Discussion:
Rau Dr Fajkhaum.
(too old to reply)
phwvnyawm
2010-07-13 19:14:07 UTC
Permalink
Npawg Fajkhaum,


Ua li cas es koj tus ua kwv yuav muaj hlob ua luaj naj? Hnub Sunday
kuv los twb nqi mua koom kuv yawm yij Txiaj Xaab thiab npawg Tshiab
Neeb nkawv 2 kwv tij rooj mov thiab los mas.

Npawg Txiaj Xaab kuv hu ua yawm yij mas yawg yuav peb txiv ntxawm
Nyiaj yeeb ntxhais ces yuav tau hu yawg ua yawm yij hos npawg Ntshiab
Neeb mas kuv tseem hu li qhov qub.

Thaum koj tuaj txog kuv twb mus txog ua ntej lawm kuv nrog lawv nyob
hauv Garage koj tuaj txog wb tuaj tag koj cia li tsis hu kuv li nad.

Thaum XF Ntxoov Nruag thov ntuj koj nyob kiag ntawm hall lub corner
yuav tawm mus nraum zoov kuv twb los sawv kiag ntawm koj ib sab,koj
yeej ua tug muab hlob tsis hu kuv li thiab.

Thaum peb yuav pib koj mov koj mus zaum hauv Garage kuv twb zaum kiag
ntawm koj ib sab koj kuj tsis nrog kuv tham li thiab.

Thaum noj mov kiag.....ntuj ...aw luag tej pov niag (quas puj) mas
thiaj hlub-b luag tiag-g lauj.....koj poj niam hais tau ib phaj mov
los rau koj noj kuv twb sawv rawv ntawm koj ib sab......koj cia li nqa
koj phaj mov mus noj rau nram front yard lawm.

Ab...yab kuv laj-j nyob ces kuv mus nrog lawv tsoo BIAS hauv tsev
lawm.

Thaum kuv yuav los tsev kuv twb los tuaj kiag koj tes ntawm drive way
koj sawv nrog Npawg Muas Suav (Txooj Suav) nej 3-4 leeg,koj yeej ua
tug me dub muag txig tsis paub kuv li tiag......ha...ha...ha.....npawg
Mouatony......aw koj cov nyuag kwv tij no mas muab hlob kawg laid.

Cia siab tias muaj ib hnub twg koj yuav tuaj xyuas koj npawg Phwvnyawm
nawb.

Tsog dag xwb Dr Faj lwm zaus kuv mam tso daim me ntawv me-e rau koj
txhais tes kiag saib koj puas paub kuv tseeb od mog.
Mouatony
2010-07-13 19:55:50 UTC
Permalink
Bawg phwvnyawm,


Es koj moog koom Txaj Xaab, Tshabneeb ob tug rooj mov hab los. Koj xob
tu sab rua Yawm Faaj os, Yawm Faaj yeej noog kuv tas kuv puas paub koj
tabsi kuv has rua Yawm tas kuv paub koj huv social culture Hmong nuav
xwb tabsi yog tau sib ntsib nuas ua caag los yuav paub koj xwb xwb vim
koj hu peb s/d cov kwvtij lawm txiv lawm ua txiv kwj yij, ho peb ce
koj hu ua bawg. Tshe Yawm Faaj tsi paub koj es txhaj tsi nrug koj
thaam hab tsi hu koj xwb es thov koj ua kwv zaam lub txim rua Yawm
tabsi yog Yawm paub koj mas Yawm yuav thaam ntau heev. Ua le caag lo
Yawm yeej yuav pum koj tsaab post nuav xwb es cas Yawm maam xaav hab
twv saib koj yog leej twg tabsi lwm zag nuas ce koj sau kag ib dlaim
yuas ntawv miv miv tso kag rua Yawm Faaj txhais teg es Yawm txhaj paub
koj tseeb.

Ua caag tsi tau tuaj saib peb hab saib koj cov teb nyob roojteb nuav
le los? yog muaj caij tuaj saab nuav nuas ce lug stop by ntawd kuv
nuas nawb Bawg.

Sib ntsib dlua os.


MT
Moobsib
2010-07-13 20:11:41 UTC
Permalink
Nom Faaj hov ces, kuv xaav, tub tshee quas nyo lawm es txhaj le ua tug
dlub muag txig le hov los mas, Phwv aw... hahahaha... Koj muab thaam
meej npaum ko ces Faaj paub koj tseeb heev lawm lauv, zag nua os...

ms
phwvnyawm
2010-07-14 15:55:15 UTC
Permalink
Moobsib,

Thaum koj mus hloo nrog cov indian lawm ces koj nyuag txiv ntxawm
hmoob Muas nyob sab qaum teb thiab lawv pab nyuag kwv tij sib pab
nroos rho pas nplaws kuv daim nplooj ces khis tag li kawg Dr Faj twb
qhiav sawv daws tias kuv lub cooj qaib nyob txoj kev twg tib si los
mas.Tawm sis lawv paub kuv npe tsis paub tus neeg.Thaum peb noj 30
yawg Dr Faj tuaj nyob tim ib tsob qab ntoo kuv twb ncaj qha mus tuav
kiag yawg tes qhia kiag kuv lub npe rau yawg yawg twb tsis nco qab kuv
li nad.

Koj saib maj Phiaj Zeb los tib yam muaj ib zaug kuv mus nrog lawv cov
kwv tij hmoob Vaj noj mov kuv yeej tuav kiag yawg tes qhia kiag kuv
lub npe tiag-g rau yawg,yawg twb tsis hais dab tsi ib pliag kuv kom
yawg ib tug kwv tij rov coj kuv mus qhia rau yawg dua luag yeej tsis
kkk luag tsuas teb tias zoo siab tau paub koj.....nyob-b ib pliag ces
zoo li luag txawm tsis tshua xav nrog yus tham ces kuv txaj muag txawv
ces kuv thiaj khiav tsis nrog yawg nyob lawm.Hos Dr Faj ces kuv twb
nug yawg tias koj ua hauj lwm li cas? yawg tsuas teb tias tseem niaj
hnub ua li qub xwb.

Cwjmem,

Nyob li Dr Faj thiaj Phiaj zeb nkawv 2 tug no mas ntshai yuav laj cab
tau mus nrog yus noj fawm nawb.......hos koj kiag los kuv yeej tseem
tsis tau ntseeg tias koj puas yuav kam mus noj fawm thiab nawb.

Thaum twg koj khoom ces wb mam mus noj fawm nram Newhope lab nais phoo
xwb los mas.Kuv mus zaum twg ces yeej mus noj tag mam rov los tsev
laid.Lub lab ntawd lawv ua muaj tsis muaj roj ces cov rog ces tsis
tshua nyiam noj.......lawv ua qab dhau lawm nad.
Hmong-Lao
2010-07-14 18:28:45 UTC
Permalink
Phoojywg Xyum & Tubyis,
Kuv twb hais tias kom neb tuaj pem no es phoojywg Tub thiab Ying peb
mam coj neb mus txhom ntses txeej no ned! Ua li cas es pheej ci pobzeb
rau peb zov xwb pheej tsis tuaj li na! Yog neb tuaj tiag, tejzaum
phoojywg Nruag yuav tuaj koom peb thiab laid. Yob neb tuaj no nco
ntsoov coj kom tau phoojywg Tubntxawg tuaj thiab od!

HL
phwvnyawm
2010-07-14 18:53:35 UTC
Permalink
Hmoob-Nplog...aw,


Niag tsov tom ko thiaj yog niag ci pob zeb rau lwm tus zov los
sad........kuv mas ntshai tsam muaj ib hnub kuv tuaj txog tuav tes 8-9
lwm los ua li Dr Faj thiab Phiab zeb nkawv xwb lauj.......hais ncaj
nawb lwm tus mas kuv yuav tsis ua cas rau..... koj mas kuv yuav xuas
tawg ncuav rau ntag mam hais tom qab tsis lig nawb.Kuv yeej yuav tuaj
pem ko ib hnub xwb los mas.

sib ntsib dua.
Moobsib
2010-07-14 19:02:53 UTC
Permalink
Hahahahaha..... ua caag es nam tsuv tum HmongLao hov ca le tuav pis
nkaus npe le ntawd naj?

ms
nres
2010-07-14 20:03:01 UTC
Permalink
Post by Hmong-Lao
Phoojywg Xyum & Tubyis,
Kuv twb hais tias kom neb tuaj pem no es phoojywg Tub thiab Ying peb
mam coj neb mus txhom ntses txeej no ned! Ua li cas es pheej ci pobzeb
rau peb zov xwb pheej tsis tuaj li na! Yog neb tuaj tiag, tejzaum
phoojywg Nruag yuav tuaj koom peb thiab laid. Yob neb tuaj no nco
ntsoov coj kom tau phoojywg Tubntxawg tuaj thiab od!
HL
...............hahhaahh!!!!hahahha!!!!!hhahahhaha....

leej twg daim nplooj nkaub hlab tag lawm hahahhah...hahahhaha
phwvnyawm
2010-07-14 20:18:08 UTC
Permalink
Nres...aw,
Post by nres
leej twg daim nplooj nkaub hlab tag lawm hahahhah...hahahhaha
Cov hmoob Nplog tuav-v no ces yawg las bla-bla-bla xwb pom kiag yawg
yeej tsis paub yawg hnov lwm tus ncauj ua zog xwb nad.

Muaj 2 tug mas yeej nrog yawg nyob ua ke ces yawg nyaj yuav
paub....hos dua li cov ces yawg yeej tsis tau-au pom dua.

Tus yawg hais tias Nruag no tej zaum yawg hais Txawv Nruas ho.
dony
2010-07-15 00:12:55 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Nres...aw,
Post by nres
leej twg daim nplooj nkaub hlab tag lawm hahahhah...hahahhaha
Cov hmoob Nplog tuav-v no ces yawg las bla-bla-bla xwb pom kiag yawg
yeej tsis paub yawg hnov lwm tus ncauj ua zog xwb nad.
Muaj 2 tug mas yeej nrog yawg nyob ua ke ces yawg nyaj yuav
paub....hos dua li cov ces yawg yeej tsis tau-au pom dua.
Tus yawg hais tias Nruag no tej zaum yawg hais Txawv Nruas ho.
Phwvnyawm,

Koj mas hais tau ua rau kuv rhiab tav kawg li lau. Yog koj paub kuv
zoo npaum li ko tiag ces koj kuj yog yawg ua hauj lwm rau Tsiab Peb
caug laiv. Kuv muab xav rov qab mus rau rooj mov koj hais ntawd mas
tsuas yog tib tug ntawd xwb nws thiaj tshiab rau kuv xwb Ummmm Koj
tus ko mas ntshai Dr. Faj wb yeej kawg swb laus..

Cwj kav tsij tuaj hauv Fresno peb mam mus noj fawm ua ke nawb. Yog
tuaj txog cia li hu rau kuv nawb...Phiaj
T***@yahoo.com
2010-07-15 01:06:28 UTC
Permalink
Kuv saib chim nuav tes mej yuav sis qheb nab kaj lauv. Haib lawm nawj,
yawm Hmong-Lao los khub yog txawj qaij cov me puj/yawm ntxoog nuav rev
me nplooj kawg le, hahaha!!! Yawm Hmong-Lao, koj has Nruag nuav es yog
tug Nruag Xiong los yog Nruag Vue maj. Phwvnyawm hab yawm Ntxawg awd,
meb mas caag yuav nyam ib nyas ib leeg qaij ib leeg dlaim nplooj ua
luaj le os, chim nuav has tsis has los yawm HL tub qaij meb le nplooj
lawm tes nyag qheb nyag kawg kaag xwb los maj. Dony, xaav has tas koj
yuav paub phwvnyawm hab dr Faj ob tug lawm hab nua es koj tseem tsis
paub hab lov. Kuv ntseeg tas phwvnyawm yeej paub koj zoo lawm, tub
tsis has phwvnyawm tug kws nyob ze ntawm ko, kuv kag xwb tub tau tuav
tuav koj teg tsaib u lawm kuas koj yeej tsis paub kuv xwb. Koj mas has
ncaaj yog qaij kag koj dlaim nyuag nplooj mas yuav muaj tuab neeg paub
koj coob, tshwj xeeb le cov nyob huv Fresno ko.
Post by dony
Post by phwvnyawm
Nres...aw,
Post by nres
leej twg daim nplooj nkaub hlab tag lawm hahahhah...hahahhaha
Cov hmoob Nplog tuav-v no ces yawg las bla-bla-bla xwb pom kiag yawg
yeej tsis paub yawg hnov lwm tus ncauj ua zog xwb nad.
Muaj 2 tug mas yeej nrog yawg nyob ua ke ces yawg nyaj yuav
paub....hos dua li cov ces yawg yeej tsis tau-au pom dua.
Tus yawg hais tias Nruag no tej zaum yawg hais Txawv Nruas ho.
Phwvnyawm,
Koj mas hais tau ua rau kuv rhiab tav kawg li lau.  Yog koj paub kuv
zoo npaum li ko tiag ces koj kuj yog yawg ua hauj lwm rau Tsiab Peb
caug laiv.  Kuv muab xav rov qab mus rau rooj mov koj hais ntawd mas
tsuas yog tib tug ntawd xwb nws thiaj tshiab rau kuv xwb  Ummmm Koj
tus ko mas ntshai Dr. Faj wb yeej kawg swb laus..
Cwj kav tsij tuaj hauv Fresno peb mam mus noj fawm ua ke nawb.  Yog
tuaj txog cia li hu rau kuv nawb...Phiaj
Hmong-Lao
2010-07-15 15:12:17 UTC
Permalink
Cov phoojywg sawvdaws,
Kuv tsuas lam tuav npe seb puas ncaj leej twg es seb nws puas ua taw
ris laim laim xwb. Txawm yog los ua twjywm, tsis yog los ua twjywm ces
tsis muaj neeg paub. Tsuas yog kuv thiab tus uas muaj lub npe hu li
ntawd thiaj paub xwb. Yog hnub twg nej tshem nej cov nplooj tag lawm
ces kuv rev los yeej kawg yuav tau tshem thiab, tabsis tseem tsis tau
yog hnub no.

PY Phwvnyawm,
Kuv twb hais tias kom koj tuaj es kuv yuav tshem kuv res nplooj rau
koj no ned! Tsis hais leej twg, yog pamxeeb tuaj kev deb tuaj thiab
tau tshwm nyiaj yuav pib davhlau tuaj lawm ces kuv yeej tsis pub kom
nws nkim nws daim pib dav hlau li nad!

Koj ua ntsuas xav rho tawg ncuav rau kuv heev ma, koj tsis ntshai tsam
tuaj txog na has kuv niag laus dua koj ces koj ho sis zoo xuas tawg
ncuav lawm los? Tabsis yog tuaj txog lawm no kuv yeej kam cia koj xua
tawg ncuav rau kiag, vim hais txog kev txheeb kev ze ces kuv yeej yog
tus xwb lawm. Kuv ces ntshe swb phoojywg YingB, Moobsib, Born thiab
koj tibsi li lawm. Nej rhov tawg ncuav los kuv kawg mag, nej rho cawv
tsau tsuaj los kawg mag, hos rho beer los kawg ua tiag nqos xwb lau.

PY Mouatony,
Lwm zaus kuv tau tuaj nram nej ko no kuv mam kom kuv cov txheeb ze
nram ko coj kuv los saib koj nawb. Kuv muaj cov txheeb ze coob tus
nyob ram ko hos. Koj puas Puab Vajneeb Xyooj, Xovtxiab Yaj, Vam Suav
Yaj, Nomtuam Lauj, Tuajthawjtswj Lis, Txawjzoo Vaj lawv mas? Cov no
ces yog kuv xov txheeb ze xwb tiag.

PY Cwjmem,
Kav tsij mus tsuag tsuag los es ho sibyaum tuaj nrog peb nuv ntses
nawb. Kuv mam coj nej mus nuv ntses White Bass thiab ntse ntxeevcev
kiag. Mus tim ub no ces tsis txhob lam mus nrog lawv sawv saub tsam
ces peb muaj saub coob dhau lawm ces tsis pom qab ntseeg tus twg lawm
nawb. Thaum kuv mus tim Nplog ces kuv ham tsis mus so hauv koj yim kwv
tij Moob Vwj xwb les es. Yog sib nug ces wb los ntshe yuav muaj kev
sib txheeb sib ze thiab lau!

HL
Hmong-Lao
2010-07-15 15:58:00 UTC
Permalink
Cov phoojywg sawvdaws,
Kuv tsuas lam tuav npe seb puas ncaj leej twg es seb nws puas ua taw
ris laim laim xwb. Txawm yog los ua twjywm, tsis yog los ua twjywm ces
tsis muaj neeg paub. Tsuas yog kuv thiab tus uas muaj lub npe hu li
ntawd thiaj paub xwb. Yog hnub twg nej tshem nej cov nplooj tag lawm
ces kuv rev los yeej kawg yuav tau tshem thiab, tabsis tseem tsis tau
yog hnub no.

PY Phwvnyawm,
Kuv twb hais tias kom koj tuaj es kuv yuav tshem kuv res nplooj rau
koj no ned! Tsis hais leej twg, yog pamxeeb tuaj kev deb tuaj thiab
tau tshwm nyiaj yuav pib davhlau tuaj lawm ces kuv yeej tsis pub kom
nws nkim nws daim pib dav hlau li nad!

Koj ua ntsuas xav rho tawg ncuav rau kuv heev ma, koj tsis ntshai tsam
tuaj txog na has kuv niag laus dua koj ces koj ho sis zoo xuas tawg
ncuav lawm los? Tabsis yog tuaj txog lawm no kuv yeej kam cia koj xua
tawg ncuav rau kiag, vim hais txog kev txheeb kev ze ces kuv yeej yog
tus xwb lawm. Kuv ces ntshe swb phoojywg YingB, Moobsib, Born thiab
koj tibsi li lawm. Nej rhov tawg ncuav los kuv kawg mag, nej rho cawv
tsau tsuaj los kawg mag, hos rho beer los kawg ua tiag nqos xwb lau.

PY Mouatony,
Lwm zaus kuv tau tuaj nram nej ko no kuv mam kom kuv cov txheeb ze
nram ko coj kuv los saib koj nawb. Kuv muaj cov txheeb ze coob tus
nyob ram ko hos.

PY Cwjmem,
Kav tsij mus tsuag tsuag los es ho sibyaum tuaj nrog peb nuv ntses
nawb. Kuv mam coj nej mus nuv ntses White Bass thiab ntse ntxeevcev
kiag. Mus tim ub no ces tsis txhob lam mus nrog lawv sawv saub tsam
ces peb muaj saub coob dhau lawm ces tsis pom qab ntseeg tus twg lawm
nawb. Thaum kuv mus tim Nplog ces kuv ham tsis mus so hauv koj yim kwv
tij Moob Vwj xwb les es. Yog sib nug ces wb los ntshe yuav muaj kev
sib txheeb sib ze thiab lau!

PY Thorns,
Koj thiab kuv nyob sib ze npaum no koj puas xav hais tias kuv paub koj
thiab no ma? Koj daim me nplooj los ntshe yuav rau kuv muab qaij ib
nub xwb thiab lau! Tso dag xwb! Li kuv twb hais lo ntawd, cov npe uas
kuv hais los saud tsuas yog lam tso dag xwb. Cov npe hu li saud twb
tsis tuaj hauv SCH no los kuj tsis paub.

Phoojywg nres,
Koj txawm nyob debzog rau ib sab ntuj lawm los kuv twb paub phoojywg
LeejHmoob ces kuv kuj yuav tsum paub koj thiab. Yog hnub twg kuv ntsib
phoojywg LeejHmoob & PY Phawvnyawm nkawv ces kuv yeej yuav nug kom tau
koj npe thiab xwb.

HL
Hmong213
2010-07-17 05:14:49 UTC
Permalink
Post by Hmong-Lao
PY Phwvnyawm,
Kuv twb hais tias kom koj tuaj es kuv yuav tshem kuv res nplooj rau
koj no ned! Tsis hais leej twg, yog pamxeeb tuaj kev deb tuaj thiab
tau tshwm nyiaj yuav pib davhlau tuaj lawm ces kuv yeej tsis pub kom
nws nkim nws daim pib dav hlau li nad!
Tus PY HmongLao,

qhov tiag yuav tsis tsim nyog kuv yuav los teb koj. Tiam sis zoo li
kuv nyeem koj cov lus no zoo li muaj ntsis khaus kuv qhov ncauj sub
ces kuv thiaj li xav nrog koj tham ob peb los. Peb Hmoob feem coob
tsuas hais tau xwb ua tsis tau li hais. Hais txog qhov sis ntsib mas
ntshai yog kwv tij txheeb txheeb no ces nyaj yuav sis ntsib tau thiab
hos dua li ces tsis txhob cia siab li. Thaum kuv tuaj txog pem St Paul
ko, kuv twb tshaj tawm kom peb sis ntsib no. Sawv daws cia li ntsiag
tas lawm. Sawv daws twb mus txog tsev tas mam li rov qab hais tias
tuaj nyob rau ub rau no. Kuv los yeej xav ntsib sawv daws kawg tiag.
Tiam sis thaum kawg ces sawv daws cia li ntshai tas li lawm xwb. Li no
peb puav yuav sib koom siab ua tau ib yam dab tsi rau Hmoob.

HM213
LeejHmoob
2010-07-18 14:37:32 UTC
Permalink
Post by Hmong-Lao
PY Phwvnyawm,
Kuv twb hais tias kom koj tuaj es kuv yuav tshem kuv res nplooj rau
koj no ned! Tsis hais leej twg, yog pamxeeb tuaj kev deb tuaj thiab
tau tshwm nyiaj yuav pib davhlau tuaj lawm ces kuv yeej tsis pub kom
nws nkim nws daim pib dav hlau li nad!
 Tus PY HmongLao,
qhov tiag yuav tsis tsim nyog kuv yuav los teb koj. Tiam sis zoo li
kuv nyeem koj cov lus no zoo li muaj ntsis khaus kuv qhov ncauj sub
ces kuv thiaj li xav nrog koj tham ob peb los. Peb Hmoob feem coob
tsuas hais tau xwb ua tsis tau li hais. Hais txog qhov sis ntsib mas
ntshai yog kwv tij txheeb txheeb no ces nyaj yuav sis ntsib tau thiab
hos dua li ces tsis txhob cia siab li. Thaum kuv tuaj txog pem St Paul
ko, kuv twb tshaj tawm kom peb sis ntsib no. Sawv daws cia li ntsiag
tas lawm. Sawv daws twb mus txog tsev tas mam li rov qab hais tias
tuaj nyob rau ub rau no. Kuv los yeej xav ntsib sawv daws kawg tiag.
Tiam sis thaum kawg ces sawv daws cia li ntshai tas li lawm xwb. Li no
peb puav yuav sib koom siab ua tau ib yam dab tsi rau Hmoob.
HM213
Tij laug HM213,
Txawm tsis tuav npe los xij tiamsis koj puas kam qhia kuv saib koj
puas yog kuv xeem los siv wb hov txheeb ze los ntawm zaj twg los...vim
tias koj yog ib tug neeg kuv xav-v ntsib kawg li nawb.Yog tias koj
tuaj tsis tau tim kuv los tsis ua cas,kuv mam tuaj kom txog kiag koj
tsev kom ntsib tau koj kiag nawb...Meskas teb txawm dav npaum cas los
kuv yeej ncav cuag,tsis muaj ib qhov chaw ua kuv tus no yuav nrhiav
tsis tau...kuv tsua toob kas paub koj lub npe tseeb xwb ces kuv yeej
nrhiav tau koj xwb-b,ntseeg kuv mas.Tiamsis yog koj tsis OK no mas kuj
yog lwm zaj lawm thiab,kuv kuj tsis tas yuav los tabkaum koj
thiab...hov qhov tseeb 100 % mas yog kuv dab laug Phwvnyawm nawb,kuv
yeej yuav mus ntsib nws kom tau noj fawm hau lub laj Newhope,vim tias
kuv nyiam cov fawm ntawv kawg nkaus...thaum ub kuv tuaj txog Santa Ana
mas kuv niaj hnub mus noj hauv...lub lab ntawv ua cov fawm qab
thajplawvs ntiajteb xamlas kuv xwb os...email kuv kiag xwb mas-----
***@yahoo.fr
Hmong213
2010-07-18 23:06:31 UTC
Permalink
Post by LeejHmoob
HM213
Tij laug HM213,
Txawm tsis tuav npe los xij tiamsis koj puas kam qhia kuv saib koj
puas yog kuv xeem los siv wb hov txheeb ze los ntawm zaj twg los...vim
tias koj yog ib tug neeg kuv xav-v ntsib kawg li nawb.Yog tias koj
tuaj tsis tau tim kuv los tsis ua cas,kuv mam tuaj kom txog kiag koj
tsev kom ntsib tau koj kiag nawb..
Nyob zoo LeejHmoob,

Qhia rau koj paub tias kuv tsis yog koj xeem. Tej zaum mas ntshai koj
tsis nyeem txhua-xx post hauv no es koj thiaj li tseem nug kuv li ko.
Tiam sis nug los tsis ua cas kuv mam li qhia rau koj. Kuv yog Hmoob
Tsab, thaum ub nyob Nplog teb kuv yog Hmoob Luang Prabang. Kuv yeej
txheeb ze nej cov Hmoob Lis kawg. Kuv tus ntxhais hlob yuav nej cov
Hmoob Lis nyob rau pem St Paul, Minnesota. Yog cob moos Tooj Pov Lis
thiab Phubthees Tub Yias lawv pab. Kuv tus vauv thiab cob moos Tooj
Pov yog tib phaj. Hais txog qhov tuaj tim Fabkis ces kuv twb tuaj ob
zaug lawm. Thawj zaug yog xyoo 2001 hos zaum tom qab no yog xyoo 2007.
Koj nyob tid Fabkis ko koj nyob rau lub zos hu li cas. Cov Hmoob Tsab
tim Fabkis ko uas paub kuv zoo-xx ces yog Tsab Fav Tshaus, Tsab
Vammeej thiab Tsab Nom Teem. Yog lwm zaum tau tuaj dua no mam li
nrhiav koj nawb.
Post by LeejHmoob
.Meskas teb txawm dav npaum cas los
kuv yeej ncav cuag,tsis muaj ib qhov chaw ua kuv tus no yuav nrhiav
tsis tau...kuv tsua toob kas paub koj lub npe tseeb xwb ces kuv yeej
nrhiav tau koj xwb-b,ntseeg kuv mas.Tiamsis yog koj tsis OK no mas kuj
yog lwm zaj lawm thiab,kuv kuj tsis tas yuav los tabkaum koj
thiab..
Hais txog qhov koj tuaj Meskas teb no mas hais rau koj paub tias yeej
zoo siab qhib qhov rooj lug tos koj ntag nawb. Kuv ces nyob ze-xx
ntawd Fresno. Yog thaum twg tuaj txog Fresno ces hais paub mam li tuaj
tos koj los xyuas kuv es mam li sib tham kom txaus siab kiag. Txawm
hais tias koj thiab kuv wb tsis yog kwv tij tib xeem los peb yeej muaj
kev txheeb ze los ntawm kev neej kev tsav. Li cas los peb tsheem
txheeb ze los ntawm tias peb yog HMOOB no ne.
sis ntsib dua.

HM213
LeejHmoob
2010-07-19 00:24:17 UTC
Permalink
Post by Hmong213
Post by LeejHmoob
HM213
Tij laug HM213,
Txawm tsis tuav npe los xij tiamsis koj puas kam qhia kuv saib koj
puas yog kuv xeem los siv wb hov txheeb ze los ntawm zaj twg los...vim
tias koj yog ib tug neeg kuv xav-v ntsib kawg li nawb.Yog tias koj
tuaj tsis tau tim kuv los tsis ua cas,kuv mam tuaj kom txog kiag koj
tsev kom ntsib tau koj kiag nawb..
Nyob zoo LeejHmoob,
Qhia rau koj paub tias kuv tsis yog koj xeem. Tej zaum mas ntshai koj
tsis nyeem txhua-xx post hauv no es koj thiaj li tseem nug kuv li ko.
Tiam sis nug los tsis ua cas kuv mam li qhia rau koj. Kuv yog Hmoob
Tsab, thaum ub nyob Nplog teb kuv yog Hmoob Luang Prabang. Kuv yeej
txheeb ze nej cov Hmoob Lis kawg. Kuv tus ntxhais hlob yuav nej cov
Hmoob Lis nyob rau pem St Paul, Minnesota. Yog cob moos Tooj Pov Lis
thiab Phubthees Tub Yias lawv pab. Kuv tus vauv thiab cob moos Tooj
Pov yog tib phaj. Hais txog qhov tuaj tim Fabkis ces kuv twb tuaj ob
zaug lawm. Thawj zaug yog xyoo 2001 hos zaum tom qab no yog xyoo 2007.
Koj nyob tid Fabkis ko koj nyob rau lub zos hu li cas. Cov Hmoob Tsab
tim Fabkis ko uas paub kuv zoo-xx ces yog Tsab Fav Tshaus, Tsab
Vammeej thiab Tsab Nom Teem. Yog lwm zaum tau tuaj dua no mam li
nrhiav koj nawb.
Post by LeejHmoob
.Meskas teb txawm dav npaum cas los
kuv yeej ncav cuag,tsis muaj ib qhov chaw ua kuv tus no yuav nrhiav
tsis tau...kuv tsua toob kas paub koj lub npe tseeb xwb ces kuv yeej
nrhiav tau koj xwb-b,ntseeg kuv mas.Tiamsis yog koj tsis OK no mas kuj
yog lwm zaj lawm thiab,kuv kuj tsis tas yuav los tabkaum koj
thiab..
Hais txog qhov koj tuaj Meskas teb no mas hais rau koj paub tias yeej
zoo siab qhib qhov rooj lug tos koj ntag nawb. Kuv ces nyob ze-xx
ntawd Fresno. Yog thaum twg tuaj txog Fresno ces hais paub mam li tuaj
tos koj los xyuas kuv es mam li sib tham kom txaus siab kiag. Txawm
hais tias koj thiab kuv wb tsis yog kwv tij tib xeem los peb yeej muaj
kev txheeb ze los ntawm kev neej kev tsav. Li cas los peb tsheem
txheeb ze los ntawm tias peb yog HMOOB no ne.
sis ntsib dua.
HM213
Ua tsaug rau koj cov lus os yawm txiv los sis dab laug,
tsam no kuv paub koj zoo zog lawm,yog li cia kuv nug koj saib koj puas
txheeb ze yawm txiv Tooj Xeeb Tsab (xiam lawm) ua muaj cov tub hu ua
Vaj Neeb,Zoov Ntxhais,Thaj Npis,Txhiaj Nres,Txiaj Vam?Vim tias lawv
cov no yog nej cov Hmoob Luang Phabang thiab Sayaboury.
Tej zaum koj nyaj yuav paub dab laug Ntxoov Kuam Xyooj nyob hauv nej
lub zos.Kuv twb tuaj xyuas nws ib zaug lawm rau qhov kuv niam
tais(pojniam niam) yog nws tus muam.
Cov neeg koj teev npe saud ces kuv tsuas paub Nom Teem nkaus xwb os.
Hov ntawm hlob Tub Yias thiab hlob Tooj Pov nkawv mas kuv yeej paub
zoo-o,peb ibtxwm nyob uake puag thaum ub los.
Koj thiab kuv wb yeej tsis tau sib ntsib dua tiag tiamsis kuv ntseeg
tau tias muaj ib hnub twg yeej yuav sib cuag tau tiag...yog kuv tuaj
txog ntawm nej lub zos ntxiv kuv mam kom dab Txheej Npoos Xyooj coj
kuv tuaj xyuas koj nawb.
Hmong213
2010-07-20 06:10:12 UTC
Permalink
Post by LeejHmoob
HM213
Ua tsaug rau koj cov lus os yawm txiv los sis dab laug,
tsam no kuv paub koj zoo zog lawm,yog li cia kuv nug koj saib koj puas
txheeb ze yawm txiv Tooj Xeeb Tsab (xiam lawm) ua muaj cov tub hu ua
Vaj Neeb,Zoov Ntxhais,Thaj Npis,Txhiaj Nres,Txiaj Vam?Vim tias lawv
cov no yog nej cov Hmoob Luang Phabang thiab Sayaboury.
LeejHmoob,

Hais txog Tooj Xeeb Tsab tsev neeg, kuv kuj tsis paub yawm zoo pes
tsawg vim hais tias yawg nyob Sayaboury hos kuv ho nyob rau Moos Loob
Luang Prabang. Yeej tau ntsib yawg zaum puav lawm. Yawg mas txheeb ze
rau Nom Teem Tsab thiab Tsab Kaim lawv pab no lawm.
Post by LeejHmoob
Tej zaum koj nyaj yuav paub dab laug Ntxoov Kuam Xyooj nyob hauv nej
lub zos.Kuv twb tuaj xyuas nws ib zaug lawm rau qhov kuv niam
tais(pojniam niam) yog nws tus muam.
Kuv paub txiv Ntxoov Kuam Xyooj zoo vim hais tias kuv poj niam yog
lawv cov ntxhais (ntxhais kwv tij). Yog kuv ntsib yawg no kuv mam li
hnug kom yawg qhia koj rau kuv.
Post by LeejHmoob
Cov neeg koj teev npe saud ces kuv tsuas paub Nom Teem nkaus xwb os.
Kuv twb nug koj tias koj nyob lub zos hu li cas tid Fabkis ko. Koj twb
tsis qhia, tiam sis yog koj paub Nom Teem ces koj muab kuv daim duab
hauv 35 xyoos reunion rau Nom Teem saib ces yawg mam li qhia kuv rau
koj xwb. Koj puas hais tias ua neej nyob mas yuav tsum ua li Nom Teem
mas thiaj li tsim nyog. Kuv xav hais tias koj yuav to taub qhov kuv
hais no. Kuv yeej ntseeg li koj hais tias muaj ib hnub twg peb yuav
tsum sis ntsib xwb.


Tus phoojywg Hmonglao, Yog txhua tus tsis kam fim thiab tsis kam sis
ntsib los yeej tsis ua cas. Tab sawv daws txawm sis ntsib thiab sis
paub tas los yeej tsis ntxiv dab tsi. Cia peb ua poj ntxoog li no xwb
thiaj li fun.


Thorn, yog hais tias koj yog Hmoob Xyooj thiab no koj puas paub Tub
Lis Xyooj (Txooj Tub Xyooj) thiab yawg tus tij laug Npuag Txoov Xyooj
nyob Appleton naj. Nkawd yog kuv dab laug txheeb-b ntag hos. Kuv poj
niam yog nkawd tus txiv ntxawm niam txiv ib plab ntxhais ntag. Tsis li
ntawd ces saib koj puas txheeb ze Bong Xyooj thiab Naikhu Xyooj Neeb
uas nyob Omaha xwb las. Tej zaum koj yuav tsis kam qhia koj rau kuv.
Tiam sis lasm nug koj xwb txhob xav li cas nawb.

Qhov pheej nug nej sawv daws no mas tsis yog li cas. Tsuas xav paub
nej es saib lwm hnub tuaj txog nej zej nej zos saib puas yuav tau qaib
ntim su xwb os. Txawm tsis kam muab qaib ntis su los tsuav txhob ua li
yawm HmoobLis ua rau LeejHmoob xwb ces tau lawm....hahahaha.


HM213
LeejHmoob
2010-07-20 10:52:59 UTC
Permalink
Post by Hmong213
Post by LeejHmoob
HM213
Ua tsaug rau koj cov lus os yawm txiv los sis dab laug,
tsam no kuv paub koj zoo zog lawm,yog li cia kuv nug koj saib koj puas
txheeb ze yawm txiv Tooj Xeeb Tsab (xiam lawm) ua muaj cov tub hu ua
Vaj Neeb,Zoov Ntxhais,Thaj Npis,Txhiaj Nres,Txiaj Vam?Vim tias lawv
cov no yog nej cov Hmoob Luang Phabang thiab Sayaboury.
LeejHmoob,
Hais txog Tooj Xeeb Tsab tsev neeg, kuv kuj tsis paub yawm zoo pes
tsawg vim hais tias yawg nyob Sayaboury hos kuv ho nyob rau Moos Loob
Luang Prabang. Yeej tau ntsib yawg zaum puav lawm. Yawg mas txheeb ze
rau Nom Teem Tsab thiab Tsab Kaim lawv pab no lawm.
Post by LeejHmoob
Tej zaum koj nyaj yuav paub dab laug Ntxoov Kuam Xyooj nyob hauv nej
lub zos.Kuv twb tuaj xyuas nws ib zaug lawm rau qhov kuv niam
tais(pojniam niam) yog nws tus muam.
Kuv paub txiv Ntxoov Kuam Xyooj zoo vim hais tias kuv poj niam yog
lawv cov ntxhais (ntxhais kwv tij). Yog kuv ntsib yawg no kuv mam li
hnug kom yawg qhia koj rau kuv.
Post by LeejHmoob
Cov neeg koj teev npe saud ces kuv tsuas paub Nom Teem nkaus xwb os.
Kuv twb nug koj tias koj nyob lub zos hu li cas tid Fabkis ko. Koj twb
tsis qhia, tiam sis yog koj paub Nom Teem ces koj muab kuv daim duab
hauv 35 xyoos reunion rau Nom Teem saib ces yawg mam li qhia kuv rau
koj xwb. Koj puas hais tias ua neej nyob mas yuav tsum ua li Nom Teem
mas thiaj li tsim nyog. Kuv xav hais tias koj yuav to taub qhov kuv
hais no. Kuv yeej ntseeg li koj hais tias muaj ib hnub twg peb yuav
tsum sis ntsib xwb.
Tus phoojywg Hmonglao, Yog txhua tus tsis kam fim thiab tsis kam sis
ntsib los yeej tsis ua cas. Tab sawv daws txawm sis ntsib thiab sis
paub tas los yeej tsis ntxiv dab tsi. Cia peb ua poj ntxoog li no xwb
thiaj li fun.
Thorn, yog hais tias koj yog Hmoob Xyooj thiab no koj puas paub Tub
Lis Xyooj (Txooj Tub Xyooj) thiab yawg tus tij laug Npuag Txoov Xyooj
nyob Appleton naj. Nkawd yog kuv dab laug txheeb-b ntag hos. Kuv poj
niam yog nkawd tus txiv ntxawm niam txiv ib plab ntxhais ntag. Tsis li
ntawd ces saib koj puas txheeb ze Bong Xyooj thiab Naikhu Xyooj Neeb
uas nyob Omaha xwb las. Tej zaum koj yuav tsis kam qhia koj rau kuv.
Tiam sis lasm nug koj xwb txhob xav li cas nawb.
Qhov pheej nug nej sawv daws no mas tsis yog li cas. Tsuas xav paub
nej es saib lwm hnub tuaj txog nej zej nej zos saib puas yuav tau qaib
ntim su xwb os. Txawm tsis kam muab qaib ntis su los tsuav txhob ua li
yawm HmoobLis ua rau LeejHmoob xwb ces tau lawm....hahahaha.
HM213
HM213,
Thaum ub kuv nyob Fabkis av Loj tiag mas,tiamsis kuv tsiv los rau Av
Me tau 13 xyoo lawm.
Cov tuaj koom 35 xyoo reunion ces kuv tsua paub kuv tus phauj ua yuav
tus txiv tshiab xeem Lauj tuaj tim Av Loj tuaj,nyiaj kov yuav paub
nkawv zoo lawm.
Lwm hnub kuv tuaj txog MN mas kuv yuav mus so hauv yawglaus
TswvDaus(DYD) tsev rau qhov nws pojniam yog kuv phauj thiab.Thaum i
nkawv twb tuaj xyuas kuv i zaug lawm.
Thiab kuv yuav mus xyuas kuv tus tijlaug nyob Detroit ua lab Sushy qab
kawg.Tag ntawv mam mus xyaus tus kwvtij nyob Omaha ua Sushy thiab vim
tias kuv nyiam noj Sushy tshaj plaws.Muaj ib lub lab Buffet Sushy hauv
Fresno kuv twb tau noj lawm,kuv qhuas kawg thiab.
Peb txheej luag niam no tsis vam-m noj qaib ntim su li lawm
os...sushy,pizza,hamburger,tej no yog yam peb txaus siab tshaj os.
Dab Ntxoov Kuam laus-s lawm,yog koj mus ntsib nws no,thov pab qhia kuv
saib nws nyob li cas lawm kom peb tsis txhob txhawj-j thiab
nawb.Tejzaum lwm xyoo kuv yuav coj niam tais tuaj xyaus nws nawb.Yog
tuaj tiag no mam qhia koj os.Kuv mam li los so hauv kuv niam tsev,nyob
ze-e Asian Village...yog koj mus txog thaj tsam ntawv ces koj mus nug
txog kuv tus npawg NpawvNkij Vaj xwb ces nws mam qhia koj tias kuv yog
twg nawb.Tsis li ces nug kiag dablaug Phwvnyawm xwb mas.
T***@yahoo.com
2010-07-20 04:56:49 UTC
Permalink
Post by Hmong-Lao
PY Thorns,
Koj thiab kuv nyob sib ze npaum no koj puas xav hais tias kuv paub koj
thiab no ma? Koj daim me nplooj los ntshe yuav rau kuv muab qaij ib
nub xwb thiab lau! Tso dag xwb! Li kuv twb hais lo ntawd, cov npe uas
kuv hais los saud tsuas yog lam tso dag xwb. Cov npe hu li saud twb
tsis tuaj hauv SCH no los kuj tsis paub.
HL ed, oib, oib ua le caag koj yuav has tas koj puas yuav paub kuv
nua. Kuv xaav tas txawm qha kag kuv lub real name los koj yeej tsis
paub, txawm wb sis ntsib sis phoom tuav teg kag los you will not
realize has tas koj ntsib kuv lawm nua nawb, has rua koj tug ua kwv
paub has tas koj yeej yuav tsis paub kuv unless yog wb teem tuaj sib
ntsib tim ntsej tim muag es cob khab kag mas ntshai koj txhaj le yuav
paub xwb. Kuv tug laug nuav yeej tsis muaj high profile tsim nyog rua
mej cov hluas paub lawm. Dlhau le hov koj has tas wb nyob sis ze nua,
yog yuav muab has tes kuj yog sis ze hab mas tsuas yog ib nub ob tog
tsaus xwb. Cas thaum txug Labor Day tom ntej nuav kuv yuav npaaj tuaj
ncig kuas txug pem mej es seb puas muaj caij nuav kuv le lug ncig saib
koj. Ntxim le koj yuav nyob rua peg Appleton, WI puag yog niv? Laam
nug koj dlua ib zaag ntxiv tug Nruag koj tau has tawm hov es yog koj
has tug Nruag xeem Moob dlaab tsi tag, koj puag yog has Dr. Chue Doua
Vue los sis has kuv ib tug kwv tij Nruag Xiong maj? Obviously yeej
muaj cov tuab neeg coob coob hu ua Nruag or Doua nuav kuas kuv laam
xaav tas seb puag yog koj has ob tug nuav ib tug xwb.
phwvnyawm
2010-07-20 16:35:35 UTC
Permalink
Hlob Thornsp....aw,

Koj mas tam tseeb lauj.......xav-v kom lwm tus yaws luag daim Nplooj
hos thov-v kom HL txhob yaws koj daim.........koj yuav tsum nco ntsoov
tias koj niag tsov tom hauv no mas npaj loos nkaus-s xwb........sawv
daws yeej xav paub ib yam........yog ib tug tua ze zog lawm ces cov
phig,phoog rau ntag hos........ha...ha....ha.....dab laug Hmong213 tua
ze txawv lawm laid.......kuv ces phom txo qib tag lawm npaj nyem lawm
xwb ntag qhia rau koj ua ntej tsam koj ho tu siab nawb.

Tus HL hais Nruag.......tsis yog 2 tug Nruag koj hais.......yawg hais
XF Ntxoov Nruag Muas tus hais-s xov tooj cua hauv 1210 nyob hauv
Fresno nad.

HL,

Koj txhob nyuaj siab kiag nawb........txawm koj tua phom puav tuaj
yuav luag raug los txhob txhawj peb txhua tus muaj pov haum nyaj yuav
tsis raug kom tuag nawb.Kuv ces yawg Dr Faj yeej tua-ua ua kuv daim
nplooj twb tsis muaj nplooj lawm tshuav cov ceg lam yeeb-b lawm xwb.

Xijpeem,

Hais txog kuv tus npawg Dr Fajkhaum ces koj tuaj nyob hauv no ntev ces
koj yeej yuav paub tias yawg yog leej twg.Koj rov mus twm peb tej qub
post hauv no ces koj yeej paub nawb mog.Saib koj puas kam yaws kiag
koj daim nplooj tias koj yog leej twg xwb no los mas.......tsis li ces
qhia tsis tau koj nawb.
T***@yahoo.com
2010-07-21 04:11:43 UTC
Permalink
Kwv phwvnyawm ed, luag tej laug tub pev txuj lug has tas ua tuab neeg
nyob tes xaav muaj tsis xaav pluag, xaav caaj tsis xaav tuag nuav niv.
Yug tes ham tsis xaav saib luag toj kub nyab xwb luas moj, leej twg
nim yuav xaav kuas nwg toj kub nyab naj. Kuv le mas kuv yeej paub kuv
qhov boundary kawg le hab ov, tug kuv ntseeg tau tas nwg yuav tsis
qaij kuv mas kuv yeej tsis loos nwg hab ov, koj saib maj, kuv tub tsis
laam yuav loos koj le ned. Koj hab kuv mas yog tsis sis noog xwb yog
sis noog mas tsis dlawb los wb yeej txheeb kag le lawm hab ov. Kuv
paub koj zoo kawg los mas.
Post by phwvnyawm
Hlob Thornsp....aw,
Koj mas tam tseeb lauj.......xav-v kom lwm tus yaws luag daim Nplooj
hos thov-v kom HL txhob yaws koj daim.........koj yuav tsum nco ntsoov
tias koj niag tsov tom hauv no mas npaj loos nkaus-s xwb........sawv
daws yeej xav paub ib yam........yog ib tug tua ze zog lawm ces cov
phig,phoog rau ntag hos........ha...ha....ha.....dab laug Hmong213 tua
ze txawv lawm laid.......kuv ces phom txo qib tag lawm npaj nyem lawm
xwb ntag qhia rau koj ua ntej tsam koj ho tu siab nawb.
Tus HL hais Nruag.......tsis yog 2 tug Nruag koj hais.......yawg hais
XF Ntxoov Nruag Muas tus hais-s xov tooj cua hauv 1210 nyob hauv
Fresno nad.
HL,
Koj txhob nyuaj siab kiag nawb........txawm koj tua phom puav tuaj
yuav luag raug los txhob txhawj peb txhua tus muaj pov haum nyaj yuav
tsis raug kom tuag nawb.Kuv ces yawg Dr Faj yeej tua-ua ua kuv daim
nplooj twb tsis muaj nplooj lawm tshuav cov ceg lam yeeb-b lawm xwb.
Xijpeem,
Hais txog kuv tus npawg Dr Fajkhaum ces koj tuaj nyob hauv no ntev ces
koj yeej yuav paub tias yawg yog leej twg.Koj rov mus twm peb tej qub
post hauv no ces koj yeej paub nawb mog.Saib koj puas kam yaws kiag
koj daim nplooj tias koj yog leej twg xwb no los mas.......tsis li ces
qhia tsis tau koj nawb.
phwvnyawm
2010-07-22 18:05:11 UTC
Permalink
Yawg hlob Thornsp....aw,

Koj hais li es koj nim paub kuv zoo npaum koj hais ntag.......yog li
lwm xyoo koj rov tuaj noj 30 caug los yog tau rov tuaj CA no ces ncaj
qha los xyuas kuv nawb.

Kuv mas kuv nyiam koj thiab peb yawg Nom Dub neb lub tswv yim tau
tawv mas tawv tiag-g...roob tau ntaus tsis hle kiag nawb.Tuaj es tsoo
tsis tau Beer los peb mam tsoo kua zaub tsuag.


Uncle Tseem Yeej,

Kuv tsis tau-au teb koj Lis Ntaj ces yog tus koj hais Lis Ntsaim tus
tij laug li koj hais los mas.......yog....yog yuav tau tso BIAS tseg
li koj hais tiag nawb......yij Lis Ntaj ces yeej muaj stroke yawg sab
tes laug yeej tsis muaj zog li lawm nawb.Koj twb kom kuv tsum koj ho
pheej yuav mus nrog lawv cov Detroit haus 5 kaug no es yog li cas tiag
maj? kev haus beer ces kuv yeej tsis muaj ib poom nyob hauv tsev li
nawb......thaum tus neeg nyiam tuaj xyuas kuv,kuv mam mus yuav
xwb.....yeej tsis haus ua luaj twg.

Kwvtij,

Hnub koj nug txog txiv duaj dawb.......peb ces muaj txiv ntau-au nyob
peb tej zos ces peb twb tsis noj tej txiv duaj dawb thiab noj lub puav
xwb......zoo li xyoo no yeej tsis tau pom lawv muag cov loj-j
tiag.Thaum twg pom lawv muag cov loj-j lawm mam qhia tuaj rau koj
paub......niaj xyoo tsis xws xyoo ces muaj tej xyoo txiv hmab,txiv
ntoo yeej txi tsi zoo.Koj puas ntsib kuv tus txiv ntxawm Nom Khwb lawm
thiab maj?yog ntsib ces hais Hi rau kuv nawb.
kwvtijhmoob
2010-07-22 19:39:30 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Kwvtij,
Hnub koj nug txog txiv duaj dawb.......peb ces muaj txiv ntau-au nyob
peb tej zos ces peb twb tsis noj tej txiv duaj dawb thiab noj lub puav
xwb......zoo li xyoo no yeej tsis tau pom lawv muag cov loj-j
tiag.Thaum twg pom lawv muag cov loj-j lawm mam qhia tuaj rau koj
paub......niaj xyoo tsis xws xyoo ces muaj tej xyoo txiv hmab,txiv
ntoo yeej txi tsi zoo.Koj puas ntsib kuv tus txiv ntxawm Nom Khwb lawm
thiab maj?yog ntsib ces hais Hi rau kuv nawb.
phwvnyawm-- koj mas xyov yog qaug beer lawm los yog ua hauj lwm sab
dhau hwv es mem muj qus lawm li laus.. ua cas luag nug koj puag ib sab
roob (different post) es koj ho los teb koj ib sab roob nas yawg.
txawm li cas los tsuav teb xwb.. ua tsaug.

hais txog koj niag txiv nom khwb ntawd kuv kuj tsis tau ntsib nws tau
ib ntus no lawm thiab tiag. tab sis ua cas 2 hnub tag los no kuv
mloog mloog radio no hnov yawg poj niam sarah tuaj khu khu xaj nas
tshuaj hauv radio.. nws hais tias nws mas niam muag tshuab tau nyiaj
kawg ces nws lub company twb yuav coj lawv coob nkawv niam txiv hmoob
mus vacation tim Vegas dawb dawb xwb.. nws hais tias kuv yuav coj kuv
tus txiv npe hu ua,.. xyov nws hais lub niag npe txawv txawv kuv twb
tsis nco qab lawm thiab, tab sis tsis yog hu ua "nom khwb" no laiv.
kuv hnov deev ces kuv tseem poob siab nthav hais tias... vuag.. tsam
kuv niag phooj ywg nom khwb khawv 1 niam txiv ho sib tso lawm thiab no
tiag. tej zaum kuj pauv npe tshiab lawm los tsis paub.
phwvnyawm
2010-07-22 19:59:29 UTC
Permalink
Kwvtij....aw,
Post by kwvtijhmoob
phwvnyawm-- koj mas xyov yog qaug beer lawm los yog ua hauj lwm sab
dhau hwv es mem muj qus lawm li laus.. ua cas luag nug koj puag ib sab
roob (different post) es koj ho los teb koj ib sab roob nas yawg.
txawm li cas los tsuav teb xwb..
Koj yuav tsum paub tias cov neeg quav internet li peb cov no twb tsis
khoom kiag.......es nkag tuaj ncaj qhov post twg ces cia li teb xwb no
los.........tsis teb ces tsam tej phooj ywg ho xav tias yus nim muaj-j
hlob no nad.......kuv twb teb tsis tag txhua txhia tus........tej tus
puav xwb ned..........ntshai yuav ze-e qhov kuv mus so tsis tuaj lawm
nawb.......yus los laus lawm thiab nkees-s li os..........yog lwm zaus
koj tau rov tuaj CA tuaj sib ntsib tag sib paub meej-j yuav so mam so
nawb.Es thaum twg koj mam retire maj? peb yawg kwv tij Moobsib thiab
koj tus me yawm yij Hmong213 ces ze-e qhov yuav so lawm nawb.Luag ces
niaj hnub ua npau suav yuav mus noj zaub mos-s tim ub lawm xwb las as.

Sib ntsib dua.
kwvtijhmoob
2010-07-23 12:48:41 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Es thaum twg koj mam retire maj? peb yawg kwv tij Moobsib thiab
koj tus me yawm yij Hmong213 ces ze-e qhov yuav so lawm nawb.Luag ces
niaj hnub ua npau suav yuav mus noj zaub mos-s tim ub lawm xwb las as.
phwvnyawm-- raws li mekas txoj cai ces yus yuav tsum muaj 65 xyoos
retire thiaj tau txhais social security check thiab medicare kuaj mob
dawb. tab sis kuv ces qhia ncaj kuv ua hauj lwm rau hauv state.
state employees ces yog yus poob rau lawv tus rule 90 ces 55 xyoos xwb
yus yeej muaj cai retire tau txais nyiaj pension lawm, tab sis kuj
tseem tsis tau txhais nyiaj social security thiab medicare thiab ov.
txawm li cas los kuv npaj siab lawm tias 55 xwb ces ntshe yuav retire
lawm ntag no. qhia koj tias kuv ces yeej ze ze kawg li lawm. tej
zaum ntshe kuv tseem yuav xwb retire dua 2 yawg moobsib thiab hmong213
los tsis paub thiab ov.

hais txog qhov mus noj zaub mos nplog teb ces kuv hais ncaj, yuav tsis
mus noj nawb. tab sis yog rov mus saib teb chaws thiab saib kwv tij
neej tsa no mas tej zaum kuj tseem yuav rov mus dua thiab los tsis
paub. qhov loj tshaj thiab kuv tau npaj siab tseg mas yog hnub twg
kuv retire, kuv yuav coj kuv poj niam wb mam 1 zaug vacation ncig kom
thoob ntiaj teb, england, france, germany, australia, china,
singopore, russia, mus kom txhua cov teb chaws loj thiab vam meej..
koj ne koj puas muaj ib qhov kev npaj siab li cas thiab.
LeejHmoob
2010-07-23 16:48:27 UTC
Permalink
Post by kwvtijhmoob
Post by phwvnyawm
Es thaum twg koj mam retire maj? peb yawg kwv tij Moobsib thiab
koj tus me yawm yij Hmong213 ces ze-e qhov yuav so lawm nawb.Luag ces
niaj hnub ua npau suav yuav mus noj zaub mos-s tim ub lawm xwb las as.
phwvnyawm-- raws li mekas txoj cai ces yus yuav tsum muaj 65 xyoos
retire thiaj tau txhais social security check thiab medicare kuaj mob
dawb.  tab sis kuv ces qhia ncaj kuv ua hauj lwm rau hauv state.
state employees ces yog yus poob rau lawv tus rule 90 ces 55 xyoos xwb
yus yeej muaj cai retire tau txais nyiaj pension lawm, tab sis kuj
tseem tsis tau txhais nyiaj social security thiab medicare thiab ov.
txawm li cas los kuv npaj siab lawm tias 55 xwb ces ntshe yuav retire
lawm ntag no.  qhia koj tias kuv ces yeej ze ze kawg li lawm.  tej
zaum ntshe kuv tseem yuav xwb retire dua 2 yawg moobsib thiab hmong213
los tsis paub thiab ov.
hais txog qhov mus noj zaub mos nplog teb ces kuv hais ncaj, yuav tsis
mus noj nawb.  tab sis yog rov mus saib teb chaws thiab saib kwv tij
neej tsa no mas tej zaum kuj tseem yuav rov mus dua thiab los tsis
paub.  qhov loj tshaj thiab kuv tau npaj siab tseg mas yog hnub twg
kuv retire, kuv yuav coj kuv poj niam wb mam 1 zaug vacation ncig kom
thoob ntiaj teb, england, france, germany, australia, china,
singopore, russia, mus kom txhua cov teb chaws loj thiab vam meej..
koj ne koj puas muaj ib qhov kev npaj siab li cas thiab.
Ob yawg,
nej cia li sib yaum tuaj xyuas kuv kiag xwb los mas.Tuaj lub caij twg
los yeej tau,tabsis yog xav noj txiv lwm tsij kom plabtawg thiab dhuav
kiag mas,kas tsij npaj luj caij 2 hlis ntuj mus rau 5 hlis ntuj ntawv
nkaus xwb os.
phwvnyawm
2010-07-15 20:35:07 UTC
Permalink
Yawg hlob Thorn...aw,


Hais rau koj tus ua tij tias tsis yog kuv pheej xav-v tshem Dr Faj
thiab Dony (Phiajzeb) nkawv 2 daim nplooj.Kuv yeej hais qhov tseeb
xwb,tej kuv tau piav no yeej muaj tiag-g nawb. Dr Faj nws yeej paub
100% qhov hais ntawd yeej muaj tiag-g.

Nkawv 2 tug no yeej ua 2-3 zaug li ntawd rau kuv lawm laid. Tiag-g mas
kuv xav tias luag tias luag yog neeg loj lawm ces thaum ib tug neeg
tuaj sib ntsib tuav tes ces luag lam tuav kom tag kev cai xwb.Luag lub
hlwb yeej tsis nco tej neeg me,tej neeg luag xav tias tsis tseem ceeb
rau luag li nad.

Kuv xav tias yawg Zab Dag thiaj siab phem ntxias luag tej kom luag
qhia npe,nug tej phooj ywg kom paub luag npe coj tuaj TUAV-V npe rau
hauv no los yog cem-m luag rau hauv no.......yawg Hmong_Lao cav txawj
ua siab phem thiab tiag.......nws tsis ua cas nawb......nws rov lob
nrhab kom los lo rau nws xwb.......kuv twb paub tag tias yog leej twg
qhia nws lawm ......thaum twg kuv tuaj txog mam nplua Beer rau nkawv 2
leeg.

Phiaj,

Txij hnub no lawm tom ntej mas kuv pom Dr Faj neb mas kawg khiav nkaum
zam kom dhau txhob sib ntsib kom tau tuav tes ntxiv lawm nawb.Peb
tais niag Fawm ces nchuav lo AV tag lawm nawb.

Tij laug Yajtshaj koob,

Koj ua tij xav ned yog ib tug neeg twg es yus sib ntsib tuav tes tag
yus yuav tsum REGISTER rau yus lub hlwb tias cim tus neeg no cia txawm
txij qaib,txij de los yuav tau nco nad puas yog? Ua neeg nyob ces
thaum luag hais yus-s tsis teb li lawm ces yog yus yeej yuam kev lawm
laid.Tej zaum yog li koj hais lawm yawg mus nkaum qhov taub kauv choj
pw lawm thiaj tsis pom yawg tuaj teb.yawg tsis yog neeg nyiam tham
hluas nkauj ib yam li koj nawb........luag poj niam hlub-b luag ces
ntshai sim me neej no yeej yuav tsis tsim nyog li koj hais
lauj.......tiam sim koj txhob ntshaw nawb mog........tej ntawd yog kev
lwv siab xwb.Kuv kiag kuv yeej tsis nyiam ko tej ntawd.....ib tug xwb
twb mob-b tau hau lawm tseem mus lob ntau tus ces ntshai yuav tuag sai
xwb lauj.

Sib ntsib dua.
Hmong-Lao
2010-07-16 14:09:08 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Kuv xav tias yawg Zab Dag thiaj siab phem ntxias luag tej kom luag
qhia npe,nug tej phooj ywg kom paub luag npe coj tuaj TUAV-V npe rau
hauv no los yog cem-m luag rau hauv no.......yawg Hmong_Lao cav txawj
ua siab phem thiab tiag.......nws tsis ua cas nawb......nws rov lob
nrhab kom los lo rau nws xwb.......kuv twb paub tag tias yog leej twg
qhia nws lawm ......thaum twg kuv tuaj txog mam nplua Beer rau nkawv 2
leeg.
Phoojywg Phwvnyawm,
Kuv twb tsis yog muab koj daim nplooj qaij es ua cas kom niam yuav
rhiab tav ua luaj na! Kuv tsuas lam ntos ntos ib co npe rau seb puas
chwv leej twg xwb ne. Tsis yog kuv ua rau koj daim me nplooj co
qigtxoog lawm los cas nas phoojywg. Txawm li cas los tsis txhob to
taub yuam kev hais tias yog lwm tus neeg uas koj qhia rau ntawd qhia
rau kuv no od! Yeej tsis tau muaj leej twg qhia kuv li, kuv tsuas lam
tshoob phom rau ub rau no xwb. Tejzaum yog lam tuaj tawg ze ntawm koj
kwjtse xwb nad! Koj yeej paub los lawm ntev hais tias koj niag
phoojywg no yeej tsis lam yog zab ib zaug.

Txawm li cas los peb yeej yuav sib ntsib thiab sib paub ib hnub tom
ntej no, txog hnub ntawd, kuv mam tsa poom lees kev txhaum kiag.

HL
dony
2010-07-17 08:23:20 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Yawg hlob Thorn...aw,
Hais rau koj tus ua tij tias tsis yog kuv pheej xav-v tshem Dr Faj
thiab Dony (Phiajzeb) nkawv 2 daim nplooj.Kuv yeej hais qhov tseeb
xwb,tej kuv tau piav no yeej muaj tiag-g nawb. Dr Faj nws yeej paub
100% qhov hais ntawd yeej muaj tiag-g.
Nkawv 2 tug no yeej ua 2-3 zaug li ntawd rau kuv lawm laid. Tiag-g mas
kuv xav tias luag tias luag yog neeg loj lawm ces thaum ib tug neeg
tuaj sib ntsib tuav tes ces luag lam tuav kom tag kev cai xwb.Luag lub
hlwb yeej tsis nco tej neeg me,tej neeg luag xav tias tsis tseem ceeb
rau luag li nad.
Kuv xav tias yawg Zab Dag thiaj siab phem ntxias luag tej kom luag
qhia npe,nug tej phooj ywg kom paub luag npe coj tuaj TUAV-V npe rau
hauv no los yog cem-m luag rau hauv no.......yawg Hmong_Lao cav txawj
ua siab phem thiab tiag.......nws tsis ua cas nawb......nws rov lob
nrhab kom los lo rau nws xwb.......kuv twb paub tag tias yog leej twg
qhia nws lawm ......thaum twg kuv tuaj txog mam nplua Beer rau nkawv 2
leeg.
Phiaj,
Txij hnub no lawm tom ntej mas kuv pom Dr Faj neb mas kawg khiav nkaum
zam kom dhau txhob sib ntsib kom tau  tuav tes ntxiv lawm nawb.Peb
tais niag Fawm ces nchuav lo AV tag lawm nawb.
Tij laug Yajtshaj koob,
Koj ua tij xav ned yog ib tug neeg twg es yus sib ntsib tuav tes tag
yus yuav tsum REGISTER rau yus lub hlwb tias cim tus neeg no cia txawm
txij qaib,txij de los yuav tau nco nad puas yog? Ua neeg nyob ces
thaum luag hais yus-s tsis teb li lawm ces yog yus yeej yuam kev lawm
laid.Tej zaum yog li koj hais lawm yawg mus nkaum qhov taub kauv choj
pw lawm thiaj tsis pom yawg tuaj teb.yawg tsis yog neeg nyiam tham
hluas nkauj ib yam li koj nawb........luag poj niam hlub-b luag ces
ntshai sim me neej no yeej yuav tsis tsim nyog li koj hais
lauj.......tiam sim koj txhob ntshaw nawb mog........tej ntawd yog kev
lwv siab xwb.Kuv kiag kuv yeej tsis nyiam ko tej ntawd.....ib tug xwb
twb mob-b tau hau lawm tseem mus lob ntau tus ces ntshai yuav tuag sai
xwb lauj.
Sib ntsib dua.
Phwv,

Ua li cas txawm siv dhiav ua chij dawb yav li rau puag nram qab roob
phwvnyawm lawm na? Tsis yog koj pheej tshoob phom tsis raug li Hmong-
Lao hais tiag pob. Kuv tseem npaj rawv pepsi tos wb nyuag Fajkh tuaj
txog Fresno no ces kuv mam hu koj tuaj kiag xwb...Phiaj
phwvnyawm
2010-07-17 16:29:56 UTC
Permalink
Txiv hluas Phiaj...aw,
Post by dony
Ua li cas txawm siv dhiav ua chij dawb yav li rau puag nram qab roob
phwvnyawm lawm na?  Tsis yog koj pheej tshoob phom tsis raug li Hmong-
Lao hais tiag pob.  Kuv tseem npaj rawv pepsi tos wb nyuag Fajkh tuaj
txog Fresno no ces kuv mam hu koj tuaj kiag xwb...Phiaj- Hide quoted text -
Yus twb txhaum lawm mas yuav tau thov txhim thiab ua tus swb li koj
hais ua ntej ntawm pob.

Kuv tsis yog lam tshoob phom nawb......yeej tsi tus xwb-b ntag os.

Niag tsov tom Hmong-Lao ces tej zaum twb yog kuv cov niag phooj ywg
qub....nws cav ua txuj hais tias phooj ywg li tsis sib paub.....yog
nws qhia npe mas 100% kuv yuav tsum paub......kuv twb paub tias nws
nrog leej twg tham-m txog kuv nws mam tshoob phom tuaj nad.

Hos koj poom me pepsi ces ntshai laj tos tau haus laub......Dr Faj
tsis lam tuaj ib zaug nawb.

Tos kuv chim nad......thaum peb noj mov ntawd koj tus kwv tij tag tau
li 1 week tom qab peb muaj ib tug yawg laus hmoob Lis yuav nkauj hmoob
Hawj tus yawg laus tuag ces lawv coj tuaj pam rau ntawm Hmoob Vaj lub
church txoj kev Fresno thiab B.... ntawm Pov Xyooj lub pem toj zog xwb
los mas......kuv tuaj ces koj kuj tuaj thiab wb twb tuav tes ib zaug
thawv-v hnub,hnub tom qab los twb tuav koj tes ib zaug ntxiv
thiab......koj yeej ua tug dub muag txig li kuv hais rau Dr Faj thiab
ned......ua ntej ntawd thaum tsis tau-au paub koj hauv SCH no......koj
yawm txiv tuag......hais ncaj los mas koj yog tus vauv tseem ceeb ces
yeej yog koj ua tus sib zog tshaj plaws kuv twb tuaj tib si.....tiam
sis kuv thwm tias koj muaj kev nyuaj siab ces tej zaum koj yeej yuav
nco tsis tau.......aw qhov kuv hais hnub i tias yuav tsis kam ntsib
Dr Faj neb lawm mas tej zaum lam hais xwb yog muaj zoo caij mam xuas
tawg ncuav rau neb kom tsim meej zog nawb mog.......neb txhob ua tug
loj-j xwb los mas.
LeejHmoob
2010-07-18 00:26:50 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Txiv hluas Phiaj...aw,
Post by dony
Ua li cas txawm siv dhiav ua chij dawb yav li rau puag nram qab roob
phwvnyawm lawm na?  Tsis yog koj pheej tshoob phom tsis raug li Hmong-
Lao hais tiag pob.  Kuv tseem npaj rawv pepsi tos wb nyuag Fajkh tuaj
txog Fresno no ces kuv mam hu koj tuaj kiag xwb...Phiaj- Hide quoted text -
Yus twb txhaum lawm mas yuav tau thov txhim thiab ua tus swb li koj
hais ua ntej ntawm pob.
Kuv tsis yog lam tshoob phom nawb......yeej tsi tus xwb-b ntag os.
Niag tsov tom Hmong-Lao ces tej zaum twb yog kuv cov niag phooj ywg
qub....nws cav ua txuj hais tias phooj ywg li tsis sib paub.....yog
nws qhia npe mas 100% kuv yuav tsum paub......kuv twb paub tias nws
nrog leej twg tham-m txog kuv nws mam tshoob phom tuaj nad.
Hos koj poom me pepsi ces ntshai laj tos tau haus laub......Dr Faj
tsis lam tuaj ib zaug nawb.
Tos kuv chim nad......thaum peb noj mov ntawd koj tus kwv tij tag tau
li 1 week tom qab peb muaj ib tug yawg laus hmoob Lis yuav nkauj hmoob
Hawj tus yawg laus tuag ces lawv coj tuaj pam rau ntawm Hmoob Vaj lub
church txoj kev Fresno thiab B.... ntawm Pov Xyooj lub pem toj zog xwb
los mas......kuv tuaj ces koj kuj tuaj thiab wb twb tuav tes ib zaug
thawv-v hnub,hnub tom qab los twb tuav koj tes ib zaug ntxiv
thiab......koj yeej ua tug dub muag txig li kuv hais rau Dr Faj thiab
ned......ua ntej ntawd thaum tsis tau-au paub koj hauv SCH no......koj
yawm txiv tuag......hais ncaj los mas koj yog tus vauv tseem ceeb ces
yeej yog koj ua tus sib zog tshaj plaws kuv twb tuaj tib si.....tiam
sis kuv thwm tias koj muaj kev nyuaj siab ces tej zaum koj yeej yuav
nco tsis tau.......aw  qhov kuv hais hnub i tias yuav tsis kam ntsib
Dr Faj neb lawm mas tej zaum lam hais xwb yog muaj zoo caij mam xuas
tawg ncuav rau neb kom tsim meej zog nawb mog.......neb txhob ua tug
loj-j xwb los mas.
Nyob zoo dab laug Phwvnyawm...
koj hais tias yawm Phiajzeb los sis Dony no yog kuv hlob Nkias Pov Lis
Npuag Tsim tus vauv puas yog?Vim tias kuv twb sau ibtsab ntawv email
rau nws saib puas yog nws tiag,tiamsis nws twb tsis kam teb kuv ib los
li,cuag li nws tsis lav paub tias kuv yog nws dab laug li nas.
Xyoo 2005 kuv twb pom nws tom Dr Bruce Bliatou lub tshoob nyob Asian
Village Fresno,tiamsis luag yog tijneeg muaj koob muaj npe ces kuv
thiaj li tsis muaj cuabkas mus ntsib yawg li...twb yog kuv ntshai-i
tsam yawg yuav ua tej thaj txawv-v los sis saib yus tsis muaj nqi es
kuv thiaj li ua ib siab tsis mus txuas lus nrog kuv niag yawm yij
Phiajzeb ntawv los mas.
Dab laug Phwv es...yog yuav hais txog kuv txoj me kev tu siab rau nej
cov Hmoob Meskas mas ntshai yuav siv sijhawm ntev tsawv thiaj li piav
txhij thiab txhua nawb...
Tabsis kuv yuav muaj los piav kiag rau nej mloog ib pliab tom ntej no
nawb...
Moobsib
2010-07-18 13:06:16 UTC
Permalink
Aub yau.... zaum no dab laug LeejHmoob los loos ntxiv rau lawm thiab
ces yawm yij Phiaj/dony yuav nti tsis dim lauv... hahahahaha...

ms
yawgnomdub
2010-07-18 13:51:25 UTC
Permalink
Post by Moobsib
Aub yau.... zaum no dab laug LeejHmoob los loos ntxiv rau lawm thiab
ces yawm yij Phiaj/dony yuav nti tsis dim lauv... hahahahaha...
ms
Hahahaha, yawg phiaj daim nplooj ntuag kiag lawm lom as. Cas yuav yog
ib tus txiv ntxoog ple lawg xwb naj.
phwvnyawm
2010-07-18 17:08:47 UTC
Permalink
Yawg Yij Leejhmoob,

Oib...oib...ua cas koj yuav chim rau Txiv Nkias Pov Npuag Txhim tus
vauv ua luaj? Es wb puas yog tham txiv Nkias Pov tus vauv koj hais
maj? Tsam Phiaj tsis yog ned?

Muaj dab tsi ces koj twb yog dab laug lawm thaum nws tuaj yuav yus tus
muam nws yeej tau haus lub cawv zeem tias..... yog pom yawm yij ya
kev ,ya ntsuav yawg yij tsis hu dab laug ces khaws pob zeb,pob ca
txawb yeej tsis txhaum no ned......ua cas koj ho tsis ua li ntawd rau
koj tus yawg yij ntawd maj? Dab laug yeej yog tus muaj cai
nad.......yog koj lam cem mas txhaum yawm yij thiab od.......tej zaum
koj yawm yij twb tsis tau-au paub koj ned......ua ntej yus yuav txawb
pob zeb los cem luag tias luag saib yus tsi muaj nuj nqis no mas koj
twb qhia ib zaug rau luag lawm,zaum2 luag ua li ntawd rau koj mas koj
thiaj yuav cem tau luag nawb......kuv ntseeg tau lawm tias txiv Ntxawm
Nkias Pov tus vauv yeej tsis tau paub koj nws thiaj tsis hu
koj......koj cia li xav tias nws ua tug loj-j xwb........koj twb sim
tag nws yeej coj li ntawd tiag koj mam cem twb tsis lig nad.

Txiv hluas Phiaj,

Thov txim nawb tim kuv pheej tshoob-b phom es koj cia li mag cem lawm
xyov peb puas yog tham ib tug neeg........tus yuav paub qhov tseeb ces
chim no yog koj lawm nawb.

Kuv li kuv yog Leejhmoob dab laug lawm ces dab laug yeej yuav tsum
yeej yawm yij xwb-b........yog koj yog yij Leejhmoob yawm yij tiag ces
kawg nyoo dab laug nawb mog.Ib ntsis lawv niag muam muab koj ncaws
tawm tsev ces tsis muaj chaw nkaum lauj koj naj......yog tsis nyoo dab
laug naj.
yawgnomdub
2010-07-18 17:27:33 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Txiv hluas Phiaj,
Thov txim nawb tim kuv pheej tshoob-b phom es koj cia li mag cem lawm
xyov peb puas yog tham ib tug neeg........tus yuav paub qhov tseeb ces
chim no yog koj lawm nawb.
Nev nev koj pheej tshoob tshob pghom saib lam yuam kev raug phiaj zeb
daim ntooj kub nyiab tas lawm los pob. Koj tus ua tij txhob tshoob
phom heev heev thiab meb. Koj saib xyoo tas los koj pheej tshoob phom
cais kuv tsi cia li hos, kuv lam tua ib neev nti mus nplawm npawg
fajkhaum daim nplooj qaij kiag mas ua rau yawg chim li chim. Kab tias
zaum no yawg qhiaj yuav ua hluav tawg hlawv hav zoov tuaj kom nyuas
nplooj ab tsi los kub nyiab kom tas laub.
cwjmem
2010-07-14 18:44:45 UTC
Permalink
Phwv,

Tau kawg. Kuv mus noj rau lub Lab Fawm Nai Phoo lub nyob ntawm
westminster thiab Brookurst ntawm. Kuv ces yeej noj tais #1 ua yog
cov fawm loj pluav uas muaj cov nqaij tsuav nrog ib tug ncej puab os.
Thai no yog tais kuv nyiam noj dua.

Tsis tas li ntawm, yog koj txoj kev Westminster mus li mus rau ntawm
Santa Ana college, nyob rau sab xis, muaj lub Lab blog (Thai-Lao
food??) ntawm, blog ua tau cov larb qab kawg thiab. Thaum twg kuv nqe
mus nram, Choj Lauj yeej cov peb mus noj tas li xwb. Sim saib koj
puas nyiam maj.

Yog tau tuaj muag zaub rau Bay area no (San Jose) no, email rau kuv
ces kuv mam li coj koj mus noj fawm tom nyab laj lub Food court ua
nyob rau San Jose.

Kuv yuav mus nrog "Txiv Cuam dub" noj fawm thiab noj txiv toj leeb rau
Chiangmai lawm nawb. Thaum kuv rov los lawm no wb mam li mus noj fawm
ua ke rau "FAWM LOOJ CEEB" nyob rau koj lub zos.

Bawg Hmoob Lao,

Kuv yuav mus nuv ntse leev, ntse qav nyob rau Chiangmai lawm. Los no
mam tuaj nrog koj mus nuv White Bass nyob rau White Bear lake nawb.
Post by phwvnyawm
Cwjmem,
Nyob li Dr Faj thiaj Phiaj zeb nkawv 2 tug no mas ntshai yuav laj cab
tau mus nrog yus noj fawm nawb.......hos koj kiag los kuv yeej tseem
tsis tau ntseeg tias koj puas yuav kam mus noj fawm thiab nawb.
Thaum twg koj khoom ces wb mam mus noj fawm nram Newhope lab nais phoo
xwb los mas.Kuv mus zaum twg ces yeej mus noj tag mam rov los tsev
laid.Lub lab ntawd lawv ua muaj tsis muaj roj ces cov rog ces tsis
tshua nyiam noj.......lawv ua qab dhau lawm nad.
Yaj Tshaj Koob
2010-07-15 15:13:56 UTC
Permalink
Post by Mouatony
Bawg phwvnyawm,
Es koj moog koom Txaj Xaab, Tshabneeb ob tug rooj mov hab los. Koj xob
tu sab rua Yawm Faaj os, Yawm Faaj yeej noog kuv tas kuv puas paub koj
tabsi kuv has rua Yawm tas kuv paub koj huv social culture Hmong nuav
xwb tabsi yog tau sib ntsib nuas ua caag los yuav paub koj xwb xwb vim
koj hu peb s/d cov kwvtij lawm txiv lawm ua txiv kwj yij, ho peb ce
koj hu ua bawg. Tshe Yawm Faaj tsi paub koj es txhaj tsi nrug koj
thaam hab tsi hu koj xwb es thov koj ua kwv zaam lub txim rua Yawm
tabsi yog Yawm paub koj mas Yawm yuav thaam ntau heev. Ua le caag lo
Yawm yeej yuav pum koj tsaab post nuav xwb es cas Yawm maam xaav hab
twv saib koj yog leej twg tabsi lwm zag nuas ce koj sau kag ib dlaim
yuas ntawv miv miv tso kag rua Yawm Faaj txhais teg es Yawm txhaj paub
koj tseeb.
Ua caag tsi tau tuaj saib peb hab saib koj cov teb nyob roojteb nuav
le los?  yog muaj caij tuaj saab nuav nuas ce lug stop by ntawd kuv
nuas  nawb Bawg.
Sib ntsib dlua os.
MT
Tus kwv Phwvnyawm aw,


Koj tus npawg Dr. Fajkhaum tsis nov teb li ntshe yog lawv tshoob phom
loj tuaj tsi tseg li es yawg tseem dhia mus nkaum hauv qhov taub tsa
tsis tau taub hau thiaj tsis tau tawm los li los cas li lauj, ntshe
yog yawg ib nyuag tsa taub hau ces phom loj mos txwv nrov nkag rau, li
ntawd lawm pob, los sis mus rau tim nplog, mus xyuag cov zaub uas
nyuam qhuav hlav tau mos mos lawm ne. neeg kawm ntawv siab tsis txhob
ua dog ua dig teeb chaws luag yus nawb cov tub txawg ais.

YTK
cwjmem
2010-07-14 00:07:56 UTC
Permalink
Phwv,

Tsis yog koj daim niag blooj Poj txoog muab rau koj ntawm es koj yeej
tsis tshem tawm li paud! Yam li Dr. Faj yeej tsis pom koj kiag li
lawm nev!!! Los yog Dr. Faj tseem ua day dreaming txog " Yog CUAM
DUB thiab TXIV YIV YIS nkawv qhab nab lawm paud, he he he he!!!!

Lawm zaus no teem mus noj FAWM nai phoo ntawm Westminster kiag saib
Dr. Faj puas tshum xwb mas.
Post by phwvnyawm
Npawg Fajkhaum,
Ua li cas es koj tus ua kwv yuav muaj hlob ua luaj naj? Hnub Sunday
kuv los twb nqi mua koom kuv yawm yij Txiaj Xaab thiab npawg Tshiab
Neeb nkawv 2 kwv tij rooj mov thiab los mas.
Npawg Txiaj Xaab kuv hu ua yawm yij mas yawg yuav peb txiv ntxawm
Nyiaj yeeb ntxhais ces yuav tau hu yawg ua yawm yij hos npawg Ntshiab
Neeb mas kuv tseem hu li qhov qub.
Thaum koj tuaj txog kuv twb mus txog ua ntej lawm kuv nrog lawv nyob
hauv Garage koj tuaj txog wb tuaj tag koj cia li tsis hu kuv li nad.
Thaum XF Ntxoov Nruag thov ntuj koj nyob kiag ntawm hall lub corner
yuav tawm mus nraum zoov kuv twb los sawv kiag ntawm koj ib sab,koj
yeej ua tug muab hlob tsis hu kuv li thiab.
Thaum peb yuav pib koj mov koj mus zaum hauv Garage kuv twb zaum kiag
ntawm koj ib sab koj kuj tsis nrog kuv tham li thiab.
Thaum noj mov kiag.....ntuj ...aw luag tej pov niag (quas puj) mas
thiaj hlub-b luag tiag-g lauj.....koj poj niam hais tau ib phaj mov
los rau koj noj kuv twb sawv rawv ntawm koj ib sab......koj cia li nqa
koj phaj mov mus noj rau nram front yard lawm.
Ab...yab kuv laj-j nyob ces kuv mus nrog lawv tsoo BIAS hauv tsev
lawm.
Thaum kuv yuav los tsev kuv twb los tuaj kiag koj tes ntawm drive way
koj sawv nrog Npawg Muas Suav (Txooj Suav) nej 3-4 leeg,koj yeej ua
tug me dub muag txig tsis paub kuv li tiag......ha...ha...ha.....npawg
Mouatony......aw koj cov nyuag kwv tij no mas muab hlob kawg laid.
Cia siab tias muaj ib hnub twg koj yuav tuaj xyuas koj npawg Phwvnyawm
nawb.
Tsog dag xwb Dr Faj lwm zaus kuv mam tso daim me ntawv me-e rau koj
txhais tes kiag saib koj puas paub kuv tseeb od mog.
Zoo
2010-07-19 18:57:35 UTC
Permalink
Phwmnyawm, kuv hnov tias Dr faj raug phais tsib sab kawg no koj yuav
tau mus xyua yawg. Tej zaum muaj tseeb thiaj tsi pom yawg tuaj teb koj
cov lus. Koj twb nyob ze thiab txheeb yawg, kavtsij mus xyua, nqa ib
rev nyuag paj or ib lub nyuag baloon mus wish well rau yawg.
phwvnyawm
2010-07-19 19:27:51 UTC
Permalink
Zoo,

Puas muaj li koj hais tiag maj? Hnub kuv ntsib yawg ntawd yawg tseem
cus-s kawg nad.kuv mam nug saib yawg pw lub tsev kho mob twg? mam
mus xyuas.......yog twb tau 2-3 weeks no lawm ces ntshai yawg twb tawm
los nyob tom tsev lawm.Lis cas los ua koj tsaug.
Hmong-Lao
2010-07-19 21:08:00 UTC
Permalink
Zoo,
Puas muaj li koj hais tiag maj? Hnub kuv ntsib yawg ntawd  yawg tseem
cus-s kawg nad.kuv mam nug saib yawg pw lub  tsev kho mob  twg? mam
mus xyuas.......yog twb tau 2-3 weeks no lawm ces ntshai yawg twb tawm
los nyob tom tsev lawm.Lis cas los ua koj tsaug.
Phoojywg Pwvnyawm,
Mus saib yog li cas no ho qhia rau peb paub thiab. Peb los kuj txhawj
txog phoojywg Fajkhaum thiab vim peb twb ua phoojywg los tau ntau xyoo
lawm.

Hos hais txog kuv tsab post uas tuav tauv npe saud, kuv twb muab tshem
tawm lawm. Txawm hais tau tsis yog lus lawm los thov zam txiv nawb.
Kuv yeej lam twv xwb tiag tiag, yeej tsis tau muaj leej twg qhia
dabtsi rau kuv. Koj tsis txhob lam xav phem rau koj lwm tus phoojywg
nawb. Yog kuv ho ua rau koj totaub yuam kev lwm tus lawm no los kuv
thov zam txim ntawm nej sawvdaws.

Phoojywg Hmong213,
Peb ib leeg tsis tau paub ib leeg li es cia li yuav tuaj sib ntsib no
kuj yog ib qho uas txhua tus tsis tau kam fim. Tabis uantej peb yuav
mus sib ntsib, peb yuav rau sib paub hauv internet no kom zoo zog
ntxiv, lossis peb yuav tau sib qhia ua ntej tso mas mam sib ntsib
thiaj li zoo. Phoojywg Moobsib, Tseemyeej nej ob-peb tug ua tij twb
pib ua ntej lawm, muaj ib hnub, peb yuav qhia peb tus kheej rau
sawvdaws raws nej qab. Txog hnub ntawd, peb yeej yuav tau sib paub
thiab sib ntsib xwb. Ntawm kuv tus kheej, txawm qhia rau nej los yeej
tsis muaj neeg coob paub kuv li; kuv xav hais tias cov phoojywg uas
tuaj sib tham hauv SCH no, cov paub kuv ntshe twb muaj tsis txog 3
leeg.

HL
Hmong-Lao
2010-07-19 21:11:27 UTC
Permalink
Phoojywg Pwvnyawm,
Mus saib yog li cas no ho qhia rau peb paub thiab. Peb los kuj txhawj
txog phoojywg Fajkhaum thiab vim peb twb ua phoojywg los tau ntau xyoo
lawm.

Hos hais txog kuv tsab post uas tuav tuav ib co npe saud, kuv twb muab
tshem
tawm lawm. Txawm hais tau tsis yog lus lawm los thov zam txiv nawb.
Kuv yeej lam twv xwb tiag tiag, yeej tsis tau muaj leej twg qhia
dabtsi rau kuv. Koj tsis txhob lam xav phem rau koj lwm tus phoojywg
nawb. Yog kuv ho ua rau koj totaub yuam kev lwm tus lawm no los kuv
thov zam txim ntawm nej sawvdaws.

Phoojywg Hmong213,
Peb ib leeg tsis tau paub ib leeg li es cia li yuav tuaj sib ntsib no
kuj yog ib qho uas txhua tus tsis tau kam fim. Tabis uantej peb yuav
mus sib ntsib, peb yuav rau sib paub hauv internet no kom zoo zog
ntxiv, lossis peb yuav tau sib qhia ua ntej tso mas mam sib ntsib
thiaj li zoo. Phoojywg Moobsib, Tseemyeej nej ob-peb tug ua tij twb
pib ua ntej lawm, muaj ib hnub, peb yuav qhia peb tus kheej rau
sawvdaws raws nej qab. Txog hnub ntawd, peb yeej yuav tau sib paub
thiab sib ntsib xwb. Ntawm kuv tus kheej, txawm qhia rau nej los yeej
tsis muaj neeg coob paub kuv li; kuv xav hais tias cov phoojywg uas
tuaj sib tham hauv SCH no, cov paub kuv ntshe twb muaj tsis txog 3
leeg.

HL
Moobsib
2010-07-20 00:05:03 UTC
Permalink
Kuj has tsi tau hab ov... Nyuas kwv Faaj hov yog leej twg tuav nkaus
txug nwg npe yeej tshwm plawg tuaj dlha puaj tsaam kob ua plov tshauv
nchu auv quas nab txhua zag. Ua caag zag nuav ca le ntsag tu tsi nov
suab nrov le lawm...

Ca sab tas nyaj yawg yuav o.k. nis.

ms
T***@yahoo.com
2010-07-20 05:13:11 UTC
Permalink
HL ed, koj tsis txhob dlaag dlaag has tas koj laam tshoob xwb nuav
nawb, kuv paub qhov tseeb tas koj xib xub yeej yog tsoom qoog qoog tua
ntseeg nkaws moog rua dlaim phaj lawm ntaag ov. For example, koj tub
tua kag koj xib xub moog chob nkaus yawm Dr Fajkhaum aka yawm Ntxoov
Ger Moua nua ned, nuav tes ham tsis bullseye lawm ntaag les es,
hahaha!! Koj kuj tua ntaub nkaus lwm tug lawm hab ov. Has rua koj tug
ua kwv paub tas there is nothing wrong rua koj hle puab cov mask rua
peb paub, yim meem hle ntaag kuas thov koj txhob hle kuv le xwb tes
tau lawm nawb. Hahahaha! Kuas le kuv has kuv mas yog ib tug tuab neeg
very low profile yeej tsis muaj tuab neeg paub tsuas yog kuv tsev tuab
neeg txhaj le paub xwb tes kab has tas kuv yeej nyob rua qhov chaw
safe lawm.
Post by Hmong-Lao
Phoojywg Pwvnyawm,
Mus saib yog li cas no ho qhia rau peb paub thiab. Peb los kuj txhawj
txog phoojywg Fajkhaum thiab vim peb twb ua phoojywg los tau ntau xyoo
lawm.
Hos hais txog kuv tsab post uas tuav tuav ib co npe saud, kuv twb muab
tshem
tawm lawm. Txawm hais tau tsis yog lus lawm los thov zam txiv nawb.
Kuv yeej lam twv xwb tiag tiag, yeej tsis tau muaj leej twg qhia
dabtsi rau kuv. Koj tsis txhob lam xav phem rau koj lwm tus phoojywg
nawb. Yog kuv ho ua rau koj totaub yuam kev lwm tus lawm no los kuv
thov zam txim ntawm nej sawvdaws.
Phoojywg Hmong213,
Peb ib leeg tsis tau paub ib leeg li es cia li yuav tuaj sib ntsib no
kuj yog ib qho uas txhua tus tsis tau kam fim. Tabis uantej peb yuav
mus sib ntsib, peb yuav rau sib paub hauv internet no kom zoo zog
ntxiv, lossis peb yuav tau sib qhia ua ntej tso mas mam sib ntsib
thiaj li zoo. Phoojywg Moobsib, Tseemyeej nej ob-peb tug ua tij twb
pib ua ntej lawm, muaj ib hnub, peb yuav qhia peb tus kheej rau
sawvdaws raws nej qab. Txog hnub ntawd, peb yeej yuav tau sib paub
thiab sib ntsib xwb. Ntawm kuv tus kheej, txawm qhia rau nej los yeej
tsis muaj neeg coob paub kuv li; kuv xav hais tias cov phoojywg uas
tuaj sib tham hauv SCH no, cov paub kuv ntshe twb muaj tsis txog 3
leeg.
HL
Hmong-Lao
2010-07-20 17:58:26 UTC
Permalink
Post by T***@yahoo.com
HL ed, koj tsis txhob dlaag dlaag has tas koj laam tshoob xwb nuav
nawb, kuv paub qhov tseeb tas koj xib xub yeej yog tsoom qoog qoog tua
ntseeg nkaws moog rua dlaim phaj lawm ntaag ov. For example, koj tub
tua kag koj xib xub moog chob nkaus yawm Dr Fajkhaum aka yawm Ntxoov
Ger Moua nua ned, nuav tes ham tsis bullseye lawm ntaag les es,
hahaha!! Koj kuj tua ntaub nkaus lwm tug lawm hab ov.  Has rua koj tug
ua kwv paub tas there is nothing wrong rua koj hle puab cov mask rua
peb paub, yim meem hle ntaag kuas thov koj txhob hle kuv le xwb tes
tau lawm nawb. Hahahaha! Kuas le kuv has kuv mas yog ib tug tuab neeg
very low profile yeej tsis muaj tuab neeg paub tsuas yog kuv tsev tuab
neeg txhaj le paub xwb tes kab has tas kuv yeej nyob rua qhov chaw
safe lawm.
PY Thorns,
Cov npe kuv hais los ntawd, kuv twb muab shem tag thiab twb tsis nco
qab tag lawm ces puam chawj nawb. Seb puas muaj tej lub mos txwv 105
mm poob ze ze koj kwjtse xwb los mad? Yeej yog li phoojywg Phwvnyawm
hais, koj los yeej xav xav paub seb peb yog leej twg, peb los yeej xav
tib yam nkaus. Yog tsiv caij phem nyoog es kuv khaus tes heev tswj
tsis tau tus kheej lawm no kuv yuav plawm koj rev nplooj thiab od!
Npaj siab tos nawb, kuv ces twb nyob ze ze Wausau xwb tiag.

PY Hmong213,
Hnub i koj siv lub npe Michael Lee no es kuv los twb xav yuam kev hais
tias koj yog Moob Lee thiab no tiag; es tus Michael Lee ntawd ho yog
koj tus vauv xwb lod?

HL
T***@yahoo.com
2010-07-21 04:07:18 UTC
Permalink
HL ed, caag koj yuav has tau ua rua kuv rhaab taav ua luaj le os, tsum
kag nawb yog thaum twg koj muaj ntsis khaus tes lawm nua tes cas le
moog muab prescription xwb xob laam qaij kuv dlaim nplooj. Tej laug
tub pev txuj lug tas dlev le dlev noj puas tsaav yaam nqaj kuas dlev
tsis noj dlev nqaj, koj hab kuv tes ib yaam le hov. Koj tsis txhob
tshoob tshoob phom moog rua peg tej tsaam tes kuv cov nyuag kwv tij
Moob Xyooj peg Wisconsin ko laam maag ris koj lub nyuag muas txwv npes
105 dlawb dlawb dlo dlo hab ov. Kuv mas has ncaaj yeej nyob qhov Green
Zone lawm kuas kuv pheej txhawj kuv cov nyuag kwv tij peg ko naj.
Post by Hmong-Lao
Post by T***@yahoo.com
HL ed, koj tsis txhob dlaag dlaag has tas koj laam tshoob xwb nuav
nawb, kuv paub qhov tseeb tas koj xib xub yeej yog tsoom qoog qoog tua
ntseeg nkaws moog rua dlaim phaj lawm ntaag ov. For example, koj tub
tua kag koj xib xub moog chob nkaus yawm Dr Fajkhaum aka yawm Ntxoov
Ger Moua nua ned, nuav tes ham tsis bullseye lawm ntaag les es,
hahaha!! Koj kuj tua ntaub nkaus lwm tug lawm hab ov.  Has rua koj tug
ua kwv paub tas there is nothing wrong rua koj hle puab cov mask rua
peb paub, yim meem hle ntaag kuas thov koj txhob hle kuv le xwb tes
tau lawm nawb. Hahahaha! Kuas le kuv has kuv mas yog ib tug tuab neeg
very low profile yeej tsis muaj tuab neeg paub tsuas yog kuv tsev tuab
neeg txhaj le paub xwb tes kab has tas kuv yeej nyob rua qhov chaw
safe lawm.
PY Thorns,
Cov npe kuv hais los ntawd, kuv twb muab shem tag thiab twb tsis nco
qab tag lawm ces puam chawj nawb. Seb puas muaj tej lub mos txwv 105
mm poob ze ze koj kwjtse xwb los mad? Yeej yog li phoojywg Phwvnyawm
hais, koj los yeej xav xav paub seb peb yog leej twg, peb los yeej xav
tib yam nkaus. Yog tsiv caij phem nyoog es kuv khaus tes heev tswj
tsis tau tus kheej lawm no kuv yuav plawm koj rev nplooj thiab od!
Npaj siab tos nawb, kuv ces twb nyob ze ze Wausau xwb tiag.
PY Hmong213,
Hnub i koj siv lub npe Michael Lee no es kuv los twb xav yuam kev hais
tias koj yog Moob Lee thiab no tiag; es tus Michael Lee ntawd ho yog
koj tus vauv xwb lod?
HL
Hmong213
2010-07-21 04:42:56 UTC
Permalink
Post by Hmong-Lao
PY Hmong213,
Hnub i koj siv lub npe Michael Lee no es kuv los twb xav yuam kev hais
tias koj yog Moob Lee thiab no tiag; es tus Michael Lee ntawd ho yog
koj tus vauv xwb lod?
HL
PY HL,

Tus Michael Lee ntawd yog tus vauv tus tub lub npe. Twb yog kuv siv
yawm lub computer. Maj nrog nej sib tham dhau ces tsis nco qab hloob
npe lawm. Thaum xa tas mam li saib na cas yog yawm npe. Li cas los kuv
twb sign kuv lub npe lawm.

Cia lwm hnub mam li tuaj xyuas nej pab phooj ywg Hmoob Wisconsin ko
nawb. Kuv yeej muaj cov kwv tij thiab cov neej tsa nyob pem nej lub
lav ko thiab. Muaj cov paub kuv nyob Wausau, Appleton, Milwaukee thiab
Lacrosse.

HM213
Xijpeem
2010-07-20 04:39:32 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Npawg Fajkhaum,
Ua li cas es koj tus ua kwv yuav muaj hlob ua luaj naj? Hnub Sunday
kuv los twb nqi mua koom kuv yawm yij Txiaj Xaab thiab npawg Tshiab
Neeb nkawv 2 kwv tij rooj mov thiab los mas.
Npawg Txiaj Xaab kuv hu ua yawm yij mas yawg yuav peb txiv ntxawm
Nyiaj yeeb ntxhais ces yuav tau hu yawg ua yawm yij hos npawg Ntshiab
Neeb mas kuv tseem hu li qhov qub.
Thaum koj tuaj txog kuv twb mus txog ua ntej lawm kuv nrog lawv nyob
hauv Garage koj tuaj txog wb tuaj tag koj cia li tsis hu kuv li nad.
Thaum XF Ntxoov Nruag thov ntuj koj nyob kiag ntawm hall lub corner
yuav tawm mus nraum zoov kuv twb los sawv kiag ntawm koj ib sab,koj
yeej ua tug muab hlob tsis hu kuv li thiab.
Thaum peb yuav pib koj mov koj mus zaum hauv Garage kuv twb zaum kiag
ntawm koj ib sab koj kuj tsis nrog kuv tham li thiab.
Thaum noj mov kiag.....ntuj ...aw luag tej pov niag (quas puj) mas
thiaj hlub-b luag tiag-g lauj.....koj poj niam hais tau ib phaj mov
los rau koj noj kuv twb sawv rawv ntawm koj ib sab......koj cia li nqa
koj phaj mov mus noj rau nram front yard lawm.
Ab...yab kuv laj-j nyob ces kuv mus nrog lawv tsoo BIAS hauv tsev
lawm.
Thaum kuv yuav los tsev kuv twb los tuaj kiag koj tes ntawm drive way
koj sawv nrog Npawg Muas Suav (Txooj Suav) nej 3-4 leeg,koj yeej ua
tug me dub muag txig tsis paub kuv li tiag......ha...ha...ha.....npawg
Mouatony......aw koj cov nyuag kwv tij no mas muab hlob kawg laid.
Cia siab tias muaj ib hnub twg koj yuav tuaj xyuas koj npawg Phwvnyawm
nawb.
Tsog dag xwb Dr Faj lwm zaus kuv mam tso daim me ntawv me-e rau koj
txhais tes kiag saib koj puas paub kuv tseeb od mog.
Npawg Phwvnyawm,

Es koj hov tham li es yawg Dr. Faj ntawm ho yog leej twg?
dekfangkhong
2010-07-26 21:32:08 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Npawg Fajkhaum,
Ua li cas es koj tus ua kwv yuav muaj hlob ua luaj naj? Hnub Sunday
kuv los twb nqi mua koom kuv yawm yij Txiaj Xaab thiab npawg Tshiab
Neeb nkawv 2 kwv tij rooj mov thiab los mas.
Npawg Txiaj Xaab kuv hu ua yawm yij mas yawg yuav peb txiv ntxawm
Nyiaj yeeb ntxhais ces yuav tau hu yawg ua yawm yij hos npawg Ntshiab
Neeb mas kuv tseem hu li qhov qub.
Thaum koj tuaj txog kuv twb mus txog ua ntej lawm kuv nrog lawv nyob
hauv Garage koj tuaj txog wb tuaj tag koj cia li tsis hu kuv li nad.
Thaum XF Ntxoov Nruag thov ntuj koj nyob kiag ntawm hall lub corner
yuav tawm mus nraum zoov kuv twb los sawv kiag ntawm koj ib sab,koj
yeej ua tug muab hlob tsis hu kuv li thiab.
Thaum peb yuav pib koj mov koj mus zaum hauv Garage kuv twb zaum kiag
ntawm koj ib sab koj kuj tsis nrog kuv tham li thiab.
Thaum noj mov kiag.....ntuj ...aw luag tej pov niag (quas puj) mas
thiaj hlub-b luag tiag-g lauj.....koj poj niam hais tau ib phaj mov
los rau koj noj kuv twb sawv rawv ntawm koj ib sab......koj cia li nqa
koj phaj mov mus noj rau nram front yard lawm.
Ab...yab kuv laj-j nyob ces kuv mus nrog lawv tsoo BIAS hauv tsev
lawm.
Thaum kuv yuav los tsev kuv twb los tuaj kiag koj tes ntawm drive way
koj sawv nrog Npawg Muas Suav (Txooj Suav) nej 3-4 leeg,koj yeej ua
tug me dub muag txig tsis paub kuv li tiag......ha...ha...ha.....npawg
Mouatony......aw koj cov nyuag kwv tij no mas muab hlob kawg laid.
Cia siab tias muaj ib hnub twg koj yuav tuaj xyuas koj npawg Phwvnyawm
nawb.
Tsog dag xwb Dr Faj lwm zaus kuv mam tso daim me ntawv me-e rau koj
txhais tes kiag saib koj puas paub kuv tseeb od mog.
Nyob zoo Dablaug Phwvnyawm,

Yog koj hu Txiajxab ua yawm yij no ces kuv kuj yuav hu koj ua dablaug
no thiab laiv. Zaum no wb kuj sib txheeb lawm thiab laiv.

Zoo siab uas nej suavdaws tseem nco txog kuv thiab. Koj tham txog hnub
ntawd ces yeej muaj li koj hais las mas. Kuv los ham tsi muab koj
tsom mus tsom los 2-3 zaug thiab las. Kuv twb nug 3 tus neeg saib koj
yog leej twg tiag. Kuv yeej pom-m koj los lawm ntau zaug. Tabsis tsi
tau nrog koj tham kiag ces tsi paub tseeb tias koj yog leej twg. Nej
cov ua tij yuav tsum txhob muab-b hlob es nrog peb cov ua kwv no tham
thiab meb. Nyob koom ib zos ntev li no kuv twb tseem tsi paub koj zoo
ne.

Hnub ntawd kuv yeej nco pom koj tiag. Kuv nug ib tus tijlaug hais tias
nws puas paub koj yog leej twg, nws teb tias " Ab... kuv tsuas paub
tias nws yog Ntsuab Lauj Faj tus vauj xwb" tabsis ho tsi paub npe
thiab laiv. Ces kuv ho nug kuv nyuag kwv Maivkaum. Nws teb hais tias,
Oh... tus yawg ntawd zoo li hu ua Nyiaj Neeb tsi sub no laiv. Ces kuv
ho nug ib yawg ntxiv thiab, nws teb hais tias... zoo li yawg hu ua
Tsav Xyum no sub as. Ua li koj npe tiag-g yog hu li cas tiag mad?
Qhia ncaj nraim lwm npaj thiaj yuav paub nrog koj tsoo beer laiv. He
he he...
yawgnomdub
2010-07-27 00:34:02 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Npawg Fajkhaum,
Ua li cas es koj tus ua kwv yuav muaj hlob ua luaj naj? Hnub Sunday
kuv los twb nqi mua koom kuv yawm yij Txiaj Xaab thiab npawg Tshiab
Neeb nkawv 2 kwv tij rooj mov thiab los mas.
Npawg Txiaj Xaab kuv hu ua yawm yij mas yawg yuav peb txiv ntxawm
Nyiaj yeeb ntxhais ces yuav tau hu yawg ua yawm yij hos npawg Ntshiab
Neeb mas kuv tseem hu li qhov qub.
Thaum koj tuaj txog kuv twb mus txog ua ntej lawm kuv nrog lawv nyob
hauv Garage koj tuaj txog wb tuaj tag koj cia li tsis hu kuv li nad.
Thaum XF Ntxoov Nruag thov ntuj koj nyob kiag ntawm hall lub corner
yuav tawm mus nraum zoov kuv twb los sawv kiag ntawm koj ib sab,koj
yeej ua tug muab hlob tsis hu kuv li thiab.
Thaum peb yuav pib koj mov koj mus zaum hauv Garage kuv twb zaum kiag
ntawm koj ib sab koj kuj tsis nrog kuv tham li thiab.
Thaum noj mov kiag.....ntuj ...aw luag tej pov niag (quas puj) mas
thiaj hlub-b luag tiag-g lauj.....koj poj niam hais tau ib phaj mov
los rau koj noj kuv twb sawv rawv ntawm koj ib sab......koj cia li nqa
koj phaj mov mus noj rau nram front yard lawm.
Ab...yab kuv laj-j nyob ces kuv mus nrog lawv tsoo BIAS hauv tsev
lawm.
Thaum kuv yuav los tsev kuv twb los tuaj kiag koj tes ntawm drive way
koj sawv nrog Npawg Muas Suav (Txooj Suav) nej 3-4 leeg,koj yeej ua
tug me dub muag txig tsis paub kuv li tiag......ha...ha...ha.....npawg
Mouatony......aw koj cov nyuag kwv tij no mas muab hlob kawg laid.
Cia siab tias muaj ib hnub twg koj yuav tuaj xyuas koj npawg Phwvnyawm
nawb.
Tsog dag xwb Dr Faj lwm zaus kuv mam tso daim me ntawv me-e rau koj
txhais tes kiag saib koj puas paub kuv tseeb od mog.
Nyob zoo  Dablaug Phwvnyawm,
Yog koj hu Txiajxab ua yawm yij no ces kuv kuj yuav hu koj ua dablaug
no thiab laiv. Zaum no wb kuj sib txheeb lawm thiab laiv.
Zoo siab uas nej suavdaws tseem nco txog kuv thiab. Koj tham txog hnub
ntawd ces yeej muaj  li koj hais las mas. Kuv los ham tsi muab koj
tsom mus tsom los 2-3 zaug thiab las.  Kuv twb nug 3 tus neeg saib koj
yog leej twg tiag.  Kuv yeej pom-m koj los lawm ntau zaug. Tabsis tsi
tau nrog koj tham kiag ces tsi paub tseeb tias koj yog leej twg.  Nej
cov ua tij yuav tsum txhob muab-b hlob es nrog peb cov ua kwv no tham
thiab meb.  Nyob koom ib zos ntev li no kuv twb tseem tsi paub koj zoo
ne.
Hnub ntawd kuv yeej nco pom koj tiag. Kuv nug ib tus tijlaug hais tias
nws puas paub koj yog leej twg, nws teb tias " Ab... kuv tsuas paub
tias nws yog Ntsuab Lauj Faj tus vauj xwb" tabsis ho tsi paub npe
thiab laiv. Ces kuv ho nug kuv nyuag kwv Maivkaum.  Nws teb hais tias,
Oh... tus yawg ntawd zoo li hu ua Nyiaj Neeb tsi sub no laiv. Ces kuv
ho nug ib yawg ntxiv thiab, nws teb hais tias... zoo li yawg hu ua
Tsav Xyum no sub as.  Ua li koj npe tiag-g yog hu li cas tiag mad?
Qhia ncaj nraim lwm npaj thiaj yuav paub nrog koj tsoo beer laiv.  He
he he...- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Cab cab cab. Neb ob nyuas ko es ib leeg pheej teev ib leeg npe li ko
cais luag ho loos ntxiv no cais ho huam cheej cuag qaib huam cheej no
es ua cas maj. Ib pliag meem txom kuv cais kuv qhia kiag meej meej xwb
tiag.
phwvnyawm
2010-07-27 18:45:30 UTC
Permalink
Dr Fajkhaum,Oib....oib.....ua cas koj yuav tsis meej pem hlo li nad.........txhob
ua li yawg Nres hais rau kuv lam tau lam tshoob phom rau saum tej
ntsis ntoo tsam lam raug tej me nas me noog ua twb tsis txhaum yus
nad.......koj yuav kom kuv qhia lub npe tiag-g rau koj? Hnub peb noj
mov ntawd.......thaum wb nyob huav Garage kuv zaum kiag ntawm koj ib
sab nrog kwv Vaj ua yog txiv kwj Paj Pov tus tub tham.......yawg twb
tuav kiag kuv npe koj saib ntsoov laid......tsis tag li thaum npawg
Tswv Yaag thiab kwv Xeev Pov Yaj nkawv 2 tug maj-j ces nkawv hais tau
2 taig mov yuav mus tsev nkawv twb los tuav koj tes,kuv tes kwv Xeev
Pov twb tuav kuv lub npe hais tias tij laug.......ces npe...... koj
twb hnov tuab si ned.......tseem yuav kom qhia li caag ntxiv thiab
maj......neeg ces yog yus tsis muaj hlob ces yeej yuav tsum nco luag
lub npe lawm nad.Tus muaj-j hlob tsis yog kuv od......koj ntag
nawb.......thaum AS CAS Nom Tsum tuaj txog lig koj twb nrog peb nyob
kiag ua kev kuv hu yawg tuav kiag yawg npe tias koj tuaj thiab los AS
CAS Nom Tsu......yawg twb hu kiag kuv tias koj tuaj thiab los tuav
kiag kuv npe laid......yus tsuas nrog yus ua neeg muab-b hlob tsis
mloog leej twg hais dab tsis li nad........koj yeej tsis paub kuv tiag-
g......koj yawm cua Ntsuab lauj lawv los hnub ntawd kuv twb pom nkawv
2 niam txiv nrog peb txiv Neej Pov Yaj nkawv tuaj ua ke.......kuv paub
nej cov no zoo nad......nej hu ua yawm Cuas vim npawg Tshab Neeb tus
tub Blong mus yua txiv kwv Ntsum Pov Faj tus ntxhais hu ua Paj,
Txiv kwv Ntsuab Lauj thiab Ntsum Pov nkawv yog 2 kwv tij hos Ntsum Pov
quas puj ces twb yog txiv kwv Nyiaj Yias Muas tus ntxhais hu ua Mab
Muas tam sim no nkawv sib nrauj lawm.Cov tuab neeg tuaj hnub hov kuv
paub tag tug li laid,koj cov kwv tij mas kuv tsis teev npe nawb,yij
Lis Ntaj, txiv Tsav Ntxawg Yaj thiab yij Txiaj Xaab tus dab laug cov
no tuaj San Diego tuaj,cov hmoob Banning ces tuaj peb tus kwv tij
Txooj Neeb Yaj,cov coob ces yog cov hauv nej lub zos........txij no
lawm tom ntej ntshai yuav tau ua li hnub kuv hais rau Phiaj
neb.......kuv yuav nkaum tsis los tuav neb tes lawm nawb.......thiaj
yuav tsis txaj qhov muag.........kuv yeej paub tias koj poj niam yog
peb cov caiv plawv.....hnub ntawd kuv thiaj mam paub tias koj yawm
txiv yog leej twg........yog yuav hais ntawd koj poj niam ces yuav hu
koj ua VAUV no laid.......rau qhov peb yawg kwv tij thaum nyob tim
Vees Cas ua hauj lwm hauv Court ntawd thiab kuv ces yog ib phaj peb
sib paub zoo koj yuav yawg tus kwv tus ntxhais kiag no ned........Me
Vauv.....aw yog vauv tsis nyoo yawm txiv los yog dab laug ces yeej
tsis muaj chaw mus kiag nawb.....hu ntawd Txiaj Xab poj niam ces kuv
yog dab laug.......ha....ha......ha ......koj yuav tau nyoo zoo-oo
Phiaj nawb.

Zoo hais li ntawd es koj puas OK maj?Hnub kuv twb hu-u txiv kwj Paaj
Pov tus phone hauv tsev tsis muaj neeg teb li thiaj tsis paub tias koj
nyob li cas lawm?

YawgNomdub,

Kuv ntseeg tias koj yog tus paub Dr Faj zoo tshaj peb lwm
tus........paub puag tim Nplog teb tuaj lawm........yog koj tseem loos
ces kawg tuag,daim nplooj ces kawg khaub hlab........kuv mas tej zaum
koj yeej yuav tsis paub.......txawm li cas los koj txhob loos nawb.
yawgnomdub
2010-07-27 18:55:08 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Dr Fajkhaum,
YawgNomdub,
Kuv ntseeg tias koj yog tus paub Dr Faj zoo tshaj peb lwm
tus........paub puag tim Nplog teb tuaj lawm........yog koj tseem loos
ces kawg tuag,daim nplooj ces kawg khaub hlab........kuv mas tej zaum
koj yeej yuav tsis paub.......txawm li cas los koj txhob loos nawb.
Phwvnyawm aw, kuv ham tsi paub koj meej meej kawg li os. Yawg faj twb
sau kiag koj lub npe lawm thiab nej. Oib oib tam tseeb li lauj yuam.
Kuv yuav tsi loos lawm os, zaum tas los twb ua rau yawg faj ploj lawm
ib ntus cais kuv tsi loos lawm os.
dony
2010-07-30 21:40:15 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Dr Fajkhaum,
Oib....oib.....ua cas koj yuav tsis meej pem hlo li nad.........txhob
ua li yawg Nres hais rau kuv lam tau lam tshoob phom rau saum tej
ntsis ntoo tsam lam raug tej me nas me noog ua twb tsis txhaum yus
nad.......koj yuav kom kuv qhia lub npe tiag-g rau koj? Hnub peb noj
mov ntawd.......thaum wb nyob huav Garage kuv zaum kiag ntawm koj ib
sab nrog kwv Vaj ua yog txiv kwj Paj Pov tus tub tham.......yawg twb
tuav kiag kuv npe koj saib ntsoov laid......tsis tag li thaum npawg
Tswv Yaag  thiab kwv Xeev Pov Yaj nkawv 2 tug maj-j ces nkawv hais tau
2 taig mov yuav mus tsev nkawv twb los tuav koj tes,kuv tes kwv Xeev
Pov twb tuav kuv lub npe hais tias tij laug.......ces npe...... koj
twb hnov tuab si ned.......tseem yuav kom qhia li caag ntxiv thiab
maj......neeg ces yog yus tsis muaj hlob ces yeej yuav tsum nco luag
lub npe lawm nad.Tus muaj-j hlob tsis yog kuv od......koj ntag
nawb.......thaum AS CAS Nom Tsum tuaj txog lig koj twb nrog peb nyob
kiag ua kev kuv hu yawg tuav kiag yawg npe tias koj tuaj thiab los AS
CAS Nom Tsu......yawg twb hu kiag kuv tias koj tuaj thiab los tuav
kiag kuv npe laid......yus tsuas nrog yus ua neeg muab-b hlob tsis
mloog leej twg hais dab tsis li nad........koj yeej tsis paub kuv tiag-
g......koj yawm cua Ntsuab lauj lawv los hnub ntawd kuv twb pom nkawv
2 niam txiv nrog peb txiv Neej Pov Yaj nkawv tuaj ua ke.......kuv paub
nej cov no zoo nad......nej hu ua yawm Cuas vim npawg Tshab Neeb tus
tub Blong mus yua txiv kwv Ntsum Pov Faj tus ntxhais hu ua Paj,
Txiv kwv Ntsuab Lauj thiab Ntsum Pov nkawv yog 2 kwv tij hos Ntsum Pov
quas puj ces twb yog txiv kwv Nyiaj Yias Muas tus ntxhais hu ua Mab
Muas tam sim no nkawv sib nrauj lawm.Cov tuab neeg tuaj hnub hov kuv
paub tag tug li laid,koj cov kwv tij mas kuv tsis teev npe nawb,yij
Lis Ntaj, txiv Tsav Ntxawg Yaj thiab yij Txiaj Xaab tus dab laug cov
no tuaj San Diego tuaj,cov hmoob Banning ces tuaj peb tus kwv tij
Txooj Neeb Yaj,cov coob ces yog cov hauv nej lub zos........txij no
lawm tom ntej ntshai yuav tau ua li hnub kuv hais rau Phiaj
neb.......kuv yuav nkaum tsis los tuav neb tes lawm nawb.......thiaj
yuav tsis txaj qhov muag.........kuv yeej paub tias koj poj niam yog
peb cov caiv plawv.....hnub ntawd kuv thiaj mam paub tias koj yawm
txiv yog leej twg........yog yuav hais ntawd koj poj niam ces yuav hu
koj ua VAUV no laid.......rau qhov peb yawg kwv tij thaum nyob tim
Vees Cas ua hauj lwm hauv Court  ntawd thiab kuv ces yog ib phaj peb
sib paub zoo koj yuav yawg tus kwv tus ntxhais kiag no ned........Me
Vauv.....aw yog vauv tsis nyoo yawm txiv los yog dab laug ces yeej
tsis muaj chaw mus kiag nawb.....hu ntawd Txiaj Xab poj niam ces kuv
yog dab laug.......ha....ha......ha ......koj yuav tau nyoo zoo-oo
Phiaj nawb.
Zoo hais li ntawd es koj puas OK maj?Hnub kuv twb hu-u txiv kwj Paaj
Pov tus phone hauv tsev tsis muaj neeg teb li thiaj tsis paub tias koj
nyob li cas lawm?
YawgNomdub,
Kuv ntseeg tias koj yog tus paub Dr Faj zoo tshaj peb lwm
tus........paub puag tim Nplog teb tuaj lawm........yog koj tseem loos
ces kawg tuag,daim nplooj ces kawg khaub hlab........kuv mas tej zaum
koj yeej yuav tsis paub.......txawm li cas los koj txhob loos nawb.
Nyob zoo Txiv Laus Phwv/Dr. Faaj,

Kuv nyuam qhuav mus ncif tid Laos los txog. Lim kawg. Muaj dabtsi mam
nrog nej sib txuas lus tsis ntev tom ntej no. Phiaj
Moobsib
2010-07-28 13:41:41 UTC
Permalink
Nyob zoo yawm Faaj,

Yog yuav zeem ntawm koj nam lug ces peb yog kwvtij, kwvnpawg xwb. Huas
yog ho zeem ntawm koj quaspuj lug ces koj yog vauv lawm.

Thaus kuv tuaj txug San Diego, kuv tub has kuas Phwvnyawm coj kuv lug
nrhav koj nua tawm sis nwg tsi khoom ces txawm tsis tau lug saib koj.
Nyab koj hab tsevneeg nyob zoo poj?

Moobsib
dekfangkhong
2010-07-28 17:12:16 UTC
Permalink
Post by Moobsib
Nyob zoo yawm Faaj,
Yog yuav zeem ntawm koj nam lug ces peb yog kwvtij, kwvnpawg xwb. Huas
yog ho zeem ntawm koj quaspuj lug ces koj yog vauv lawm.
Thaus kuv tuaj txug San Diego, kuv tub has kuas Phwvnyawm coj kuv lug
nrhav koj nua tawm sis nwg tsi khoom ces txawm tsis tau lug saib koj.
Nyab koj hab tsevneeg nyob zoo poj?
Moobsib
Moobsib,

Yog le yuav zeem qhov twg txhaj le zoo sib hu mad? Peb tsev hab mej
tsev mas yeej sib yuav sib chaab sib chaws le. Kuv txiv tug muam hlub
ces yuav Tojxeem Xaiv Txab ces peb hu paab ntawd cov tub ua txiv dlaab
taag lawm.

Huas ntawm kuv nam tug nug Txaj Nchai cov tub kws yog Dr. Nyajlooj
txiv ces peb kuj hu txiv dlaab hab. Huas ntawm Dr. Nyajlooj ces peb
yog Npawg lawm. Saib koj nrug Dr. Nyajlooj txiv ib phaaj los yog nrug
Dr. Nyajlooj ib phaaj xwb laud?

Huas has txug ntawm kuv quaspuj ces yog meb nrug kuv yawm txiv hab
txiv Ntsuabyag puab ib phaaj lawm ces kawg kuv yog meb vauv lawm tag.
Saib meb nyam kuam kuv hu meb qhov twg xwb tag?

Caag tub lug txug ze ze peb los tseem tsi lug saib kuv hab?. Yuav
moog Mev teb caag tseem tsi lug coj kuv hab laud. Moog yuav Vigra
nraag Mev tsi ua zoo yuav tau cov plawv nreg mas nyuab sab laud. Lwm
zag yog moog yuav Vigra nuav lug kuv maam faib kuv cov tshuaj ntsuab
tshuav Suav rua koj coj moog sim hluas nkauj Nyaablaaj ib npaj nawb.
He he he...
Moobsib
2010-07-28 20:05:41 UTC
Permalink
Faaj,

Ua caag es koj yuav has nam rov quav quas qeeg le ko naj? Yog tas koj
nam tub yog laug Txaj Nchai muam nua es koj ho tseem hu Vaam Tuam puab
ua txivdlaab maj? Yog tas koj nam yog laug Txaj Nchai ntxhais mas
txhaj le yog le koj has pob.

Mej tsev tuabneeg ces kuv paub tas ib tug yuav tug pujnyaaj hab ib tug
tseem yuav kag tug ntxhaiskwv tawm sis kuv ho tsi paub zoo tas 2 tug
txivkwj ntawd yog ib phaaj los sis txiv-tub.

Vaam Tuam peb yog ib phaaj lawm. Dr. Nyaj Looj puab cov ntawd yog
phaaj tub lawm. Ntawm koj yawm txiv puab mas kuj yeej yog ib cuab
kwvtij ntaag tawm sis puab yog cov nyob Sayaburi lug.

Yog tas koj nam yog laug Txaj Nchai ntxhais mas peb yog txiv dlaab
lawm tag. Tawm sis yog tas koj nam yog laug Txaj Nchai puab muam mas
peb yog kwvtij, kwvnpawg lawm ov.

Ntawm koj quaspuj ces yeej yog lawm ntxhais lawm. Yog yuav hu lawv koj
quaspuj ces yuav tau hu koj ua vauv lawm.

Lwm zag maam le nkaag lug tso ib dlaim nyuas ntawv rua huv koj txhais
teg nawb... hahahaha...

Nyaj koj nyobxeeb poj?

MS
dekfangkhong
2010-07-29 01:44:41 UTC
Permalink
Post by Moobsib
Faaj,
Ua caag es koj yuav has nam rov quav quas qeeg le ko naj? Yog tas koj
nam tub yog laug Txaj Nchai muam nua es koj ho tseem hu Vaam Tuam puab
ua txivdlaab maj? Yog tas koj nam yog laug Txaj Nchai ntxhais mas
txhaj le yog le koj has pob.
Mej tsev tuabneeg ces kuv paub tas ib tug yuav tug pujnyaaj hab ib tug
tseem yuav kag tug ntxhaiskwv tawm sis kuv ho tsi paub zoo tas 2 tug
txivkwj ntawd yog ib phaaj los sis txiv-tub.
Vaam Tuam peb yog ib phaaj lawm. Dr. Nyaj Looj puab cov ntawd yog
phaaj tub lawm. Ntawm koj yawm txiv puab mas kuj yeej yog ib cuab
kwvtij ntaag tawm sis puab yog cov nyob Sayaburi lug.
Yog tas koj nam yog laug Txaj Nchai ntxhais mas peb yog txiv dlaab
lawm tag. Tawm sis yog tas koj nam yog laug Txaj Nchai puab muam mas
peb yog kwvtij, kwvnpawg lawm ov.
Ntawm koj quaspuj ces yeej yog lawm ntxhais lawm. Yog yuav hu lawv koj
quaspuj ces yuav tau hu koj ua vauv lawm.
Lwm zag maam le nkaag lug tso ib dlaim nyuas ntawv rua huv koj txhais
teg nawb... hahahaha...
Nyaj koj nyobxeeb poj?
MS
Nyob zoo Moobsib,

Kuv kuj noj qaab nyob zoo hab. Peb mas sib hu rov qaab rov quav le
lawm nawb. Kuv nam yog mej laug Txaj Nchai muam huas. Kuv txiv yuav
tug Muam hlub huas Zoo txiv yuav tug muam yau xwb ne. Kuam Tojxeem
Xaiv Txab ho yuav kuv tixv tug muam hlub, huas mej laug Tsaav Xyooj
kws yog Ntsuab lwm txiv ho yuav kuv txiv tug muam yau hab. Kuv muaj 2
tug tijlaug ho rov tuaj yuav mej laug Xaiv Txab hab Numtuam le
ntxhais. Yog le peb txhaj rov hu mej ua txiv dlaab lawm ne.

Lwm zag tuaj txug nraag nuav yuav tau lug saib kuv nawb. Koj tub lug
txug nraag peb zog caag tsi lug saib koj paab nyuas kwv nraag peb nuav
mad? Puab tu sab rua mej heev lawm ov. Nais Khu Xaab muaj 3-4 yawm
tub nyob ntawm peb nuav has tas mej tsi xaam txug puab le lawm nua
laiv.
Moobsib
2010-07-29 14:56:37 UTC
Permalink
Yawm Faaj,

Mej hab peb ces yog yawm yij, yawm dlaab xwb, tsi yog txiv dlaab hab
nugkwv.

Peb ceg kwvtij (lawbneej) ko yeej zoo le hov. Tsuas muaj kws peb cov
nuav ncig txug twg los peb moog saib puab xwb. Ib sim neej yeej tsi
pum puab ib tug yuav hu xuvtooj los sis nkaag quas nuag tuaj saib peb
le. Koj puas paub has tas in the early to mid 1990s ntawd Txooj Suav
(kws yog Vaam Tuam tug kwv) lug ua xibfwb nyob huv Detroit nuav es nwg
yeej tsi qha peb paub txug txij kws nwg ib tug tub moog txob tau Moob
ib tug ntxhais es tsi kaam ua tshoob maam le khaub zig txug peb xwb.
Tsi taag le ntawd, tsi ntev dhlau lug nuav laug Tsaav Xyooj los yog
laug Num Tuam ib tug tub los yog xeeb ntxwv lug ua xibfwb rua huv peb
nuav los peb yeej tsi paub. Tsuas yog moog txug tom tshaav puam es
muaj ib tug phoojywg introduced nwg rua kuv xwb. Ua ua ces peb kuj los
to taub tas yog txuj kev ntseeg tseem ceeb tshaaj rua puab lawm los
tsi ua caag.

Yeej paub tas Xaab muaj 2-3 tug tub nyob nraag ko los mas tawm sis
ncaim ntev dhlau lawm ces lub hlwb kuj ncu tsi taag npaud lawm hab.

Txawm le caag los xij, ua tsaug rua koj cov lug. Yog tas tsi xyeej tag
nua los lwm zag tuaj ncaaj yeej yuav tsum lug nrhav koj xwb nawb. Yog
tas koj laam tso paus kuas suv dlev sab xwb nua los tsi ua caag, peb
cov nam noob yeej zoo le hov.. hahahahahaha...

Sis ntsib dlua,

Moobsib
dekfangkhong
2010-07-29 16:43:59 UTC
Permalink
Post by Moobsib
Yawm Faaj,
Mej hab peb ces yog yawm yij, yawm dlaab xwb, tsi yog txiv dlaab hab
nugkwv.
Peb ceg kwvtij (lawbneej) ko yeej zoo le hov. Tsuas muaj kws peb cov
nuav ncig txug twg los peb moog saib puab xwb. Ib sim neej yeej tsi
pum puab ib tug yuav hu xuvtooj los sis nkaag quas nuag tuaj saib peb
le. Koj puas paub has tas in the early to mid 1990s ntawd Txooj Suav
(kws yog Vaam Tuam tug kwv) lug ua xibfwb nyob huv Detroit nuav es nwg
yeej tsi qha peb paub txug txij kws nwg ib tug tub moog txob tau Moob
ib tug ntxhais es tsi kaam ua tshoob maam le khaub zig txug peb xwb.
Tsi taag le ntawd, tsi ntev dhlau lug nuav laug Tsaav Xyooj los yog
laug Num Tuam ib tug tub los yog xeeb ntxwv lug ua xibfwb rua huv peb
nuav los peb yeej tsi paub. Tsuas yog moog txug tom tshaav puam es
muaj ib tug phoojywg introduced nwg rua kuv xwb. Ua ua ces peb kuj los
to taub tas yog txuj kev ntseeg tseem ceeb tshaaj rua puab lawm los
tsi ua caag.
Yeej paub tas Xaab muaj 2-3 tug tub nyob nraag ko los mas tawm sis
ncaim ntev dhlau lawm ces lub hlwb kuj ncu tsi taag npaud lawm hab.
Txawm le caag los xij, ua tsaug rua koj cov lug. Yog tas tsi xyeej tag
nua los lwm zag tuaj ncaaj yeej yuav tsum lug nrhav koj xwb nawb. Yog
tas koj laam tso paus kuas suv dlev sab xwb nua los tsi ua caag, peb
cov nam noob yeej zoo le hov.. hahahahahaha...
Sis ntsib dlua,
Moobsib
Ntshe yuav yog le koj has lawm tag laud. Muaj ib xyoos kuv moog nrug
puab saablaaj txwm xyoo huv pawg ntseeg nyob rua MN. Kuv ntsib Dlaab
Txoovsuav (XF. Txoovsuav), kuv moog tuav loo nwg teg hab nrug nwg
thaam. Kuas zoo le yawd cale xaam nuj nuav ua tug tsi paub kuv le. Ces
kuv cale ua tuabywj ua tug muaj muaj num tawm moog lawm.

Tsi yog tso paus suv dlev sab ov. Muaj caij nua yuav tau lug saib kuv
tag huas. Kuv saib koj yog ib yawm kws enjoy lub neej yaav laug nuav
kawg le. Yog muaj caij peb yuav tau sib teem moog uasi ib zag uake
nav. Xyoo nuav kuv xaav moog lawm Maaj teb, mej leej twg puas nrug
kuv moog?
yawgnomdub
2010-07-29 16:55:23 UTC
Permalink
moobsib hab npawg faj

Meb yuav has dlaab tsi has kuam tseeb meb, meb cov lug tseeb 50% xwb
nej. Yog yug tsi nav luag los yog luag tsi nav yug maj? Mej yog cov
coob cais luag yog cov tsawg hab moog lawb dlaab lawm cais yug ca le
tsi nav luag lawm laiv puas yog maj. Tsi yog kuv tawm tsaam meb tabsis
yeej tseeb le ntawm tag laiv.
dekfangkhong
2010-07-29 18:00:43 UTC
Permalink
Post by yawgnomdub
moobsib hab npawg faj
Meb yuav has dlaab tsi has kuam tseeb meb, meb cov lug tseeb 50% xwb
nej. Yog yug tsi nav luag los yog luag tsi nav yug maj? Mej yog cov
coob cais luag yog cov tsawg hab moog lawb dlaab lawm cais yug ca le
tsi nav luag lawm laiv puas yog maj. Tsi yog kuv tawm tsaam meb tabsis
yeej tseeb le ntawm tag laiv.
Nev nev nev... tsaam nuav dlib tau Yawgnomdlub tuaj txuas ib ceg ntxiv
lawm hab laiv. Kuv saib yawm Nomdlub tsi qha kuas ntshe nwg yuav yog
kuv cov nyuas npawg los yog dlaablaug lawm ntaag lauv.

Tsi yog tawm tsaam ov. Kuas qhov tseeb yog peb ib leeg nyob ib qho ces
peb yog phaum yau lawm. Ces puab cov hlub yeej ib txwm tsi tau paub
txug peb. Ces thaum moog sib ntsib ces txhaj le tsi sib paub. Yuav tau
tuaj sib fim le peb nuav es thaum sib ntsib txhaj sib paub. Kuas yuav
tau sib qha npe hab ov. Pheej tas kuv yog yawm Nomdlub nua xwb leej
twg yuav paub koj nab? Tsi qha ces qee tsaam kuv tseem tshev-v koj hab
nav.

Phwvnyawm,

Yus yog tij lawm, yus pheej tsi introduce yus tus kheej rau tej me kwv
li ces kav tsij lees txhaum xwb nawb koj na. Lwm npaj kuv ntsib koj
mas kuv yuav tos ntsoov saib koj puas los tuav kuv tes xwb ntag nawb.

Kuv los yuav qhia kuv niag phoojywg Phiajzeb/Npuag Cawv kom nws paub
thiab. Hnub twg nej cov ua tij tseem tsab hlob thiab mas mag nplua
Beer kiag xwb nawb.
Moobsib
2010-07-29 21:49:32 UTC
Permalink
hahahahahaha...... tub yeej xoom xaim yawm nomdub nuav lawm. Zoo ntau
kws nub nua wb tshaum tau ib lub zaig tawg/paim.

Yawm Numdlub, kuv yeej has raws le kuv ntsib lug le mas. Yaav thau (in
the 80s), kuv tuaj moog rua Banning, Fresno, Stockton, Sacramento,
Yuba tej ntawd kuv yeej moog saib yuav laug txhua tug including peb
cov kwvtij coj kev cai Yesxus. Ib yaam le Vaaj Xaivtxab, Txajtswb,
Txawj Lwm, xibfwb Nyaj Xwm (kws yog laug Num Tuam tug tub hlub) hab
Txawj Tuam (Kawj) puab huv si neb. Ua ke ntawd kuv moog txug rua
Georgia kuv yeej nrhav hab nkaag moog saib laug Txaj Nchai hab Vaam
Tuam puab huv si ov. Koj puas muab tau proof rua kuv tas mej cov ko
leej twg tau tuaj su huv kuv tsev ib zag maj?

Le caag los zoo sab kws koj haj tseem mob sab txug hab. Kav tsij ua
koj lub luag num xwb mas.

Moobsib
yawgnomdub
2010-07-30 21:30:12 UTC
Permalink
Post by Moobsib
Yawm Numdlub, kuv yeej has raws le kuv ntsib lug le mas. Yaav thau (in
the 80s), kuv tuaj moog rua Banning, Fresno, Stockton, Sacramento,
Yuba tej ntawd kuv yeej moog saib yuav laug txhua tug including peb
cov kwvtij coj kev cai Yesxus. Ib yaam le Vaaj Xaivtxab, Txajtswb,
Txawj Lwm, xibfwb Nyaj Xwm (kws yog laug Num Tuam tug tub hlub) hab
Txawj Tuam (Kawj) puab huv si neb. Ua ke ntawd kuv moog txug rua
Georgia kuv yeej nrhav hab nkaag moog saib laug Txaj Nchai hab Vaam
Tuam puab huv si ov. Koj puas muab tau proof rua kuv tas mej cov ko
leej twg tau tuaj su huv kuv tsev ib zag maj?
Zoo kawg kws koj tseem moog saib txhua leej txhua tug, ua caag los
kawg yuav tau sib saib hab sib paab xwb txhaj zoo. Kuv yuav tsi muaj
prove tas cov ntseeg tuaj saib koj vaaj koj tsev tabsis qhov puab tsi
tuaj mas le kuv has, mej yog cov coob cais mej yeej muab cov nam lawb
dlaab hov cais puag nplogteb tuaj le lawm cais puab txaaj txaaj muag
tuaj saib mej lawm xwb. Xaav tuaj los sov mej puas nav lawm nua ces
puab txhaj ua ib sab ntxeem ntxeem puab lawm xwb. Yog paub tas mej
tseem nav hab nua cais yeej muaj tus tuaj xwb os.
Moobsib
2010-07-30 21:55:37 UTC
Permalink
Nomdub,

Kuv xaav tas koj qhov excuse yuav tsi yog lawm poj. Kuv txiv Txajlwm
mas yeej yog yawm Xauv Yob (Poos Tauj) puab tsev neeg tawm sis vim nwg
yog mivnyuas ntsuag ces nwg txhaj tsi nrug puab coj kev ntseeg Yesxus
(in the 50s). Thaus kuv moog kawm ntawv nyob Phou Nongphee los kuv kuj
moog nrug laug Txaj Nchai puab nyob. Kuv tsuas ntsib qhov kws kuv paab
kwvtij hov muab kuv hu ua "dlaab qhev" xwb. Tom qaab kws kuv nam hab
kuv txiv puab tuag taag es ho lug nrug txiv Txooj Sua puab nyob los
kuv kuj tsi tau ntsib, nov los sis pum txug txuj kev sis cais koj has
ntawd. Thaus peb tsiv lug nyob rua Phou Dok ntawd es peb paab kwvtij
ntseeg Vaajtswv hov lug nyob rua tom lub zog Sam Soun los yeej sis
txib sis khaiv hab sis paab yaam tsis muaj kev sis cais dlaab tsi.
Unless muaj tej yaam kws tej laug tau coj lug es peb cov hluas tsi
paub txug xwb. Vim tas kev ntseeg sis txawv lawm ces txuj kev noj kev
haus yeej muaj ntsis sib cais vim yog muaj kev cai dlaab qhuas txuam
yuaj nrug.

Kuv le kev totaub mas yog thaus ib tug/yim neeg lug ntseeg Vaajtswv
lawd ces lub xeem tsi muaj qaab hau dlaab tsi lawm. Txhua leej, txhua
yim yeej yog ib tsev neeg xwb. Yog le mas peb ceg kwvtij nuav txhaj le
coj moog le ntawd los kuj tsi paub.

Tau ze 20 xyoo nuav tsi tau ntsib Txaj Tswv lawm es nwg nyob le caag
lawm?

Ua tsaug rua koj cov lug teb..

Moobsib
yawgnomdub
2010-07-31 00:28:50 UTC
Permalink
Post by Moobsib
Tau ze 20 xyoo nuav tsi tau ntsib Txaj Tswv lawm es nwg nyob le caag
lawm?
Peb tug kwv tij koj has ko cais nwg noj qaab nyob zoo hab os. Nwg chim
chim sab vim tsi muaj ib tug tub le nua cais nwg kub kub sab paab vp
puab cov new horm hab yuav moog ua cov law maker nua cais npaum twg
nyaj los sawb lawj rua vp puab taag cais nwg nuav newhorm tuag cais
yawg nyob tuab paub ca lawm xwb.
Moobsib
2010-07-31 02:23:44 UTC
Permalink
hahahaha.... kuv tseem xaav tas ntshai tub yog koj ntaag nua laus....

Kuv paub zoo mas... Ua tsaug os..

ms
dekfangkhong
2010-08-02 16:30:35 UTC
Permalink
Post by yawgnomdub
Post by Moobsib
Tau ze 20 xyoo nuav tsi tau ntsib Txaj Tswv lawm es nwg nyob le caag
lawm?
Peb tug kwv tij koj has ko cais nwg noj qaab nyob zoo hab os. Nwg chim
chim sab vim tsi muaj ib tug tub le nua cais nwg kub kub sab paab vp
puab cov new horm hab yuav moog ua cov law maker nua cais npaum twg
nyaj los sawb lawj rua vp puab taag cais nwg nuav newhorm tuag cais
yawg nyob tuab paub ca lawm xwb.
Yawm Nomdlub,

Koj tub yog ib yawm nyam kaasmoos kawg hab, koj pheej tsi paab yawd le
yawd txhaj tawm lawm ne. Kuas zoo kawg hab muaj moo kawg lawm ov.
Yawm Moob kws lug txais kag yawd lub meej mom ces txawm maag moog nrug
yawm luj puab hlob kaav hlua lawm ne.

Nomdlub, sim qha kuv saib koj yog kuv cov npawg los yog dlaab laug
mad? Noog meb thaam sis zoo le yog ntawm kwvtse xwb ntaag laiv.
Moobsib
2010-08-02 21:52:10 UTC
Permalink
Faaj,

Koj puas xaav kuas kuv cem yawm Nomdlub dlaim nplooj?

MS
dekfangkhong
2010-08-02 23:13:41 UTC
Permalink
Post by Moobsib
Faaj,
Koj puas xaav kuas kuv cem yawm Nomdlub dlaim nplooj?
MS
Koj sim email privately qha kuv saib yawd yog leej twg? Kuv yuav tsum
paub yawd xwb-b nav. He he he...
Moobsib
2010-08-03 00:52:22 UTC
Permalink
Faaj,

Kuv xaav tas yawg Nomdub yuav tsum yog XF. Txawj Tuam xwb rua qhov peb
cov ces yog yawm txhaj le thaam le ntawd xwb. Hahahaha... puas yog
naj, yawm Nomdub?

ms
Hmong-Lao
2010-08-03 13:21:24 UTC
Permalink
Post by Moobsib
Faaj,
Kuv xaav tas yawg Nomdub yuav tsum yog XF. Txawj Tuam xwb rua qhov peb
cov ces yog yawm txhaj le thaam le ntawd xwb. Hahahaha... puas yog
naj, yawm Nomdub?
ms
PY MS,
Koj mas! cas yuav hais kiag li qhov kuv xav tau thiab lau. Tsum tsam
phoojywg Fajkhaum muab lub hnub qub FBI rau koj thiab nawb. (jk)

HL
phwvnyawm
2010-07-29 17:23:43 UTC
Permalink
Dr Faj.....aw,
Post by dekfangkhong
Ntshe yuav yog le koj has lawm tag laud. Muaj ib xyoos kuv moog nrug
puab saablaaj txwm xyoo huv pawg ntseeg nyob rua MN. Kuv ntsib Dlaab
Txoovsuav (XF. Txoovsuav), kuv moog tuav loo nwg teg hab nrug nwg
thaam. Kuas zoo le yawd cale xaam nuj nuav ua tug tsi paub kuv le. Ces
kuv cale ua tuabywj ua tug muaj muaj num tawm moog lawm.
Koj kiag twb ua li rau kuv ned.........kuv ces tshuav kiag hais tias
kuv yog Phwvnyawm es koj nrog kuv tham 2-3 los no xwb las as.Thaum twg
Moobsib rov tuaj kuv mam coj tuaj xyuas koj kiag nawb VAUV.

Koj tus txiv ntxawm Ntsuabyag thiab kuv ces yog ib phaj.......peb yeej
sib paub tim nplog teb tuaj lawm.
l***@gmail.com
2019-02-12 11:30:11 UTC
Permalink
Nyob zoo, Kuv tab tom nrhiav kev sib raug zoo heev, Yog tias koj xav teb kuv.
Loading...