Discussion:
MEJ TXAWM MUAB LUB TEBCHAWS SCH NUAV TSO POV TSEG LAWM TAG LOV?
(too old to reply)
Moghlub
2017-05-11 01:13:06 UTC
Permalink
Ua caag zoo le tub tuaj quav zaaj quas xab lawm sub es...

M
t***@gmail.com
2017-07-31 00:24:48 UTC
Permalink
Post by Moghlub
Ua caag zoo le tub tuaj quav zaaj quas xab lawm sub es...
M
Yawg Sib awd,

Tub tswa has lub nam tebchaws SCHM nuav yuav caj quav zaaj quav txhuab nav.
Nplajteb nuav ces yeej muaj:
-1. Yug lug.(tub/ntxhais / gay los tau)
-2. Luj Hlub
-3. Ploj tuag(taag) moog.................

Tub tsws has peb lub nam SCHM nuav nav; kawg tej losphabmaslis, tejvestebleb, tej30/40 twb sib foob sib foob. Nyuj qua xyaw nees zis tag li lawm ne, koj tuaj saud ib chim, kuv tuaj saum ib tsam.

Tsam no... sd sib tw tuaj zov niagzos devdawb pem kuv qaum zos ped coob li coob, kawg yawm yajtshajkoob tsoob niam tseem yuav foob kuv kom kuv tau ceg ntxuag tw thiab no ne Hahahahah....

Kav tsuj foob ntag nawb, kuv tab tom nce tsag saib lawm ntag ov....


TseemYeej.
Vaj Ncuab
2017-08-11 21:20:30 UTC
Permalink
Post by t***@gmail.com
Post by Moghlub
Ua caag zoo le tub tuaj quav zaaj quas xab lawm sub es...
M
Yawg Sib awd,
Tub tswa has lub nam tebchaws SCHM nuav yuav caj quav zaaj quav txhuab nav.
-1. Yug lug.(tub/ntxhais / gay los tau)
-2. Luj Hlub
-3. Ploj tuag(taag) moog.................
Tub tsws has peb lub nam SCHM nuav nav; kawg tej losphabmaslis, tejvestebleb, tej30/40 twb sib foob sib foob. Nyuj qua xyaw nees zis tag li lawm ne, koj tuaj saud ib chim, kuv tuaj saum ib tsam.
Tsam no... sd sib tw tuaj zov niagzos devdawb pem kuv qaum zos ped coob li coob, kawg yawm yajtshajkoob tsoob niam tseem yuav foob kuv kom kuv tau ceg ntxuag tw thiab no ne Hahahahah....
Kav tsuj foob ntag nawb, kuv tab tom nce tsag saib lawm ntag ov....
TseemYeej.
Uncle Tseem Yeej;


Koj tus yawm cuas Yaj Tshaj Koob yuav tsis tuaj tsham SCH lawm nawb mog, txawm yawg tuaj los yawg yuav tsis ua Yaj Tshaj Koob lawm. Yaj Tshaj Koob lam txia ua Thaj Maum Yaj Thaiv cov kwv xwb, tiag tiag ces yawm yog Hmoob Thoj, thaum ub nyob Pas Qav(Nam Tao), yawg lub npe niam txiv tis hu ua Ch.. Thoj, lub npe laus hu ua Xeev Xwm, poj niam yog nkauj Hmoob Vaj uas yog Kaus Moos Das Ntxoov Lauj Vaj huam nab xoos 3 cov ntxhais.

Yaj Tshaj Koob tuaj Amelicas teb no ces raws neej tsa rau Denver, Colorado. 1983-84 Yaj Tshaj Koob mam tsiv los Minnesota vim Yaj Tshaj Koob tij laug Txooj Zeb Thoj thiab yawg 2 tug kwv uas yog Lis Thoj thiab Txoov Thoj nrog rau cov kwv tij Hmoob Thoj Hmoob Moos Pheeb thiab Pas Qav nyob tag rau Minnesota.
Loading...