug tau Lt. Colonel xwb tabsis Lt. Col. Vang Geu sau tau Colonel lawm xws li: Lt. Col. Vang Thai, Lt. Col. Vang Lue dub, Lt. Col. Tong Va Lor. Lo Seng (Tooj Xeeb Lauj) tsis tau Lt. Colonel, Tooj Xeeb Lauj tau Captain xwb.
Cov GMs Commanders (MR 2 Field Commanding Officers) mas: Col. Shong Leng Xiong ua GM 23 Commander tag yog Col. Nhia Xou Yang, Col. Nhia Xou ua tag mam yog Lt. Col. Vang Youa, Lt. Col. Vang Youa ua tag yog Maj. Tong Pao Lee, Tong Pao Lee ua tag mam yog Col. Ly Teng.
Lt. Col. Vang Koua yog GM 28 Commander tsis yog GM 25.
Lt. Col. Chong Koua Vue yog GM 25 Commander tsis yog GM 27.
Col. Cher Pao Moua yog GM 27 Commander tsis yog GM 28.
Lt. Col. Ly Nou yog GM 24 tsis yog GM 22.
GM 25 nyob Muang Mok (LS 46) Lt. Col. Chong Koua Vue khej. GM 27 nyob Bouam Long (LS 32) Col. Cher Pao Moua khej. Thaum Operation Phou Phieng Lt. Col. Vang Gue yog GM 21 Commander, GM 22 Commander yog Lt. Col. Youa True Vang, GM 23 Commander yog Lt. Col. Vang Youa, GM 24 Commander yog Lt. Col. Ly Nou, GM 25 Commander yog Lt. Col. Chong Koua Vue, GM 26 Commander yog Col. Lee Lor, GM 27 Commander yog Col. Cher Pao Moua, GM 28 Commander yog Col. Nhia Lue Vang.
Photo # 153 Col. Tou Fu Vang tsis yog thawj tug Hmoob kawm tau Master Degree from the US. Lt. Col. Tou Fu tau B.A. in Government Studies from Iowa State (1968). Bruce Thaopao Bliatou yog thawj tug Hmoob kawm tau Master Degree in International Health & Health Administration from Tulane University (1975).
Victor Yang
Victor,

Kuv tsis tau nyeem Col. Vaj Ntxawg phau ntawv, kuv tsuas pom nyob rau hauv Internet li peb sawv daws pom xwb. Muaj 5 qho kuv pom uas yawg xub dag rau Hmoob mas yog li no:

1 2. Part1
daim duab #4 tus poj niam nyob sab lauj tsis yog Touby LyFoung niam.
Vaj Ntxawg muab qhov infomation no los qhov twg los? Nws dag peb lawm.

2 2. Part 2
Daim duab #35
Tsis muaj Thao Tou Yang, tsis muaj Lo Foung, tsis muaj Mrs. Fay Dang tsis muaj Mrs. Lo Foung.
Tus Vaj Ntxawg hais tias Thao Tou Yang yog Thanh Khou VanHeuang Vongsavanthong.
Tus Vaj Ntxawg hais tias Lo Foung no kuv tseem tsis tau tau paub.
Tus Vaj Ntxawg hais tias Mrs. Fay Dang yog Maum Nob LyFoung, Gen Vang Pao tus niam tij Nom Tub Vaj, tom qab no los yuav Col. Muas Xwm, ua Col. Txawj Pov Muas tus nyab.
Tus Vaj Ntxawg hais tias Mrs. Lo Foung yog Maum Suav Txooj Vws (Phagna Touby LyFoung tus muam Hmoob Lauj coj los nyob rau hauv LyFoung tsev neeg), yog niam Sattasinh Bannavong.

Tsis muaj Youa Pao Yang, tsis muaj Ly Doua, tsis muaj Ly Blong tsis muaj Nao Yeng Ly nyob rau hauv daim duab no. Daim duab no kuv yov siv me me sij hawm thiaj li muab tau cov npe tiam sis tsis tas thiab muaj tus puav mas yov poob lawm. Vaj Ntxawg dag Hmoob loj hwv lawm.

3. 1949-1958, Phagna Touby lyFoung tsis tau ua Deputy Governor of Xiengkhouang ib zaug li. Vaj Ntxawg dag nej lawm.

4. 1949-1958, Youa Pao Yang tsis tau ua Deputy Governor of Xiengkhouang tam Tam Touby LyFoung. Vaj Ntxawg dag lawm.

5. 1949-158 Chao Mouang Chia Xang tau ua Chao Mouang ua ntej Youa Pao Yang.
Thanh Khou Moua Lia tsis tau tuag nej nug nws tau.

Thaum 1964, Youa Pao Yang tseem yog Nai Kong xwb. Vaj Ntxawg dag lawm.Vaj Ntxawg dag ntau dhau lawm.

TX
y***@gmail.com
2012-08-30 08:33:32 UTC
Permalink
Kuv xav tias col.Vang Geu yeej tsis tau mus khaws duab nram kev los rau hao no. Cov neeg uas lawv muab cov duab no rau nws yeej yog cov paub zoo hais tias yog tus twg tiag. Khuvxim hais tias peb hmoob yeej tsis tau muaj leej twg yuav los sau tej keebkwm hmoob zoo2 cia, li ntawd, ntev2 lawm yeej muaj tej yam ua law nco qab tsis tau zoo. Txawm licas los thov peb sib pab kho kom peb muaj ib qho puavpheej keebkwm hmoob cia. Thov qhuas Col. Vang geu uas nws tau si nws lub caij ntau kawm nkau los sau tej no tso cia. Tsis ntev sau no ce cov tsem paub tej no yuav tsis muaj tag lawm yuav tsis muaj tus los sau lawm.
h***@yahoo.fr
2012-08-30 12:10:14 UTC
Permalink
Post by y***@gmail.com
Kuv xav tias col.Vang Geu yeej tsis tau mus khaws duab nram kev los rau hao no. Cov neeg uas lawv muab cov duab no rau nws yeej yog cov paub zoo hais tias yog tus twg tiag. Khuvxim hais tias peb hmoob yeej tsis tau muaj leej twg yuav los sau tej keebkwm hmoob zoo2 cia, li ntawd, ntev2 lawm yeej muaj tej yam ua law nco qab tsis tau zoo. Txawm licas los thov peb sib pab kho kom peb muaj ib qho puavpheej keebkwm hmoob cia. Thov qhuas Col. Vang geu uas nws tau si nws lub caij ntau kawm nkau los sau tej no tso cia. Tsis ntev sau no ce cov tsem paub tej no yuav tsis muaj tag lawm yuav tsis muaj tus los sau lawm.
Bonjour tonton Yves,
Peut être que je me trompes mais j'espères que tu es bien le mari de ma tante Vaj de Lyon...je suis content de te voir ici,mais j'espère vraiment qu'on pourra se revoir bientôt...pensez à venir nous rendre visite,cela nous fera très plaisir....à bientôt!!
d***@hotmail.com
2013-12-02 04:00:17 UTC
Permalink
Hello Everyone -

I'm struggling on finding more information about my grandfather Sai Kao “LyFong” LEE his name was also written as Xay Kao Lee and Xai Kao Lee. All my father ever told me was that my grandfather died in 1969, his plane had been shot down during the secret war.

If anyone has any information that they can give about him or where I can look to in order to get more information I would GREATLY appreciate it!

I just want to know more about him and I've been searching for answers for years and all I have is a photo, which was a HUGE success in itself, but I need to know more about him and what exactly happened.

Please help.
Post by T***@yahoo.com
Post by v***@gmail.com
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
TX;
Kuv twm Lt. Col. Vang Geu phau ntawv ib lwm lawm Lt. Col. Vang Geu yeej sau tau zoo kawg. Chapter 2. Historical of events & Chapter 3. The Fighting of the 1960s mas Lt. Col. Vang Geu yeej research deb kawg lawm. Chapter 4 Governing System in MR 2 ntawm cov Thawj Tubrog (Hmoob) kuv pom muaj qees tug tau Lt. Colonel xwb tabsis Lt. Col. Vang Geu sau tau Colonel lawm xws li: Lt. Col. Vang Thai, Lt. Col. Vang Lue dub, Lt. Col. Tong Va Lor. Lo Seng (Tooj Xeeb Lauj) tsis tau Lt. Colonel, Tooj Xeeb Lauj tau Captain xwb.
Cov GMs Commanders (MR 2 Field Commanding Officers) mas: Col. Shong Leng Xiong ua GM 23 Commander tag yog Col. Nhia Xou Yang, Col. Nhia Xou ua tag mam yog Lt. Col. Vang Youa, Lt. Col. Vang Youa ua tag yog Maj. Tong Pao Lee, Tong Pao Lee ua tag mam yog Col. Ly Teng.
Lt. Col. Vang Koua yog GM 28 Commander tsis yog GM 25.
Lt. Col. Chong Koua Vue yog GM 25 Commander tsis yog GM 27.
Col. Cher Pao Moua yog GM 27 Commander tsis yog GM 28.
Lt. Col. Ly Nou yog GM 24 tsis yog GM 22.
GM 25 nyob Muang Mok (LS 46) Lt. Col. Chong Koua Vue khej. GM 27 nyob Bouam Long (LS 32) Col. Cher Pao Moua khej. Thaum Operation Phou Phieng Lt. Col. Vang Gue yog GM 21 Commander, GM 22 Commander yog Lt. Col. Youa True Vang, GM 23 Commander yog Lt. Col. Vang Youa, GM 24 Commander yog Lt. Col. Ly Nou, GM 25 Commander yog Lt. Col. Chong Koua Vue, GM 26 Commander yog Col. Lee Lor, GM 27 Commander yog Col. Cher Pao Moua, GM 28 Commander yog Col. Nhia Lue Vang.
Photo # 153 Col. Tou Fu Vang tsis yog thawj tug Hmoob kawm tau Master Degree from the US. Lt. Col. Tou Fu tau B.A. in Government Studies from Iowa State (1968). Bruce Thaopao Bliatou yog thawj tug Hmoob kawm tau Master Degree in International Health & Health Administration from Tulane University (1975).
Victor Yang
Victor,
1 2. Part1
daim duab #4 tus poj niam nyob sab lauj tsis yog Touby LyFoung niam.
Vaj Ntxawg muab qhov infomation no los qhov twg los? Nws dag peb lawm.
2 2. Part 2
Daim duab #35
Tsis muaj Thao Tou Yang, tsis muaj Lo Foung, tsis muaj Mrs. Fay Dang tsis muaj Mrs. Lo Foung.
Tus Vaj Ntxawg hais tias Thao Tou Yang yog Thanh Khou VanHeuang Vongsavanthong.
Tus Vaj Ntxawg hais tias Lo Foung no kuv tseem tsis tau tau paub.
Tus Vaj Ntxawg hais tias Mrs. Fay Dang yog Maum Nob LyFoung, Gen Vang Pao tus niam tij Nom Tub Vaj, tom qab no los yuav Col. Muas Xwm, ua Col. Txawj Pov Muas tus nyab.
Tus Vaj Ntxawg hais tias Mrs. Lo Foung yog Maum Suav Txooj Vws (Phagna Touby LyFoung tus muam Hmoob Lauj coj los nyob rau hauv LyFoung tsev neeg), yog niam Sattasinh Bannavong.
Tsis muaj Youa Pao Yang, tsis muaj Ly Doua, tsis muaj Ly Blong tsis muaj Nao Yeng Ly nyob rau hauv daim duab no. Daim duab no kuv yov siv me me sij hawm thiaj li muab tau cov npe tiam sis tsis tas thiab muaj tus puav mas yov poob lawm. Vaj Ntxawg dag Hmoob loj hwv lawm.
3. 1949-1958, Phagna Touby lyFoung tsis tau ua Deputy Governor of Xiengkhouang ib zaug li. Vaj Ntxawg dag nej lawm.
4. 1949-1958, Youa Pao Yang tsis tau ua Deputy Governor of Xiengkhouang tam Tam Touby LyFoung. Vaj Ntxawg dag lawm.
5. 1949-158 Chao Mouang Chia Xang tau ua Chao Mouang ua ntej Youa Pao Yang.
Thanh Khou Moua Lia tsis tau tuag nej nug nws tau.
Thaum 1964, Youa Pao Yang tseem yog Nai Kong xwb. Vaj Ntxawg dag lawm.
Vaj Ntxawg dag ntau dhau lawm.
TX
AEON
2013-12-02 09:02:46 UTC
Permalink
Post by d***@hotmail.com
Hello Everyone -
I'm struggling on finding more information about my grandfather Sai Kao “LyFong” LEE his name was also written as Xay Kao Lee and Xai Kao Lee. All my father ever told me was that my grandfather died in 1969, his plane had been shot down during the secret war.
If anyone has any information that they can give about him or where I can look to in order to get more information I would GREATLY appreciate it!
I just want to know more about him and I've been searching for answers for years and all I have is a photo, which was a HUGE success in itself, but I need to know more about him and what exactly happened.
Please help.
Post by T***@yahoo.com
Post by v***@gmail.com
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
TX;
Kuv twm Lt. Col. Vang Geu phau ntawv ib lwm lawm Lt. Col. Vang Geu yeej sau tau zoo kawg. Chapter 2. Historical of events & Chapter 3. The Fighting of the 1960s mas Lt. Col. Vang Geu yeej research deb kawg lawm. Chapter 4 Governing System in MR 2 ntawm cov Thawj Tubrog (Hmoob) kuv pom muaj qees tug tau Lt. Colonel xwb tabsis Lt. Col. Vang Geu sau tau Colonel lawm xws li: Lt. Col. Vang Thai, Lt. Col. Vang Lue dub, Lt. Col. Tong Va Lor. Lo Seng (Tooj Xeeb Lauj) tsis tau Lt. Colonel, Tooj Xeeb Lauj tau Captain xwb.
Cov GMs Commanders (MR 2 Field Commanding Officers) mas: Col. Shong Leng Xiong ua GM 23 Commander tag yog Col. Nhia Xou Yang, Col. Nhia Xou ua tag mam yog Lt. Col. Vang Youa, Lt. Col. Vang Youa ua tag yog Maj. Tong Pao Lee, Tong Pao Lee ua tag mam yog Col. Ly Teng.
Lt. Col. Vang Koua yog GM 28 Commander tsis yog GM 25.
Lt. Col. Chong Koua Vue yog GM 25 Commander tsis yog GM 27.
Col. Cher Pao Moua yog GM 27 Commander tsis yog GM 28.
Lt. Col. Ly Nou yog GM 24 tsis yog GM 22.
GM 25 nyob Muang Mok (LS 46) Lt. Col. Chong Koua Vue khej. GM 27 nyob Bouam Long (LS 32) Col. Cher Pao Moua khej. Thaum Operation Phou Phieng Lt. Col. Vang Gue yog GM 21 Commander, GM 22 Commander yog Lt. Col. Youa True Vang, GM 23 Commander yog Lt. Col. Vang Youa, GM 24 Commander yog Lt. Col. Ly Nou, GM 25 Commander yog Lt. Col. Chong Koua Vue, GM 26 Commander yog Col. Lee Lor, GM 27 Commander yog Col. Cher Pao Moua, GM 28 Commander yog Col. Nhia Lue Vang.
Photo # 153 Col. Tou Fu Vang tsis yog thawj tug Hmoob kawm tau Master Degree from the US. Lt. Col. Tou Fu tau B.A. in Government Studies from Iowa State (1968). Bruce Thaopao Bliatou yog thawj tug Hmoob kawm tau Master Degree in International Health & Health Administration from Tulane University (1975).
Victor Yang
Victor,
1 2. Part1
daim duab #4 tus poj niam nyob sab lauj tsis yog Touby LyFoung niam.
Vaj Ntxawg muab qhov infomation no los qhov twg los? Nws dag peb lawm.
2 2. Part 2
Daim duab #35
Tsis muaj Thao Tou Yang, tsis muaj Lo Foung, tsis muaj Mrs. Fay Dang tsis muaj Mrs. Lo Foung.
Tus Vaj Ntxawg hais tias Thao Tou Yang yog Thanh Khou VanHeuang Vongsavanthong.
Tus Vaj Ntxawg hais tias Lo Foung no kuv tseem tsis tau tau paub.
Tus Vaj Ntxawg hais tias Mrs. Fay Dang yog Maum Nob LyFoung, Gen Vang Pao tus niam tij Nom Tub Vaj, tom qab no los yuav Col. Muas Xwm, ua Col. Txawj Pov Muas tus nyab.
Tus Vaj Ntxawg hais tias Mrs. Lo Foung yog Maum Suav Txooj Vws (Phagna Touby LyFoung tus muam Hmoob Lauj coj los nyob rau hauv LyFoung tsev neeg), yog niam Sattasinh Bannavong.
Tsis muaj Youa Pao Yang, tsis muaj Ly Doua, tsis muaj Ly Blong tsis muaj Nao Yeng Ly nyob rau hauv daim duab no. Daim duab no kuv yov siv me me sij hawm thiaj li muab tau cov npe tiam sis tsis tas thiab muaj tus puav mas yov poob lawm. Vaj Ntxawg dag Hmoob loj hwv lawm.
3. 1949-1958, Phagna Touby lyFoung tsis tau ua Deputy Governor of Xiengkhouang ib zaug li. Vaj Ntxawg dag nej lawm.
4. 1949-1958, Youa Pao Yang tsis tau ua Deputy Governor of Xiengkhouang tam Tam Touby LyFoung. Vaj Ntxawg dag lawm.
5. 1949-158 Chao Mouang Chia Xang tau ua Chao Mouang ua ntej Youa Pao Yang.
Thanh Khou Moua Lia tsis tau tuag nej nug nws tau.
Thaum 1964, Youa Pao Yang tseem yog Nai Kong xwb. Vaj Ntxawg dag lawm.
Vaj Ntxawg dag ntau dhau lawm.
TX
the best way to know about your root is to follow the root itself in my case that i have been searching. the first one i ask is my father than i follow up the branch of our ROOT. in doing so i have traverse the information about our family tree up to about 6 generations up to the THREE GREAT GRAND Fathers that did the migration from CHINA downward the mountain in CHINA into the low land into VIETNAM and next THAILAND and finally ended in LAOS which inside LAOS our family branched into two group the majority went to XIENG KHOUNG(XK) while one gran father stay in luangprabang. each step of the way during the move our family left a small group behind. as of currently we were able to follow up the tree and had found our family members were left behind in THAILAND, and VIETNAM. i still need to follow the tree upto CHINA but the time is in straining so that might not happen as soon as i desired but it will happen one day even if it take decades from now.

I myself was the group from luangprabang and our tree that we foundin my perspecrtive is aas follow:

#1 nrhiav tau peb cov kwvtij tom XK thaum 1980 uas peb xub2 los poob VIBNAIS los txog vibnais mas HMOOB COOBli coob kwvyees li 50,000 tus HMOOB pawg lug. KUV TXIVC MAMLI NUG SEB LEEJ TWG YOG XEEM xyooj. nug2 mus txog tim 02 na mam ntsib peb tsev kwvtij xeem XYOOJ olos nyob tim 02 coob kawg nug zoo2 mam paub tiaslawv thiab peb thooj dab koom qhua koom yawg yog taug kev nce toj musli ob peb tug yawg rov saum ub. mam PAUB lub niag 02 tim VIBNAIS yog xeem XYOOJ yuav luag txhua. peb mas zoo zoob siab kawg thaum ropv ntsib ib tse kwvtij ua ncaim los lawm ntau caum xyoo

#2 nrhiav tau peb civ kwvtij ua poob qab tim THAIBlawm ntxov2 thaum 1981-1983 THAUM PEBLOS POOB VIBNAIS IB YAM NKAUS.los txog vibnais mas MAG ua npua kaw mus tsis tau qhov twg. hnov moo cua mas tias pem thaj tsam khej noi(KN) muaj hmoob thaib coob tsawv no ces muaj ib xyoo peb cov tub hluas/laus hauv vibnais yxawm mus pem KN mus saib hmoob noj 30 thiab tej tug ho mus ua ZOG maum kiag hmoob thaib tej daim teb ua kom nroj dulug no ces tau nyiajli caum puav. mus noj 30 thiab ua2 ZOGli ntawd mamli mus ntsib ib cov hmoob tias yog XYOOJ ib yamli peb. ces mamli pib soj qab taug lw nug dab qhuas tuaj na ua cas lawv thiab peb tsis txawv thaum kawg thiaj muab nug tau tseeb tias cov hmoob xyooj pem XK muaj ib ob tug yog cov xeeb ntxwv ntawm peb ib tug yawg uas khiav los txog tim THAIB CES TUS YAWG NTAWD MOB2 KO TAW MUS TSIS TAU KEV LAWM THIAJ KOM TUS YAWG NTAWD nyob PEB IB CO MUS UA NTEJ YOG MUS NRIAV TAU av zoo ualiaj ua teb no cov mus ua ntej mam rov qab mus tos tus yawg mob taw thiab nws cov txiv tub. HMOOV tsis pab cawm cov mus ua ntej ces tsis ntsib AV zoo ua liaj ua teb ces nam mus zuj zus lawm tom ntej mus2 ces hla NIAM DEJ naj khoos 6 tim BLOG ib tug yawg mus txog LPB ce NYOB rau thaj tsam LPB cov coob ces nam ntiag rau tom XK lawm. cov mus ua ntej los yeej tseem nco ntsoov tias tshuav ib tug yawg nyob tom qab tabsis nyob hauv AV BLOG los tsis thaj yeeb muaj tsov ROG neeg mas YUAG tasli ces cov ua ntej thiaj tsis rov mus tos tus yawg thiab nws cov txivtub tim THAIB. twb yog 1980 peb los poob vibnais mamli rov mus NTSIB. yogtxhob khaws cia kev cai DAB QHUAS mas pom zaum tsaws ntawm ib sab los tsis paub tias nws yogf kwvtijli os.

#3 tus yawg tom NYABLAJ teb mas thaumnyob tim BLOG peb twb hnov thiab PAUBlawm vim lawv muaj ib co xeeb ntxwv tuaj nrog NYABLAJ ua ROG thaum 1975 ces tub rog nyablaj tuaj txog thaj tsam LPB mam nug2 mus los txog xeem thiab dab qhuas thiaj paub tias cov tuaj nrog nyablaj muaj ib ob tug yog HMOOB XYOOJ koom dab qhuas. ib tug mas ua num nrog koos16 tau xab(n) me tasmabdas xwb hos ib tug mas tau qweb SIAB tsawv tom qab 1975 ces lawv muab tsa ua CAUBMOOS KASXIM. nws lub npe hu ua XEEM. taug qab txog dab qghuas mam PAYB tiasnws thiab peb koom yawg yog taug kev nce toj mus kom txog cov nqes pem suav los.

tus txiv ntxawm XEEM uas yog CAUB MOOS kasxim no mas kuj MAG blog THIAB NYABLAJ MUAB NTOV POV TSEG LAWM. lawv hais mas tias yog CAUBFAB tua tus txiv ntxawm XEEM no thiaj tuag lawm tabsis tej ntawd yog kev LIAM nkaus xwb vim lub sij hawm 1981-1984 kuv txiv lub npe n yob hauv vibnais tabsis kuv txiv rov mus ua TEAM rau sab LPB. kuv txiv hnov tias CAUB MOOS XEEM tau tas sijm neejlawm no ces kuj khib2 vim thaum sib ntsib taug2 caj ces los mas tus xeem yog PHAJ KWV ntawm kuv txiv. TABTOM kuv txiv mus ua team tsis deb ntawm taj tsam tus txicv ntxawm XEEM raug tua ces kuv txiv thiaj li mus soj ntsuam saib ko9m paub pom tseeb. kuv txiv mus txog thaj chawlawv tua tus txiv ntxawm CAUB MOOS XEEM mas mam pom tias taw tes tias lawv taug kev nram nroog muslawm pem hmoob zos pem ro9ob mas lawv txog ntua ntawd ces caubfab tua phom ped qaum kev ped tuaj thiaj raug caubmoos ntog tuag ntawd ntug kev ntawd. kuv txiv mam li nam ntiag mus tshawb thaj tsam ntawd. nrhiav tsuag2 na khaws tauy ib teg plac tooj AK nkaus kuv t<xiv ho mus pem qAUM KEVLI LAWV HAIS RTIAS CAUBFAB NKAUM PED TUA PHOM TUAJ. mus tshawb npaumli casklos tsis pom ib lub mos txwv pedli. tejpov thawj mos txwv thiab tej xyoob ntoo uas mos txwv raug mas tsuav yog phom AK tua nram qab tuaj nkaus xwb tsis muaj ib lub yog caubfab tua vim yog phom caubfab mas tsis muaj AK thiavb ytuav tsum yog tua pem qaum kev rov nqes hav thiaj yog. pom mos txwv AK tuaj nce tloj nkaus xwb ces qhia tau tias BLOG thiabnyablaj p0om tu txi8v ntxawm XEEM mus ua ntej ces cov tub rog nram qab tua nws nrab qaum rovlawm pem tsag AV vim cov qhov mos txwv yeej pom raug li ntawd. yofg kuv txiv txhob mus ua TEAM NYOB ZE2 THIAB MAS TEJ blog THIAB NYABLAJ TUA PEB IB TUG TXIV NTXAWM LI ZAUM NO CES tas TSIS MUAJ NEEG paub/pom.

YOG KOJ XAV TAU QAB KOJ TUS cag/root MAS KAWGVBKAWM KJOM TAU nej tsev neeg kev cai dab qhuas. yog koj kawm tsis tau mas koj mus pom hmoob coob npaum nplooj los koj nug tsis tau ib tug txheeb koj li os. kuv haisli vim los poob vibnais hmoob coobli coob txog 50,000 tus hmoob yog tsis paub dab qhuas ces yuav nugli cas thiajli paub tus ntawd yog kwvtij tus tod tsis theeb no ma? lub niaG02VMAS XYOOJ YOG FEEM NTAU TABSIS MUAJ IB FEEM TSAWG THIAJ YOG PEB IB TSE IB TUG DAB QHUAS.
y***@charter.net
2012-08-22 12:58:27 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Txawm muaj tej qhov Col Vaj Ntxawg yuav hais tsis raug los kuv yeej qhuas nws muaj rab peev muab tau ntau yam info los tso ua ke, including a number of informative/interesting pictures that I've never seen before. Qhov sau yog thiab tsis yog los let's make your own judgement...
Hmoob St. Paul
2012-08-22 17:37:58 UTC
Permalink
TX, kuv xav tias yuav tsis yog Col Vaj Ntxawg dag leej twg. Nws tsuas
sau li nws paub thiab nco tau xwb, xob hais tias yog yawg dag Hmoob.
Yog peb paub ces yuav tau qhia rau yawg kom yawg kho rau xwb. Kuv
yeej thov qhuas hais tais txawm yawg twb muaj hnub nyoog lawm los yawg
tseem muaj tsab peevxwm los sau tau ib phau ntawv li no tseg cia rau
sawv daws tau nyeem ces yeej yog tsim nyog lub xanh Kaulaunias lawm
tiag!
y***@charter.net
2012-08-22 18:24:03 UTC
Permalink
Post by Hmoob St. Paul
TX, kuv xav tias yuav tsis yog Col Vaj Ntxawg dag leej twg. Nws tsuas
sau li nws paub thiab nco tau xwb, xob hais tias yog yawg dag Hmoob.
Yog peb paub ces yuav tau qhia rau yawg kom yawg kho rau xwb. Kuv
yeej thov qhuas hais tais txawm yawg twb muaj hnub nyoog lawm los yawg
tseem muaj tsab peevxwm los sau tau ib phau ntawv li no tseg cia rau
sawv daws tau nyeem ces yeej yog tsim nyog lub xanh Kaulaunias lawm
tiag!
Hi everyone,
How to order this book. I want to buy one. Thanks much!!
phwvnyawm
2012-08-23 00:25:41 UTC
Permalink
Nyob zoo tij laug YingB,
Post by y***@charter.net
Hi everyone,
How to order this book.  I want to buy one.  Thanks much!!
Yog koj xav order ces koj nkag mus rau ntawm nws qhov Website saum toj
no.

Koj mus click thawj-j qhov: Accueil. Nyob puag nram qab muaj Vaj
Ntxawg qhov chaw nyob e-mail tib si koj mam order.

Txawm tseeb thiab tsis tseeb los peb yuav tau twm saib hmoob lub neej
ntuj thaum ub zoo li cas......kuv twm tsis tau-au tag yeej muaj ntau
yam zoo peb cov tsis paub no ces zoo li yeej yog tag lawm......ho
mloog TX hais ces kuj zoo li tsis tseeb pes tsawg li cas los zoo dua
tsis muaj leej twg sau......kuv yeej qhuas tias Col. Vaj Ntxawg yeej
muaj peev xwm tshaj peb cov niag hluas coob-b tus lawm.

Sib ntsib dua.
MoobLeeg
2012-08-22 23:34:12 UTC
Permalink
Cov Phoojywg, I don't know what you think but for what I see and according to the above link "part 2", this is not a book to me. It just, I call it, abstracts, references, cronologies, notes, citations, researches and/or interviews that compiled into an encyclopedia. It is a good source about events that happened to Hmong in Laos but I don't consider it a book. A reference of Hmong in the pass, maybe, because I have not read and or seen the entire books.
y***@charter.net
2012-08-23 01:53:45 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Kwv Phwv,
Kuv twb sim nws qhov email address lawm es nws tsis work. Cia mam li try dua los yog sau ntawv rau nws... Best, YingB
v***@gmail.com
2012-08-23 03:31:21 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
TX;


Ua siab txias txias, kuv twb cia siab rau koj xwb, yog kuv ua sau tsis raug los yuav vam koj kho. Yog Lt. Col. Vang Geu sau tsis rau los yuav vam peb kho. Kuv rov teb koj txog ntawm koj cov lus.

1. Daim duab # 4. Yog hais tias daim duab no thaij thaum 1928 mas 100% tsis yog Phaya Tub Npis naim. Phaya Tub Npis naim (Maim Lauj) tuag xyoo 1923 lawm. (Tub Nplis Lisfoom Phau Ntawv page 68 & 69).

2. Daim duab # 35. Yog thaij thaum Lao hom Lao zaum 1 thaum 1958 uas Nplog 2 tog cog lus haumxeeb thiab muaj kev xaivtsas cov Phouthen Rasadone xuv thib 2 uas yog Tub Npis Lisfoom twv nrog Lauj Foom. Lt. Col. Yaj Thoj Tub Pathet Lao BI 2 Commander los nyob Tiaj Rhawv Zeb. Thaum no Lauj Faiv Ntaj, Lauj Foom thiab Yaj Thoj Tub lawv los tag nrho.

3. Phaya Touby Lyfong puas tau ua tus Deputy Governor of Xieng Khouang raws li Lt. Col. Vang Geu sau? Yes, Phaya Touby Lyfong yeej tau ua tus Deputy Governor of Province of Xieng Khouang tiag. Phaya Touby Lyfong muaj 2 lub Nathi (2 Positions) 1. Ua tus Chao Muang Muang Meo(Mayor of Muang Meo). 2. Ua tus Deputy Governor of Province of Xieng Khouang.

(Phau Ntawv Tub Npis Lisfoom Tej Lus Tseg Cia (Phau Hmoob) page 150, sau hais tias " Xyoo 1946 cov nomtswv Fabkis thiab Fuabtais Sisavangvong tau tsa kuv ua tus Loo Cobkheem Xeevkhuam thiab ua tus Cobmoos Pejxeem Hmoob". Phau English page 141 sau hais tias "In 1946 the King of Lao and the French Administration nominated me Assistant Governor of the Province of Xiengkhouang and Chief Administrator or Chao Muang of the Hmong population".

3. Youa Pao Yang puas tau ua tus Loo Cobkheem (Deputy Governor) ua ntej 1960? Lt. Col. Vang Geu sau li no; "Youa Pao Yang was promoted to the position of Deputy Governor in charge of the Hmong affair, replacing Phagna Touby Lyfong, and Txiaj Xab Muas promoted to the position of Hmong District Chief replacing Youa Pao Yang".

Raws li kuv paub Naikong Youa Pao Yang tsis tau ua Deputy Governor hloov Touby Lyfong ua ntej 1958. Youa Pao Yang tsis tau ua Chao Muang Muang Meo ua ntej Moua Chia Xang. 1958 thaum Phaya Touby Lyfong raug xaiv tuaj mus ua Phouthen Rasadone rau Vientiane lawm, Phaya Touby tso lub meejmom Chao Muang Muang Meo rau Naikong Chia Xang Moua tuav. Chao Muang Chia Xang Moua raug tua tuag March 1960 ces tus Chao Muang Muang Meo yog Tong Pao Lee ua. 1964 Col. Vang Pao muab tus Muang Meo faib ua 5 lub Muang: Muang Nong Het, Muang Vieng Fa, Muang Vang Sai, Muang Xieng Hom & Muang Nqac. Thaum no Naikong Youa Pao Yang mam tau los ua Chao Muang Muang Vieng Fa, Lee Neng Thong ua Chao Muang Nong Het, Youa Tong Yang ua Chao Muang Vang Sai, Xao Chia Thao ua Chao Muang Xieng Hom, Lee Xiong ua Chao Muang Muang Nqac.

Youa Pao Yang tuaj mus ua Chao Muang Vieng Fa nyob Phou Cum thiaj yuav yawg tus niam yau niam nkauj Hmoob Lis ua yog YingB lawv muam (1965 - 1967). Thaum Youa Pao Yang promoted los ua Deputy Governor of Province of Xiengkhouang lawm, Lis Xiong los ua Chao Muang Vieng Fa ib ntus ces Moua Geu Mouanoutoua los ua Chao Muang Vieng Fa hloov Lee Xiong, Lee Xiong mus ua Chao Muang Muang Nqac.
Victor Yang
T***@yahoo.com
2012-08-23 05:53:38 UTC
Permalink
Post by v***@gmail.com
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
TX;
Ua siab txias txias, kuv twb cia siab rau koj xwb, yog kuv ua sau tsis raug los yuav vam koj kho. Yog Lt. Col. Vang Geu sau tsis rau los yuav vam peb kho. Kuv rov teb koj txog ntawm koj cov lus.
1. Daim duab # 4. Yog hais tias daim duab no thaij thaum 1928 mas 100% tsis yog Phaya Tub Npis naim. Phaya Tub Npis naim (Maim Lauj) tuag xyoo 1923 lawm. (Tub Nplis Lisfoom Phau Ntawv page 68 & 69).
2. Daim duab # 35. Yog thaij thaum Lao hom Lao zaum 1 thaum 1958 uas Nplog 2 tog cog lus haumxeeb thiab muaj kev xaivtsas cov Phouthen Rasadone xuv thib 2 uas yog Tub Npis Lisfoom twv nrog Lauj Foom. Lt. Col. Yaj Thoj Tub Pathet Lao BI 2 Commander los nyob Tiaj Rhawv Zeb. Thaum no Lauj Faiv Ntaj, Lauj Foom thiab Yaj Thoj Tub lawv los tag nrho.
3. Phaya Touby Lyfong puas tau ua tus Deputy Governor of Xieng Khouang raws li Lt. Col. Vang Geu sau? Yes, Phaya Touby Lyfong yeej tau ua tus Deputy Governor of Province of Xieng Khouang tiag. Phaya Touby Lyfong muaj 2 lub Nathi (2 Positions) 1. Ua tus Chao Muang Muang Meo(Mayor of Muang Meo). 2. Ua tus Deputy Governor of Province of Xieng Khouang.
(Phau Ntawv Tub Npis Lisfoom Tej Lus Tseg Cia (Phau Hmoob) page 150, sau hais tias " Xyoo 1946 cov nomtswv Fabkis thiab Fuabtais Sisavangvong tau tsa kuv ua tus Loo Cobkheem Xeevkhuam thiab ua tus Cobmoos Pejxeem Hmoob". Phau English page 141 sau hais tias "In 1946 the King of Lao and the French Administration nominated me Assistant Governor of the Province of Xiengkhouang and Chief Administrator or Chao Muang of the Hmong population".
3. Youa Pao Yang puas tau ua tus Loo Cobkheem (Deputy Governor) ua ntej 1960? Lt. Col. Vang Geu sau li no; "Youa Pao Yang was promoted to the position of Deputy Governor in charge of the Hmong affair, replacing Phagna Touby Lyfong, and Txiaj Xab Muas promoted to the position of Hmong District Chief replacing Youa Pao Yang".
Raws li kuv paub Naikong Youa Pao Yang tsis tau ua Deputy Governor hloov Touby Lyfong ua ntej 1958. Youa Pao Yang tsis tau ua Chao Muang Muang Meo ua ntej Moua Chia Xang. 1958 thaum Phaya Touby Lyfong raug xaiv tuaj mus ua Phouthen Rasadone rau Vientiane lawm, Phaya Touby tso lub meejmom Chao Muang Muang Meo rau Naikong Chia Xang Moua tuav. Chao Muang Chia Xang Moua raug tua tuag March 1960 ces tus Chao Muang Muang Meo yog Tong Pao Lee ua. 1964 Col. Vang Pao muab tus Muang Meo faib ua 5 lub Muang: Muang Nong Het, Muang Vieng Fa, Muang Vang Sai, Muang Xieng Hom & Muang Nqac. Thaum no Naikong Youa Pao Yang mam tau los ua Chao Muang Muang Vieng Fa, Lee Neng Thong ua Chao Muang Nong Het, Youa Tong Yang ua Chao Muang Vang Sai, Xao Chia Thao ua Chao Muang Xieng Hom, Lee Xiong ua Chao Muang Muang Nqac.
Youa Pao Yang tuaj mus ua Chao Muang Vieng Fa nyob Phou Cum thiaj yuav yawg tus niam yau niam nkauj Hmoob Lis ua yog YingB lawv muam (1965 - 1967). Thaum Youa Pao Yang promoted los ua Deputy Governor of Province of Xiengkhouang lawm, Lis Xiong los ua Chao Muang Vieng Fa ib ntus ces Moua Geu Mouanoutoua los ua Chao Muang Vieng Fa hloov Lee Xiong, Lee Xiong mus ua Chao Muang Muang Nqac.
Victor Yang
Victor,

Tos kuv xav kom Vaj Ncuab 5 thiab koj los rau tes pab xyuas Vaj Ntxawg cov ntawv vim kuv pom neb 2 leeg muaj hlwb thiab paub ntau yam. Tiag mas yawm yov tau muab rau ntau tus sib pab saib kom meej tso mam li muab tawm vim muab tawm lawm mam kho mas nyuab. Muaj ib co nyob sab nraud luag paub tshaj yus lawm thiab mas yov tau xyuas kom meej meej tso mam muab tawm.

Ob daim duab no kuv paub tias yawg tau qhov twg los. Leej twg yog tus tswv.
Tiag mas yawg yov tau muab credit rau tus tswv.


TX
g***@gmail.com
2012-08-31 12:41:28 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Post by v***@gmail.com
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
TX;
Ua siab txias txias, kuv twb cia siab rau koj xwb, yog kuv ua sau tsis raug los yuav vam koj kho. Yog Lt. Col. Vang Geu sau tsis rau los yuav vam peb kho. Kuv rov teb koj txog ntawm koj cov lus.
1. Daim duab # 4. Yog hais tias daim duab no thaij thaum 1928 mas 100% tsis yog Phaya Tub Npis naim. Phaya Tub Npis naim (Maim Lauj) tuag xyoo 1923 lawm. (Tub Nplis Lisfoom Phau Ntawv page 68 & 69).
2. Daim duab # 35. Yog thaij thaum Lao hom Lao zaum 1 thaum 1958 uas Nplog 2 tog cog lus haumxeeb thiab muaj kev xaivtsas cov Phouthen Rasadone xuv thib 2 uas yog Tub Npis Lisfoom twv nrog Lauj Foom. Lt. Col. Yaj Thoj Tub Pathet Lao BI 2 Commander los nyob Tiaj Rhawv Zeb. Thaum no Lauj Faiv Ntaj, Lauj Foom thiab Yaj Thoj Tub lawv los tag nrho.
3. Phaya Touby Lyfong puas tau ua tus Deputy Governor of Xieng Khouang raws li Lt. Col. Vang Geu sau? Yes, Phaya Touby Lyfong yeej tau ua tus Deputy Governor of Province of Xieng Khouang tiag. Phaya Touby Lyfong muaj 2 lub Nathi (2 Positions) 1. Ua tus Chao Muang Muang Meo(Mayor of Muang Meo). 2. Ua tus Deputy Governor of Province of Xieng Khouang.
(Phau Ntawv Tub Npis Lisfoom Tej Lus Tseg Cia (Phau Hmoob) page 150, sau hais tias " Xyoo 1946 cov nomtswv Fabkis thiab Fuabtais Sisavangvong tau tsa kuv ua tus Loo Cobkheem Xeevkhuam thiab ua tus Cobmoos Pejxeem Hmoob". Phau English page 141 sau hais tias "In 1946 the King of Lao and the French Administration nominated me Assistant Governor of the Province of Xiengkhouang and Chief Administrator or Chao Muang of the Hmong population".
3. Youa Pao Yang puas tau ua tus Loo Cobkheem (Deputy Governor) ua ntej 1960? Lt. Col. Vang Geu sau li no; "Youa Pao Yang was promoted to the position of Deputy Governor in charge of the Hmong affair, replacing Phagna Touby Lyfong, and Txiaj Xab Muas promoted to the position of Hmong District Chief replacing Youa Pao Yang".
Raws li kuv paub Naikong Youa Pao Yang tsis tau ua Deputy Governor hloov Touby Lyfong ua ntej 1958. Youa Pao Yang tsis tau ua Chao Muang Muang Meo ua ntej Moua Chia Xang. 1958 thaum Phaya Touby Lyfong raug xaiv tuaj mus ua Phouthen Rasadone rau Vientiane lawm, Phaya Touby tso lub meejmom Chao Muang Muang Meo rau Naikong Chia Xang Moua tuav. Chao Muang Chia Xang Moua raug tua tuag March 1960 ces tus Chao Muang Muang Meo yog Tong Pao Lee ua. 1964 Col. Vang Pao muab tus Muang Meo faib ua 5 lub Muang: Muang Nong Het, Muang Vieng Fa, Muang Vang Sai, Muang Xieng Hom & Muang Nqac. Thaum no Naikong Youa Pao Yang mam tau los ua Chao Muang Muang Vieng Fa, Lee Neng Thong ua Chao Muang Nong Het, Youa Tong Yang ua Chao Muang Vang Sai, Xao Chia Thao ua Chao Muang Xieng Hom, Lee Xiong ua Chao Muang Muang Nqac.
Youa Pao Yang tuaj mus ua Chao Muang Vieng Fa nyob Phou Cum thiaj yuav yawg tus niam yau niam nkauj Hmoob Lis ua yog YingB lawv muam (1965 - 1967). Thaum Youa Pao Yang promoted los ua Deputy Governor of Province of Xiengkhouang lawm, Lis Xiong los ua Chao Muang Vieng Fa ib ntus ces Moua Geu Mouanoutoua los ua Chao Muang Vieng Fa hloov Lee Xiong, Lee Xiong mus ua Chao Muang Muang Nqac.
Victor Yang
Victor,
Tos kuv xav kom Vaj Ncuab 5 thiab koj los rau tes pab xyuas Vaj Ntxawg cov ntawv vim kuv pom neb 2 leeg muaj hlwb thiab paub ntau yam. Tiag mas yawm yov tau muab rau ntau tus sib pab saib kom meej tso mam li muab tawm vim muab tawm lawm mam kho mas nyuab. Muaj ib co nyob sab nraud luag paub tshaj yus lawm thiab mas yov tau xyuas kom meej meej tso mam muab tawm.
Ob daim duab no kuv paub tias yawg tau qhov twg los. Leej twg yog tus tswv.
Tiag mas yawg yov tau muab credit rau tus tswv.
TX
My dear fellow if any one of you need to contact me Col. Geu Vang. Please email
to me at ***@gmail.com or call me at 910-439 9533. I reject unknown call may be good to leave message for me. Thank you.
y***@charter.net
2012-08-23 12:56:22 UTC
Permalink
Post by v***@gmail.com
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
TX;
Ua siab txias txias, kuv twb cia siab rau koj xwb, yog kuv ua sau tsis raug los yuav vam koj kho. Yog Lt. Col. Vang Geu sau tsis rau los yuav vam peb kho. Kuv rov teb koj txog ntawm koj cov lus.
1. Daim duab # 4. Yog hais tias daim duab no thaij thaum 1928 mas 100% tsis yog Phaya Tub Npis naim. Phaya Tub Npis naim (Maim Lauj) tuag xyoo 1923 lawm. (Tub Nplis Lisfoom Phau Ntawv page 68 & 69).
2. Daim duab # 35. Yog thaij thaum Lao hom Lao zaum 1 thaum 1958 uas Nplog 2 tog cog lus haumxeeb thiab muaj kev xaivtsas cov Phouthen Rasadone xuv thib 2 uas yog Tub Npis Lisfoom twv nrog Lauj Foom. Lt. Col. Yaj Thoj Tub Pathet Lao BI 2 Commander los nyob Tiaj Rhawv Zeb. Thaum no Lauj Faiv Ntaj, Lauj Foom thiab Yaj Thoj Tub lawv los tag nrho.
3. Phaya Touby Lyfong puas tau ua tus Deputy Governor of Xieng Khouang raws li Lt. Col. Vang Geu sau? Yes, Phaya Touby Lyfong yeej tau ua tus Deputy Governor of Province of Xieng Khouang tiag. Phaya Touby Lyfong muaj 2 lub Nathi (2 Positions) 1. Ua tus Chao Muang Muang Meo(Mayor of Muang Meo). 2. Ua tus Deputy Governor of Province of Xieng Khouang.
(Phau Ntawv Tub Npis Lisfoom Tej Lus Tseg Cia (Phau Hmoob) page 150, sau hais tias " Xyoo 1946 cov nomtswv Fabkis thiab Fuabtais Sisavangvong tau tsa kuv ua tus Loo Cobkheem Xeevkhuam thiab ua tus Cobmoos Pejxeem Hmoob". Phau English page 141 sau hais tias "In 1946 the King of Lao and the French Administration nominated me Assistant Governor of the Province of Xiengkhouang and Chief Administrator or Chao Muang of the Hmong population".
3. Youa Pao Yang puas tau ua tus Loo Cobkheem (Deputy Governor) ua ntej 1960? Lt. Col. Vang Geu sau li no; "Youa Pao Yang was promoted to the position of Deputy Governor in charge of the Hmong affair, replacing Phagna Touby Lyfong, and Txiaj Xab Muas promoted to the position of Hmong District Chief replacing Youa Pao Yang".
Raws li kuv paub Naikong Youa Pao Yang tsis tau ua Deputy Governor hloov Touby Lyfong ua ntej 1958. Youa Pao Yang tsis tau ua Chao Muang Muang Meo ua ntej Moua Chia Xang. 1958 thaum Phaya Touby Lyfong raug xaiv tuaj mus ua Phouthen Rasadone rau Vientiane lawm, Phaya Touby tso lub meejmom Chao Muang Muang Meo rau Naikong Chia Xang Moua tuav. Chao Muang Chia Xang Moua raug tua tuag March 1960 ces tus Chao Muang Muang Meo yog Tong Pao Lee ua. 1964 Col. Vang Pao muab tus Muang Meo faib ua 5 lub Muang: Muang Nong Het, Muang Vieng Fa, Muang Vang Sai, Muang Xieng Hom & Muang Nqac. Thaum no Naikong Youa Pao Yang mam tau los ua Chao Muang Muang Vieng Fa, Lee Neng Thong ua Chao Muang Nong Het, Youa Tong Yang ua Chao Muang Vang Sai, Xao Chia Thao ua Chao Muang Xieng Hom, Lee Xiong ua Chao Muang Muang Nqac.
Youa Pao Yang tuaj mus ua Chao Muang Vieng Fa nyob Phou Cum thiaj yuav yawg tus niam yau niam nkauj Hmoob Lis ua yog YingB lawv muam (1965 - 1967). Thaum Youa Pao Yang promoted los ua Deputy Governor of Province of Xiengkhouang lawm, Lis Xiong los ua Chao Muang Vieng Fa ib ntus ces Moua Geu Mouanoutoua los ua Chao Muang Vieng Fa hloov Lee Xiong, Lee Xiong mus ua Chao Muang Muang Nqac.
Victor Yang
Tub Victor,
Koj yeej yog muab tau hauv paus ntsis zoo thiab paub ntau kawg... thov qhuas koj pab qhia/clarify rau peb paub... Kuv thov nug koj: zoo li koj muaj Col Khamphan Thammakhanthy phau ntawv thiab puas yog? Koj yuav qhov twg los thiab ib phau li cas? Thiab Vang Geu phau no ne order li cas thiab tus nqi yog li cas? Yog koj muaj info no qhia kuv paub. Best, Yij Laug YingB
Mouatony
2012-08-23 16:08:49 UTC
Permalink
Fellow camarade,


So far I knew many information of his book is incorected. I had read
most of them but certain former high ranking military commander of MR-
II which he described, write, is wrong. Example: he writes about Col.
Nhia Xou Yang and Col. Tou Long Yang.

Col. Nhia Xou Yang

From 1961 to 1967, Col. Nhia Xou Yang was Commander of
Battalion 203 at Phou Fa-Phou Vieng. He led his battalion in several
battles in the Plain of the jars, and was in charge of military
reorganizstion of MR-II. In 1970, he asked to be put on leave of
absence and, in 1975, immigrated to the US where he now lives in
Minnesota.

From 1961-67 Former Col. Nhia Xou Yang was not the rank of
Colonel yet.

Col. Tou Long Yang,

From 1961 to 1965, Col. Tou Long Yang was the commander of
Phounong Phi Camp, west of Phou Fa - Phouvieng. He served as officer
liaison with MR-I for several years, immigrated to France then to the
USA, where he now lives in Michigan.

From 1961-65 Former Col. Tou Long Yang was not the rank of
Colonel yet.


Thanks,

MT
T***@yahoo.com
2012-08-23 16:54:04 UTC
Permalink
Post by Mouatony
Fellow camarade,
So far I knew many information of his book is incorected. I had read
most of them but certain former high ranking military commander of MR-
II which he described, write, is wrong. Example: he writes about Col.
Nhia Xou Yang and Col. Tou Long Yang.
Col. Nhia Xou Yang
From 1961 to 1967, Col. Nhia Xou Yang was Commander of
Battalion 203 at Phou Fa-Phou Vieng. He led his battalion in several
battles in the Plain of the jars, and was in charge of military
reorganizstion of MR-II. In 1970, he asked to be put on leave of
absence and, in 1975, immigrated to the US where he now lives in
Minnesota.
From 1961-67 Former Col. Nhia Xou Yang was not the rank of
Colonel yet.
Col. Tou Long Yang,
From 1961 to 1965, Col. Tou Long Yang was the commander of
Phounong Phi Camp, west of Phou Fa - Phouvieng. He served as officer
liaison with MR-I for several years, immigrated to France then to the
USA, where he now lives in Michigan.
From 1961-65 Former Col. Tou Long Yang was not the rank of
Colonel yet.
Thanks,
MT
MT,

I really agree with you. Vang Geu is a good copier and paster. He had just copied some one else notes and pasted word by word into his book instead of doing research and writing on his own words. It does not worth to read this book.

TX
g***@gmail.com
2012-08-31 13:02:26 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Post by Mouatony
Fellow camarade,
We can critic as what we want, but can any one here can write some thing to the next generation? Peb txawj thuam tabsis tes taw tuag zawv. Sau tau tag nrog cov
main officers Hmong lub npe xwb twb zoo kawg lawm. Yuav sau kom lawv lub duties
raug zoo2 Yog nws tej me nyuam lawm. Ua tsaug Col. Geu Vang
Post by T***@yahoo.com
Post by Mouatony
So far I knew many information of his book is incorected. I had read
most of them but certain former high ranking military commander of MR-
II which he described, write, is wrong. Example: he writes about Col.
Nhia Xou Yang and Col. Tou Long Yang.
Col. Nhia Xou Yang
From 1961 to 1967, Col. Nhia Xou Yang was Commander of
Battalion 203 at Phou Fa-Phou Vieng. He led his battalion in several
battles in the Plain of the jars, and was in charge of military
reorganizstion of MR-II. In 1970, he asked to be put on leave of
absence and, in 1975, immigrated to the US where he now lives in
Minnesota.
From 1961-67 Former Col. Nhia Xou Yang was not the rank of
Colonel yet.
Col. Tou Long Yang,
From 1961 to 1965, Col. Tou Long Yang was the commander of
Phounong Phi Camp, west of Phou Fa - Phouvieng. He served as officer
liaison with MR-I for several years, immigrated to France then to the
USA, where he now lives in Michigan.
From 1961-65 Former Col. Tou Long Yang was not the rank of
Colonel yet.
Thanks,
MT
MT,
I really agree with you. Vang Geu is a good copier and paster. He had just copied some one else notes and pasted word by word into his book instead of doing research and writing on his own words. It does not worth to read this book.
TX
r***@hotmail.com
2012-08-31 13:47:34 UTC
Permalink
Post by g***@gmail.com
Post by Mouatony
Fellow camarade,
We can critic as what we want, but can any one here can write some thing to the next generation? Peb txawj thuam tabsis tes taw tuag zawv. Sau tau tag nrog cov
main officers Hmong lub npe xwb twb zoo kawg lawm. Yuav sau kom lawv lub duties
raug zoo2 Yog nws tej me nyuam lawm. Ua tsaug Col. Geu Vang
Post by Mouatony
So far I knew many information of his book is incorected. I had read
most of them but certain former high ranking military commander of MR-
II which he described, write, is wrong. Example: he writes about Col.
Nhia Xou Yang and Col. Tou Long Yang.
Col. Nhia Xou Yang
       From 1961 to 1967, Col. Nhia Xou Yang was Commander of
Battalion 203 at Phou Fa-Phou Vieng. He led his battalion in several
battles in the Plain of the jars, and was in charge of military
reorganizstion of MR-II. In 1970, he asked to be put on leave of
absence and, in 1975, immigrated to the US where he now lives in
Minnesota.
      From 1961-67 Former Col. Nhia Xou Yang was not the rank of
Colonel yet.
Col. Tou Long Yang,
       From 1961 to 1965, Col. Tou Long Yang was the commander of
Phounong Phi Camp, west of Phou Fa - Phouvieng.  He served as officer
liaison with MR-I for several years, immigrated to France then to the
USA, where he now lives in Michigan.
      From 1961-65 Former Col. Tou Long Yang was not the rank of
Colonel yet.
Thanks,
MT
MT,
I really agree with you.  Vang Geu is a good copier and paster.  He had just copied some one else notes and pasted word by word into his book instead of doing research and writing on his own words.  It does not worth to read this book.
TX- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Colonel Vang Geu,

Congratulations! The problem with Hmong history is that there is no
basis to build on. I appreciate this new direction.

Thanks to Tij Laugh Vajncuab for sharing your information. I have
learned much from you research. I wish I could get a copy of your
material. I would like me and my children to have context to our
history.

Even the best researchers have shortfalls. So, great trend.
yubyaib
2012-09-01 22:10:14 UTC
Permalink
Col. Vang Geu. Twb tsis tau sau hais tias Col. Tou Long Yang yeej yog Col. txij puag thaum 1961 los lawm no losa! Ua tibzoo twg ntawv zoo2 mas mam li hais tsis zoo rau luag mas cov kwvtij ed!
Mouatony
2012-09-02 15:51:33 UTC
Permalink
Camarade yubyaib,


If you are Hmong and known Hmong history then you will think that way
but if you are not Hmong and you just interest to read the CIA secret
war in Laos related to Hmong involvement with the Vietnam war then you/
he/she will be understanding that he, Col. Toulonng Yang, was a Col.
starting 1961.

Thanks,

MT
Yaj Tshaj Koob
2012-08-24 11:17:07 UTC
Permalink
Post by Mouatony
Fellow camarade,
So far I knew many information of his book is incorected. I had read
most of them but certain former high ranking military commander of MR-
II which he described, write, is wrong. Example: he writes about Col.
Nhia Xou Yang and Col. Tou Long Yang.
Col. Nhia Xou Yang
From 1961 to 1967, Col. Nhia Xou Yang was Commander of
Battalion 203 at Phou Fa-Phou Vieng. He led his battalion in several
battles in the Plain of the jars, and was in charge of military
reorganizstion of MR-II. In 1970, he asked to be put on leave of
absence and, in 1975, immigrated to the US where he now lives in
Minnesota.
From 1961-67 Former Col. Nhia Xou Yang was not the rank of
Colonel yet.
Col. Tou Long Yang,
From 1961 to 1965, Col. Tou Long Yang was the commander of
Phounong Phi Camp, west of Phou Fa - Phouvieng. He served as officer
liaison with MR-I for several years, immigrated to France then to the
USA, where he now lives in Michigan.
From 1961-65 Former Col. Tou Long Yang was not the rank of
Colonel yet.
Thanks,
MT
Kwv Npawg Mouatony,

Koj has yog lawm ov, koj saib xyoo 1960 kws peb tawg tom xeev khuam, Vaj Pov nyuam qhuav tao xov 4 Vaj Pov xwb nev, peb lug txug Paj Doso, "pakdon" mas Xov 4 Vaj Pov nyuam qhuav hu kuas Soua Yaaj kws yog Col SY tuaj ua tub rog rua VP es VP le muab xov 2 rua Col Soua Yang xwb ov, Col Vang Geu phau ntau sov puas meej pem hab ov cov phooj ywg, yog yuav sau ua ib phau ntawv tag tag yuav tau cais kom meej meej lub caij nyoog pib hab tau nom thaum xyoo twg, tej nuav yuav tau sau kom meej zoo cov tsi tau paub dua txhaj le paub keeb kwm qhov tseeb, yog sau tsi raug caij nyoog le ntawd tes, tug kws kawm yuav yuam kev keeb kwm lawm.


YTK
Mouatony
2012-08-25 05:31:03 UTC
Permalink
Tijlaug YTK,


Former Col. Soua Yang tau tuaj tsua peb tebchaw Phounong xyoo 1962 hab
nwg lub xaab, rank, yog vab thib luab tri xwb, twb tsi tau luab
tri,Second Lieutenant. Thaum nwg tuaj tsua peb tebchaw ntawd yog muaj
Nraajkawm Yaaj, Nao Toua Vang, Lt. Col Vang Fong's brother, Ntsuab
Txoov Lauj ( Dr. Vang Ria's father in-law ), Former Maj. Yang Fue ( he
was the Special Operation Team Leader ). Xyoo 1963 ntawd Nao Toua
Vang txhaj poob nyoob hoom, porter, tuag ntawd lub khaib Thab haan
Phounong ne.

On the other hand, he descried that Col. Vang Thai, from 1969 - 1975
he was commander of MR-II training center. I had joined with the MR-II
military training officers in Mouang CHa on 1973 and trained most of
the Chaofa battalion. The Chaofa commander were Zong Zoua Her and Maj.
Bee Cheng. I never saw or never knew that Former Col. Vang Thai was a
commander of MR-II training center. Former Maj. Yang Fue was the
company commander of the training center in Long Cheng and Mouang Cha
between 1972-74 ( early 1974 ).

Thanks,

MT
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-08-23 20:17:54 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
seb ov hmoob aw. ua cas ib tsam tias vaj sawm tau DR. ib tsamn ho tias tsis tau lawm. thaum xub pib ib tug THOV ua tsau rau tus col. phau ntawv tsam no ib tug ho tias nws copy xwb tsis muaj tseeb vim ib co twb tsis tau col. thau 60 thaj ntawd los phau ntawv twb sau tias yog col lawm.

hmoob aw yuav sau ntawv cuav cuav li no txog thaum twg na?

ib tsam no ces nej ho txhob sau tias thaub idontknow thiab zab tau DR. lawm thiab no ov. kuv khwv khwv mus kawm yoo dab ntub 5 hnub tsis pw li mas sab kawg kiag nyuam qhuav tau daim nyuag BS rau computer science thiab minor math xwb.

xyov leej twg puas tau yoo dab ntub li kuv yoo ib zaug 5 hnub monday--friday.
7am mus classes 4 pm rov los tsev ua homework thiab sau computer codes txog 6am noj mov ces rov mus classes. repeat li ntawd 5 hnub mas sab tiag tiag li os. zaum hauv chav kawm ntawv mas txhob ib nrab qaum rau lub rooj ov. ib thaum twg ces tsim los lawv twb mus tsev lawm ntev. tom qab 5 hnub mam tau rov los pw mas pw ib hnub ib hmos ua ke mam hnov/tsim. thaum sab sab heev xav ib rooj no mas ib rov lawm peb xwb ntiag kom tau so li 10 tawm seconds xwb ov. ib rov nram qab mas looj hlias lawm tsheej ob peb xuaj moos mam hnov los ces lawv twb lawb mus tsev tas.
phwvnyawm
2012-08-24 00:57:23 UTC
Permalink
Yawg thaub kuv tsis paub,

Koj nyob Thaib teb los cas....ua cas koj tus e-mail pheej moo muaj-j
ntawv thaib nrog naj.......raws li kuv saib mas cov nyob Nyab laj teb
tus e-mail pom-m ntawv Nyab laj.......cov ho nyob Fab kis teb ces kuj
pom-m ntawv Fab kis nrog.....yog li koj puas yog nyob Thaib tebned.
v***@gmail.com
2012-08-24 02:54:09 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Yijlaug Nyiaj Yeeb;Ua tsaug rau koj cov lus txhawb zog. Kuv muaj Col. Khamphanh Thammakhanty phau ntawv "Khawb Kom Tau Lub Hauvpaus, Rho Kom Tau Tug Cag". Kuv Ntsib Col. Khamphanh thaum Hmong 18 Council New Year 1996 nyob Fresno, thaum nws sau tiav rau xyoo 2004 nws xav tau ib phau rau kuv tau twm, tabsi tu siab xyoo 2008 nws tau tag sim neej lawm. Kuv mam hu xov tooj thiab sau ntawv rau nws pojniam menyuam thiab mam order ib phau rau koj. Ntawm Lt. Col. Vang Geu phau ces order: Vang Geu, 124 Logan Dr. Mt. Glead, NC. 27306 or email rau ***@gmail.com.


Tub Victor
y***@charter.net
2012-08-24 13:57:43 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Tub Victor,
Thank you so much! If still available I want a copy in Lao. Or you may give me their phone # and I'll call (in case you're busy). My personal email is ***@charter.net Best....
v***@gmail.com
2012-08-24 19:40:58 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Yawg Yajtshajkoob;Lt. Col. Vang Geu twb yog niamhlob Tsav Vaj tus nus, niam hlob Tsav Vaj thiab niam Lis Choj Lisfoom nkawd twb yog niam laus niam hluas thiab yog Lt. Col. Vang Geu muam. Twb vim yog muaj Lt. Col. Vang Geu thiab Tojxeem Nchaiv Pov Vaj es hlob Tsav Vaj thiaj coj Yaj, Ceeb, Tswb, Phooj lawv mus kawm ntawv rau Lat Houang. Tijlaug Yaj, Ceeb, Tswb, Phooj, Lis lawv zoo thiab tsim txiaj twb yog muaj Lt. Col. Vaj Ntxawg thiab Lt. Col. Tou Fue. Hlob Ntxoov Txiab hais rau kuv tias thaum yawg nrog Lt. Col. Tou Fue nyob mas Tou Fue kom Ntxoov Txiab mus npoos txuv, yawm npoos 2 hnab thauj ib hnab mus tim tsev lawm thauj ib hnab rau Tou Fue.

Lt. Col. Vang Geu phau ntawv nws yeej sau tau zoo kawg lawm. Txawm tu ncua yam puav los vim tsis muaj sources, 2nd edition mam kho duas. Lt. Col. Vang Geu phau ntawv no yog ib phau zoo heev tsim nyog txhua tug Hmoob yuav tsum tau twm, nyiaj $20 - $30 xwb txhob khuv xim, nyiaj khwv tau, tabsi lajlim tswvyim nrhiav nyuaj. Thov Pab txhawb Lt. Col. Vang Geu.Tub Victior Yang
v***@gmail.com
2012-08-24 19:19:03 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Yijlaug Nyiaj Yeeb;Col. Khamphan Thammakhanty Chaws nyob yog 7321 SE. 20th Ave. Portland, OR 97202-6211, xovtooj yog (503)235-0135. Kuv hu 5-6 lawm tsis muaj neeg teb xov xovtooj yog puas yog lawm. Txawm li cas los kuv twb sau ntawv thiab xa $25.00 mus rau niam Col. Khamphan lawm koj txhob nyuaj siab. Yog tuaj txog kuv mam xa rau koj. Col. Khamphan Thammakhanty phau ntawv yog ib phau zoo kawg, yawm yog ib tug ntawm 26 tug thawjcoj uas raug ntes thaum October 12, 1977 thiab cab mus kaws rau Camp 1 Na Ka Neua thiab nws ntias ntsoov luag tua Phaya Touby Lyfoung. New Year Fresno 1996 nws tham txog Phaya Touby nws tseem los kua muag.Tub Victor
v***@gmail.com
2012-08-24 21:43:00 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Yawg Yajtshajkoob;Koj puas paub tus sau ntawv rau koj saum toj no? Nws niam yog hlob Tsav Vaj tus ntxhais hlob or tijlaug Tswv Yaj (Yaj Yaj) tus muam hlob uas yuav Lis Qhuas Lisfoom.Tub Victor
y***@charter.net
2012-08-24 22:32:57 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Tub Victor,
Yog tau phau ntawv mas kuv yuav zoo siab heev vim kuv twb to phau ntawv since I bought Bamboo Palace es Christopher Kremmer mentioned txog lawm... Thanks a lot in advance. Peb cov nais thab ham Hmoob uas mus li Col Khamphanh es rov muaj txoj sia tawm los tam sim no tseem tshuav 3 leeg nyob USA. Yog lawv sau lawv li experiences thiab mas yuav zoo kawg thiab... Sib ntsib dua...
v***@gmail.com
2012-08-25 13:59:45 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Mouatony;Col. Tou Long Yang mas yawg muaj nathi (position zoo). Tou Long yog thawj pab Team tuaj mus kawm Special Operational Team (SOT) nyob Hua Hin, Thaibteb thaum August - December 1961. Tom qab kawm Team rov qab los txog Long Cheng Col. Vang Pao muab kiag Xov neeb (Houei Tri) rau Tou Long, Ly Teng thiab Xauv Thoj. Cov position uas Col. Tou Long tuav yog:

1963-1966 Capt. Tou Long Yang Huana Team Drop (Chief of Air Operation Officer MR II).

1966-1970 Maj. Tou Long Yang yog tus Liaison to MR I (Phak 1) thiab yog tus saib cov Khej HMoob (ADC) nyob xws li: Khej 16, Khej 17, Khej 18 A, Khej 18 B, Khej 19 A, Khej 19 B, thiaj Khej 19 C.

1970-1971 Lt. Col. Tou Long Yang rov los Long Cheng (MR II) los ua tus GM 21 Commander hloov Col. Yong Chue Yang. Thaum Operation Kou Kiet II (Summer 1971) retake Plaine Des Jarres GM 21 (Lt. Col. Tou Long Yang) yog tus ntaus Lat Sem, Lat Houang, Lima 22, Phongsavanh & Khang Khay. Maj. Xay Dang Xiong yog tus loo (GM 21 Assistant Commander).

Fall 1971 Lt. Col. Tou Long Yang tuaj kawm Senathikan Soungsouk nyob Phom Kheng. 1972 tau Colonel thiab los ua GM 22 Commander hloov Lt. Youa True Vang thaum Operation Phou Phieng II ntaus Phou Seu & Lat Sem (November 1972).

1973 thaum cov tubrog Phaj 2 (MR II) tuaj mus kawm Phou Khao Khouaei tag Col. Tou Long Yang yog tus Commander of the 13 Brigade (Kong Phom Noi thib 13) ua muaj: GM 22, GM 23, GM 25 & GM 27. Col. Nhia Lue Vang yog tus Commander of 12 Brigade (Kong Phom Noi thib 12) ua muaj GM 21, GM 24, GM 26, GM 28.


Col. Nhia Xou Yang


Col. Nhia Xou Yang yog thawj thawj pab Team tuaj mus kawm Special Operational Team (SOT) nyob Hua Hin, Thaibteb nrog nws tus kwv Yang Fue & Tou Long lawv. Thaum kawm tag rov los Nhia Xou raug xa mus ua Team nyob Moos Pheeb (Muang Phom LS 37), then mus rau Pha Bong, San Neua. Cov Nathi tseemceeb ua Col. Nhia Xou tuav yog:

1967-1968 Capt. Nhia Xou Yang yog tus BG 203 Commander. BG 202 Capt. Ly Teng & Lt. Tong Toua Yang ntaus tsis tau Ban Pha BG 202 tuag coob, but BG 203 ntaus tau.

Operation RAINDANCE retake Xiengkhouang March 1968, Capt. Nhia Xou Yang (BG 203) yog tus lead thiab yog tus ntaus tau Tham Kak thiab nroog Xieng Khouang.

1969 Capt. Nhia Xou Yang los tuav BG 204 Commander, Capt. Lor Neng yog Capt. Nhia Xou Yang tus loos BG 204.

Operation KOU KIET II, July 1971, Maj. Nhia Xou Yang tau ua tus GM 23 hloov Lt. Col. Shong Leng Xiong. (The CIA Secret War in Laos; By Kenneth Conboy page 301 "After floundering for several days, Vang Pao fired GM 23 uninspired Commander Lt. Col. Shong Leng Xiong aand replaced him with Maj. Nhia Xou Yang".

Lt. Col. Nhia Xou Yang tuav tus GM 23 Commander thaum July 1971 txog rau April May 1972, thaum pom hais tias rog nyhav, Hmoob los ua rog yuav nom xwb Lt. Col. Nhia Xou thiaj tawm tsis ua tus GM 23 Commander. Thaum cov tubrog kawm Muang Cha es Maj. Yong Youa Her BG 203 nqos pob zeb Lt. Col. Vang Youa (Vaj Ntxuam) yog GM 23 Commander.

Tag cov nom Hmooob nyob Phak 2 (MR II) Col. Nhia Xou yog tus ua nce xang (Rank) sai tshaj cov. 1965 Ly Teng, Tou Long Yang, Yong Chue Yang, Shong Leng Xiong twb tau Captain tag lawm Nhia Xou Yang tseem yog Xovneeb (Houei Tri), 1973 Nhia Xou nce los tau Colonel ib yam li lawv. Tag cov Thawj tubrog Hmoob nyob Phaj 2 (MR II) Col. Xay Dang Xiong & Col. Nhia Xou Yang yog ob tug ua ntaus rog nyhav tshaj.
Victor Yang
v***@gmail.com
2012-08-25 14:35:18 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Yawg Yajtshajkoob;Hais txog ntawm Col. Suav Yaj ces yeej yog li koj ua yawg hais. Suav Yaj yeej nrog Vaj Pov, Ntsuab Vaj, thiab Lis Tsas lawv ua rog puag thaum 1947-48 los lawm. Suav Yaj tsis txawj ntawv thiaj tsis tau nom. Qhov Suav Yaj tau nom ces yog yawm ua ruam tua tsov, rog qhov twg nyhav ces yawm mus tiv qhov ntawd, kaj ntug tsis tau kaj yawm twb sawv ya mus tom tshav rog lawm.

Vim Suav Yaj ntaus rog nyhav, vim Suav Yaj yog tus cheem tsis pub BG 201 ntxeev Looj Ceeb thaum 1966 sijhawm Naiphom Vaj Pov raug mob thiab tuaj kho mob nyob Thaibteb es Suav Yaj thiaj tau Colonel thiab tau ua tus MR II Chief of Operation. Txhob yog li ntawd ces Suav Yaj yeej nrog Capt. Tooj Xeeb Lauj khiav los ua teb rau KM 52 lawm.

Cov tsis paub ntawv ces txawm lo av li tom tshavrog los yeej tsis tau nom, tsis tau nyiaj noj. Tabsi cov txawj ntawv yog cov tau nom, tau nyiaj ntaus, tau tsheb caij. Example Lt. Col. Vang Geu, Lt. Col. Tou Fue, Lt. Col. Vang Yee lawv, lawv ua tubrog 1971 xwb 1972 lawv twb tau Lt. Colonel tag. Cov yawg zoo li Tooj Xeeb Lauj ua rog thaus 1947, 1975 tseem tau Captain. Education so powerful, kav tsij tso tub kis kawm ntawv, txawj ntawv lawm tu loj tsis tau los tus yaus yuav tau. Pob nyiaj ntaus tsis tau los yuav tau pob nyiaj tsawg.
Victor Yang
Mouatony
2012-08-25 15:11:04 UTC
Permalink
Ib tsoom bojyaig Moob,


Lt. Col. Toufue Vang puas yog the first Hmong who graduated with a
Master degree in Political Science from US university?. According to
Lt. Col Vang Geu's book & Photo #132 page 134.


MT
v***@gmail.com
2012-08-25 15:25:36 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Mouatony;


Kuv twb teb TX lawm hais tias, Lt. Col. Tou Fue Vang tsis yog the first Hmong who graduated with a Master Degree in Political Science from US University. Tou Fue kawm tiav B.A. in Government Studies from Iowa State University (1968) xwb, not M.A.

-Bruce Thaopao Bliatou yog thawj tug Hmoob kawm tiav M.A. in International Health & Health Administration from Tulane University (1975).

-Pob Zeb Vaj (Dr. Pob Zeb) yog the first Hmong kawm tiav M.A. in Political Science from Northern Illinois University (1984).Victor Yang
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-08-25 21:53:26 UTC
Permalink
Post by v***@gmail.com
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Mouatony;
Kuv twb teb TX lawm hais tias, Lt. Col. Tou Fue Vang tsis yog the first Hmong who graduated with a Master Degree in Political Science from US University. Tou Fue kawm tiav B.A. in Government Studies from Iowa State University (1968) xwb, not M.A.
-Bruce Thaopao Bliatou yog thawj tug Hmoob kawm tiav M.A. in International Health & Health Administration from Tulane University (1975).
-Pob Zeb Vaj (Dr. Pob Zeb) yog the first Hmong kawm tiav M.A. in Political Science from Northern Illinois University (1984).
Victor Yang
leej twg ho paub ntau zog txog dr. pobzeb thiab piav me me pub peb paub thiab seb. thaum i kuv ntsib thiab pom dr. pobzeb ib ob zaug tom tej meeting mas nws yeej ntsim paub zoo kawg txog politic vim yog dr. pob zeb hais ib lub topic lawm mas gvp yeej me ntsis hais mus ze ze li dr. pobzeb pom zoo thiab ces qhia tau rau kuv paub tias gvp yeej yuav li dr. pob zeb hais lawm feem ntau. kuv tsuas yog ntsib nyob meeting li ntawd xwb. dhau meetings lawm ces kuv tsis paub txog li lawm kuv thiaj xav paub txog dr. pob zeb li history me me txog kev kawm. leej twg paub no los ho piav kom meej zog pub peb tau nyeem khaws tseg.
Mouatony
2012-08-26 19:53:56 UTC
Permalink
Victor,


Qhov kuv noog ntawd twb vim yog Lt. Col. Vang Geu tau has tsua huv nwg
phau ntawv nyob tsua page 134 dlaim dluab #132 has le nuav , Col. Tou
Fu ( the first Hmong who graduated with a Master degree in Political
Science from a US university). Yog le kuv xaav paub saib Former Lt.
Col Toufue puas yog the first Hmong graduated with a Master degree in
Political Science tag le Vang Geu has ntawd.


MT
dony
2012-08-27 05:26:46 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Victor,
Qhov kuv noog ntawd twb vim yog Lt. Col. Vang Geu tau has tsua huv nwg
phau ntawv nyob tsua page 134 dlaim dluab #132 has le nuav , Col. Tou
Fu ( the first Hmong who graduated with a Master degree in Political
Science from a US university). Yog le kuv xaav paub saib Former Lt.
Col Toufue puas yog the first Hmong graduated with a Master degree in
Political Science tag le Vang Geu has ntawd.
MT
Cov phoojywg,

Peb Hmoob mas ib tug pib ib yam mas sawvdaws tsis muaj constructive criticism tab sis tab thuam tab cem xwb peb Hmoob thiaj tsis muaj history in writing nrog luag lwm haiv neeg. Peb cov twb tuaj kawm txawj kawm ntse nyob lub teb chaws vam meej thiab twb paub txog kev critique peb yuav tau ua zoo hais. Yog peb coj li niaj hnub no xwb peb yuav ua li cas muaj neeg los sau history. Peb ib tug sau peb ib pab yuav tau los pab kho yog tus sau tsis kam kho,correct, mas peb mam cem thiab thuam nws. Yog hais siab peb leej twg lawm los thov zam txim nawb...Phiaj
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-08-27 10:46:15 UTC
Permalink
Post by dony
Post by T***@yahoo.com
Victor,
Qhov kuv noog ntawd twb vim yog Lt. Col. Vang Geu tau has tsua huv nwg
phau ntawv nyob tsua page 134 dlaim dluab #132 has le nuav , Col. Tou
Fu ( the first Hmong who graduated with a Master degree in Political
Science from a US university). Yog le kuv xaav paub saib Former Lt.
Col Toufue puas yog the first Hmong graduated with a Master degree in
Political Science tag le Vang Geu has ntawd.
MT
Cov phoojywg,
Peb Hmoob mas ib tug pib ib yam mas sawvdaws tsis muaj constructive criticism tab sis tab thuam tab cem xwb peb Hmoob thiaj tsis muaj history in writing nrog luag lwm haiv neeg. Peb cov twb tuaj kawm txawj kawm ntse nyob lub teb chaws vam meej thiab twb paub txog kev critique peb yuav tau ua zoo hais. Yog peb coj li niaj hnub no xwb peb yuav ua li cas muaj neeg los sau history. Peb ib tug sau peb ib pab yuav tau los pab kho yog tus sau tsis kam kho,correct, mas peb mam cem thiab thuam nws. Yog hais siab peb leej twg lawm los thov zam txim nawb...Phiaj
hais zoo zoo thiab pab yuav them nyiaj lawv tau nyiaj mus ua lag luam lawm lawv tsis kk kho li os. 6siab cem thiab txhob kk yuav li mas lawv t hiaj yuav kho kom yog neeg thiaj yuav. yuav tau ua research kom meej meej mam sau.
Mouatony
2012-08-28 13:27:50 UTC
Permalink
bawg Dony hab bawg Cawv Vaaj,


Peb yog ib tug tuab neeg ntseeg NTUJ lawm peb yuav tau has le muaj hab
muaj le has. Cov lug peb has nuav ce txawm yog CONSTRUCTIVE CRITICISM
luas mas. Mej cov tub txawj ntxhais ntse yuav tau kawm es sau kom yog
history tag tag tsi yog lug dlaag los yog has kom zoo yug sab xwb vim
tej ntaub ntawv kws sau tawm, documentary, los yog history yuav yog
peb lub ntsab muag saib nrov tom ntej los tom qaab. Luas lwm haiv tuab
neeg pum hab twm los luas qhuas tas Moob muaj tub txawm ntxhais ntse
lawm tag. Thaum peb sau tau tsi tseeb ce luas zij qhov cauj tsua peb
xwb vim tej xwm tsheej nuav tsi yog Moob paub xwb tabsi tug Amelikas
paub zoo thaaj peb Moob lawm.

Tej kws peb sib debate nuav yog xaav nrhav qhov tseeb xwb tsi yog tas
has sib thuam los yog has phem rua ib leeg ib tug twg.

Thanks,

MT
T***@yahoo.com
2012-08-28 15:18:45 UTC
Permalink
bawg Dony hab bawg Cawv Vaaj, Peb yog ib tug tuab neeg ntseeg NTUJ lawm peb yuav tau has le muaj hab muaj le has. Cov lug peb has nuav ce txawm yog CONSTRUCTIVE CRITICISM luas mas. Mej cov tub txawj ntxhais ntse yuav tau kawm es sau kom yog history tag tag tsi yog lug dlaag los yog has kom zoo yug sab xwb vim tej ntaub ntawv kws sau tawm, documentary, los yog history yuav yog peb lub ntsab muag saib nrov tom ntej los tom qaab. Luas lwm haiv tuab neeg pum hab twm los luas qhuas tas Moob muaj tub txawm ntxhais ntse lawm tag. Thaum peb sau tau tsi tseeb ce luas zij qhov cauj tsua peb xwb vim tej xwm tsheej nuav tsi yog Moob paub xwb tabsi tug Amelikas paub zoo thaaj peb Moob lawm. Tej kws peb sib debate nuav yog xaav nrhav qhov tseeb xwb tsi yog tas has sib thuam los yog has phem rua ib leeg ib tug twg. Thanks, MT
MT,

Qhov koj hais yog lawm. Yus sau txog ib qho history no mas neeg thoob ntiaj teb ntsia ntsoov yus cov ntsiab lus. Ua ab tsi yov tau xyuas kom meej tsis yog tias tsuav sau tau tawm xwb cesw zoo lawm , zoo dua tsis muaj tus sau, nws tsis yog li no. Nws tseem muaj cov tseem tab tom sau es peb paub tsis txog. Cov tsis paub mas qhuas kawg, cov paub ces luag luag lo koj hais.

TX
Mouatony
2012-08-29 05:12:07 UTC
Permalink
bawg tshojxyu....,


Kuv yeej agree le koj has. Thov kom ib tsoom tub txawm ntxhais ntse
Moob sau kom nraug hab muaj tseeb vim tej document nuav yuav yog ib
lub tswv8 hab ib lub ntsab muag rua peb kawm hab pum moog lawm yaav
pegsuab. Peb Moob yuav tau xyum tag tag vim kev dlaag hab khaavtheeb
tseem nyob ntawd peb Moob lub hauv nplaj tsi muaj nub ntxuav tau.

Le koj has cov tsi paub mas qhuas kawg tabsi cov paub ce luas twb tsi
luag tabsi zij ncaug tsua xwb.

Thanks,

MT
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-08-29 07:35:05 UTC
Permalink
Post by Mouatony
bawg tshojxyu....,
Kuv yeej agree le koj has. Thov kom ib tsoom tub txawm ntxhais ntse
Moob sau kom nraug hab muaj tseeb vim tej document nuav yuav yog ib
lub tswv8 hab ib lub ntsab muag rua peb kawm hab pum moog lawm yaav
pegsuab. Peb Moob yuav tau xyum tag tag vim kev dlaag hab khaavtheeb
tseem nyob ntawd peb Moob lub hauv nplaj tsi muaj nub ntxuav tau.
Le koj has cov tsi paub mas qhuas kawg tabsi cov paub ce luas twb tsi
luag tabsi zij ncaug tsua xwb.
Thanks,
MT
nej xav kom sau yog thiab muaj tseeb me ntsis ces leej twg sau tau peb sawv daws muab nyeem yog pom tej yuam kev thiab tsis tseeb tsis meej vim research tsis txaus ces cem thiab thuam tas zog rau kom txaj muag ces lwm zaus lwm tus sau yuav ceev faj thiab ua zoo saib zog lawm.

meskas li lawv vam meej txoj kev kawm thiab kev sau ntawv los ntawm point deduction thiab penalties rau cov ntawv sau tsis yog. raws li hnov mas cov kawm ntawv master rov mus lawm sauv yuav tau sau thesis txog nws lub topic. yog sau ntawv tsis raug los yog tsis tseeb ces mag deduction thiab denied nws daim degree title ntag ces rau siab kawm thiab poob nyiag ntau los daim nyuag degree tsis tau vim sau ntawv yuav kev los yog tsis meej tsis tseeb. thaum tus/ntxhais kawm ntawv pom tias daim ntawv tseem ceeb npaum li cas rau nws lub neej ces txhua txhua lub sij hawm nws yeej xav ntsoov kho kom daim ntawv yog thiab tseeb tshaj. vim yog tsis yog tsis meej ces nws yuav fwg poog tsis tiav nws txoj kev kawm.
Vaj Ncuab
2012-08-27 23:53:35 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Kwvntxawg Phiaj Zeb;Thaum Operation Phoub Phieng (Summer 1972) Gen. Vang Pao xaj kom GM 23 ntaus roob Pha Sa Kouaei. GM 23 muaj BG 208 (Maj. Boun Som), BG 209 (Maj. Boua Keo) BG 210 (Maj. Wang Seng Yang), Maj. Boum Som yog Pubthawj, Maj Boua Keo yog Pubthawj, Maj. Wang Seng Yang yog Hmoob. Lt. Col. Vang Youa yog GM 23 Commander. Lt. Col. Vang Youa xaj koj BG 208 (Maj. Boun Som) cov Puthawj xub xub nce Rooj Pha Sa Kouaei. BG 208 nce 6 npluav tsis tau, tubrog tuag 10 tawm leej, BG 208 tug FAG hu T-28, A-1, F-4 bombs roob dos tag los nce tsis.

Hnub tom qab Lt. Col. Vang Youa xaj kom BG 210 (Maj. Wang Seng Yang) nce roob Pha Sa Kouaei. BG 210 muaj 4 Kong Houaei, Kong Houaei 1 yog Hmoob Xyooj, Kong Houaei 2 yog Hmoob Yaj, Kong Houaei 3 yog Hmoob Yaj, Kong Houaei 4 yog Hmoob Vaj. Maj. Wang Seng Yang paub hais tias yog xaj yawg cov Hmoob Yaj nce ces yog thawb lawv rau kev tuag. Maj. Wang Seng thiaj xaj kom Kong Houaei 1 (Hmoob Xyooj) thiab Kong Houaei 4 (Hmoob Vaj) nce, tseg 2 Kong Houaei Hmoob Yaj.

Tus Naikong Houaei Hmoob Xyooj thiab tus Naikong Houaei Hmoob Vaj tsis zoo siab, nkawd hais tias Maj. Wang Seng Yang siab phem, tsis ncaj, siv phak phouak, ciaj tuag los lawv tsis nce. Thaum kawg Capt. Yang Fue Me (Yang Fue Youa Bee) the BG 210 Assistant Commander thiaj ua tib zoo hais rau Maj. Wang Seng Yang thiab tus Naikong Houaei Hmoob Xyooj & Naikong Houaei Hmoob Vaj hais tias cia Capt. Yang Fue mam nce Roob Pha Sa Kouaei, tabsi Yang Fue yuav xaiv cov tubrog ua keej thiab siab tawv nrog Yang Fue nce, Yang Fue xaiv tau 11 leeg tubrog hauv BG 210 thiab nce tau Roob Pha Sa Kouaei yam muaj yeej.

Hmoob lub siab tseem muaj pab muaj pawg, muaj xeem zoo li GM 23 ua muaj Hmoob, Pubthawj, muaj Hmoob Yaj, muaj Hmoob Xyooj, Muaj Hmoob Vaj. Yog qhuas mas thiaj zoo Hmoob lub siab, yog thuam tsis tau kiag. Txawm li ntawd los kawg yuav tau xyaum Yang Fue tus qauv.Vajncuab 5
Vaj Ncuab
2012-08-30 10:11:12 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Yves. V;


Tag cov duab hauv Lt. Col. Vang Geu phau ntawv yeej yog thiab muaj tseeb li hais lawm. Daim duab # 4 mas yog hais tias thaij thaum 1928 mas 100% tsis yog Phaya niam, Phaya niam (Maim Lauj) tuag thaum 1923 lawm. Yog hais tias yog Phaya niam mas yuav tsum thaij ua ntej 1923.

Hais txog ntawm Nakbin Vang Seng Khang (Vaj Xeeb) mas tsis yog Vaj Xeeb los ya 2 fij (flew only two missions) xwb ces yawm tawm. Vaj Xeeb, Vaj Npis, Yaj Pov, Yaj Npis, Xauv Thoj, Xyooj Kuam, Lis Tub Xyoob lawv kawm tiav January 1972. Yaj Pov poob June 26, 1972 thaum 3:00 PM, tib hnub ntawd (June 26, 72) thaum 5:00 PM Vaj Ntaub tuag. Vaj Xeeb yog tus ya nrog Vaj Xwm, Vaj Ntaub thiab ib tug Nplog, Vaj Ntaub lub T-28 nraus tsev Vaj Xeeb ntsias ntsooov. Vaj Xeeb tseem tau los tua thaum Operation Phou Phieng (August-September) 1972. Vaj Xeeb tawm tom qab yawg raug txais nyob Hin Tang. Tamsim no Vaj Xeeb nyob Brooklyn Center, Minnesota. Yog koj xav nrog Vaj Xeeb tham thiab paub qhov tseeb kuv mam muab xovtooj thiab chaws nyob rau koj.Vajncuab 5
T***@yahoo.com
2012-08-31 06:00:47 UTC
Permalink
Post by Vaj Ncuab
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Yves. V;
Tag cov duab hauv Lt. Col. Vang Geu phau ntawv yeej yog thiab muaj tseeb li hais lawm. Daim duab # 4 mas yog hais tias thaij thaum 1928 mas 100% tsis yog Phaya niam, Phaya niam (Maim Lauj) tuag thaum 1923 lawm. Yog hais tias yog Phaya niam mas yuav tsum thaij ua ntej 1923.
Hais txog ntawm Nakbin Vang Seng Khang (Vaj Xeeb) mas tsis yog Vaj Xeeb los ya 2 fij (flew only two missions) xwb ces yawm tawm. Vaj Xeeb, Vaj Npis, Yaj Pov, Yaj Npis, Xauv Thoj, Xyooj Kuam, Lis Tub Xyoob lawv kawm tiav January 1972. Yaj Pov poob June 26, 1972 thaum 3:00 PM, tib hnub ntawd (June 26, 72) thaum 5:00 PM Vaj Ntaub tuag. Vaj Xeeb yog tus ya nrog Vaj Xwm, Vaj Ntaub thiab ib tug Nplog, Vaj Ntaub lub T-28 nraus tsev Vaj Xeeb ntsias ntsooov. Vaj Xeeb tseem tau los tua thaum Operation Phou Phieng (August-September) 1972. Vaj Xeeb tawm tom qab yawg raug txais nyob Hin Tang. Tamsim no Vaj Xeeb nyob Brooklyn Center, Minnesota. Yog koj xav nrog Vaj Xeeb tham thiab paub qhov tseeb kuv mam muab xovtooj thiab chaws nyob rau koj.
Vajncuab 5
Vaj Ncuab 5,

Zoo siab tias koj tawm tuaj muab tswv yim pab sawv daws kho Vaj Ntxawg phau ntawv.

Daim duab #4 tus poj niam Vaj Ntxawg hais tias yog Phagna Touby niam no peb tus puav nyob rau hauv lub forum no paub lawm tias yog leej twg? Luag tsis tau hais tawm xwb. Paub tseeb tias tsis yog Phagna Touby Lyfoung niam lawm.

Daim #35, yog hais tias Yves yog Vaj Yias nyob Lyon li Unknown hais mas nws yov tsum paub 3 tug poj niam nyob rau hauv daim duab xwb. Vaj Ntxawg yov tsis tau nug Vaj Yias Poj niam nws cia li coj daim duab no los tso tawm raws tus neeg dag rau nws.

Yves, koj hais tias cov duab no tsis yog khawv tom kev los. Yog li koj hais, tiam sis Vaj Ntxawg mus nrog tus yuam kev qhia rau nws "The blind leads the blind"lawm nws thiaj li muab tau cov npe yuam kev rau Vaj Ntxawg. Li koj hais yog tas peb tiam no lawm ces tsis muaj neeg paub lawm. Kuv hais tias yog peb muab los, peb muab tsis tau qhov tseeb ces cov generations tom qab no yov muab qhov dag no los ua tiag. Li no yog cov paub yov tau kho tam sis no.

Unknown,

Si vraiment Yes est ton tonton Vang Yia de Lyon dis lui d'aider ton tonton Vang Geu.
Ce que ton tonton Vang Geu a dit sur la photo #90, il n'a meme pas de cervelle.

TX
yubyaib
2012-08-31 13:57:49 UTC
Permalink
Post by Vaj Ncuab
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Yves. V;
Tag cov duab hauv Lt. Col. Vang Geu phau ntawv yeej yog thiab muaj tseeb li hais lawm. Daim duab # 4 mas yog hais tias thaij thaum 1928 mas 100% tsis yog Phaya niam, Phaya niam (Maim Lauj) tuag thaum 1923 lawm. Yog hais tias yog Phaya niam mas yuav tsum thaij ua ntej 1923.
Hais txog ntawm Nakbin Vang Seng Khang (Vaj Xeeb) mas tsis yog Vaj Xeeb los ya 2 fij (flew only two missions) xwb ces yawm tawm. Vaj Xeeb, Vaj Npis, Yaj Pov, Yaj Npis, Xauv Thoj, Xyooj Kuam, Lis Tub Xyoob lawv kawm tiav January 1972. Yaj Pov poob June 26, 1972 thaum 3:00 PM, tib hnub ntawd (June 26, 72) thaum 5:00 PM Vaj Ntaub tuag. Vaj Xeeb yog tus ya nrog Vaj Xwm, Vaj Ntaub thiab ib tug Nplog, Vaj Ntaub lub T-28 nraus tsev Vaj Xeeb ntsias ntsooov. Vaj Xeeb tseem tau los tua thaum Operation Phou Phieng (August-September) 1972. Vaj Xeeb tawm tom qab yawg raug txais nyob Hin Tang. Tamsim no Vaj Xeeb nyob Brooklyn Center, Minnesota. Yog koj xav nrog Vaj Xeeb tham thiab paub qhov tseeb kuv mam muab xovtooj thiab chaws nyob rau koj.
Vajncuab 5
Daim duab #4 kuv xav tias lawv ntau yuamkev tus 3 los ua tus 8 lawm xwb, lawv yeej yuax khov rau.

Khov koj hais txog (Vang Seng Khang) ntawd, yog hais tias sau tsis raug tiag² ces yeej yuav tsum kho xwb, rau qhov kuv xav hais tias phau ntawv no yog peb Hmoob tug,hais txog peb cov tub rog lub txiajntsig, khov twg tseeb ces yuav tsum yuav khov tseeb. Peb yuav tsum sib pab kho kom nws zoo rau peb Hmoob ua puavpheej cia. Koj puas kam ua pov thawg rau Vang Seng Khang? Yog koj kam ces thov koj pab muab koj lub npe thiab e-mail thiab Vang Seng lub xovtoo rau Col. Vang Geu.
Vaj Ncuab
2012-09-02 21:41:08 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Mouatony & yubyaib;


Lt. Col. Vang Geu sau txog Col. Tou Long Yang mas sau li no "From 1961 t0 1966 Col. Tou Long was the Commander of Phou Nong Phi Camp, west of Phouy Fa, Phou Vieng. He served as officer liason with military region I for several years, immigrated to France then to the USA. Where he now lives in Michigan and runs a fairly large restaurant business".

Tasseng Nou Yee Yang yog Thawj tug Naikhej nyob Phou Nong Phi (LS 16) from 1961 - 1962. 1962 Naikhej Nou Yee Yang tau Naikong thiaj tso tus Naikhej rau Lt. Nou May Yang, Nou May Yang ua Naikhej 1962 txog 1966. 1964 Thaum Kong Le luam thiab Kong Le los nyob Muang Soui (L 108) Capt. Nou May Yang tshais Phou Nong Phi (Phou Fa) los nyob Phou So (LS 57). 1966 Capt. Nou May poob davhlaus C-47 tuag nyob Muang Soui Capt. Tou Vang Yang ua Naikhej hloov Nou May. Capt. Tou Vang ua Naikhej 1966 - 1970 thaum Phou So & Phou Fa tawg.


Col. Tou Long Yang tsis tau ua Naikhej Phou Nong Phi or Phou Fa. Tou Long yog ib tug tubrog xwb, August 1961 - December 1961 Tou Long raug xa tuaj mus kawm Special Operational Team (SOT) nyob Hua Hin, Thaibteb. Tom qab kawm Team rov qab los txog Long Cheng Col. Vang Pao muab kiag Xov neeb (Houei Tri) rau Tou Long, Ly Teng thiab Xauv Thoj. Cov position uas Col. Tou Long tuav yog:

1963-1966 Capt. Tou Long Yang Huana Team Drop (Chief of Air Operation Officer MR II).

1966-1970 Maj. Tou Long Yang yog tus Liaison to MR I (Phak 1) thiab yog tus saib cov Khej HMoob (ADC) nyob xws li: Khej 16, Khej 17, Khej 18 A, Khej 18 B, Khej 19 A, Khej 19 B, thiaj Khej 19 C.

1970-1971 Lt. Col. Tou Long Yang rov los Long Cheng (MR II) los ua tus GM 21 Commander hloov Col. Yong Chue Yang. Thaum Operation Kou Kiet II (Summer 1971) retake Plaine Des Jarres GM 21 (Lt. Col. Tou Long Yang) yog tus ntaus Lat Sem, Lat Houang, Lima 22, Phongsavanh & Khang Khay. Maj. Xay Dang Xiong yog tus loo (GM 21 Assistant Commander).

Fall 1971 Lt. Col. Tou Long Yang tuaj kawm Senathikan Soungsouk nyob Phom Kheng. 1972 tau Colonel thiab los ua GM 22 Commander hloov Lt. Youa True Vang thaum Operation Phou Phieng II ntaus Phou Seu & Lat Sem (November 1972).

1973 thaum cov tubrog Phaj 2 (MR II) tuaj mus kawm Phou Khao Khouaei tag Col. Tou Long Yang yog tus Commander of the 13 Brigade (Kong Phom Noi thib 13) ua muaj: GM 22, GM 23, GM 25 & GM 27. Col. Nhia Lue Vang yog tus Commander of 12 Brigade (Kong Phom Noi thib 12) ua muaj GM 21, GM 24, GM 26, GM 28.Vajncuab 5
Mouatony
2012-09-03 03:16:48 UTC
Permalink
Camarade Vajncuab 5,


Thank you so much for your clear clearification about Former Col.
Toulong Yang's position and military training during the secret war in
Laos. I believe your research documentary will be more accurate for us
to know.

Thanks,

MT
g***@gmail.com
2012-09-03 21:10:59 UTC
Permalink
Post by Vaj Ncuab
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
Vaj Ncuab,
Cia kuv mam nrog Vam xeeb khab tham. Kuv xav haistias sawv daws lam tau lam hais
tej lus hais no muaj ntau yam tsis raug. Kuv thaum ntawd tau Lt. Col. yog tus commander GM 21, Ly Lor( neeg Samneua ) yog tus commander GM 26. Wb yog ob tug
mus ntaus Songhat Muong Kheun. Thaum ntawd cov Pilot tshuav leej twg kuv yeej
paub tag. Thiab kuv muaj record cia. Thaum Vaj Xeeb Khab rov qab mus tsev. Lub sij hawm ntawd cov pilot thiab Toufue Vang peb pws ib lub tsev ntawm Gen. Vang Pao lub tsev ib sab, Thaum ntawd yog 1970 Vaj Ncuab ua dabtsi? Kuj xav paub thiab. Nyob zoo.
Post by Vaj Ncuab
Post by T***@yahoo.com
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Mouatony & yubyaib;
Lt. Col. Vang Geu sau txog Col. Tou Long Yang mas sau li no "From 1961 t0 1966 Col. Tou Long was the Commander of Phou Nong Phi Camp, west of Phouy Fa, Phou Vieng. He served as officer liason with military region I for several years, immigrated to France then to the USA. Where he now lives in Michigan and runs a fairly large restaurant business".
Tasseng Nou Yee Yang yog Thawj tug Naikhej nyob Phou Nong Phi (LS 16) from 1961 - 1962. 1962 Naikhej Nou Yee Yang tau Naikong thiaj tso tus Naikhej rau Lt. Nou May Yang, Nou May Yang ua Naikhej 1962 txog 1966. 1964 Thaum Kong Le luam thiab Kong Le los nyob Muang Soui (L 108) Capt. Nou May Yang tshais Phou Nong Phi (Phou Fa) los nyob Phou So (LS 57). 1966 Capt. Nou May poob davhlaus C-47 tuag nyob Muang Soui Capt. Tou Vang Yang ua Naikhej hloov Nou May. Capt. Tou Vang ua Naikhej 1966 - 1970 thaum Phou So & Phou Fa tawg.
1963-1966 Capt. Tou Long Yang Huana Team Drop (Chief of Air Operation Officer MR II).
1966-1970 Maj. Tou Long Yang yog tus Liaison to MR I (Phak 1) thiab yog tus saib cov Khej HMoob (ADC) nyob xws li: Khej 16, Khej 17, Khej 18 A, Khej 18 B, Khej 19 A, Khej 19 B, thiaj Khej 19 C.
1970-1971 Lt. Col. Tou Long Yang rov los Long Cheng (MR II) los ua tus GM 21 Commander hloov Col. Yong Chue Yang. Thaum Operation Kou Kiet II (Summer 1971) retake Plaine Des Jarres GM 21 (Lt. Col. Tou Long Yang) yog tus ntaus Lat Sem, Lat Houang, Lima 22, Phongsavanh & Khang Khay. Maj. Xay Dang Xiong yog tus loo (GM 21 Assistant Commander).
Fall 1971 Lt. Col. Tou Long Yang tuaj kawm Senathikan Soungsouk nyob Phom Kheng. 1972 tau Colonel thiab los ua GM 22 Commander hloov Lt. Youa True Vang thaum Operation Phou Phieng II ntaus Phou Seu & Lat Sem (November 1972).
1973 thaum cov tubrog Phaj 2 (MR II) tuaj mus kawm Phou Khao Khouaei tag Col. Tou Long Yang yog tus Commander of the 13 Brigade (Kong Phom Noi thib 13) ua muaj: GM 22, GM 23, GM 25 & GM 27. Col. Nhia Lue Vang yog tus Commander of 12 Brigade (Kong Phom Noi thib 12) ua muaj GM 21, GM 24, GM 26, GM 28.
Vajncuab 5
Yaj Tshaj Koob
2012-09-04 03:25:06 UTC
Permalink
On Monday, September 3, 2012 4:10:59 PM UTC-5, ***@gmail.com wrote:

LT. Vang Gue,

Nyob rau hauv koj phau ntawv mas kuv ntseeg hais tias koj tsuas sau li koj nco tau thiab xwb, feem ntau yeej raug lawm tab sis muaj qee qhov kuj yuam ke me ntsis thiab, raws li kuv paub cov xov nom Lt. Col thiab Col tseem tshuav coob tus uas tseem paub txog lub neej kev ua nom tuav thiv meem nyob looj ceeb zoo tib yam li koj paub.

Peb cov qub nom nyob looj ceeb tsi txhob xav tias GVP tuag lawm ces suav daws yuav tawm zom zaws tuaj khav txiv or Challenge tias kuv yog tus paub qhov tseeb dua lwm tus, tus twg yuav sau hais li cas los tau no, tsi yog li ntawd.
......Thaum ntawd cov Pilot tshuav leej twg kuv yeej
paub tag. Thiab kuv muaj record cia.
Kuv ntseeg hais tias thaum peb suav daws tseem ua nom nyob Looj Ceeb peb yeej xav hais tias ntshe peb yuav tsi poob teb chaws, peb yuav tau ua nom ua tswv li ntawd mus txog hnub laus, kev noj kev haus los noj ywj siab tsi ntshaw leej twg li, ib sij huam xwb cia li poob teb chaws lawm peb txhua tus puav leej twb tsi muaj leej twg nco qab sau rau hauv ntawv khaws tseg cia ua keeb kwm, thaum tawg teb chaws tuaj txog rau rooj teb no lawm peb txhua tus li xav txog lub neej nyob Looj ceeb txoj kev ua nom kev tuav hauj lwm li mam sau xwb. Tsi muaj ib tug leej twg yuav npav ntxhias tau tias kuv yog tus sau suav daws tej keeb kwm kev tuav hauj lwm pem Looj Ceeb ua ntej teb chaws tawg ntag, kuv ntseeg 100% tsi muaj ib tug nom los neeg sau tej li hais los ntawd hlo li ov.

Thaum ntawd nej cov nom mas ntsia ntsoov pob nyiaj xwb, lwm yam mas twb tsi ras txog ib nyuag qhov hlo li ne, tuaj txog rooj teb no li mam xav li sau xwb muaj qee qhov kuj yuav yuam kev tsi raug raws li lub caij los kuj muaj.
.Thaum Vaj Xeeb Khab rov qab mus tsev.Lub sij hawm ntawd cov pilot thiab Toufue Vang peb pws ib lub tsev ntawm Gen. Vang Pao lub tsev ib sab, Thaum ntawd yog 1970 Vaj Ncuab ua dabtsi?
Koj cov lus saum toj no koj hais nkaus li uas koj thiab Tub fue nej thiaj paub txog tej dej num ntawd no uas tej zaum koj tsuas xav li ntawd thiab xwb, tos hais tias Hmoob tsi muaj kev haum xeeb los koj thiab nej cov qub nom pheej tseem xav li qub thaum ub nyob looj ceeb tas li nev, es koj thiaj siv cov lus saum rau Vajncuab5 kuv ntseeg hais tias lub caij ntawd Vajncuab5 tseem yog tub kawm ntawv qib qis, tsi txhob muab tej neeg kawm ntawv qis tim ub saib tuaj qab tsag li koj cov lus, tej zaum luag tuaj rooj teb no luag tseem research tau zoo dua koj los kuj muaj thiab.

Nyob rau hauv koj phau ntawv yeej zoo lawm tab sis kuj muaj ntau leej hais tias muaj ntau qhov sau yuam kev me ntsis thiab li suav daws twb tau sau ntau qhov post dhau los lawm, yog tias yus yog nom paub tab thiab txo fwj chim lawm no yuav tau sau ntawv tuaj ua suav daws tsaug tias cia koj mam muab ua tib zoo xav thiab nrog coob tus cov neeg ua hauj lwm pem Looj Ceeb sib tham sib tshab txhais kom tau qhov zoo dua los ntxiv rau, Hmoob li ces txawm yog zoo li nej cov tau ua ib lwm nom lawm ntag ces lub npe nom thiab fwj chim cia li nyob nrog nws mus tag tiam tsi txo fwj chim li no ntag es thiaj tsi sib koom tsi sib kho los koom ib txoj dab neeg ua ke, koj los yuav noj kheej, kuv los yuav noj kheej, koj tias koj ua mas thiaj tseeb kuv lod hais tias kuv ua mas thiaj tseeb li no es yuav ua cas kho tau txua yam uas ua tsi yuam kev mus rau qhov tsi yuam kev kom yog tiag tiag li yus sau. Thov nej cov qub nom pab txo fwj chim thiab.


YTK
Cia kuv mam nrog Vam xeeb khab tham. Kuv xav haistias sawv daws lam tau lam hais
tej lus hais no muaj ntau yam tsis raug. Kuv thaum ntawd tau Lt. Col. yog tus commander GM 21, Ly Lor( neeg Samneua ) yog tus commander GM 26. Wb yog ob tug
mus ntaus Songhat Muong Kheun. Thaum ntawd cov Pilot tshuav leej twg kuv yeej
paub tag. Thiab kuv muaj record cia. Thaum Vaj Xeeb Khab rov qab mus tsev.Lub sij hawm ntawd cov pilot thiab Toufue Vang peb pws ib lub tsev ntawm Gen. Vang Pao lub tsev ib sab, Thaum ntawd yog 1970 Vaj Ncuab ua dabtsi? Kuj xav paub thiab. Nyob zoo.
g***@gmail.com
2012-09-04 16:41:50 UTC
Permalink
Post by Yaj Tshaj Koob
LT. Vang Gue,
Ua koj tsaug Vaj Ncuab. Koj puas yog Hmong Vaj tiag maj? Hmong Vaj siab tsis me
li no ib zaug. Thiab yog Hmong Vaj no sau luag npe tsis muaj yuam kev. Tsam yog cov hmong uas tseem yog Kojsam cov tub teg tub taw, thiaj tseem khib ua luaj? Tom ntej no mus cov ua koojsam tsis ua koojsam yeej yuav tau sau los ua ib pawg nawb. Ua tsaug. Col. Geu vang
Post by Yaj Tshaj Koob
Nyob rau hauv koj phau ntawv mas kuv ntseeg hais tias koj tsuas sau li koj nco tau thiab xwb, feem ntau yeej raug lawm tab sis muaj qee qhov kuj yuam ke me ntsis thiab, raws li kuv paub cov xov nom Lt. Col thiab Col tseem tshuav coob tus uas tseem paub txog lub neej kev ua nom tuav thiv meem nyob looj ceeb zoo tib yam li koj paub.
Peb cov qub nom nyob looj ceeb tsi txhob xav tias GVP tuag lawm ces suav daws yuav tawm zom zaws tuaj khav txiv or Challenge tias kuv yog tus paub qhov tseeb dua lwm tus, tus twg yuav sau hais li cas los tau no, tsi yog li ntawd.
......Thaum ntawd cov Pilot tshuav leej twg kuv yeej
paub tag. Thiab kuv muaj record cia.
Kuv ntseeg hais tias thaum peb suav daws tseem ua nom nyob Looj Ceeb peb yeej xav hais tias ntshe peb yuav tsi poob teb chaws, peb yuav tau ua nom ua tswv li ntawd mus txog hnub laus, kev noj kev haus los noj ywj siab tsi ntshaw leej twg li, ib sij huam xwb cia li poob teb chaws lawm peb txhua tus puav leej twb tsi muaj leej twg nco qab sau rau hauv ntawv khaws tseg cia ua keeb kwm, thaum tawg teb chaws tuaj txog rau rooj teb no lawm peb txhua tus li xav txog lub neej nyob Looj ceeb txoj kev ua nom kev tuav hauj lwm li mam sau xwb. Tsi muaj ib tug leej twg yuav npav ntxhias tau tias kuv yog tus sau suav daws tej keeb kwm kev tuav hauj lwm pem Looj Ceeb ua ntej teb chaws tawg ntag, kuv ntseeg 100% tsi muaj ib tug nom los neeg sau tej li hais los ntawd hlo li ov.
Thaum ntawd nej cov nom mas ntsia ntsoov pob nyiaj xwb, lwm yam mas twb tsi ras txog ib nyuag qhov hlo li ne, tuaj txog rooj teb no li mam xav li sau xwb muaj qee qhov kuj yuav yuam kev tsi raug raws li lub caij los kuj muaj.
.Thaum Vaj Xeeb Khab rov qab mus tsev.Lub sij hawm ntawd cov pilot thiab Toufue Vang peb pws ib lub tsev ntawm Gen. Vang Pao lub tsev ib sab, Thaum ntawd yog 1970 Vaj Ncuab ua dabtsi?
Koj cov lus saum toj no koj hais nkaus li uas koj thiab Tub fue nej thiaj paub txog tej dej num ntawd no uas tej zaum koj tsuas xav li ntawd thiab xwb, tos hais tias Hmoob tsi muaj kev haum xeeb los koj thiab nej cov qub nom pheej tseem xav li qub thaum ub nyob looj ceeb tas li nev, es koj thiaj siv cov lus saum rau Vajncuab5 kuv ntseeg hais tias lub caij ntawd Vajncuab5 tseem yog tub kawm ntawv qib qis, tsi txhob muab tej neeg kawm ntawv qis tim ub saib tuaj qab tsag li koj cov lus, tej zaum luag tuaj rooj teb no luag tseem research tau zoo dua koj los kuj muaj thiab.
Nyob rau hauv koj phau ntawv yeej zoo lawm tab sis kuj muaj ntau leej hais tias muaj ntau qhov sau yuam kev me ntsis thiab li suav daws twb tau sau ntau qhov post dhau los lawm, yog tias yus yog nom paub tab thiab txo fwj chim lawm no yuav tau sau ntawv tuaj ua suav daws tsaug tias cia koj mam muab ua tib zoo xav thiab nrog coob tus cov neeg ua hauj lwm pem Looj Ceeb sib tham sib tshab txhais kom tau qhov zoo dua los ntxiv rau, Hmoob li ces txawm yog zoo li nej cov tau ua ib lwm nom lawm ntag ces lub npe nom thiab fwj chim cia li nyob nrog nws mus tag tiam tsi txo fwj chim li no ntag es thiaj tsi sib koom tsi sib kho los koom ib txoj dab neeg ua ke, koj los yuav noj kheej, kuv los yuav noj kheej, koj tias koj ua mas thiaj tseeb kuv lod hais tias kuv ua mas thiaj tseeb li no es yuav ua cas kho tau txua yam uas ua tsi yuam kev mus rau qhov tsi yuam kev kom yog tiag tiag li yus sau. Thov nej cov qub nom pab txo fwj chim thiab.
YTK
Cia kuv mam nrog Vam xeeb khab tham. Kuv xav haistias sawv daws lam tau lam hais
tej lus hais no muaj ntau yam tsis raug. Kuv thaum ntawd tau Lt. Col. yog tus commander GM 21, Ly Lor( neeg Samneua ) yog tus commander GM 26. Wb yog ob tug
mus ntaus Songhat Muong Kheun. Thaum ntawd cov Pilot tshuav leej twg kuv yeej
paub tag. Thiab kuv muaj record cia. Thaum Vaj Xeeb Khab rov qab mus tsev.Lub sij hawm ntawd cov pilot thiab Toufue Vang peb pws ib lub tsev ntawm Gen. Vang Pao lub tsev ib sab, Thaum ntawd yog 1970 Vaj Ncuab ua dabtsi? Kuj xav paub thiab. Nyob zoo.
phwvnyawm
2012-09-04 20:17:02 UTC
Permalink
Dab laug Col. Vaj Ntxawg,
Post by g***@gmail.com
Ua koj tsaug Vaj Ncuab. Koj puas yog Hmong Vaj tiag maj? Hmong Vaj siab tsis me
VajNcuab5 tsis yog koj cov caiv txaj nawb. Nws yog peb cov caiv
plawv........Lub sij hawm nej ua rog nyhav-v ntawd tus kwv VajNcuab
tseem kawm ntawv xwb.

Koj nyuam qhuav tuaj koj tsis paub xwb coob-b tus cov tuaj hauv no
yeej paub VajNcuab zoo.Koj nco ntsoov tias cov nyuag tuaj hauv no ces
yog poj ntxoog ib leeg kwv rawv ib re nplooj thiaj muaj-j nphlus hais
lus tsis ntshai leej twg kiag.

Sib ntsib dua.
TXHEEVCOM
2012-09-05 23:23:17 UTC
Permalink
Post by g***@gmail.com
Post by Yaj Tshaj Koob
LT. Vang Gue,
Ua koj tsaug Vaj Ncuab. Koj puas yog Hmong Vaj tiag maj? Hmong Vaj siab tsis me
li no ib zaug. Thiab yog Hmong Vaj no sau luag npe tsis muaj yuam kev. Tsam yog cov hmong uas tseem yog Kojsam cov tub teg tub taw, thiaj tseem khib ua luaj? Tom ntej no mus cov ua koojsam tsis ua koojsam yeej yuav tau sau los ua ib pawg nawb. Ua tsaug. Col. Geu vang
Post by Yaj Tshaj Koob
Nyob rau hauv koj phau ntawv mas kuv ntseeg hais tias koj tsuas sau li koj nco tau thiab xwb, feem ntau yeej raug lawm tab sis muaj qee qhov kuj yuam ke me ntsis thiab, raws li kuv paub cov xov nom Lt. Col thiab Col tseem tshuav coob tus uas tseem paub txog lub neej kev ua nom tuav thiv meem nyob looj ceeb zoo tib yam li koj paub.
Peb cov qub nom nyob looj ceeb tsi txhob xav tias GVP tuag lawm ces suav daws yuav tawm zom zaws tuaj khav txiv or Challenge tias kuv yog tus paub qhov tseeb dua lwm tus, tus twg yuav sau hais li cas los tau no, tsi yog li ntawd.
......Thaum ntawd cov Pilot tshuav leej twg kuv yeej
paub tag. Thiab kuv muaj record cia.
Kuv ntseeg hais tias thaum peb suav daws tseem ua nom nyob Looj Ceeb peb yeej xav hais tias ntshe peb yuav tsi poob teb chaws, peb yuav tau ua nom ua tswv li ntawd mus txog hnub laus, kev noj kev haus los noj ywj siab tsi ntshaw leej twg li, ib sij huam xwb cia li poob teb chaws lawm peb txhua tus puav leej twb tsi muaj leej twg nco qab sau rau hauv ntawv khaws tseg cia ua keeb kwm, thaum tawg teb chaws tuaj txog rau rooj teb no lawm peb txhua tus li xav txog lub neej nyob Looj ceeb txoj kev ua nom kev tuav hauj lwm li mam sau xwb. Tsi muaj ib tug leej twg yuav npav ntxhias tau tias kuv yog tus sau suav daws tej keeb kwm kev tuav hauj lwm pem Looj Ceeb ua ntej teb chaws tawg ntag, kuv ntseeg 100% tsi muaj ib tug nom los neeg sau tej li hais los ntawd hlo li ov.
Thaum ntawd nej cov nom mas ntsia ntsoov pob nyiaj xwb, lwm yam mas twb tsi ras txog ib nyuag qhov hlo li ne, tuaj txog rooj teb no li mam xav li sau xwb muaj qee qhov kuj yuav yuam kev tsi raug raws li lub caij los kuj muaj.
.Thaum Vaj Xeeb Khab rov qab mus tsev.Lub sij hawm ntawd cov pilot thiab Toufue Vang peb pws ib lub tsev ntawm Gen. Vang Pao lub tsev ib sab, Thaum ntawd yog 1970 Vaj Ncuab ua dabtsi?
Koj cov lus saum toj no koj hais nkaus li uas koj thiab Tub fue nej thiaj paub txog tej dej num ntawd no uas tej zaum koj tsuas xav li ntawd thiab xwb, tos hais tias Hmoob tsi muaj kev haum xeeb los koj thiab nej cov qub nom pheej tseem xav li qub thaum ub nyob looj ceeb tas li nev, es koj thiaj siv cov lus saum rau Vajncuab5 kuv ntseeg hais tias lub caij ntawd Vajncuab5 tseem yog tub kawm ntawv qib qis, tsi txhob muab tej neeg kawm ntawv qis tim ub saib tuaj qab tsag li koj cov lus, tej zaum luag tuaj rooj teb no luag tseem research tau zoo dua koj los kuj muaj thiab.
Nyob rau hauv koj phau ntawv yeej zoo lawm tab sis kuj muaj ntau leej hais tias muaj ntau qhov sau yuam kev me ntsis thiab li suav daws twb tau sau ntau qhov post dhau los lawm, yog tias yus yog nom paub tab thiab txo fwj chim lawm no yuav tau sau ntawv tuaj ua suav daws tsaug tias cia koj mam muab ua tib zoo xav thiab nrog coob tus cov neeg ua hauj lwm pem Looj Ceeb sib tham sib tshab txhais kom tau qhov zoo dua los ntxiv rau, Hmoob li ces txawm yog zoo li nej cov tau ua ib lwm nom lawm ntag ces lub npe nom thiab fwj chim cia li nyob nrog nws mus tag tiam tsi txo fwj chim li no ntag es thiaj tsi sib koom tsi sib kho los koom ib txoj dab neeg ua ke, koj los yuav noj kheej, kuv los yuav noj kheej, koj tias koj ua mas thiaj tseeb kuv lod hais tias kuv ua mas thiaj tseeb li no es yuav ua cas kho tau txua yam uas ua tsi yuam kev mus rau qhov tsi yuam kev kom yog tiag tiag li yus sau. Thov nej cov qub nom pab txo fwj chim thiab.
YTK
Cia kuv mam nrog Vam xeeb khab tham. Kuv xav haistias sawv daws lam tau lam hais
tej lus hais no muaj ntau yam tsis raug. Kuv thaum ntawd tau Lt. Col. yog tus commander GM 21, Ly Lor( neeg Samneua ) yog tus commander GM 26. Wb yog ob tug
mus ntaus Songhat Muong Kheun. Thaum ntawd cov Pilot tshuav leej twg kuv yeej
paub tag. Thiab kuv muaj record cia. Thaum Vaj Xeeb Khab rov qab mus tsev.Lub sij hawm ntawd cov pilot thiab Toufue Vang peb pws ib lub tsev ntawm Gen. Vang Pao lub tsev ib sab, Thaum ntawd yog 1970 Vaj Ncuab ua dabtsi? Kuj xav paub thiab. Nyob zoo.
TXHEEVCOM
2012-09-05 23:36:54 UTC
Permalink
Post by g***@gmail.com
Post by Yaj Tshaj Koob
LT. Vang Gue,
Ua koj tsaug Vaj Ncuab. Koj puas yog Hmong Vaj tiag maj? Hmong Vaj siab tsis me
li no ib zaug. Thiab yog Hmong Vaj no sau luag npe tsis muaj yuam kev. Tsam yog cov hmong uas tseem yog Kojsam cov tub teg tub taw, thiaj tseem khib ua luaj? Tom ntej no mus cov ua koojsam tsis ua koojsam yeej yuav tau sau los ua ib pawg nawb. Ua tsaug. Col. Geu vang
Post by Yaj Tshaj Koob
Nyob rau hauv koj phau ntawv mas kuv ntseeg hais tias koj tsuas sau li koj nco tau thiab xwb, feem ntau yeej raug lawm tab sis muaj qee qhov kuj yuam ke me ntsis thiab, raws li kuv paub cov xov nom Lt. Col thiab Col tseem tshuav coob tus uas tseem paub txog lub neej kev ua nom tuav thiv meem nyob looj ceeb zoo tib yam li koj paub.
Peb cov qub nom nyob looj ceeb tsi txhob xav tias GVP tuag lawm ces suav daws yuav tawm zom zaws tuaj khav txiv or Challenge tias kuv yog tus paub qhov tseeb dua lwm tus, tus twg yuav sau hais li cas los tau no, tsi yog li ntawd.
......Thaum ntawd cov Pilot tshuav leej twg kuv yeej
paub tag. Thiab kuv muaj record cia.
Kuv ntseeg hais tias thaum peb suav daws tseem ua nom nyob Looj Ceeb peb yeej xav hais tias ntshe peb yuav tsi poob teb chaws, peb yuav tau ua nom ua tswv li ntawd mus txog hnub laus, kev noj kev haus los noj ywj siab tsi ntshaw leej twg li, ib sij huam xwb cia li poob teb chaws lawm peb txhua tus puav leej twb tsi muaj leej twg nco qab sau rau hauv ntawv khaws tseg cia ua keeb kwm, thaum tawg teb chaws tuaj txog rau rooj teb no lawm peb txhua tus li xav txog lub neej nyob Looj ceeb txoj kev ua nom kev tuav hauj lwm li mam sau xwb. Tsi muaj ib tug leej twg yuav npav ntxhias tau tias kuv yog tus sau suav daws tej keeb kwm kev tuav hauj lwm pem Looj Ceeb ua ntej teb chaws tawg ntag, kuv ntseeg 100% tsi muaj ib tug nom los neeg sau tej li hais los ntawd hlo li ov.
Thaum ntawd nej cov nom mas ntsia ntsoov pob nyiaj xwb, lwm yam mas twb tsi ras txog ib nyuag qhov hlo li ne, tuaj txog rooj teb no li mam xav li sau xwb muaj qee qhov kuj yuav yuam kev tsi raug raws li lub caij los kuj muaj.
.Thaum Vaj Xeeb Khab rov qab mus tsev.Lub sij hawm ntawd cov pilot thiab Toufue Vang peb pws ib lub tsev ntawm Gen. Vang Pao lub tsev ib sab, Thaum ntawd yog 1970 Vaj Ncuab ua dabtsi?
Koj cov lus saum toj no koj hais nkaus li uas koj thiab Tub fue nej thiaj paub txog tej dej num ntawd no uas tej zaum koj tsuas xav li ntawd thiab xwb, tos hais tias Hmoob tsi muaj kev haum xeeb los koj thiab nej cov qub nom pheej tseem xav li qub thaum ub nyob looj ceeb tas li nev, es koj thiaj siv cov lus saum rau Vajncuab5 kuv ntseeg hais tias lub caij ntawd Vajncuab5 tseem yog tub kawm ntawv qib qis, tsi txhob muab tej neeg kawm ntawv qis tim ub saib tuaj qab tsag li koj cov lus, tej zaum luag tuaj rooj teb no luag tseem research tau zoo dua koj los kuj muaj thiab.
Nyob rau hauv koj phau ntawv yeej zoo lawm tab sis kuj muaj ntau leej hais tias muaj ntau qhov sau yuam kev me ntsis thiab li suav daws twb tau sau ntau qhov post dhau los lawm, yog tias yus yog nom paub tab thiab txo fwj chim lawm no yuav tau sau ntawv tuaj ua suav daws tsaug tias cia koj mam muab ua tib zoo xav thiab nrog coob tus cov neeg ua hauj lwm pem Looj Ceeb sib tham sib tshab txhais kom tau qhov zoo dua los ntxiv rau, Hmoob li ces txawm yog zoo li nej cov tau ua ib lwm nom lawm ntag ces lub npe nom thiab fwj chim cia li nyob nrog nws mus tag tiam tsi txo fwj chim li no ntag es thiaj tsi sib koom tsi sib kho los koom ib txoj dab neeg ua ke, koj los yuav noj kheej, kuv los yuav noj kheej, koj tias koj ua mas thiaj tseeb kuv lod hais tias kuv ua mas thiaj tseeb li no es yuav ua cas kho tau txua yam uas ua tsi yuam kev mus rau qhov tsi yuam kev kom yog tiag tiag li yus sau. Thov nej cov qub nom pab txo fwj chim thiab.
YTK
Cia kuv mam nrog Vam xeeb khab tham. Kuv xav haistias sawv daws lam tau lam hais
tej lus hais no muaj ntau yam tsis raug. Kuv thaum ntawd tau Lt. Col. yog tus commander GM 21, Ly Lor( neeg Samneua ) yog tus commander GM 26. Wb yog ob tug
mus ntaus Songhat Muong Kheun. Thaum ntawd cov Pilot tshuav leej twg kuv yeej
paub tag. Thiab kuv muaj record cia. Thaum Vaj Xeeb Khab rov qab mus tsev.Lub sij hawm ntawd cov pilot thiab Toufue Vang peb pws ib lub tsev ntawm Gen. Vang Pao lub tsev ib sab, Thaum ntawd yog 1970 Vaj Ncuab ua dabtsi? Kuj xav paub thiab. Nyob zoo.
Nyobzoo Thaj Kauslausnees Vajntxawg, muajzoo txuj cia zootxuj, muajzoo ci cia zoo ci...hnub no koj kuj tawm tuaj nrog peb tham lus txhi.

Yuav sau keebkwm HMoob mas yuav tau sau qhov muaj tseeb nawb mog....yog sau qhov uas yus tseem pheej daus av los bog yus tawb quav xwb no ces ...koj kavtsij muab so quav yuav zoo dua.

Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV, THAUM KAWG UAS CAS TSEEM ROV MUAB YUS TUS NOM TOOJ YAJ NTIM HAUV HNABTSAJ COJ MUS TUA POVTSEG LAWM THIAB.

Koj puas paub txog tej no mas ...los yog koj pw tsaugzog lawm os....tsim los ces cia li muab luag tej tswv8 los sau xwb. Yog koj tsis tsaugzog no koj yeej puab los sav ..ua cas ho tsis hais txog tej neeg tseemceeb tej txiajntsim uas koj tsevneeg muab tua bog nroj ntsuab povtseg.
Yaj Tshaj Koob
2012-09-06 11:20:05 UTC
Permalink
Post by TXHEEVCOM
Nyobzoo Thaj Kauslausnees Vajntxawg, muajzoo txuj cia zootxuj, muajzoo ci cia zoo ci...hnub no koj kuj tawm tuaj nrog peb tham lus txhi.
Yuav sau keebkwm HMoob mas yuav tau sau qhov muaj tseeb nawb mog....yog sau qhov uas yus tseem pheej daus av los bog yus tawb quav xwb no ces ...koj kavtsij muab so quav yuav zoo dua.
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV, THAUM KAWG UAS CAS TSEEM ROV MUAB YUS TUS NOM TOOJ YAJ NTIM HAUV HNABTSAJ COJ MUS TUA POVTSEG LAWM THIAB.
Koj puas paub txog tej no mas ...los yog koj pw tsaugzog lawm os....tsim los ces cia li muab luag tej tswv8 los sau xwb. Yog koj tsis tsaugzog no koj yeej puab los sav ..ua cas ho tsis hais txog tej neeg tseemceeb tej txiajntsim uas koj tsevneeg muab tua bog nroj ntsuab povtseg.
Txheevcom,

Koj tseem nco tau zoo kawg li, tseem tshuav cov neeg tseem ceeb li koj hais tias.....
Post by TXHEEVCOM
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV,
Yog tiag mas Caub Moos TXIAJ XAB MOUA, Yaj Soob Lwj lawv yuav tsum muaj npe nyob hauv phau ntawv tias yog vim li cas lawv ho raug tua tuag thiab no mas thiak yog sau tau ncaj ncees muaj qhov tseeb, sau qhov zoo xwb ces yuav ua cas tau keeb kwm qhov tseeb no.

Ua tsaug rau qhov koj tseem nco tau tus zoo neeg uas As Caas Vang Geu tsi sau rau hauv nws phau ntawv, Hmoob li ces txawm yog yus vuag yus qhov zoo xwb es Hmoob tej keeb kwm thiaj qhia tau tsi meej.


YTK
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-09-06 13:01:30 UTC
Permalink
Post by Yaj Tshaj Koob
Post by TXHEEVCOM
Nyobzoo Thaj Kauslausnees Vajntxawg, muajzoo txuj cia zootxuj, muajzoo ci cia zoo ci...hnub no koj kuj tawm tuaj nrog peb tham lus txhi.
Yuav sau keebkwm HMoob mas yuav tau sau qhov muaj tseeb nawb mog....yog sau qhov uas yus tseem pheej daus av los bog yus tawb quav xwb no ces ...koj kavtsij muab so quav yuav zoo dua.
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV, THAUM KAWG UAS CAS TSEEM ROV MUAB YUS TUS NOM TOOJ YAJ NTIM HAUV HNABTSAJ COJ MUS TUA POVTSEG LAWM THIAB.
Koj puas paub txog tej no mas ...los yog koj pw tsaugzog lawm os....tsim los ces cia li muab luag tej tswv8 los sau xwb. Yog koj tsis tsaugzog no koj yeej puab los sav ..ua cas ho tsis hais txog tej neeg tseemceeb tej txiajntsim uas koj tsevneeg muab tua bog nroj ntsuab povtseg.
Txheevcom,
Koj tseem nco tau zoo kawg li, tseem tshuav cov neeg tseem ceeb li koj hais tias.....
Post by TXHEEVCOM
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV,
Yog tiag mas Caub Moos TXIAJ XAB MOUA, Yaj Soob Lwj lawv yuav tsum muaj npe nyob hauv phau ntawv tias yog vim li cas lawv ho raug tua tuag thiab no mas thiak yog sau tau ncaj ncees muaj qhov tseeb, sau qhov zoo xwb ces yuav ua cas tau keeb kwm qhov tseeb no.
Ua tsaug rau qhov koj tseem nco tau tus zoo neeg uas As Caas Vang Geu tsi sau rau hauv nws phau ntawv, Hmoob li ces txawm yog yus vuag yus qhov zoo xwb es Hmoob tej keeb kwm thiaj qhia tau tsi meej.
YTK
leej twg yeej ces yog tus tom qab los sau history. nyias sau li nyias nyiam ces kawg tus yeej yuav tsum yohg tus ncaj thiab zoo tshaj xwb ntag. yam tseeb tseeb tiag mas sawv daws yeej tsis paub vim tus twg yeej nws sau history ces nws yuav sau yam nws nyiam xwb. tej niag hmoob tua hmoob ces nws tsis nyiam ces nws tsis hais txog li. tej niag POV TXHUV,YAJ SOOB LWJ, thiab TXIAJ XAB MUAS lawv ces tsis yog tus author lub hom phiaj ces peb cov nyeem ham tsi nyob twj ywm tsis paub tsis pom li xwb mas. yog leej twg ho khib khib mob mob siab lo kuj sau kiag ib phau kom raws li nws siab nyiam nawb. tsis sau tsam lawv sau ua ntej lawm ces xav txog lig LIG lawm OV.
T***@yahoo.com
2012-09-06 14:45:32 UTC
Permalink
Post by Yaj Tshaj Koob
Post by TXHEEVCOM
Nyobzoo Thaj Kauslausnees Vajntxawg, muajzoo txuj cia zootxuj, muajzoo ci cia zoo ci...hnub no koj kuj tawm tuaj nrog peb tham lus txhi.
Yuav sau keebkwm HMoob mas yuav tau sau qhov muaj tseeb nawb mog....yog sau qhov uas yus tseem pheej daus av los bog yus tawb quav xwb no ces ...koj kavtsij muab so quav yuav zoo dua.
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV, THAUM KAWG UAS CAS TSEEM ROV MUAB YUS TUS NOM TOOJ YAJ NTIM HAUV HNABTSAJ COJ MUS TUA POVTSEG LAWM THIAB.
Koj puas paub txog tej no mas ...los yog koj pw tsaugzog lawm os....tsim los ces cia li muab luag tej tswv8 los sau xwb. Yog koj tsis tsaugzog no koj yeej puab los sav ..ua cas ho tsis hais txog tej neeg tseemceeb tej txiajntsim uas koj tsevneeg muab tua bog nroj ntsuab povtseg.
Txheevcom,
Koj tseem nco tau zoo kawg li, tseem tshuav cov neeg tseem ceeb li koj hais tias.....
Post by TXHEEVCOM
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV,
Yog tiag mas Caub Moos TXIAJ XAB MOUA, Yaj Soob Lwj lawv yuav tsum muaj npe nyob hauv phau ntawv tias yog vim li cas lawv ho raug tua tuag thiab no mas thiak yog sau tau ncaj ncees muaj qhov tseeb, sau qhov zoo xwb ces yuav ua cas tau keeb kwm qhov tseeb no.
Ua tsaug rau qhov koj tseem nco tau tus zoo neeg uas As Caas Vang Geu tsi sau rau hauv nws phau ntawv, Hmoob li ces txawm yog yus vuag yus qhov zoo xwb es Hmoob tej keeb kwm thiaj qhia tau tsi meej.
YTK
YTK,

Tsis tas li no xwb, tseem tshuav ntau yam. Lt. Lis Fwm yog tus xub thawj, Tooj Ntxawg lauj nram Moos Cab yog tus yov laug kawg. Yog yawm Pov tsis ntiav Thaib muab Nom Tooj dov dev mas peb tseem yov paub ntau tshaj no thiab. Txawm tas Nom Tooj lawm los tseem tshuav nws tus tub txib nyob ntawm nws xub ntiag yov hais tawm. Nyob ntiaj teb no tsis muaj secret.

Cov tsis paub qhuav, cov paub li koj dag tsis tau.


TX
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-09-06 22:41:22 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Post by Yaj Tshaj Koob
Post by TXHEEVCOM
Nyobzoo Thaj Kauslausnees Vajntxawg, muajzoo txuj cia zootxuj, muajzoo ci cia zoo ci...hnub no koj kuj tawm tuaj nrog peb tham lus txhi.
Yuav sau keebkwm HMoob mas yuav tau sau qhov muaj tseeb nawb mog....yog sau qhov uas yus tseem pheej daus av los bog yus tawb quav xwb no ces ...koj kavtsij muab so quav yuav zoo dua.
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV, THAUM KAWG UAS CAS TSEEM ROV MUAB YUS TUS NOM TOOJ YAJ NTIM HAUV HNABTSAJ COJ MUS TUA POVTSEG LAWM THIAB.
Koj puas paub txog tej no mas ...los yog koj pw tsaugzog lawm os....tsim los ces cia li muab luag tej tswv8 los sau xwb. Yog koj tsis tsaugzog no koj yeej puab los sav ..ua cas ho tsis hais txog tej neeg tseemceeb tej txiajntsim uas koj tsevneeg muab tua bog nroj ntsuab povtseg.
Txheevcom,
Koj tseem nco tau zoo kawg li, tseem tshuav cov neeg tseem ceeb li koj hais tias.....
Post by TXHEEVCOM
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV,
Yog tiag mas Caub Moos TXIAJ XAB MOUA, Yaj Soob Lwj lawv yuav tsum muaj npe nyob hauv phau ntawv tias yog vim li cas lawv ho raug tua tuag thiab no mas thiak yog sau tau ncaj ncees muaj qhov tseeb, sau qhov zoo xwb ces yuav ua cas tau keeb kwm qhov tseeb no.
Ua tsaug rau qhov koj tseem nco tau tus zoo neeg uas As Caas Vang Geu tsi sau rau hauv nws phau ntawv, Hmoob li ces txawm yog yus vuag yus qhov zoo xwb es Hmoob tej keeb kwm thiaj qhia tau tsi meej.
YTK
YTK,
Tsis tas li no xwb, tseem tshuav ntau yam. Lt. Lis Fwm yog tus xub thawj, Tooj Ntxawg lauj nram Moos Cab yog tus yov laug kawg. Yog yawm Pov tsis ntiav Thaib muab Nom Tooj dov dev mas peb tseem yov paub ntau tshaj no thiab. Txawm tas Nom Tooj lawm los tseem tshuav nws tus tub txib nyob ntawm nws xub ntiag yov hais tawm. Nyob ntiaj teb no tsis muaj secret.
Cov tsis paub qhuav, cov paub li koj dag tsis tau.
TX
nyeem mas zoo li koj paub kawg thiab kuj piav me me pub peb mloog txog NOMTOOJ thiab seb. lub sij hawm ntawd kuv tseem nyob vib nais pom NOMTOOJ nyob ntawm ikb lub tsev pobzeb ntug tablaj 01. pom NOMTOOJ muaj ib lub davhlaus me me luaj tus noog nws mua khis rau ib txog hluas tso ya kiv mus kiv los ntawm nws qhov rooj. kuv yog menyuam yau li 111 xyoo mas nyiam kawg kiag mus sawv ze ze saib lawm tsheej xuaj moos tsis nco mus twg li. tom qab no ze li 1985-1987 mam hnov tias tus muaj lub dav hlau muaj khi ya ya kiv kiv ntawd THAIB NTES cvoj mus thais lawm. thaum ntawd kuv twb tsis tau paub lo lus thais yog li cas. kuv paub mas thais ces yog li kuv pom cov niam txiv thais taw ntaiv xwb. kuv xav tias ntshe THAIB NTES NOMTOOJ coj mus muab r iam muab tau thais ib theem ib theem li thais taw ntais siv nce mus saum nthab ntag no laud. kuv mas pom leej twg los nug tas zog tias lawv thais neeg no thais li cas. hnov lawv tias nplua neeg kuv nug tas zog tias blua neeg li cas puas yog nqa dej mus hliv rau puag pem roob es mam coj ib tug mus bleem kom ntog pem roob rov nqes havlos rau bram kwj ha. muaj tej tus kuj ua zoo qhia kuv. twb ntev tom qab no kuv mus kawm ntawv los lawm ntev kuv mam paub ob lo lus blua neeg thiab thais neeg ntawd. raws li kub hnov mas THAIB coj NOMTOOJ mus thais tom ntug dej nabkhoom. dhau li ntawd lawm ces kuv tsuas paub nws muaj lub dav hlau me me muab khi tso ya kiv kiv ib hnub ibhnub ntawm nws qhov roioj rau peb mus zov saib. sawv sawv mob ceg ce ho zaum saib zov zov lawmn ntev loo mas mam nco rais dheev tias kuv niam muab nyiaj kom mus yuav kua txob los yog txiv lws mus ua hmo no sad ua cas tuaj tablaj cia li tuaj zov nov lawm xwb. thaum ras dheev li ces mam dhia cauj cauj ceg xyuab ceg caws mus khaws kiag yam khoom thiab cev nyiaj rau lawv ces rov ceg ntev ceg luv mus tsev. TSUV TUM menyuam dav hlau ntawm ntug tablaj 01 mas ua kuv nkim sij hawm lawm ntau kawg li.
g***@gmail.com
2012-09-06 16:03:21 UTC
Permalink
Post by Yaj Tshaj Koob
Post by TXHEEVCOM
Nyobzoo Thaj Kauslausnees Vajntxawg, muajzoo txuj cia zootxuj, muajzoo ci cia zoo ci...hnub no koj kuj tawm tuaj nrog peb tham lus txhi.
Kuv xav haistias Hmong tseem pom ntawm yus xub ntiag nkaus2 xwb tsis tau pom deb. Kuv phau ntawv yeej muaj tej yam sau tsis haum sawv daws siab vim peb pom kev sau phau ntawv no tsis zoo li sawv daws xav. Kuv sau yog kom sawv daws paub haistias ua cas thiaj muaj tsov rog, ua cas sawv daws thiaj poob teb chaws. Kom tej neeg thoob ntiaj teb no paub peb hmong yog leej twg, thiab kom cov teb chaws peb tuaj poob no hlub peb cov Hmong. Kuv tsis xav tev Hmong lub qes ruam2 li cov neeg hais hauv no rau lwm haiv neeg paub. Kuv tsis yog tus tswj Txiaj Xang Moua lub neej thiab nws laj kam. Kuv tsis kam sau, vim nyias muaj nyias teeb meem.
Yog sawv daws paub ua luaj ua cas yus tsis sau kiag es pheej tsuas thuam lwm tus.
Cov neeg thuam luag li coob tus hauv no yog xav ua kom Hmong tsis muaj siab ua ib yam vim tsis xav kom luag thuam. Kev thuam yeej zoo tabsis yus thuam yus ua rau luag saib, yus qhia rau luag yeej zoo kawg. Neeg phem thiab neeg ua hauj lwm rau koojsam xwb, nws lub npe twb tsis kam kom lwm tus paub. Sawv daws xav li cas.
Kuv xav kom peb yog ib haiv neeg muaj lub siab vam meej es sau sib qhia txhob sib thuam. Cov neeg tsis muaj kev vam meej li Hmong thiaj sib thuam. Yus tus Hmong ua ib yam ma thuam kiag. Lwm haiv neeg ua rau Hmong mas kaw lub qhov ncauj tuag nthi. Hmon thiaj muaj paj lug haistias " Hmong qhuav tawv, phim mab sua ncaws" Nyob zoo ua tsaug. Col. Geu Vang.
Post by Yaj Tshaj Koob
Post by TXHEEVCOM
Yuav sau keebkwm HMoob mas yuav tau sau qhov muaj tseeb nawb mog....yog sau qhov uas yus tseem pheej daus av los bog yus tawb quav xwb no ces ...koj kavtsij muab so quav yuav zoo dua.
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV, THAUM KAWG UAS CAS TSEEM ROV MUAB YUS TUS NOM TOOJ YAJ NTIM HAUV HNABTSAJ COJ MUS TUA POVTSEG LAWM THIAB.
Koj puas paub txog tej no mas ...los yog koj pw tsaugzog lawm os....tsim los ces cia li muab luag tej tswv8 los sau xwb. Yog koj tsis tsaugzog no koj yeej puab los sav ..ua cas ho tsis hais txog tej neeg tseemceeb tej txiajntsim uas koj tsevneeg muab tua bog nroj ntsuab povtseg.
Txheevcom,
Koj tseem nco tau zoo kawg li, tseem tshuav cov neeg tseem ceeb li koj hais tias.....
Post by TXHEEVCOM
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV,
Yog tiag mas Caub Moos TXIAJ XAB MOUA, Yaj Soob Lwj lawv yuav tsum muaj npe nyob hauv phau ntawv tias yog vim li cas lawv ho raug tua tuag thiab no mas thiak yog sau tau ncaj ncees muaj qhov tseeb, sau qhov zoo xwb ces yuav ua cas tau keeb kwm qhov tseeb no.
Ua tsaug rau qhov koj tseem nco tau tus zoo neeg uas As Caas Vang Geu tsi sau rau hauv nws phau ntawv, Hmoob li ces txawm yog yus vuag yus qhov zoo xwb es Hmoob tej keeb kwm thiaj qhia tau tsi meej.
YTK
TXHEEVCOM
2012-09-06 16:48:49 UTC
Permalink
Post by g***@gmail.com
Post by Yaj Tshaj Koob
Post by TXHEEVCOM
Nyobzoo Thaj Kauslausnees Vajntxawg, muajzoo txuj cia zootxuj, muajzoo ci cia zoo ci...hnub no koj kuj tawm tuaj nrog peb tham lus txhi.
Kuv xav haistias Hmong tseem pom ntawm yus xub ntiag nkaus2 xwb tsis tau pom deb. Kuv phau ntawv yeej muaj tej yam sau tsis haum sawv daws siab vim peb pom kev sau phau ntawv no tsis zoo li sawv daws xav. Kuv sau yog kom sawv daws paub haistias ua cas thiaj muaj tsov rog, ua cas sawv daws thiaj poob teb chaws. Kom tej neeg thoob ntiaj teb no paub peb hmong yog leej twg, thiab kom cov teb chaws peb tuaj poob no hlub peb cov Hmong. Kuv tsis xav tev Hmong lub qes ruam2 li cov neeg hais hauv no rau lwm haiv neeg paub. Kuv tsis yog tus tswj Txiaj Xang Moua lub neej thiab nws laj kam. Kuv tsis kam sau, vim nyias muaj nyias teeb meem.
Yog sawv daws paub ua luaj ua cas yus tsis sau kiag es pheej tsuas thuam lwm tus.
Cov neeg thuam luag li coob tus hauv no yog xav ua kom Hmong tsis muaj siab ua ib yam vim tsis xav kom luag thuam. Kev thuam yeej zoo tabsis yus thuam yus ua rau luag saib, yus qhia rau luag yeej zoo kawg. Neeg phem thiab neeg ua hauj lwm rau koojsam xwb, nws lub npe twb tsis kam kom lwm tus paub. Sawv daws xav li cas.
Kuv xav kom peb yog ib haiv neeg muaj lub siab vam meej es sau sib qhia txhob sib thuam. Cov neeg tsis muaj kev vam meej li Hmong thiaj sib thuam. Yus tus Hmong ua ib yam ma thuam kiag. Lwm haiv neeg ua rau Hmong mas kaw lub qhov ncauj tuag nthi. Hmon thiaj muaj paj lug haistias " Hmong qhuav tawv, phim mab sua ncaws" Nyob zoo ua tsaug. Col. Geu Vang.
Post by Yaj Tshaj Koob
Post by TXHEEVCOM
Yuav sau keebkwm HMoob mas yuav tau sau qhov muaj tseeb nawb mog....yog sau qhov uas yus tseem pheej daus av los bog yus tawb quav xwb no ces ...koj kavtsij muab so quav yuav zoo dua.
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV, THAUM KAWG UAS CAS TSEEM ROV MUAB YUS TUS NOM TOOJ YAJ NTIM HAUV HNABTSAJ COJ MUS TUA POVTSEG LAWM THIAB.
Koj puas paub txog tej no mas ...los yog koj pw tsaugzog lawm os....tsim los ces cia li muab luag tej tswv8 los sau xwb. Yog koj tsis tsaugzog no koj yeej puab los sav ..ua cas ho tsis hais txog tej neeg tseemceeb tej txiajntsim uas koj tsevneeg muab tua bog nroj ntsuab povtseg.
Txheevcom,
Koj tseem nco tau zoo kawg li, tseem tshuav cov neeg tseem ceeb li koj hais tias.....
Post by TXHEEVCOM
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV,
Yog tiag mas Caub Moos TXIAJ XAB MOUA, Yaj Soob Lwj lawv yuav tsum muaj npe nyob hauv phau ntawv tias yog vim li cas lawv ho raug tua tuag thiab no mas thiak yog sau tau ncaj ncees muaj qhov tseeb, sau qhov zoo xwb ces yuav ua cas tau keeb kwm qhov tseeb no.
Ua tsaug rau qhov koj tseem nco tau tus zoo neeg uas As Caas Vang Geu tsi sau rau hauv nws phau ntawv, Hmoob li ces txawm yog yus vuag yus qhov zoo xwb es Hmoob tej keeb kwm thiaj qhia tau tsi meej.
YTK
Vajntxawg, yog koj sau koj tuskheej li keebkwm ces koj xav kom peb hais thiab thuam ...mas koj yuav tau muab nyiaj tuaj ntiav nawb..peb thiaj yuav hais ov.

Tabsis ua ib tus neeg yuav sau keeb kwm HMOOB no mas yuav xyuas qhov uas kom txhua lub pobzeb yeej muab tsatag ...thiaj li yog keebkwm. yog xav kom neeg ntiajteb paub qhov nyuag uas Hmoob nrog nyablaj sibtua xwb ces .....it's all over the internet.

Yog tias txhob muab hais tias yog Hmoob keebkwm ...yog koj tsevneeg xwb ces yog li koj hais mas.

Txawm yog coj zoo li koj ntag laud...tsuav yog luag hais thiab pom deb tshaj koj lawm no ces ....txawm siv hais tias yog Koossam...uas cas koj tuaj nyob tebchaws no ntev lawd thiab sav ...los yog neeglaus yeej qhia tsis tau lawd mas. Koossam tus cwjpwm ces thiaj li sau li koj sau no mas....yus qhuas yus xwb ...koj mus nyeem Blogliab phau History tam sim no ces zoo li koj hais no tiag......ib puas tsavyam ces Blogliab yeej thiab yog tus hlub Pejxeem tshaj ho koj thiab kuv peb cov Pabtibkas ces yog cov uas phem thiab noj pejxeem.

Yog koj twb hais tau tias koj tsevneeg siab loj thiab vammeeej no mas yuav tau xyaum qhov kom luag thuam tsis tau..mam coj los siv mas nyuamqhuav siv tau xwb ov. Ho tseem khavtxiv tias kuv yog Kauslausnees li qub no mas ....nej cov xab twb nrog dej najkhoom ntws nqishav tau 37 xyoo no lawd as. Peb cov neeg nyob tebchaws no uas pom lub zeemmuag mus deb muaj coob nws tsis coj li lub tswv8 tim Loojceeb lawd.

Kuv hais no rau koj ...tejzaum koj yeej yog ib tug neeg laus lawd thiab tabsis koj lub siab yeej tseem me tiab koj ntshai tsam sau tej qhov phem ces yuav rov ua mob ua vijsub vijsw rau koj tsevneeg.....yog koj xav paub lus Hmoob tiag no ces koj mus Mloog HMOOB cov txivxaiv nawb.....nws qhia ob fab; Fab Phem/ Fab Zoo...qhia neeeg ua neej , ua nom ua tswv. Yog xav kom koj phauntawv no yog ib phau tseemceeb kom menyuam Hmoob thimxav rais los ua neeg zoo mas yuav tau sau Fabphem/ Fab zoo kom neeg paub neeg pom ...lo lus zoo ces khaws cia ua tshuaj, lo phem muab povtseg.
b***@gmail.com
2012-09-06 21:21:00 UTC
Permalink
Cov phoojywg, nej cov paub nej kuj sau. Nej pheej kom tus tsis paub sau es nws yuav uacas sau tau.Txog txij luag tsis sau ces luag yeej tsis paub. Cov paub li nej mas nej yeejmeem nrhiav puavpheej ,duab tib si coj los tso rau suav daws saib es thiaj tsis muaj cov neeg phem xav rhuav lwm tus los hais taus nej li nej hais hauv no. Kuv laus li no kuv tsis tau pom dua ib phau ntawv twg ua raug tas 100% .Yus tsis ntseeg los yog yus prove tsis tau ces txhob hais txhob thuam cias luag tus muab tau prove luag mam qhia. Kuv xav mas muaj ntau cov informations suav daws hais tsis sibxws mas nyias yeej ntseg tias nyiag yog 100%.
T***@yahoo.com
2012-09-08 19:54:01 UTC
Permalink
Nyobzoo os yawm luj kauslaus nees geu vang. Sov nub nuav yog zoo nub
los le caag koj hua cas le tawm plawg tuaj tiv thaiv koj tug kheej huv
nuav hab, zoo kawg nkaus le lawm nawb. Mej cov luj yuav tau xob pheej
nyob tom tsev ntsawg pob ntseg xwb, luag tub pev txuj lug has tas "noj
tsis taug yuav tuag, has tsis taug yuav swb" nua tes yog tej lub caij
nuav ntaag. Ntseeg has tas koj yuav tawm plawg tuaj defend koj phau
ntawv kws muaj coob tug muaj question hov tag tag, tsis xob ua le tug
puav es tawm tuaj ob yoj xwb saib yuav xub tsis pheb tes ca le ua ib
sab muaj tsis toog le lawm. Kuv los kuj tsis tau paub hab tsis tau
pum koj le hab kuas nov cov hluas tuaj thaam txug koj phau ntawv kws
koj sau txug Moob keeb kwm ua neej yaav taag lug. Kuv tug laug nuav
yuav contribute tsis tau dlaab tsi vim has tas yaav taag lug los yeej
tsis muaj peev xwm tawm taug taub hau nrug mej cov num tswv ua laaj
kaam tes paub tsis txug mej tej kas moos hab kas mias hlo le, kuas
lawv le kuv tuaj nyeem cov hluas tej lug puab tau sau ntau ntau rua
huv lub forum nuav mas kuj loj sis interesting kawg le hab. Koj kws
yog ib tug num tswv luj kaus laus nees (shall I call you a former
colonel...laam nug es has le nuav puas txhum koj tug ua hlub hab, rua
qhov muaj qee tug mas siv lu lug "former" nua mas toob qaug puab kag
lawm mas txhaj le xaav paub seb koj hua prefer le caag xwb) hab tseem
yog ib tug tub txawg tub ntse kws muaj lub laaj lim tswv yim zoo
tshaaj txhua txha tug tub txawg moob koj txhaj le lug sau tau Moob le
history xwb, cas kuv noog koj le nuav: nyob rua huv koj phau ntawv koj
puas sau tej yaam kuas yog has txug qhov ncaaj nceeg tag tag rua cov
hluas tau kawm los sis koj tsuas yog laam sau yaam kws zoo lug ntis
qhov muag xwb? Le koj tub has tas "Hmong Vaj siab tsis me li no ib
zaug" mas kuv xaav kuas koj qha the truth tag tag--huv paug ti ntsig
sub peb tej miv nyuag txhaj le paub txug Moob qhov phem qhov zoo
nawb. .
Post by g***@gmail.com
Post by Yaj Tshaj Koob
Post by TXHEEVCOM
Nyobzoo Thaj Kauslausnees Vajntxawg, muajzoo txuj cia zootxuj, muajzoo ci cia zoo ci...hnub no koj kuj tawm tuaj nrog peb tham lus txhi.
Kuv xav haistias Hmong tseem pom ntawm yus xub ntiag nkaus2 xwb tsis tau pom deb. Kuv phau ntawv yeej muaj tej yam sau tsis haum sawv daws siab vim peb pom kev sau phau ntawv no tsis zoo li sawv daws xav. Kuv sau yog kom sawv daws paub haistias ua cas thiaj muaj tsov rog, ua cas sawv daws thiaj poob teb chaws. Kom tej neeg thoob ntiaj teb no paub peb hmong yog leej twg, thiab kom cov teb chaws peb tuaj poob no hlub peb cov Hmong. Kuv tsis xav tev Hmong lub qes ruam2 li cov neeg hais hauv no rau lwm haiv neeg paub. Kuv tsis yog tus tswj Txiaj Xang Moua lub neej thiab nws laj kam. Kuv tsis kam sau, vim nyias muaj nyias teeb meem.
Yog sawv daws paub ua luaj ua cas yus tsis sau kiag es pheej tsuas thuam lwm tus.
Cov neeg thuam luag li coob tus hauv no yog xav ua kom Hmong tsis muaj siab ua ib yam vim tsis xav kom luag thuam. Kev thuam yeej zoo tabsis yus thuam yus ua rau luag saib, yus qhia rau luag yeej zoo kawg. Neeg phem thiab neeg ua hauj lwm rau koojsam xwb, nws lub npe twb tsis kam kom lwm tus paub. Sawv daws xav li cas.
Kuv xav kom peb yog ib haiv neeg muaj lub siab vam meej es sau sib qhia txhob sib thuam. Cov neeg tsis muaj kev vam meej li Hmong thiaj sib thuam. Yus tus Hmong ua ib yam ma thuam kiag. Lwm haiv neeg ua rau Hmong mas kaw lub qhov ncauj tuag nthi. Hmon thiaj muaj paj lug haistias " Hmong qhuav tawv, phim mab sua ncaws" Nyob zoo ua tsaug. Col. Geu Vang.
Post by Yaj Tshaj Koob
Post by TXHEEVCOM
Yuav sau keebkwm HMoob mas yuav tau sau qhov muaj tseeb nawb mog....yog sau qhov uas yus tseem pheej daus av los bog yus tawb quav xwb no ces ...koj kavtsij muab so quav yuav zoo dua.
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua  TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV, THAUM KAWG UAS CAS TSEEM ROV MUAB YUS TUS NOM TOOJ YAJ NTIM HAUV HNABTSAJ COJ MUS TUA POVTSEG LAWM THIAB.
Koj puas paub txog tej no mas ...los yog koj pw tsaugzog lawm os....tsim los ces cia li muab luag tej tswv8 los sau xwb. Yog koj tsis tsaugzog no koj yeej puab los sav ..ua cas ho tsis hais txog tej neeg tseemceeb tej txiajntsim uas koj tsevneeg muab tua  bog nroj ntsuab povtseg.
Txheevcom,
Koj tseem nco tau zoo kawg li, tseem tshuav cov neeg tseem ceeb li koj hais tias.....
Post by TXHEEVCOM
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua  TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV,
Yog tiag mas Caub Moos TXIAJ XAB MOUA, Yaj Soob Lwj lawv yuav tsum muaj npe nyob hauv phau ntawv tias yog vim li cas lawv ho raug tua tuag thiab no mas thiak yog sau tau ncaj ncees muaj qhov tseeb, sau qhov zoo xwb ces yuav ua cas tau keeb kwm qhov tseeb no.
Ua tsaug rau qhov koj tseem nco tau tus zoo neeg uas As Caas Vang Geu tsi sau rau hauv nws phau ntawv, Hmoob li ces txawm yog yus vuag yus qhov zoo xwb es Hmoob tej keeb kwm thiaj qhia tau tsi meej.
YTK
g***@gmail.com
2012-09-08 23:58:10 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Nyobzoo os yawm luj kauslaus nees geu vang. Sov nub nuav yog zoo nub
los le caag koj hua cas le tawm plawg tuaj tiv thaiv koj tug kheej huv
nuav hab, zoo kawg nkaus le lawm nawb. Mej cov luj yuav tau xob pheej
nyob tom tsev ntsawg pob ntseg xwb, luag tub pev txuj lug has tas "noj
tsis taug yuav tuag, has tsis taug yuav swb" nua tes yog tej lub caij
nuav ntaag. Ntseeg has tas koj yuav tawm plawg tuaj defend koj phau
ntawv kws muaj coob tug muaj question hov tag tag, tsis xob ua le tug
puav es tawm tuaj ob yoj xwb saib yuav xub tsis pheb tes ca le ua ib
sab muaj tsis toog le lawm. Kuv los kuj tsis tau paub hab tsis tau
pum koj le hab kuas nov cov hluas tuaj thaam txug koj phau ntawv kws
koj sau txug Moob keeb kwm ua neej yaav taag lug. Kuv tug laug nuav
yuav contribute tsis tau dlaab tsi vim has tas yaav taag lug los yeej
tsis muaj peev xwm tawm taug taub hau nrug mej cov num tswv ua laaj
kaam tes paub tsis txug mej tej kas moos hab kas mias hlo le, kuas
lawv le kuv tuaj nyeem cov hluas tej lug puab tau sau ntau ntau rua
huv lub forum nuav mas kuj loj sis interesting kawg le hab. Koj kws
yog ib tug num tswv luj kaus laus nees (shall I call you a former
colonel...laam nug es has le nuav puas txhum koj tug ua hlub hab, rua
qhov muaj qee tug mas siv lu lug "former" nua mas toob qaug puab kag
lawm mas txhaj le xaav paub seb koj hua prefer le caag xwb) hab tseem
yog ib tug tub txawg tub ntse kws muaj lub laaj lim tswv yim zoo
tshaaj txhua txha tug tub txawg moob koj txhaj le lug sau tau Moob le
history xwb, cas kuv noog koj le nuav: nyob rua huv koj phau ntawv koj
puas sau tej yaam kuas yog has txug qhov ncaaj nceeg tag tag rua cov
hluas tau kawm los sis koj tsuas yog laam sau yaam kws zoo lug ntis
qhov muag xwb? Le koj tub has tas "Hmong Vaj siab tsis me li no ib
zaug" mas kuv xaav kuas koj qha the truth tag tag--huv paug ti ntsig
sub peb tej miv nyuag txhaj le paub txug Moob qhov phem qhov zoo
nawb. .
Nyob zoo tus tub unknown Koj cov lus hais hauv no muaj reason & I'm not against you. Kuv teb koj li no. Kuv phau ntawv tsis tau sau haistias " Hmoob keeb kwm "
Kuv phau ntawv tsuas hais Hmoob tsawg2 xwb. Vim yog Gen. Vang Pao coj sawv daws Hmong ua rog es kuv thiaj tau sau kev ua tsov rog 1945-1975. Kuv sau tag nrho tsov rog nyob teb chaws Nplog. Txhob yuam kev haistias yog Hmoob keeb kwm.

Kuv xav tuaj nrog nej tham kawg vim kuv yog ib tug laus tau dhau ob nplua rog xwsli: Rog Fabkis, thiab rog nrog USA. Kuv tau nrog Nplog ua hauj lwm ntau yam, thiab tau ua thawj tub rog ntaus rog ntau qhov dhau los. Kuv yog phaum laus lawm. Kuv twb muaj 74 xyoo lawm. Yog tuaj nrog nej tham unknown name li no xwb tsis zoo. Kuv respect koj kawg kuv thiaj teb li no. Kuv hais rau koj paub haistias cov neeg siv anonymous name or unknown name " they are evil " so may not so good to talk with them because not legal. Thank you.
Post by T***@yahoo.com
Post by g***@gmail.com
Post by Yaj Tshaj Koob
Post by TXHEEVCOM
Nyobzoo Thaj Kauslausnees Vajntxawg, muajzoo txuj cia zootxuj, muajzoo ci cia zoo ci...hnub no koj kuj tawm tuaj nrog peb tham lus txhi.
Kuv xav haistias Hmong tseem pom ntawm yus xub ntiag nkaus2 xwb tsis tau pom deb. Kuv phau ntawv yeej muaj tej yam sau tsis haum sawv daws siab vim peb pom kev sau phau ntawv no tsis zoo li sawv daws xav. Kuv sau yog kom sawv daws paub haistias ua cas thiaj muaj tsov rog, ua cas sawv daws thiaj poob teb chaws. Kom tej neeg thoob ntiaj teb no paub peb hmong yog leej twg, thiab kom cov teb chaws peb tuaj poob no hlub peb cov Hmong. Kuv tsis xav tev Hmong lub qes ruam2 li cov neeg hais hauv no rau lwm haiv neeg paub. Kuv tsis yog tus tswj Txiaj Xang Moua lub neej thiab nws laj kam. Kuv tsis kam sau, vim nyias muaj nyias teeb meem.
Yog sawv daws paub ua luaj ua cas yus tsis sau kiag es pheej tsuas thuam lwm tus.
Cov neeg thuam luag li coob tus hauv no yog xav ua kom Hmong tsis muaj siab ua ib yam vim tsis xav kom luag thuam. Kev thuam yeej zoo tabsis yus thuam yus ua rau luag saib, yus qhia rau luag yeej zoo kawg. Neeg phem thiab neeg ua hauj lwm rau koojsam xwb, nws lub npe twb tsis kam kom lwm tus paub. Sawv daws xav li cas.
Kuv xav kom peb yog ib haiv neeg muaj lub siab vam meej es sau sib qhia txhob sib thuam. Cov neeg tsis muaj kev vam meej li Hmong thiaj sib thuam. Yus tus Hmong ua ib yam ma thuam kiag. Lwm haiv neeg ua rau Hmong mas kaw lub qhov ncauj tuag nthi. Hmon thiaj muaj paj lug haistias " Hmong qhuav tawv, phim mab sua ncaws" Nyob zoo ua tsaug. Col. Geu Vang.
Post by Yaj Tshaj Koob
Post by TXHEEVCOM
Yuav sau keebkwm HMoob mas yuav tau sau qhov muaj tseeb nawb mog....yog sau qhov uas yus tseem pheej daus av los bog yus tawb quav xwb no ces ...koj kavtsij muab so quav yuav zoo dua.
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua  TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV, THAUM KAWG UAS CAS TSEEM ROV MUAB YUS TUS NOM TOOJ YAJ NTIM HAUV HNABTSAJ COJ MUS TUA POVTSEG LAWM THIAB.
Koj puas paub txog tej no mas ...los yog koj pw tsaugzog lawm os....tsim los ces cia li muab luag tej tswv8 los sau xwb. Yog koj tsis tsaugzog no koj yeej puab los sav ..ua cas ho tsis hais txog tej neeg tseemceeb tej txiajntsim uas koj tsevneeg muab tua  bog nroj ntsuab povtseg.
Txheevcom,
Koj tseem nco tau zoo kawg li, tseem tshuav cov neeg tseem ceeb li koj hais tias.....
Post by TXHEEVCOM
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua  TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV,
Yog tiag mas Caub Moos TXIAJ XAB MOUA, Yaj Soob Lwj lawv yuav tsum muaj npe nyob hauv phau ntawv tias yog vim li cas lawv ho raug tua tuag thiab no mas thiak yog sau tau ncaj ncees muaj qhov tseeb, sau qhov zoo xwb ces yuav ua cas tau keeb kwm qhov tseeb no.
Ua tsaug rau qhov koj tseem nco tau tus zoo neeg uas As Caas Vang Geu tsi sau rau hauv nws phau ntawv, Hmoob li ces txawm yog yus vuag yus qhov zoo xwb es Hmoob tej keeb kwm thiaj qhia tau tsi meej.
YTK
T***@yahoo.com
2012-09-09 04:33:26 UTC
Permalink
Kaus laus nees Geu Vang, kuv muaj npe zoo kawg los mas ua le caag koj
txhaj muab kuv lub npe tis ua "unknown" nua maj lov? FYI, kuv yeej ib
txwm tuaj huv nuav nteev lawm, puab cov hluas yeej paub kuv coob tug
tej zaag koj txhaj le tsis tau paub xwb. Kuv lub npe tag tag yog hu
ua Thornspear nua os. Thornspear yog kuv lub npe tseeb, txawm le hov
los kuv xaav has tas koj yeej tsis paub kuv hab tab kuas nwg tsis
matter tas koj yuav paub kuv hab tsis paub los qhov hov puas yog ib
qho tseem ceeb maj? Qhov tseem ceeb yog cov lug xwb tsis xob muab tug
tuab neeg lub ntsej lub muag lug saib hlub. Yog has le ko tes mej cov
hlub tub yog peb cov role model es mej tseem siv power le ntuj qub qab
hab mas sov ntshai kuv tug kws yog farmer nuav yuav tsis muaj feem
tuaj fim koj hlo le. Yog has tas koj tub muaj 74 xyoo lawm tag tes
koj yog hlub kuv lawm nawb. Kuv yog muaj 65 xyoo xwb kuas wb tes
yeej yog qai qab qai us xwb has txug noob nyoog.

Lawv le kuv pum luag tej num tswv nyob teb chaws vaam meej mas txawm
yog tug luag paub hab tsis paub, tug laug tug hluas los sis yog tug
miv nyuag yaus xwb los luag yeej has lug hab nav thwm tseem ceeb tuab
yaam nkaus vim has tas tug zoo le caag los nwg tub yog ib tug tuab
neeg hab muaj txujsa lawm. Pev le president Obama, even has tas nwg
yog the president of the United States kag los nwg tseem muaj peev xwm
txu nwg lub fwjchim moog nyo hau rua tug miv nyuag yau 5 xyoo kov and
feel nwg cov plaub hau, mej cov ua hlub es mej tub yog peb Moob le cov
num tswv hab tsim nyog ua qauv coj zoo es yog tug mej tsis paub tes
mej txawm yuav has tas "evil" nua mas lov? Lu lug "evil" nua mas nwg
yog has moog rua feem spirit lawm xwb. Xaav nug koj tug ua hlub ib lu
has tas yog vim le caag koj hua has tas kuv an "unknown" is not a
legal name and worst yet lub npe hov yog "evil" xwb nua? Yog has tas
"unknown" is evil tes why koj txhaj le muab lub npe hov tis rua kuv
nua mas lov?

So, koj phau ntawv tsis yog sau keeb kwm Moob but nwg yog sau txug
Moob kev ua tsuv rog, well, rua kuv mas Moob ua tsuv rog nwg yeej yog
ib part tseem ceeb heev rua Moob lawm vim has tas Moob yog ib tsaav
tuab neeg miv miv xwb tub tsis existed rua huv luag lwm teb chaws kws
tsis muaj feem involve nrug Moob; therefore, koj phau ntawv tes txawm
tsis yog title Moob keeb kwm los yeej yog sau txug tej yaam
significant kws Moob tau ua taag lug lawm. Nyob rua Moob kev
involvement ua tsuv rog, tshwj le yawm luj txheeb vp tau lug coj Moob
ua rog ib ntu hov lug mas yeej muaj ntau ntau yaam kws phem hab zoo
nyob rua huv yog le hov xaav kuas mej cov ua tij hab yog txheej sab
sau lawm mas mej yuav tau pav kuas details txug Moob lub sab zoo hab
phem huv tuab sis mas peb tam hlau txhaj le yuav paub khu puab tug kev
ua neej rua yaav peg suab. Xaav nug has tas koj phau ntawv puas
available online rua peb pum hab?
Post by g***@gmail.com
Nyobzoo os yawm luj kauslaus nees geu vang.  Sov nub nuav yog zoo nub
los le caag koj hua cas le tawm plawg tuaj tiv thaiv koj tug kheej huv
nuav hab, zoo kawg nkaus le lawm nawb. Mej cov luj yuav tau xob pheej
nyob tom tsev ntsawg pob ntseg xwb, luag tub pev txuj lug has tas "noj
tsis taug yuav tuag, has tsis taug yuav swb" nua tes yog tej lub caij
nuav ntaag.  Ntseeg has tas koj yuav tawm plawg tuaj defend koj phau
ntawv kws muaj coob tug muaj question hov tag tag, tsis xob ua le tug
puav es tawm tuaj ob yoj xwb saib yuav xub tsis pheb tes ca le ua ib
sab muaj tsis toog le lawm.  Kuv los kuj tsis tau paub hab tsis tau
pum koj le hab kuas nov cov hluas tuaj thaam txug koj phau ntawv kws
koj sau txug Moob keeb kwm ua neej yaav taag lug.  Kuv tug laug nuav
yuav contribute tsis tau dlaab tsi vim has tas yaav taag lug los yeej
tsis muaj peev xwm tawm taug taub hau nrug mej cov num tswv ua laaj
kaam tes paub tsis txug mej tej kas moos hab kas mias hlo le, kuas
lawv le kuv tuaj nyeem cov hluas tej lug puab tau sau ntau ntau rua
huv lub forum nuav mas kuj loj sis interesting kawg le hab.  Koj kws
yog ib tug num tswv luj kaus laus nees (shall I call you a former
colonel...laam nug es has le nuav puas txhum koj tug ua hlub hab, rua
qhov muaj qee tug mas siv lu lug "former" nua mas toob qaug puab kag
lawm mas txhaj le xaav paub seb koj hua prefer le caag xwb) hab tseem
yog ib tug tub txawg tub ntse kws muaj lub laaj lim tswv yim zoo
tshaaj txhua txha tug tub txawg moob koj txhaj le lug sau tau Moob le
history xwb, cas kuv noog koj le nuav: nyob rua huv koj phau ntawv koj
puas sau tej yaam kuas yog has txug qhov ncaaj nceeg tag tag rua cov
hluas tau kawm los sis koj tsuas yog laam sau yaam kws zoo lug ntis
qhov muag xwb? Le koj tub has tas "Hmong Vaj siab tsis me li no ib
zaug" mas kuv xaav kuas koj qha the truth tag tag--huv paug ti ntsig
sub peb tej miv nyuag txhaj le paub txug Moob qhov phem qhov zoo
nawb.  .
Nyob zoo tus tub unknown Koj cov lus hais hauv no muaj reason & I'm not against you. Kuv teb koj li no. Kuv phau ntawv tsis tau sau haistias " Hmoob keeb kwm "
Kuv phau ntawv tsuas hais Hmoob tsawg2 xwb. Vim yog Gen. Vang Pao coj sawv daws Hmong ua rog es kuv thiaj tau sau kev ua tsov rog 1945-1975. Kuv sau tag nrho tsov rog nyob teb chaws Nplog. Txhob yuam kev haistias yog Hmoob keeb kwm.
Kuv xav tuaj nrog nej tham kawg vim kuv yog ib tug laus tau dhau ob nplua rog xwsli: Rog Fabkis, thiab rog nrog USA. Kuv tau nrog Nplog ua hauj lwm ntau yam, thiab tau ua thawj tub rog ntaus rog ntau qhov dhau los. Kuv yog phaum laus lawm. Kuv twb muaj 74 xyoo lawm. Yog tuaj nrog nej tham unknown name li no xwb tsis zoo. Kuv respect koj kawg kuv thiaj teb li no. Kuv hais rau koj paub haistias cov neeg siv anonymous name or unknown name " they are evil " so may not so good to talk with them because not legal. Thank you.
Post by g***@gmail.com
Post by Yaj Tshaj Koob
Post by TXHEEVCOM
Nyobzoo Thaj Kauslausnees Vajntxawg, muajzoo txuj cia zootxuj, muajzoo ci cia zoo ci...hnub no koj kuj tawm tuaj nrog peb tham lus txhi.
Kuv xav haistias Hmong tseem pom ntawm yus xub ntiag nkaus2 xwb tsis tau pom deb. Kuv phau ntawv yeej muaj tej yam sau tsis haum sawv daws siab vim peb pom kev sau phau ntawv no tsis zoo li sawv daws xav. Kuv sau yog kom sawv daws paub haistias ua cas thiaj muaj tsov rog, ua cas sawv daws thiaj poob teb chaws. Kom tej neeg thoob ntiaj teb no paub peb hmong yog leej twg, thiab kom cov teb chaws peb tuaj poob no hlub peb cov Hmong. Kuv tsis xav tev Hmong lub qes ruam2 li cov neeg hais hauv no rau lwm haiv neeg paub. Kuv tsis yog tus tswj Txiaj Xang Moua lub neej thiab nws laj kam. Kuv tsis kam sau, vim nyias muaj nyias teeb meem.
Yog sawv daws paub ua luaj ua cas yus tsis sau kiag es pheej tsuas thuam lwm tus.
Cov neeg thuam luag li coob tus hauv no yog xav ua kom Hmong tsis muaj siab ua ib yam vim tsis xav kom luag thuam. Kev thuam yeej zoo tabsis yus thuam yus ua rau luag saib, yus qhia rau luag yeej zoo kawg. Neeg phem thiab neeg ua hauj lwm rau koojsam xwb, nws lub npe twb tsis kam kom lwm tus paub. Sawv daws xav li cas.
Kuv xav kom peb yog ib haiv neeg muaj lub siab vam meej es sau sib qhia txhob sib thuam. Cov neeg tsis muaj kev vam meej li Hmong thiaj sib thuam. Yus tus Hmong ua ib yam ma thuam kiag. Lwm haiv neeg ua rau Hmong mas kaw lub qhov ncauj tuag nthi. Hmon thiaj muaj paj lug haistias " Hmong qhuav tawv, phim mab sua ncaws" Nyob zoo ua tsaug. Col. Geu Vang.
Post by Yaj Tshaj Koob
Post by TXHEEVCOM
Yuav sau keebkwm HMoob mas yuav tau sau qhov muaj tseeb nawb mog....yog sau qhov uas yus tseem pheej daus av los bog yus tawb quav xwb no ces ...koj kavtsij muab so quav yuav zoo dua.
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua  TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV, THAUM KAWG UAS CAS TSEEM ROV MUAB YUS TUS NOM TOOJ YAJ NTIM HAUV HNABTSAJ COJ MUS TUA POVTSEG LAWM THIAB.
Koj puas paub txog tej no mas ...los yog koj pw tsaugzog lawm os....tsim los ces cia li muab luag tej tswv8 los sau xwb. Yog koj tsis tsaugzog no koj yeej puab los sav ..ua cas ho tsis hais txog tej neeg tseemceeb tej txiajntsim uas koj tsevneeg muab tua  bog nroj ntsuab povtseg.
Txheevcom,
Koj tseem nco tau zoo kawg li, tseem tshuav cov neeg tseem ceeb li koj hais tias.....
Post by TXHEEVCOM
Uas cas tsis pom qhov uas Leejtwg yog tus Tua  TXIAJXAB MUAS, TUA YAJ SOOB LWJ, MUAB COV NEEG PEJXEEM COJ MUS POVTXHUV, TUA MUAS TXOOV,
Yog tiag mas Caub Moos TXIAJ XAB MOUA, Yaj Soob Lwj lawv yuav tsum muaj npe nyob hauv phau ntawv tias yog vim li cas lawv ho raug tua tuag thiab no mas thiak yog sau tau ncaj ncees muaj qhov tseeb, sau qhov zoo xwb ces yuav ua cas tau keeb kwm qhov tseeb no.
Ua tsaug rau qhov koj tseem nco tau tus zoo neeg uas As Caas Vang Geu tsi sau rau hauv nws phau ntawv, Hmoob li ces txawm yog yus vuag yus qhov zoo xwb es Hmoob tej keeb kwm thiaj qhia tau tsi meej.
YTK
b***@gmail.com
2012-09-09 14:29:37 UTC
Permalink
Unknown,cov neeg xavzoo mas yuav sivlub npe tiag tuaj tham kom zejzog paub tias nws yog leejtwg.Cov siv npe cuac tuaj hauv nov hais phem thiab rhuav lwmtus ces suav daws yeej ibtxwm hus ua pojntxoog( Pojntxoog yeej ibtxwm yog evil rau hmoob) hmoob thiaj ntshai poj ntxoog. Col. VG ,tuaj tshiab nws tsis paub tias lub HSSC nov yog ib lubzos uas feemntau yog cov devvwm tsis tau kev chwv uas paub ob nyuag lolus mekas thiab lus nplog xwb twb hais lus saib tsistaus luag lwm tus uas luag siv nruab hnub hmo ntuj,siv nyiaj siv txiaj dagzog los ua tau ib yamdab tsis mas mas suav daws txawm siv iv awv. Luag yeej ib txwm ncaujpuam suabkhawv tes taw tuag zawv.Col. VG thiaj muab nws phau ntawv thiab siv nws lub npe tiag, thaum suav daws paub tia yog nws no ces twb khib suav daws lawm thiaj hais lwj hais liam rau nws xwb. Dr pov thoj los suav daws hais thuam nws twb tsis ib nyuag hwm nws nws twb yog tus tsim lub zos HSSC.
kwvtijhmoob
2012-09-10 15:48:01 UTC
Permalink
nyob zoo tus kwv/tij laug vang ntxawg,

zam lub txheej los cuam tshuam me ntsis. sawvdaws coob tus hauv no
kuj hais li cas los muaj txog koj phau ntawd lawm, tab sis cia kuv
hais li no rau koj tus ua tij/ua kwv. hmoob ces yeej zoo li no. leej
twg ua dab tsi los hmoob yeej complain, rhuav, thuam, cem thiab tsis
nyiam. txawm yog vajtwv, yawm saub los yog huabtais ntuj ua kiag los
hmoob yeej tseem complain thiab thuam. so don't feel bad because this
is simply the way hmong are. lo lus yus hais rov rau lawv ces tsuas
hais tias, ua tsaug, nej cov hluas mam ho sau thiab kho rau no xwb.
idonotknow ¨pheej hmoo¨ เอาหัวชนฝาเหล็กเพื่อเจาะรู
2012-09-11 16:31:00 UTC
Permalink
Post by kwvtijhmoob
nyob zoo tus kwv/tij laug vang ntxawg,
zam lub txheej los cuam tshuam me ntsis. sawvdaws coob tus hauv no
kuj hais li cas los muaj txog koj phau ntawd lawm, tab sis cia kuv
hais li no rau koj tus ua tij/ua kwv. hmoob ces yeej zoo li no. leej
twg ua dab tsi los hmoob yeej complain, rhuav, thuam, cem thiab tsis
nyiam. txawm yog vajtwv, yawm saub los yog huabtais ntuj ua kiag los
hmoob yeej tseem complain thiab thuam. so don't feel bad because this
is simply the way hmong are. lo lus yus hais rov rau lawv ces tsuas
hais tias, ua tsaug, nej cov hluas mam ho sau thiab kho rau no xwb.
ua tsaug, nej cov hluas mam ho sau thiab kho rau
Vaj Ncuab
2012-09-02 22:38:17 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
yuyaib;Nakbin Vang Seng xov tooj yog (763) 400-1755 Cell, (763) 209-9479 (Hom). Koj yuav tsum tau nrog Vaj Xeeb tham koj thiaj paub qhov tseeb, Vaj Xeeb tsis yog yas 2 fij xwb es Vaj Xeeb tawm. Vaj Xeeb kawm tiav nrog Vaj Npis, Yaj Pov, Yang Npis, Xauv Thoj, Xyooj Kuam thiab Lis Tub Xyooj (Xyoob Nyablaj) thaum January 15, 1972. Operation Phou Phieng August - September 1972 Vaj Xeeb tseem ya T-28, Vaj Xeeb tseem tau mus bombs Song Hat Muang Kheng, thaum GM 21 & GM 26 lwj ko taws.

Vaj Xeeb tawm tsis ya T-28 yog thaum Vaj Xeeb mus bombs Hin Tang. Nyablaj txais raug Vaj Xeeb lub T-28 yuav luag poob, raug kiag sab tis xis tos ib lub qhov luaj khwbteeb thiab Vaj Xeeb lub T-28 poob los txij cov ncov rooj pem Hin Tang (Tham Ta Bleng), Vaj Xeeb mam rub tau nws lub T-28 rov ya tsoom ntuj thiab los tsaws tau Looj Ceeb. Gen. Vang Pao tuaj saib Vaj Xeeb lub davhlaus, Gen. Vang Pao hais tias tub koj mas yuav luag tuag. Vaj Xeeb paub hais tias yog tsis tawm ntsais yuav tuag ib hnub. Yog li yawg thiaj tawm.

Koj yuav tsum nrog Vaj Xeeb tham koj thiaj paub qhov tseeb, cheem Vaj Xeeb tseem muaj sia nyob.Vajncuab 5
Vaj Ncuab
2012-09-04 10:53:52 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Lt. Col. Vang Geu;Ua tsaug rau koj uas tij cov lus. Hais txog ntawm Nakbin Vaj Xeeb (Vang Seng Khang) mas kuv hais li kuv tau nrog Vaj Xeeb tham. Vaj Xeeb yeej kawm T-28 tiav nrog Vaj Npis, Yaj Npis, Yaj Pov, Xauv Thoj, Xyooj Kuam, Lis Tub Xyoob & Boumchanh Sayavong thaum January 15, 1972, thaum Yaj Pov poob June 26, 1972 at 3:00 PM, & Vaj Ntaub tuag June 26, 2012 at 5:00 PM Vaj Xeeb tseem ya T-28. Vaj Xeeb ya nrog Vaj Xwm, Vaj Ntaub thiab ib tug Nplog. Vaj Ntaub lub T-28 nraus tsev, Vaj Xeeb yog tsaws lawv Vaj Ntaub qab.

Thaum Operation Phou Phieng (August - September) 1972 Vaj Xeeb hais tias Vaj Xeeb tseem tau tuaj tua Song Hat Muang Kheng thiab khoos Helicopters thauj nej cov tubrog lwj ko taws. Yog hais tias Vaj Xeeb dag kuv, kuv yuav dag nej, yog Vaj Xeeb hais muaj tseeb yuav tau saib qhov tseeb. Vaj Xeeb xov tooj yog (763) 400-1755 (Cell), (763) 205-9479 (Hom).Vajncuab 5
T***@yahoo.com
2012-09-04 16:50:58 UTC
Permalink
Post by Vaj Ncuab
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Lt. Col. Vang Geu;
Ua tsaug rau koj uas tij cov lus. Hais txog ntawm Nakbin Vaj Xeeb (Vang Seng Khang) mas kuv hais li kuv tau nrog Vaj Xeeb tham. Vaj Xeeb yeej kawm T-28 tiav nrog Vaj Npis, Yaj Npis, Yaj Pov, Xauv Thoj, Xyooj Kuam, Lis Tub Xyoob & Boumchanh Sayavong thaum January 15, 1972, thaum Yaj Pov poob June 26, 1972 at 3:00 PM, & Vaj Ntaub tuag June 26, 2012 at 5:00 PM Vaj Xeeb tseem ya T-28. Vaj Xeeb ya nrog Vaj Xwm, Vaj Ntaub thiab ib tug Nplog. Vaj Ntaub lub T-28 nraus tsev, Vaj Xeeb yog tsaws lawv Vaj Ntaub qab.
Thaum Operation Phou Phieng (August - September) 1972 Vaj Xeeb hais tias Vaj Xeeb tseem tau tuaj tua Song Hat Muang Kheng thiab khoos Helicopters thauj nej cov tubrog lwj ko taws. Yog hais tias Vaj Xeeb dag kuv, kuv yuav dag nej, yog Vaj Xeeb hais muaj tseeb yuav tau saib qhov tseeb. Vaj Xeeb xov tooj yog (763) 400-1755 (Cell), (763) 205-9479 (Hom).
Vajncuab 5
Vajncuab 5,

Koj ploj ntev lawm, kuv los tsis tau tuaj koom lub rooj sib tham no los ntev lawm thiab rau qhov muaj ntau ntau yam nyob rau hauv Col. Vaj Ntxawg phau ntawv no tsis tseeb, kuv thiaj li tsis xav tawm lus ntxiv. kuv paub zoo tias koj yog ib tug muaj siab lub tswv yim khaws Hmoob cov keeb kwm cia, li no thaum kuv mus pom Vaj Ntxawg cov lus nws muab tawm rau nws lub website, kuv thiaj xav kom koj tawm tuaj muab koj lub opinions txog Vaj Ntxawg Col. phau ntawvm. Tsis yog thuam yawg.

Ua ab tsi yov tau xyuas kom tseeb, mus nrog tus neeg ua txoj hauj lwm ntawd tham kiag li koj. Ib yam li koj piav txog Vaj Xeeb, NakBin. Yog Vaj xeeb dag koj ces koj dag peb. Koj cov lus muaj facts los support heev cov nyeem tsis muaj tus thuam tau. Kuv, tus nyeem neb ob leeg cov lus mas kuv saib mas Col. vaj Ntxawg muab nws cov lus ntsaws rau Vaj xeeb qhov ncauj lawm.
Nws paub zoo npaum li ntawd ua cas nws tseem yov mus nrog Vaj Xeeb Khab tham??? Qhov no cov nyeem (Reader) li kuv no ces hais tias yawg dag lawm.

Ib qho kuv pom tau no yog tus txawj ntawv thiab tus tsis txawj ntawv ua tib txoj hauj lwm nyias ua nyias txawv ib yam li neb 2 yawg no. Thaum yawg los ua hauj lwm yawg twb muab tsis tau cov ntsiab lus keeb kwm tseeb li no ua li cas yawg thiaj li tsis yuam kev rau yav ua ntej uas yawg khaws ntau leej ntau tus cov lus piav txog puag thaum thaum Lauj Npliaj Yob los????TX
b***@gmail.com
2012-09-04 17:24:21 UTC
Permalink
Phoojywg TX, ua neeg yeej tsis perfect thiab koj puas xav tias col Vang geu yuav yuav muaj peevxwm paub txhua yam.Nws twb sivzog kawg thiaj muaj peevxwm sau (collect) tau cov duab thiab information nov los piav pub rau suavdaws .Col.VG muab los ntawm leejtwg nws yeej xav tias tus ntawd paub thiab ntseeg tus ntawd, uali koj hais saum nov yog nws dag ces nws v cov lus yuav coj mus dag ntxiv lawm yamtom ntej. Tabsi feem ntau neeg tsis tshua la, dag nws tsuas hais li nws paub thiab nco tau xwb. Suav daws hais cov lus good copyer, lier mas tsis zoo hmloog nawb,tus menyuam yaus koj twb hais tsis tau tias nws LIER, koj yuav tsum hais NOT THRUE.Koj hais li koj tsis paub Col VG zoo puas yog los koj yeej paub yawg zoo yawg yeej muaj Education ib yam suav daws thiaj muaj lub siab thiab peevxzwm los sau phauntawv no yog tsis txwm tsis txhua qhov twg los cov paub tseeb thiab prvove tau ces suav daws sibpab kho mus phau 2 ,phau 3 mus kom tau ib phau tseeb, vim tia ntev los lawm ib yam hmoob cov dabneeg ,tib txoj dabneeg xwb tab sis ib leeg ntxiv ib qhov ces dhau mus ua ob peb txoj.
y***@charter.net
2012-09-04 17:36:09 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Cov yawg,
Raws li Col. Vang Geu cov lus ces Hmoob Vaj thiaj siab loj xwb hos lwm xeem Hmoob ces siab me tas tus. Thiab leej twg ib nyuag question xwb los twb muab liam tias yog koom sam (communist) lawm no es peb tuaj nyob USA twb muaj 40+ xyoo no lawm es tseem tsis tau paub freedom of speech, democracy, public debate, the right to express own opinion, etc. los cas ne? Feem coob tseem coj tus cwj pwm nyob Looj Ceeb tsis kam txo hwj chim kiag li nawb.
yubyaib
2012-09-04 19:14:59 UTC
Permalink
Post by y***@charter.net
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Cov yawg,
Raws li Col. Vang Geu cov lus ces Hmoob Vaj thiaj siab loj xwb hos lwm xeem Hmoob ces siab me tas tus. Thiab leej twg ib nyuag question xwb los twb muab liam tias yog koom sam (communist) lawm no es peb tuaj nyob USA twb muaj 40+ xyoo no lawm es tseem tsis tau paub freedom of speech, democracy, public debate, the right to express own opinion, etc. los cas ne? Feem coob tseem coj tus cwj pwm nyob Looj Ceeb tsis kam txo hwj chim kiag li nawb.
Cov phoojywg Hmoob, ua cas peb Hmoob yug los, tsawg tiam, los tsuas muaj sib cav thiab sib ceg xwb. Thaud kuv tseem me mas kuv pom Hmoob tuaj ua plaub rau Hmoob mas tsis txawj tseg ib zaug li, zooli lawv tsuas muaj qhov ntawd los ua kev lomzem xwb.Nplaig tsis muaj pobtxa ces yuav ntxeev hais licas los tau tas li yiag lawv. Niam no peb tseem coj li qub thiab los? Peb puas txawj ua lwm yam nrog luag tej thiab naj?
Kuv twb hais tias phau ntawv no Col. VG tau siv nws lub zog ntau kawg nkaus coj los sau peb Hmoob lub keebkwm tsov rog uas peb sawvdaws yeej tau muab niam txiv thiab kwvtij cov roj ntsha los nchuav rau lub Nplob teb ib zaug. Nws kuj muaj ntau yam zoo kawg nkau rau hauv phau ntawv no. Sau ntau tag npaud yeej yuav muaj qhov puav sau tsis meej. Li ntawd thiaj muab phau ntawv no tawm rau website kom ntau li ntau tus tau xyuas thiab sib pab kho kom tau ua peb Hmoob kho puavpheej cia. Yog sawv daws pomzoo thiab muaj prouve hais tias yuav tsum kho ces tus webmaster yeej kho tau. Thov peb txhob los sib ceg lawm, yuav sib cav npaum licas los tau, tabsis kom yog txoj kev li cov tawv dawb hais "constructive"
Thov kom nej sawvdaws puavleej noj qab haus huv
Nyobzoo
y***@charter.net
2012-09-09 14:09:15 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
Dear All,
I cruise around and found this website to show all my fellow Hmongs'.
Enjoy.
I like to see Vaj Ncuab5 and Victor Yang to intervene.
.
http://www.unforgettable-laos.com/historical-of-events/part2/
Nyas Aib Unknown/Thornspear,
Peb twb tau sib cam qhov siv lo lus "former" no los lawm. Raws li kuv paub mas never use lo lus "former" rau ib tug neeg tseem muaj txoj sia nyob. Vim GVP tas sim neej lawm mas, peb thiaj siv tau tias: Vang Pao, a former Royal Lao Army General. Txawm peb poob teb chaws lawm los, Col. Vang Geu yeej tseem yog Col. Vang Geu. Nws lub title yeej tsis poob. So, never use former Col. Vang Geu. If we want to use the word "former", then we can use like this: Col. Vang Geu, former Commander of GM 21. More examples: Dr. Henry Kissinger, former Secretary of State; Dr. Yang Dao, former Lao National Political Council, etc.
xob laim
2019-06-12 20:51:56 UTC
Permalink
I truly appreciate the book. As a young Hmong-American observing, I know that recounts like this needs to be recorded and documented. The war is probably the most important event in contemporary Hmong-American history and we will one day need this material to understand our roots.
Loading...