Discussion:
Paj Cai yog Hmoob Vwj los yog Hmoob Xyooj ?
(too old to reply)
m***@gmail.com
2017-04-12 20:41:09 UTC
Permalink
Nyob zoo ib tsoom phooj ywg,
Kuv ua tub thov nug nej hais tias hnov cov laus hais xwb.
Ua li tus Paj Cai ua sawv ua rog nrog Fab kis yog Xeem Vwj los yog Xeem Xyooj ?

Qhov tseeb yog li cas ? Ua tsaug.
Vaj Ncuab
2017-04-15 20:55:18 UTC
Permalink
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo ib tsoom phooj ywg,
Kuv ua tub thov nug nej hais tias hnov cov laus hais xwb.
Ua li tus Paj Cai ua sawv ua rog nrog Fab kis yog Xeem Vwj los yog Xeem Xyooj ?
Qhov tseeb yog li cas ? Ua tsaug.
Kwvntxawg Mike19...;


Paj Cai mas muaj 2 tug Paj Cai, Paj Cai Vwj, Paj Cai Xyooj. Tus Paj Cai Vwj los ua Rog Paj Cai (Rog Vwm), Tus Paj Cai Xyooj los ua Rog Paj Cai (Rog Vwm). Tabsi Hmoob feem coob ntseeg tias tus Thawj (the leader) yuav yog Paj Cai Vwj. Paj Cai Xyooj mas yog Ntsuab Yias Xyooj Taxi Phak Khe yawg, thiab yog Muas Xyooj lawv yawg koob. Vim li no Muas Xyooj thiaj hu ua Muas Xyooj Paj Cai.

Kuv twb hnov Muas Xyooj hais tias, tus Paj Cai uas tua Fabkis heev hlo ntawd yog lawv yawg Paj Cai ntag. But, ntaub ntawv sau tias Paj cai vwj yog tus thawj ntawm Rog Vwm (1919-1920), tsis yog Paj Cai Xyooj.
m***@gmail.com
2017-04-17 20:03:30 UTC
Permalink
Post by Vaj Ncuab
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo ib tsoom phooj ywg,
Kuv ua tub thov nug nej hais tias hnov cov laus hais xwb.
Ua li tus Paj Cai ua sawv ua rog nrog Fab kis yog Xeem Vwj los yog Xeem Xyooj ?
Qhov tseeb yog li cas ? Ua tsaug.
Kwvntxawg Mike19...;
Paj Cai mas muaj 2 tug Paj Cai, Paj Cai Vwj, Paj Cai Xyooj. Tus Paj Cai Vwj los ua Rog Paj Cai (Rog Vwm), Tus Paj Cai Xyooj los ua Rog Paj Cai (Rog Vwm). Tabsi Hmoob feem coob ntseeg tias tus Thawj (the leader) yuav yog Paj Cai Vwj. Paj Cai Xyooj mas yog Ntsuab Yias Xyooj Taxi Phak Khe yawg, thiab yog Muas Xyooj lawv yawg koob. Vim li no Muas Xyooj thiaj hu ua Muas Xyooj Paj Cai.
Kuv twb hnov Muas Xyooj hais tias, tus Paj Cai uas tua Fabkis heev hlo ntawd yog lawv yawg Paj Cai ntag. But, ntaub ntawv sau tias Paj cai vwj yog tus thawj ntawm Rog Vwm (1919-1920), tsis yog Paj Cai Xyooj.
Ua tsaug Hlob Vaj Ncuab ua koj tseem qhia rau peb cov me nyuam paub thiab. Ua li Paj Cai Xyooj qhov Keeb Kwm yog li cas ? thiab koj puas paub Keeb Kwm Xyooj Siv Yis ua tsov rog rau Fab kis thiab ? Ua tsaug koj kev pab.
zajlaug xyoo
2017-05-01 14:54:32 UTC
Permalink
Mike19...

This is the first time I ever heard xiong sivyis.
no wonder hlob vajnchuab did not respond.

Loading...