Discussion:
Hmoob Lub Teb Chaws
(too old to reply)
mavtais
2012-07-20 23:12:18 UTC
Permalink
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?

Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?

Mavtais
idonotknow ¨pheej hmooเอาหัวชนหัวชนฝาเพื่อเจาะรู ¨
2012-07-20 23:28:41 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
nram qab mev nram qab suav twg na?
kuv paub tias lub virtual koj hais ces ua tau kawg tabsis qhov yuav pab thiab zoo 6 hmoob kuv tsis pom tias yuav mus tau kiag li.
idonotknow ¨pheej hmooเอาหัวชนหัวชนฝาเพื่อเจาะรู ¨
2012-07-20 23:32:06 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
mus yuav av nram qab mev teb twg na? lawv puas kam muag 6 hmoob os. yog lawv kam muag los hmoob puas muaj nyiaj txaus yog lawv hais nqe tshaj trillion rov saud lawm.
y***@msn.com
2012-07-21 00:09:44 UTC
Permalink
Koj raug lottery in the billions lov? Yog muaj billions or trillions mas tej zaum it's possible...we can buy a hmong-land.
idonotknow ¨pheej hmooเอาหัวชนหัวชนฝาเพื่อเจาะรู ¨
2012-07-21 04:57:03 UTC
Permalink
Koj raug lottery in the billions lov? Yog muaj billions or trillions mas tej zaum it's possible...we can buy a hmong-land.
txhob npau suav li os billion trillion los lawv tsis muag li os. yog ntau thiab ncaws kom yeej no mas seb puas tau os. yog yuav no mas txhob npau suav pom kiag li os.
Xavzoo
2012-07-22 13:56:24 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
Mavtais thiab sawvdaws,

Txoj kev xav ces yog kev xav, txoj kev ua ces yog kev ua. Nyob dawb
xwb tsis txhob lam npausuav txog. Xav tau nyiaj los yuav tsum ua
haujlwm thiaj tau txais nyiaj, xav tau tebchaws los yuav tsum tau
rhawv thiaj yog txoj kev.

Tej tswvyim twb pib loojkoov peb Hmoob lawm, Hmoob yeej yuav muaj
tebchaws tom ntej. Hmoob sawvdaws yijmeem ko tus npau Hmoob txog Hmoob
tebchaws thiab caum tiag nawb, txhob cia tej riam zuag zuag hauv peb
cov HLWB xeb.

X Z
idonotknow ¨pheej hmooเอาหัวชนหัวชนฝาเพื่อเจาะรู ¨
2012-07-22 15:40:32 UTC
Permalink
> Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
>
> Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
>
> Mavtais
Mavtais thiab sawvdaws,
Txoj kev xav ces yog kev xav, txoj kev ua ces yog kev ua. Nyob dawb
xwb tsis txhob lam npausuav txog. Xav tau nyiaj los yuav tsum ua
haujlwm thiaj tau txais nyiaj, xav tau tebchaws los yuav tsum tau
rhawv thiaj yog txoj kev.
Tej tswvyim twb pib loojkoov peb Hmoob lawm, Hmoob yeej yuav muaj
tebchaws tom ntej. Hmoob sawvdaws yijmeem ko tus npau Hmoob txog Hmoob
tebchaws thiab caum tiag nawb, txhob cia tej riam zuag zuag hauv peb
cov HLWB xeb.
X Z
tsis yog looj koov kuv lawm thiab los ua cas kuv pheej vwm xav kom hmoob tsheej ib haiv muaj av yog hmoob tug no ma?
Vaj Ncuab
2012-07-22 17:05:06 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
Xavzoo;


Koj hais yog lawm. Ntuj yeej tsim Hmoob ua neej nyob ntiajteb no thoojtxhij nrog luag ntiajteb neeg, ntuj yeej faib ciam dej ciamav rau Hmoob kav, Hmoob yeej muaj teb muaj chaws, muaj nom muaj tswv zoo le luag pejkum haiv. Raws li keebkwm Suav mas cov Hmoob yeej xub txawm nyob Tuamtshoj ua ntej cov Suav nqi sab qaumteb los tua thiab txeeb tebchaws Hmoob los ua tebchaws Suav.

Vim Hmoob txoj kev sib txos es Hmoob thiaj tsis muaj teb muaj chaws nrog luag kav. Txhob tham, txhob cia siab qhov Hmoob yuav muaj teb muaj chaws. Hmoob tus yeebncuab txawm yog Hmoob ntag.Vajncuab 5
idonotknow ¨pheej hmooเอาหัวชนหัวชนฝาเพื่อเจาะรู ¨
2012-07-22 17:39:35 UTC
Permalink
> Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
>
> Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
>
> Mavtais
Xavzoo;
Koj hais yog lawm. Ntuj yeej tsim Hmoob ua neej nyob ntiajteb no thoojtxhij nrog luag ntiajteb neeg, ntuj yeej faib ciam dej ciamav rau Hmoob kav, Hmoob yeej muaj teb muaj chaws, muaj nom muaj tswv zoo le luag pejkum haiv. Raws li keebkwm Suav mas cov Hmoob yeej xub txawm nyob Tuamtshoj ua ntej cov Suav nqi sab qaumteb los tua thiab txeeb tebchaws Hmoob los ua tebchaws Suav.
Vim Hmoob txoj kev sib txos es Hmoob thiaj tsis muaj teb muaj chaws nrog luag kav. Txhob tham, txhob cia siab qhov Hmoob yuav muaj teb muaj chaws. Hmoob tus yeebncuab txawm yog Hmoob ntag.
Vajncuab 5
cas zoo li koj paub zoo kawg txog hmoob history haiv neeg hmoob. piav kom meej zog seb. hmoob tus yeeb ncuab txawm yog hmoob li cas na?

tsis yog li kuv pom lawv sau hais txog saub txawj kaub tim thaib thiab lov? kuv nyeem pom mas zoo li tias txawj kaub mus nrog ib co hmoob tham tias nws yog ib tug yuav los coj hmoob mus kom hmoob sawv haiv. lawv kom txawj kaub mus saib cov mlom lawv puavb tseg thiab qhia tias kom saib tseeb seb txawj kaub yog tus zoo li tus mlom twg. nws mus ncig ncig saib txhua rov los qhia cov hmoob zov thaj chaw ntawd. nws qhia tus # uas nws xav tias zoo li nws rau lawv. lawv muab ntawv los saib saib tas lawv txawm tias txawj kaub koj yog ib tug ntawm 6 tus tua hmoob tus huab tais zaum tas los. kuv pom me me li ntawd xwb lawv ho tsis sau kom meej seb ho ua cas ntxiv lawm.
mavtais
2012-07-22 17:58:36 UTC
Permalink
Txiv Vaj Ncuab,


"Hmoob tus yeeb ncuab ces tsawm yog Hmoob?" Koj puas tau hnov txog zaj dab neeg: Hmoob tus huab tais Yajyuam nyob suav teb? Kuv hnov me me xwb mas tsis nkag siab li. Raws li kuv hnov mas, suav tuaj tua hmoob npaum cas los yeej tsis yeej li, vim Yajyuam lub cev yog hlau xwb?. Qhov tsis yog hlau ces yog hauv nws lub qhov txos? Yog li ntawv, suav thiaj li rov ntiav ib tug poj niam hmoob tuaj tua huab tais Yajyuam no puas yog?
idonotknow ¨pheej hmooเอาหัวชนหัวชนฝาเพื่อเจาะรู ¨
2012-07-22 22:06:43 UTC
Permalink
Post by mavtais
Txiv Vaj Ncuab,
"Hmoob tus yeeb ncuab ces tsawm yog Hmoob?" Koj puas tau hnov txog zaj dab neeg: Hmoob tus huab tais Yajyuam nyob suav teb? Kuv hnov me me xwb mas tsis nkag siab li. Raws li kuv hnov mas, suav tuaj tua hmoob npaum cas los yeej tsis yeej li, vim Yajyuam lub cev yog hlau xwb?. Qhov tsis yog hlau ces yog hauv nws lub qhov txos? Yog li ntawv, suav thiaj li rov ntiav ib tug poj niam hmoob tuaj tua huab tais Yajyuam no puas yog?
nej cov paub tseeb no ho qhia kom meej zog seb. zaum tsheeb no mas tsis yog tooj tsis yog hlau yog nqaij ib yam sawv daws tabsi mas yeej tua tsis tuag. luag twb muab tho xwb pwg los tsis tuag... phais tsib los nws nyob nws, phua tau hau ib sdab hlwb pawv lawm los tseem nyob li qub. yog mus xeem IQ poob li 20 points lawm ntsis swb ne. txhob raws txhawj tsis lam tuag yooj8 kiag li. raws hnov mas yuav los nyob txhim kho hmoob li 9800 xyoo kom hmoob vam meej txaus fab txuj ci scince uas muaj peev xwm teleport mus rau lwm lub ntuj thiabu lwm lub star system kom yog lub solar system peb nyob tam sim no muaj teeb meem cov ntuj sib tig tsis haum los kom hmoob teleport tawm mus nyob lwm lub solar system ib ntus kom lub no rov kaj mam teleport rov los nyob nov dua tom qab. thaum puv 9800 xyoo uas nws yuav rov qab. hmoob yeej muaj hwj huaj txaus rau hmoob yog ib haiv neeg txawj ntse txaus lawm. raws hnov mas zaum no tsis siv lub tswv8 muab tooj/hlau los ua lub cev lawm.
Mouatony
2012-07-22 20:07:31 UTC
Permalink
bawg Vaajncuab,


Kuv agree le koj sob lug kawg 100%. Moob ce muab nyaj hab nom tsua
Moobxwb ce Moob sib tua tuag taag lawm os.

Thanks,

MT
Vaj Ncuab
2012-07-22 23:30:13 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
Mavtais;


Raws li Naikhong Txaj Nchais Muas phau ntawv "Keebkwm Huabtais Hmoob" mas Yaj Yuam sawv Vaj nyob rau Cobtsib teb (Nyablaj teb). Thaum Hmoob khiav Tuamtshoj los rau Sovtshoj thiab khiav los txog Cobtsib teb mas Nyablaj tua cov Hmoob heev. Hmoob txawm sawv ib tug vaj los cawm Hmoob uas yog Yaj Yuam. Yaj Yuam muaj ib lub tias nyob ntawm Yaj Yuam qhov tsos, Yaj Yuam khoos heev Nyablaj tua tsis yeej Yaj Yuam li.

Huabtais Nyablaj thiaj siv tomtxwv ntxias Yaj Yuam hais tias kom Hmoob thiab Nyablaj tseg txhob sib tua, Huabtais Nyablaj muab nws tus ntxhais rau Yaj Yuam yuav ua pojniam, cia Hmoob thiab Nyablaj ua neej ua tsa. Thaum yuav tau lawm, Yaj Yuam tus niamyau Nyablaj thiaj nug hais tias; Yog vim li cas Yaj Yuam thiaj khoos ua luag, luag tua npaum twg los tsis rau Yajyuam li. Yajyuam qhia Yaj Yuam tus niamyau Nyablaj hais tias; Qhov uas Yaj Yuam khoos yog vim Yaj Yuam lub tias ntawm nws qhov tsos. Thaum Yaj Yuam tsaug zog lawm Yaj Yuam tus niam yau thiaj muab Yaj Yuam lub tias hlais thiab Yaj Yuam tuag.

Page 87 sau hais tias ua ntej Yaj Yuam tuav tu siav, Yaj Yuam hu nws 12 tug Tuavxam (12 nresxeem) cuag nws thiab samfwm rau nws 12 tug nresxeem hais tias, yog Yaj Yuam tuag kom muab Yaj Yuam faus sawvntsug. Yog faus sawvntsug mas Hmoob sawv Vaj, yuav sawv mus ib txhis. Yog tseem faus ntxeev tiaj mas Hmoob sawv Vaj yuav sawv ib khub ib khub thiab pheej sib txo. Thaum Yaj Yuam tuag, Yaj Yuam cov tuav xam hais tias poj rhawv kab yawm rhaws kev Hmoob ib txwm faus ntxeev tiaj kom muab Yaj Yuam faus ntxeev tiaj.

Tom qab no Kiabtoom Lauj Npliaj Yob sawv los coj Hmoob 1921-1935. Phaya Tub Nplis Lisfoung sawv los coj Hmoob 1946 - 1961. Gen. Vang Pao sawv los coj Hmoob January 15, 1961 txog May 14, 1975. Tabsi Hmoob yeej tsis sib haum.

Thaum Gen. Vang Pao yuav tuag, Gen. Vang Pao tau kaws lus kom Hmoob nyob Hmoob sib hlub. Tabsi dhau Gen. Vang Pao lawm Hmoob haj yam muaj teebmeem. Hnub qhov teebmeem yog kev tsis sib haum xeeb. Yuav kom Hmoob sib haum xeeb mas nyuaj, xam tsis pom txoj haus kev yuav kho tau Hmoob, Hmoob tseem yuav sib tawg mus ntev.


Vajncuab 5
mavtais
2012-07-23 02:57:12 UTC
Permalink
Nyob Zoo txiv Vaj Ncuab,

Raws li ntsia xwb mas, hmoob yeej yog ib haiv neeg tsis tshua sib haum pes tsawg. Tab txawm ob kwv tij xwb los yeej ua tau yeeb ncuab. Muab xav mus xav los ne, koj hos xav li cas txog hlob Vaj Pov cov lus kawm tseg, uas nws tau kaw. Kuv kuj tsis tau hnov li, es nws ho hais li cas rau peb cov nyob tom qab? Mav tais
T***@yahoo.com
2012-07-23 03:14:58 UTC
Permalink
Cov yawg, lawv le kuv to taub yawm mavtais lu lug nug mej mas nwg mean Moob lub country kws nig nuav almost ib leeg yeej muaj ib lub, tej tug tseem muaj ntau lub kaav tsis taag le hab. Moob Asmelikas naj nub moog yuav teb chaws tim Nplogteb, lub nuav mas txhaj le yog tseem tseem Moob lub virtual nation. Has txug Moob lub tebchaws mas Moob yeej muaj peevxwm kaav kawg los mav and lub nuav txhaj le yog tseem tseem Moob lub virtual nation xwb.
Post by mavtais
Nyob Zoo txiv Vaj Ncuab,
Raws li ntsia xwb mas, hmoob yeej yog ib haiv neeg tsis tshua sib haum pes tsawg. Tab txawm ob kwv tij xwb los yeej ua tau yeeb ncuab. Muab xav mus xav los ne, koj hos xav li cas txog hlob Vaj Pov cov lus kawm tseg, uas nws tau kaw. Kuv kuj tsis tau hnov li, es nws ho hais li cas rau peb cov nyob tom qab? Mav tais
idonotknow ¨pheej hmooเอาหัวชนหัวชนฝาเพื่อเจาะรู ¨
2012-07-23 06:35:58 UTC
Permalink
> Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
>
> Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
>
> Mavtais
Mavtais;
Raws li Naikhong Txaj Nchais Muas phau ntawv "Keebkwm Huabtais Hmoob" mas Yaj Yuam sawv Vaj nyob rau Cobtsib teb (Nyablaj teb). Thaum Hmoob khiav Tuamtshoj los rau Sovtshoj thiab khiav los txog Cobtsib teb mas Nyablaj tua cov Hmoob heev. Hmoob txawm sawv ib tug vaj los cawm Hmoob uas yog Yaj Yuam. Yaj Yuam muaj ib lub tias nyob ntawm Yaj Yuam qhov tsos, Yaj Yuam khoos heev Nyablaj tua tsis yeej Yaj Yuam li.
Huabtais Nyablaj thiaj siv tomtxwv ntxias Yaj Yuam hais tias kom Hmoob thiab Nyablaj tseg txhob sib tua, Huabtais Nyablaj muab nws tus ntxhais rau Yaj Yuam yuav ua pojniam, cia Hmoob thiab Nyablaj ua neej ua tsa. Thaum yuav tau lawm, Yaj Yuam tus niamyau Nyablaj thiaj nug hais tias; Yog vim li cas Yaj Yuam thiaj khoos ua luag, luag tua npaum twg los tsis rau Yajyuam li. Yajyuam qhia Yaj Yuam tus niamyau Nyablaj hais tias; Qhov uas Yaj Yuam khoos yog vim Yaj Yuam lub tias ntawm nws qhov tsos. Thaum Yaj Yuam tsaug zog lawm Yaj Yuam tus niam yau thiaj muab Yaj Yuam lub tias hlais thiab Yaj Yuam tuag.
Page 87 sau hais tias ua ntej Yaj Yuam tuav tu siav, Yaj Yuam hu nws 12 tug Tuavxam (12 nresxeem) cuag nws thiab samfwm rau nws 12 tug nresxeem hais tias, yog Yaj Yuam tuag kom muab Yaj Yuam faus sawvntsug. Yog faus sawvntsug mas Hmoob sawv Vaj, yuav sawv mus ib txhis. Yog tseem faus ntxeev tiaj mas Hmoob sawv Vaj yuav sawv ib khub ib khub thiab pheej sib txo. Thaum Yaj Yuam tuag, Yaj Yuam cov tuav xam hais tias poj rhawv kab yawm rhaws kev Hmoob ib txwm faus ntxeev tiaj kom muab Yaj Yuam faus ntxeev tiaj.
Tom qab no Kiabtoom Lauj Npliaj Yob sawv los coj Hmoob 1921-1935. Phaya Tub Nplis Lisfoung sawv los coj Hmoob 1946 - 1961. Gen. Vang Pao sawv los coj Hmoob January 15, 1961 txog May 14, 1975. Tabsi Hmoob yeej tsis sib haum.
Thaum Gen. Vang Pao yuav tuag, Gen. Vang Pao tau kaws lus kom Hmoob nyob Hmoob sib hlub. Tabsi dhau Gen. Vang Pao lawm Hmoob haj yam muaj teebmeem. Hnub qhov teebmeem yog kev tsis sib haum xeeb. Yuav kom Hmoob sib haum xeeb mas nyuaj, xam tsis pom txoj haus kev yuav kho tau Hmoob, Hmoob tseem yuav sib tawg mus ntev.
Vajncuab 5
vajncuab5 koj twb nyeem ntau paub ntau piav kom ntau npaum koj paub pub peb tau nyeem. yog ib yam uas yuav tsa kom hmoob tsim dhuj dheev tsistxhob rov mag lub qub dua lawm. tej yam huabtais tuag rau poj niam tes no mas tsis yog hmoob thiaj muaj xwb. cov teb chaws ua muaj huabtais kav ces yeej ntsib tej yam no txhij txhua. tej tug mi dawb mos hais lus muag ntyoos los ntxias kom qhia tej yam tseem ceeb. tsis qhia los zoo li yus ho phem ua luaj li yuav zais tsis pub tej tug ntxim hlub li ntawd chim thiab tu siab uas yus zais tej yam tsis pub nws paub. txog thaum kawg ces txoj sia nyob twg los twb qhia tib si lawm.
txiv neej lub siab ces yeej muag muag li ntawd yog poj niam xav hau kom paub tej yam tseem ceeb heev.
DownUnder
2012-07-23 09:00:14 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
Muaj ntau-ntau tek=j lub island nyob Pjillipine, Malaysia for sale...
SD kuj muaj yuav kiab ib lub island los ua lub CENTER rau Hmoob lub Virtual Nation.

Teev Lee... koj muaj nyiaj ntau npaum koj lawm es koj kuj mus yuav kiag ib lub island rau HMoob.

du
idonotknow ¨pheej hmooเอาหัวชนหัวชนฝาเพื่อเจาะรู ¨
2012-07-23 18:20:36 UTC
Permalink
> Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
>
> Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
>
> Mavtais
Muaj ntau-ntau tek=j lub island nyob Pjillipine, Malaysia for sale...
SD kuj muaj yuav kiab ib lub island los ua lub CENTER rau Hmoob lub Virtual Nation.
Teev Lee... koj muaj nyiaj ntau npaum koj lawm es koj kuj mus yuav kiag ib lub island rau HMoob.
du
yog muaj island muag li ntawd tiag ces cov neeg muaj nyiaj ntau npaum meskas thiab suav lawv yuav tas ntxov txhob vam yuav cia rau hmoob lawm os.
Txaij
2012-07-23 15:33:28 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
Kuv xav mas nws yog ib zaj npau suav noj quav xwb. Ntiaj teb no yus
twb tsi ntsuas txog yus lub zog es pheej yuav xav nrog luag muaj
tebchaws. Ua ntej yus xav nrog luag muaj tebchaws mas yus yuav tau xav
li no:

1. Yus cov pejxeem yuav txhawb yus yog nyob qhov twg?
2. Yus cov neeg txawj ntse yuav los kav tebchaws puas tau muaj?
3. Hmoob puas tau sib koom siab?
4. Hmoob li txhab phom muas txwv mov noj nyob qhov twg?

Tsum kiag... ua tebchaws ntau pojniam me nyuam tsi pub mov yus noj
saib yuav mus nyob qhov twg nawb.
idonotknow ¨pheej hmooเอาหัวชนหัวชนฝาเพื่อเจาะรู ¨
2012-07-23 18:24:16 UTC
Permalink
> Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
>
> Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
>
> Mavtais
Kuv xav mas nws yog ib zaj npau suav noj quav xwb. Ntiaj teb no yus
twb tsi ntsuas txog yus lub zog es pheej yuav xav nrog luag muaj
tebchaws. Ua ntej yus xav nrog luag muaj tebchaws mas yus yuav tau xav
1. Yus cov pejxeem yuav txhawb yus yog nyob qhov twg?
2. Yus cov neeg txawj ntse yuav los kav tebchaws puas tau muaj?
3. Hmoob puas tau sib koom siab?
4. Hmoob li txhab phom muas txwv mov noj nyob qhov twg?
Tsum kiag... ua tebchaws ntau pojniam me nyuam tsi pub mov yus noj
saib yuav mus nyob qhov twg nawb.
cas koj tseem ntshai thiab laud. yog lawv tsis kam los ua siab mus pw qab choj los mas lub summer li no qab choj tsis ua ice ces mus pw qhov twg los tau. thaum winter no ces mam mus nrhiav poj nrauj poj ntsuam tham xwb mas. cov poj nr
> Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
>
> Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
>
> Mavtais
Kuv xav mas nws yog ib zaj npau suav noj quav xwb. Ntiaj teb no yus
twb tsi ntsuas txog yus lub zog es pheej yuav xav nrog luag muaj
tebchaws. Ua ntej yus xav nrog luag muaj tebchaws mas yus yuav tau xav
1. Yus cov pejxeem yuav txhawb yus yog nyob qhov twg?
2. Yus cov neeg txawj ntse yuav los kav tebchaws puas tau muaj?
3. Hmoob puas tau sib koom siab?
4. Hmoob li txhab phom muas txwv mov noj nyob qhov twg?
Tsum kiag... ua tebchaws ntau pojniam me nyuam tsi pub mov yus noj
saib yuav mus nyob qhov twg nawb.
toutsismuaj
2012-07-23 22:13:24 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
Cov npojyai, cas peb yuav npausuav loj ua luaj!
Kuv xav mas tsis tas yuav npausuav loj npaum li ua s/d xav nos.
Txawm yog peb muaj nyiaj mus yuav tau tej lub Island los tejzaum yuav tsis work, qhov peb tsis muaj Haiv muaj Av muaj Tebchaw nyob nos yog vim 3hmoob tau tso thiab khiav tawm peb daim av thiab tebchaw los lawm ntau txhiab xyoo. Peb tug mus ua luag tus tas, peb lis mus ua luag lis lawm. Thaum ua peb rov xeevxwm zoo lis ziag no ces nws twb yeej lig kawg kiag lawm. Peb cov tuaj mus lawm yeej tsis muaj lawm tiag, yog xav muaj thiab xav tau ces kawg yuav tau ua tsov ua rog sib txeeb sib tua kom muaj yeej muaj swb, seb thaum kawg yuav mus lis cas? That is not some thing we all want to be.
Tsis yog 3hmoob xwb yeej tseem muaj tibneeg coob2 pab pawg kawg lawv los yeej tsis muaj zoo lis 3hmoob lawm thiab thiab neej pua tseem nco qab ua ntej peb yuav tawm txawv tebchaw? Peb muaj 2 txoj kev mus xwb: 1. Xum tuag hnub no ces nyob pheej txoj moo. 2 Xum tuag tagkis, ces mus txawv tebchaw. I think we have made history, mus txoj kev #2 that why we all land in this history country the land of opportunity, I call this land my country. (The English are same like us) so we are no alone. Peb muaj a lot of opportunity cas tsis ua es sij xav kom muaj Av nyob thiab muaj Tebchaw in witch you already have and you just don't know haw to claim it.
Koj tseem xav kom muaj ib lub tebchaw ua zoo tshaj lub ua koj nyob nov, ces yog mus lawm ntuj ceebtsheej lawm xwb!. tiam si yuav tsum yog ua zoo lawv thiaj pub koj mus thiab nawb!

tou
idonotknow ¨pheej hmooเอาหัวชนหัวชนฝาเพื่อเจาะรู ¨
2012-07-30 10:00:30 UTC
Permalink
Post by toutsismuaj
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
Cov npojyai, cas peb yuav npausuav loj ua luaj!
Kuv xav mas tsis tas yuav npausuav loj npaum li ua s/d xav nos.
Txawm yog peb muaj nyiaj mus yuav tau tej lub Island los tejzaum yuav tsis work, qhov peb tsis muaj Haiv muaj Av muaj Tebchaw nyob nos yog vim 3hmoob tau tso thiab khiav tawm peb daim av thiab tebchaw los lawm ntau txhiab xyoo. Peb tug mus ua luag tus tas, peb lis mus ua luag lis lawm. Thaum ua peb rov xeevxwm zoo lis ziag no ces nws twb yeej lig kawg kiag lawm. Peb cov tuaj mus lawm yeej tsis muaj lawm tiag, yog xav muaj thiab xav tau ces kawg yuav tau ua tsov ua rog sib txeeb sib tua kom muaj yeej muaj swb, seb thaum kawg yuav mus lis cas? That is not some thing we all want to be.
Tsis yog 3hmoob xwb yeej tseem muaj tibneeg coob2 pab pawg kawg lawv los yeej tsis muaj zoo lis 3hmoob lawm thiab thiab neej pua tseem nco qab ua ntej peb yuav tawm txawv tebchaw? Peb muaj 2 txoj kev mus xwb: 1. Xum tuag hnub no ces nyob pheej txoj moo. 2 Xum tuag tagkis, ces mus txawv tebchaw. I think we have made history, mus txoj kev #2 that why we all land in this history country the land of opportunity, I call this land my country. (The English are same like us) so we are no alone. Peb muaj a lot of opportunity cas tsis ua es sij xav kom muaj Av nyob thiab muaj Tebchaw in witch you already have and you just don't know haw to claim it.
Koj tseem xav kom muaj ib lub tebchaw ua zoo tshaj lub ua koj nyob nov, ces yog mus lawm ntuj ceebtsheej lawm xwb!. tiam si yuav tsum yog ua zoo lawv thiaj pub koj mus thiab nawb!
tou
yog kuv xav li koj hais thiab. twb plam los lawm ntev tsam no ces tas pawv tsis muaj lawm. nyob twg ces khwv kom tau nyiaj yuav me me av ua yus lub tsev xwb ces twb yog ntau kawg lawm. yog xav kom muaj ciam dej ciam av li lwm haiv neeg ces kawg ua rog/yuasg txeeb ib yam nkaus li lawv txeeb peb li. tabsis tus tais caus li kuv ces kom tua thiab txeeb no ntshe kuv tsa lub ris sab hauv lub dawb dawb li cov iraq thaum i meskas mus tua thiab xwb ov. kawg nrhiav tsis tau ntau dawb los tsa chij dawb kom lawv paub tias iraq surrender lawm no ces iraq tshuav ib daim ntau dawb xwb. daim ntawd yog irqi lub r is sab hauv qab. iraqi hle lub ris ntawd x=coj los khuam ib tug pas ces muab tsa siab siab kom meskas txhob tua lawm xwb. yuav kom tua thiab ua tsog rog no ntshe kuv xub tsa chij dawb lawm pob. tsis li ntawd mas kuv ho yuav yog thawj tug ua ntej tshaj no kuv tsis ntshai thiab. pasub tias kawg tuag no ces txawm yus mag thawj phom los kam kiag thiaj tsis nyob tshees tshees tom qab.
yog ua rog txeeb teb chaws tiag no qhia cia kuv yog tus kwv phom ua ntej tshaj plaws kuv thiaj pab nawb. kuv hnav ris tsho tub rog kom txhij thiab npaj phom kom zoo zoo. kuv tsa loo phom rau sau ntuj nyeem peb teg pe hawm lub ntuj daim av tas thiab faib ib leeg ib txoj xov paj khi tus ntev tes los yog lub ntsis pohom no ces kuv nam ciam kiag ua ntej ntag ov. tsis li ntawd no ces kuv nkaum tom tsev zoo zoo nej mam mus nej nawb txhob thab hu txog kuv ov. tsis ua li kuv hais ces kuv tsis mus. tua qhov twg ua ntej na? VT los yog puag tom nyablaj teb na? kuv xav mas peb txeeb kom tau xiengkhoua thiab luangprabang ua ntej mam mus lawm tom ntej vim ob lub no muaj hmoob coob lawm ntxim yuav muaj neeg pab cawm tau peb me me thiab. nco ntsoov zaum no 3 tsis muaj mov ci uas mus txog twg mov ci poob pig poog los cia li khaws noj li yav 75 puag thaum ub ces nco ntssov es mov thiab txhuv kom txaus ov. mus nram cubfood thiab yuav cov rice pop uas lawv muab kib tej daim li 2 inches. sib sib lawm. ev li 50-60 pob los tsis hnov nyhav. nyaj yuav txaus mus li ib/ob week lawm thiab.

qhov kuv tsis xav lawv qab mas vim tias kuv taisw caus. yog kuv lawv qab pom lawm cov ua ntej ntog pawg lug mas kuv yuav sawv ib tug tshee tshee tyes taw ruam tas mus tsis tau ib ruam qib tsis tau ib pom rau yeeb ncuab li lawm.
yog kuv ua ntej mas yus xub pom yeeb ncuab ces kuv xub qib ua ntej lawm ntag. yog lawv xub pom yus los kuv xub mag tsis yog tus sawv tom qab tshee tshee ua tsis tau dabtsi.

yog kuv ua ntej ,mas nej ceev faj txhob los ze ze kuv ov. vim thaum pom kiag yeeb ncuab sawv pawg lug tod mas chim kuv siab txaus. kuv yuav rho safty pin tawm tuav rawv lub foob pob ntawm tes dhia ceg siab ceg qes kom txog tom pab yeeb ncuab xwb ntag ov. lawv yuav tua puas tsawg phom los yeej meem tua tuaj kuv dhia mus kuv lub hom phiaj. nej ho txhob dhia lawv kuv qab ov. mus txog tsis txog los foob pob plam plaws ntawm tes ces npoom voog! pa av nco nto plaws ntsis ntoo. hauj lwm tiav rau yus txoj num yug los yog hmoob ib zaug.
v***@gmail.com
2013-02-08 07:52:29 UTC
Permalink
Covmoob peb tsitxawjsishlubzoolino pebyuavhaislicaslostsachijzoodua55555555........
Zoo
2013-02-08 09:39:03 UTC
Permalink
What do you believe, determination or creation?
m***@gmail.com
2014-07-08 07:59:24 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
txhob npausuav txog niag twb tsis koomtes li, nyob Meskas no tau 40xyoo no lawm twb kom tsis tau ib qhov nyiaj rau qhovtwg qhia ntiajteb tias Hmoob muaj nyiam los mus pab Hmoob nyob qhovtwg es
AEON
2014-07-08 14:19:02 UTC
Permalink
Post by m***@gmail.com
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
txhob npausuav txog niag twb tsis koomtes li, nyob Meskas no tau 40xyoo no lawm twb kom tsis tau ib qhov nyiaj rau qhovtwg qhia ntiajteb tias Hmoob muaj nyiam los mus pab Hmoob nyob qhovtwg es
TSAM NO hmoob cov thawj ua2 KASMOOS twb NCAIM ZUJ ZUS tas ob tug LOJ2li GVP thiab PKHlawm ces peb zaum qhov muag hlaws2 li tus plas zaum zov seb nas tsuag puas tawmlawm xwb nas tawm no ces s/d sib huas kom koom5haum PAIM QUAV yog nas tsis tawm ces s/d SIV RADIO thiab INTERNET sib CEG seb leej twg ncauj nrawm tshaj xwb.

nas tsuag tiag2 mas kuv nrog nas tsuag ua ROG PUAG TIM najkhav HAUV caubfab TUAJLAWM. thaun peb ua daim teb pobkws SIAV2 peb muab saub los rau iblub phawv yuav cia hauvteblos YEEB NCUAB yuav pom lawvmuab hlawv ces nkim yus zog thiab tshaib plab. 3 coj mus zais tom nrtug teb kom YEEB NCUAB tuaj txoglos tsis paub tsis pom TABSIS peblub tswv8 no TABTOM nqa 3 cov pobkws mus thawj NAS. lwm yam nasmas tsawg zog TABSIS nas tsuagmas hmo ntuj dhia npoj ntws tuajnoj hmo puav xwb peb luv phawv pobkws twb LIAM TXWV lawm. kuv yawg thiaj nrhiav tau iblub tswv8 mus ua ROG nrog nas. lub tswv8 yog lub phawv ntim pobkws mas muabluajkom dulug hauv qab phawv tuam ib ob tug kav ntoo nce 6 saum lub phawv xwb. NAS yuavnce mus NOJ POBKWS hauvphawv ces muaj ib ob txoj kev xwb. TABSIS ob txojh kev no kuv yawf wb twb cuab CHAV tavkev zoo2 lawm. kuv yawg wb mus pw ib hmo zov mnasli 5 nasthis tej MAGiob tug wb mus daws muab nas ntim cia rovcaws rooj chav zoo2 li qub. kuv yawg wb mus zov ib hmosli no tau li 50-75 tug NAS tsuag dawb plab LOJ2. tagkis ntawd peb muab hlawv thiab cikoj siav2 npau2 ROJ peb tau noj ib pluag nqaij qaib2 heev.

los txog VIBNAIS kuv twb rovnrog nas tsuag ua ROG ib ntus thaumkuv txua tau ibrab phom YAS tua ib tug xub khi txoj hlua tos kom lig zogli 8-10PM neeg muspw saum tsev ntoo taslawm ces kuv mam sawvklos ncig hauv tsev mov. cov nas tsuag LOJ2 mas tsawg hos cov nyuag me zogli ntiv taw xoo mas dhia npoj ntws. to rab phom yas tua ib tug xub khi hlua ces ib phom ib tug rub txoj xov riv qab ces tautug. muab coj lod hlawvkom du2 mamli muab ci kom daj2 TUAV NROGKUA TXOB mas tau num kawg TSEEM khees zog lawv faib pam thus LWJ.

TUAJ TXOG MESKAS NO CES tsegkiag KUV TSIS TAU BNROG NAS TSUAG UA rogLAWM. kuv mas ho nyiam nrog CARP/BUFFALO thiab whitebass ua ROGlawm xwb.
t***@gmail.com
2014-10-16 07:24:48 UTC
Permalink
Thaum ntej, Thaum ntxov ub...Thiab niaj hnub no kiag los yog hmoob hnov cov lus no mas hmoob hais tias yog vwm lawm xwb, Tab sis hauv hmoob nruab siab qhov ntshaw mas ntshaw tshaj ntshaw nyiaj ntshaw kub. Kuv los yeej xav kom muaj lub teb chaws kom yog hmoob li mas ntshe xyov yuav ua cas zoo siab li lauj cov me kwv tij hmoob aw....!
g***@gmail.com
2014-10-20 02:43:17 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
hi
Tojsiab
2014-10-20 03:29:30 UTC
Permalink
Mavtais,
Kuv teb koj tias ntawm ko yeej yog hmoob tus npau suav thiab pw tsim los tseem quaj ncia ntshaw. Tiam sis yuav ua cas tau tsam no luag muaj luag nrim teb nrim chaw tag. Tsuas muaj ib txoj kev nkaus lawm xwb, yog xav tau cov av nyob suav qab teb, ces yeej meem nrhiav nyiaj kom ntau yuav tej av zej av zos thiab yuav tej av ua noj ua haus, maj mam nam nrim mus kom luag maj mam txav, yus ua neeg zoo rau hauv lub teb chaws, thaum koj zos muaj noj muaj haus tsis tos luag lawm ces qhov ntawv zoo li yog hmoob teb chaws xwb los mas.
AEON
2014-10-20 19:03:46 UTC
Permalink
Post by Tojsiab
Mavtais,
Kuv teb koj tias ntawm ko yeej yog hmoob tus npau suav thiab pw tsim los tseem quaj ncia ntshaw. Tiam sis yuav ua cas tau tsam no luag muaj luag nrim teb nrim chaw tag. Tsuas muaj ib txoj kev nkaus lawm xwb, yog xav tau cov av nyob suav qab teb, ces yeej meem nrhiav nyiaj kom ntau yuav tej av zej av zos thiab yuav tej av ua noj ua haus, maj mam nam nrim mus kom luag maj mam txav, yus ua neeg zoo rau hauv lub teb chaws, thaum koj zos muaj noj muaj haus tsis tos luag lawm ces qhov ntawv zoo li yog hmoob teb chaws xwb los mas.
lub tswv8 muab $ yuav av tim BLOG los NYABLAJ mam txav zuj zus mas LIAB ntxias sawv daws mus nkag nkuaj tseeb2.
h***@gmail.com
2015-03-03 15:28:36 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
Are we not understand
mi hlub
2015-07-07 14:28:34 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
"mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?"
QHOV TWGNA? KIM BAUM LI CAS?

KOJ LAM MUAB EXAMPLE XWB LOS MUAJ AV DAV TXAUS MUAG TIAG NA? yog 5 muaj TXCHOB DAG KUV CEEB2 OV. yog muaj AV txaus ua TEB CHAWS HMOOB MUAG ces MESKAS ham tsi pov trillion tas 6 koj twb 5 nco hnov li os. kuv xav tias 5 LAM MUAJ li koj SOB LUS NO. XAV KOM HMOOB MUAJ HAIV CES KAWG TIM UB DAIM AV UAS YUG KOJ THIAB KUV TID XWB MAS. NQA ROJ NTSHA THIAB $ MUS CAWM2 CES YUAV TSA TAU 1 HNUB TOM NTEJ NO.
mi hlub
2015-07-10 03:09:12 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
LUB TEB CHAWS YUAV KOM HAUM HMOOB LUB SIAB TSHAJ MAS GUIANA. NKAIS YAS MAS 5 YOG LAWV NYIAM XWB KUV TWB NYIAM KAWG XAV MUS RETIRE NRAD TABSIS KUV 5 NYIAM MAS VIM SIV LUS FABKIS UAS KUV PAUB ZE2 ZERO LO XWB.

SEB HMOOB PUAS KAM KOOM SIAB MUAB FABKIS NCAWS TAWM NRAD ES HMOOB MUS TUAV GUIANA KOM TAU XWB MAS. GUIANA MAS ZOO UA NOJ UA HAUS ZOO LAG LUAM. VIM PUAB KIAG HIAV TXWV CES KEV LAG LUAM TUAJ NKAG THIAB XA TAWM YOOJ8. TIM BLOG MAS UA 5 TAU LI NTAWD QHOV TWG LOS LWM TEB CHAWS MUAB THAIV TAG. 5 NYIAM MAS SUAV LOS NYOB ZE2. SUAV YUAV MUAB YUS MOS BUJ LI CAS LOS YOOJ8.

DAIM AV NYOB HAUV PLAWV LI TIM BLOG MAS TW KEV LAG LUAM IMPORT/ EXPORT LOS UA 5 TAU VIM 5 MUAJ NTUG HIAV TXWV. LAG LUAM LOJ MAS NKOJ NKAUS XWB SIJ HAWM NO. COV LOJ LI TSHEB MAS XA MUS NKOJ NKAUS XWB. YOG 1 HAIV TWG 5 MUAJ IMPORT/EXPORT CES KAWG TXOM NYEM LI BLOG. 5 MUAJ TXAWV TEB CHAWS TUAJ NTIAV UA KHOOM 6 COMPANY VIM UA TAU LOS COMPANY XA 5 TAU COJ MUS MUAG. THAIB,SUAV, thiab NYABLAJ mas muaj neeg nqe DAG ZOG PHEEJYIG CES TXAWV TEB CHAWS NQE PEEV NTIAV YUS COV PEJ XEEM MUS UA NUM COMPANY LINE ASEMBLY VIM UA TAU KHOOM NTAU2 COMPANY MUAB XA TAWM MUS MUAG YOOJ8 SIV NKOJ MAS TRANSPORTATION. TIM BLOG MAS TWS KEV. YOG TOYOTA,HOMDA,GM,FORD TUAJ NTIAV BLOG UA TSHEB PARTS LOS UA TAU XA 5 TAU TAWM CES LAWV XUM 5KK BLOG NQA MUS PUB THAIB,SUAV, LOS NYABLAJ KHEES TSHAJ. ZOO LI NO NIAJ HNUB NO BLOG TXOJ LAG LUAM LOJ CES XA NKAUJ BLOG MUS LIABQAB TIM THAIB XWB. LAG LUAM YOG MONEY 5 MUAJ LAGLUAM CES PLUAG TSEEB2.
mi hlub
2015-07-11 23:27:18 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
nyob2 pw taubhau pluav tas XWB YUAV lam muaj ciaj haiv li os. xav kom ciaj haiv ces 5siab cuag gvp &pkh NKAWV KOM hmoob caum ntig ntwg mas nyaj yuav muaj. gvp lawv lub neohom mas hmoob pab $ lawm ntau heev twb 5 tau ciaj. yog pw QW HAUV YOUTUB TJHIAB SCH xwb ces 1 penny twb 5 pom TXHOB CIA SIAB YUAV CIAJ HAIV. TSAWG KAWG XA TUS PUAV MUS TIM THAIB LOS YOG TOM VIETNAM MUS UA HAUJ LWM QAB ROOJ KOM KUB2 NTXHOV2 MAS CIA SIAB ZOG. QHEB IB CUAM YOG YEEJ CES CIAJ HAIV YOG SWB CES HMOOB TUNOOB PUAS YEEM MA? GVP 5 UA TIAG LOS VIM NQE TSAM TUNOOB XWB NTAG. GVP MUAJ HWJCHIM TXOG TWG LUJNOOB NTIG NTWG PUA2 TUS. NYIAJ MAS NEEG CEV MUS LAWM TXHIAB2 GVP TWB 5 UA KOM NROV KIAG. GVP NKAG NKUAJ HMOOB 10,00 TUS QW2 TSAJ2 MESKAS CES LI TSO GVP TAWM. ZOO LI KOJ KUV 3 XWB NKAG NKUAJ MAS XYOV PUAS MUAJ 10 TUS MUS QW2 TSAJ2 LI OV. KUV LI KUV XAV TIAS NYAJ MUAJ 5 TUG MU QW2 MUS TSAJ2. YOG KUV TUAG NO NYAJ MUAJ 6-7 TUS QUAJ TIAG2 DUA LI MAS NTSHE LAM QUAJ DAG XWB. KUV THIAJ 5 LAM TUAG YOOJ8. DR MUAB HLWB PHUA LAWM LOS THIAJ TSEEM NYOB NTSAIS2 MUAG. TSEEM CIA2 SIAB YUAV ROV TIM UB MUS NRHIAV NTSES NRAM HAV DEJ ZE2 3 LUB ZOS. 3 SAB TEB CHAWS MUAJ2 TSOV TOM NEEG DUA LAWM LOS TSOV XWB 5 RHIAB HEEV. PASG2 CES TSOV TSAV DEB LAWM. NYOB TOM TEB XANAHAI YUG TSHIAJ KHIAV TSHEEJ SOB. 1 HNUB NOJ 3 PLUAG NQAIJ LOS YWJSIABNYIAM. YOG ROV TIM UB MAS KUV NQA 2 POB HLUAS NUV NTSES 1 POB 25 1 POB 75 LBS. LAM NQA FAJSEEB 1 POB 4LBS YOG MUS NUV LEEV THIAB COV MUAJ 2 NTI ROV HAUV UAS COOB NRAM HAVDEJ 3 QAB ZOG. MUS NAJKHAB NAJKHOOS NOS CES SIV POB 75.
mi hlub
2015-07-13 15:12:33 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
birth & dead COMES AND GOES in SLOW STEPS so do NOT EXPECT A HMONG NATION INSTANTLY. IT WILL TAKE TIMES SUCH AS WW1, WW2, AND FINALLY WW3 BEFORE IT OUR HMONG TIME TO RISE AS A NATION. IN 1918-1921 NEAR WW1.WE HMONG HAD A CHANCE BUT WE FAILED TO OBEY BASIC HUMAN RIGHT LAWS SO THE LORD JUST PULL PAJCAI VWJ BACK TO HEAVEN AND WE HMONG JUST SURFFER A BUNCH OF TORTURES AND NECK CHOPPING BY THE FRENCH. THAT WEAS WHEN TSWV CHEEM ROG CAME TO RESCUE OUR HMONG PEOPLE FROM BEING EXTERMINATED. WW3 SEEMED TO BE A BIG TIME FOR US TO RISE AGAIN. PLEASE OH PLEASE OBEY BASIC HUMAN RIGHT LAWS TO PREVENT THE LORD FROM PULLING BACK HMONG LEADER AND I'M SURE WE WILL RISE COMPLETELY AS A NATION FINALLY.
IN 1960-1975 OPUR HMONG PEOPLE HAD ANOTHER CHANCE WITH GVP BUT TOO BAD WE KEEP FAILING BASIC HUMAN LAWS SO THE LORD HAD TO DISTRIBUTE HMONG INTO ALL OVER THIS PLANET FOR US TO LEARN BASIC HUMAN RIGHTS. NOW THAT WE LEARN BASIC HUMAN RIGHTS HOPEFULLY THE LORD WILL ALLOW US TO RISE AS A NATION. 1975 FAULTS:

#1 THE LEADERS USED NON JUSTICE TRICKS TO KEEP THE CITIZENS IN HARDSHIP AND STUPID/UNEDUCATED POSITION SO THE LEADER'S POSITION CAN NEVER GO TO OTHER PEOPLE/CLANS.

#2 THE SOLDIERS WERE THIEVES. THEY JUST GO OVER TO OTHER VILLAGE AND ROB, RAPE, AND STEAL VILLAGER'S DOMESTIC ANIMALS. IF I WERE LORD I WOULD HAD PUNISH EVEN HARSHER.

THERE WERE PROBABLY MORE BUT I CAN ONLY RECALL THAT MUCH AT THIS TIME.

THE LORD KNEW THAT IF HE GAVE HMONG A NATION IN #1&2 WE HMONG WILL NOT BE ABLE TO DEFENSE THE VIET AND CHIN SO HE HOPE WE CAN DEFENSE IN #3 WHICH WILL ARRIVE IMMEDIATELY AFTER WW3 WHEN CHINA IS NO LONGER A THREAT TO HMONG PEOPLE SO IF WE RISE CHANCES ARE WE CAN DEFENSE OUR NATION MUCH LONGER. JUST LOOK AT LPDR NOW. IT IS BEING CONTROLLED BY VIET AND CHIN IN THE MILITARY AFFAIR WHILE THAILAND IS EATING LPDR IN THE MARKETING AND ECONOMIC SIDE. IF WE HMONG WERE GIVEN A NATION DURING GVP TIM 1975 WE WOULD BE PRESSURED JUST AS THE LPDR TODAY. WE DON'T WANT TO SEND OUR WIVES AND DAUGHTER TOTHAI BROTHELS TO SERVE LEG MEATS DO WE? THAT'S EXACTLY WHAT LPDR DOES.

STILL DON'T BELIEVE ME YET LOOK HERE:


BASIC HUMAN RIGHTS:

- DON'T STEAL
- DON'T RAPE
- DON'T HARAST
- IF THE ENEMY DESERVE DEAD THAN POINT THE GUN TO HIS HEAD AND SHOOT 1 SHOT DEAD CLEAN KILL IS ALLOWED BUT NOT TORTURING IS ALLOWED. IN 31 ABOVE OUR HMONGSOLDIERS COMMITED RAPE ROB AND HARASTMENTS. ALL ARE CRUELED ACTIONS WHICH CAN NOT BE A GOOD SIGN UNDER THE EYES OF THE LORD. THAT'S WHY HE DECIDE TO TAKE PAJCAI AWAY FROM HMONG PEOPLE.

I'M STILL WORRY WE HMONG WILL STILL COMMITTING ALL OF THESE BASIC HUMAN VALUES. THE OTHER THING I FEAR OF OUR HMONG PEOPLE IS WE WILL BREAK INTO MULTIPLE GROUPS EACH CLAIMING A LORD/LEADER WITH THE TYPICAL NAME FEUDALISM WHERE EACH GROUP RISE A LEADER AND FIGHTING BETWEEN GROUPS ARE COMMON EVENT. WE ALSO HAS THE TENDENCY TO BE GANGSTERS. IF WE CAN PREVENT THESE ISSUES I MENTIONED ABOVE I THINK THSE LORD WILL BE MORE THAN INTERESTED TO GIVE OUR HMONG PEOPLE A NATION. HERE ARE THOSE WE NEED TO DO:
A. NO MORE COMMITTING HUMAN RIGHT VIOLATION.
B. NO MORE FEUDALISM - ONE NATION ONLY NO YOUR GROUP,MY GROUP ETC...
C. NO GANGSTERS PLEASE
D. JUSTICE FOR ALL NOT JUSTICE FAVOR FOR HIGH ELITE PEOPLE AS WE DID IN LONGCHENG. A BEGGAR AND THE GOVERNOR HAVE THE SAME HUMAN RIGHTS AND JUSTICE. THE GOVERNOR SHOULD BE PUNISH THE SAME WAY AS THE BEGGAR IF BOTH OF THE COMMITTED THE SAME VIOLATION. APPLY THE SAME LASW NO MATTER IF ONE IS MORE IMPORTANT THAN THE OTHER. IF WE CAN DO A,B,C, AND D THAN WE ARE GOOD ENOUGH TO HOLD A NATION, OTHERWISE OUR NATION WILL BREAK APART SOONER THAN WE KNOW. IF I WERE THE LEADER I'LL MAKE SURE WE ARE COMMITTED TO ALL A TO D. I HOPE WE CAN PREVENT FEUDALISM FROM HAPPENNING IF WE EVER HAVE A NATION IN THE DAYS AHEAD OF US. A GOOD LESSON WAS IN WW2 CHINA HAD A POPULATION OF 500+ MILLION PEOPLE BUT ALSO MANY FEUDALISM. WHEN THE SMALL JAPAN ATTACK CHINA IS DOWN ON IT'S KNEE BEGGAR TO SPARE CHINESE LIVES. JAPAN CARE NOT BUT TORETURE/RAPE THE CHINESE IN FULL FORCE. GO AS CHINESE THEY STILL MAD AND ANGRY ABOUT TO THIS DAY. CHINA CAN NOT FIGHT JAPAN BECAUSE CHINA HAS FEUDALISM==DIVISION OF DEFENSE FORCES. WE DO NOT WANT TO BE FEUDALISM TO DIVIDE OUR ALREADY SMALL FORCES. WE NEED TO REDUCE OUR NUMBER OF CLANS NOT TO JACKUP CLAN NUMBER TO HUNDRED OR THOUSAND OF CLANS AS THE CHINESE DID IT. THAT'S ANOTHER DIVISION THUS THE WEAK LINK. OUR ENEMY WILL TRY TO BREAK US FROM OUR WEAK LINKS FIRST.
mi hlub
2015-07-13 16:18:18 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
WW2 NYIJ POOJ MUAJ LI 65 MILLION TUS NEEG SUAV LI ZE 500 MILLION NTXIM NYIJ POOJ YUAV SAB XWB2 TABSIS SUAV MUAJ FEUDALISM 5 SIB KOOM NYIAS THAIV NYIAS PAWG XWB SUAVTHIAJ MAG SAB2. KOM HMOOB NCO NTSOOV TEJ HISTORY NO THIAB OV.
m***@gmail.com
2015-09-24 03:15:27 UTC
Permalink
Yus yeej tsis nrog luag kawm deb pom txog qhov dav ces txhob nug os.txog txij luag hais rau tawm ces luag yeej muaj zoo tswv yim lawm os.
Yaj Tshaj Koob
2015-10-19 18:14:04 UTC
Permalink
On Wednesday, September 23, 2015 at 10:15:29 PM UTC-5, ***@gmail.com
wrote:

meejy,

Koj hais yog lus lawm nawb, lawv ib txhia mas nim nyhos nyho tias FBI tuaj mus soj txog Hmoob Teb Chaws rau MN, mas cov niag uas noj noj nyiaj koom haum Lao Family mas nim tshwm zom zaws tuaj khav txiv tias lawv yog Hmoob cov thawj coj no lawv twb yog cov niag thawj noj nyiaj ntag.


YTK
Post by m***@gmail.com
Yus yeej tsis nrog luag kawm deb pom txog qhov dav ces txhob nug os.txog txij luag hais rau tawm ces luag yeej muaj zoo tswv yim lawm os.
b***@earthlink.net
2015-10-17 15:50:25 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
Meo Coup Hnmong
k***@gmail.com
2015-12-18 02:29:50 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
Hmoob lub tswvyim no mas vwm lawm tiag2 os ib hyuag haiv me2 li hmoob xwb es yuav ua licas los tswj tau ib lub tebchaws na? USA twb cia li pub rau hmoob nyob dawb2 xwb es hmoob tseem tsis txaus siab thiab lov? Cov hmoob laus vwm lawm xwb os.
t***@yahoo.com
2015-12-18 17:28:13 UTC
Permalink
Post by k***@gmail.com
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
Hmoob lub tswvyim no mas vwm lawm tiag2 os ib hyuag haiv me2 li hmoob xwb es yuav ua licas los tswj tau ib lub tebchaws na? USA twb cia li pub rau hmoob nyob dawb2 xwb es hmoob tseem tsis txaus siab thiab lov? Cov hmoob laus vwm lawm xwb os.
Txhob xav tias Vwm,

saib luag tej neeg ua niaj hnub ua Research thiab muaj tib neeg yog Inventors - luag yeej niaj hnub muaj ntau lub lajlim tswv8 los "Invent" txog txoj kev mus txog saum Moon and Mar... li ntawd, ib hnub twg luag thiaj li mus txog.

yog tias, muaj tus ntshaw ua niaj hnub nrheev-txog, ib hnub twg yeej yuav pom xwb. luag tej neeg muaj Haiv, tus no ua tag mus tsi txog los lwm tus ua share common PASSIO ntawd luag yeej cias nws los invent qhov products ntawd mus ntxiv seb ib hnub puas yuav ciaj tau los ua txoj haus kev taus.

yog hnub twg peb ntse txog level no lawm, ces peb yuav muaj txoj haus kev mus xwb. yog tsi ntseeg no caws los mloog luaj tej kev prediction rau lub neej hauv ntiajteb no...Born2beHmong
c***@gmail.com
2016-03-27 09:46:22 UTC
Permalink
Post by t***@yahoo.com
Post by k***@gmail.com
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
Hmoob lub tswvyim no mas vwm lawm tiag2 os ib hyuag haiv me2 li hmoob xwb es yuav ua licas los tswj tau ib lub tebchaws na? USA twb cia li pub rau hmoob nyob dawb2 xwb es hmoob tseem tsis txaus siab thiab lov? Cov hmoob laus vwm lawm xwb os.
Txhob xav tias Vwm,
saib luag tej neeg ua niaj hnub ua Research thiab muaj tib neeg yog Inventors - luag yeej niaj hnub muaj ntau lub lajlim tswv8 los "Invent" txog txoj kev mus txog saum Moon and Mar... li ntawd, ib hnub twg luag thiaj li mus txog.
yog tias, muaj tus ntshaw ua niaj hnub nrheev-txog, ib hnub twg yeej yuav pom xwb. luag tej neeg muaj Haiv, tus no ua tag mus tsi txog los lwm tus ua share common PASSIO ntawd luag yeej cias nws los invent qhov products ntawd mus ntxiv seb ib hnub puas yuav ciaj tau los ua txoj haus kev taus.
yog hnub twg peb ntse txog level no lawm, ces peb yuav muaj txoj haus kev mus xwb. yog tsi ntseeg no caws los mloog luaj tej kev prediction rau lub neej hauv ntiajteb no...
http://youtu.be/1vP3Ju7J4gk
Born2beHmong
c***@gmail.com
2016-03-27 09:48:33 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavta
zoo siab peb cov hmoob muaj lub zeem muag los ua teb chaws rau peb hmoob nawb
k***@gmail.com
2018-07-01 05:24:45 UTC
Permalink
Post by mavtais
Puas yuav muaj ib hnub twg uas hmoob yuav muaj ib lub teb chaws HMOOB? Nej xav tias lub tswv yim no puas zoo thiab; mus yuav ib thaj av nyob nram qab mev teb coj los ua hmoob tug? Qab suav teb?
Lub sij hawm no mas kuv xav xwb, lub Hmong Virtual Nation mas yuav tsis work li?
Mavtais
Loading...