Discussion:
poj nrauj paum loj thiab xu siab
(too old to reply)
k***@aol.com
2007-09-28 14:58:41 UTC
Permalink
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.
d***@yahoo.com
2007-09-28 15:34:08 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.
Kwv es,

Tsuaj yog nkawd tsis ua kiag ntawd qhov chaw dance xwb ces kav liam.
Poj nrauj paum tsis loj thiab os, nws tsuas luaj cov tsis tau nrauj
txiv los yog tej tus tseem me dua. Tab sis nws yog neeg siab phem,
noj loj, thiab nyiam ua si luas loj luas loo xwb.
l***@yahoo.com
2007-09-28 15:51:31 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.
Kwv es

Koj tseem hais li ko, poj nrauj nim yuav paub txaj muag naj. Cia kuv
tham ib qhov tseem haib tshaj qhov koj hais thiab os.

Muaj ib tus poj nrauuj, nws twb rau txiv ob zaug lawm. Thawj tus yog
nrauj tim Thaibteb, tus tom qab yog nrauj teb chaws America no. Nws
muaj 3 tus me nyuam. Tus tub khiav mus ua laib lawm tsi los tsev, tus
ntxhais hlob mus yuav txiv lawm. Tshuav tus ntxhais yau muaj li 3-4
xyoo nrog nws nyob. Tus nxthai no tab tom kawm preschool li 3-4 teev
tuaj ib hnub.

Muaj ib zaug kuv xav tias nws tus menyiam ntxhais mus school lawm no,
kuv mus txog cas tus menyuam tsi mus school, rau qhov hnub ntawm tus
nai khu tsi nyob lawm no. Tus ntxhais ntawm nws ua nws si ntawm chaws
nyob ho kuv muab niag pog xa sau rooj sofa thiab muab nws caws ceg xa
mas nyob niag menyuam ntawm los saib wb sib ua ces nws luag luag xwb.
Wb cia li sib ua rau nws saib li, niag pog hais tias nws yeej sib ua
rau nws niag ntxhais saib ntau zaug lawm no as.

Muaj ib zaug cais kuv mus hauj lwm los cais kuv ncaj kha mus saib niag
pog cais niag pog thiab nws niag txhais thiab peb 3 leeg mus pw saum
txaj. Kuv muab niag pog txiag ho niag ntxhais cev tshoj los saib saib
wb cais nws luag luag xwb. Kuv xav tias tus ntxhais no loj mas nws
yuav ua niam ntiav heev lauj.
TswvYim
2007-09-28 16:54:07 UTC
Permalink
laosking,

koj puas paub tias txhaum cais yog koj uas lis koj. neb ob leeg txhaum,
raus tus mesnyuam ntawv yog nws mus qhias raus police ces koj sab.

tsis tas lis koj tsis hlub mesnyuam lod. kuv lis ma txhuas lub father's
day, kuv xav txog cov mesnyuam uas lawv tsis muaj txiv hus ma uas raus kuv
kuas muag poob raus lawv. cas koj yuav lim hiam uas luaj lis koj.

koj puas xav tias thaum koj mus nrog niag poj ntawv uas lis ntawv es hos
muaj ib tuaj uas lis koj uas tom koj tsev raus koj cov mesnyuam pom no hos
mob koj siab lis cas..?

yuav taus pauv koj tus kheej nawb....vim koj yog ib tug neeg qhia thiab
vuab tsuab kawg lis. yog nej leej twg paub tus pog no nej yuav taus hais
tub ceev xwm tuaj coj tus mesnyuam no khiav ntawm laosking thiab nws niam
mus. vim nkawv yog dev xwb tsis yog neeg.
phwvnyawm
2007-09-28 18:57:38 UTC
Permalink
Post by d***@yahoo.com
Post by k***@aol.com
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.
Kwv es
Koj tseem hais li ko, poj nrauj nim yuav paub txaj muag naj. Cia kuv
tham ib qhov tseem haib tshaj qhov koj hais thiab os.
Muaj ib tus poj nrauuj, nws twb rau txiv ob zaug lawm. Thawj tus yog
nrauj tim Thaibteb, tus tom qab yog nrauj teb chaws America no. Nws
muaj 3 tus me nyuam. Tus tub khiav mus ua laib lawm tsi los tsev, tus
ntxhais hlob mus yuav txiv lawm. Tshuav tus ntxhais yau muaj li 3-4
xyoo nrog nws nyob. Tus nxthai no tab tom kawm preschool li 3-4 teev
tuaj ib hnub.
Muaj ib zaug kuv xav tias nws tus menyiam ntxhais mus school lawm no,
kuv mus txog cas tus menyuam tsi mus school, rau qhov hnub ntawm tus
nai khu tsi nyob lawm no. Tus ntxhais ntawm nws ua nws si ntawm chaws
nyob ho kuv muab niag pog xa sau rooj sofa thiab muab nws caws ceg xa
mas nyob niag menyuam ntawm los saib wb sib ua ces nws luag luag xwb.
Wb cia li sib ua rau nws saib li, niag pog hais tias nws yeej sib ua
rau nws niag ntxhais saib ntau zaug lawm no as.
Muaj ib zaug cais kuv mus hauj lwm los cais kuv ncaj kha mus saib niag
pog cais niag pog thiab nws niag txhais thiab peb 3 leeg mus pw saum
txaj. Kuv muab niag pog txiag ho niag ntxhais cev tshoj los saib saib
wb cais nws luag luag xwb. Kuv xav tias tus ntxhais no loj mas nws
yuav ua niam ntiav heev lauj.
LaosK,

Koj txhob mus xyaum hais lus dag li koj ko......tus me nyuam ntxhais
ntawd tsis paub txaj qhov muag los koj yog tus laus,koj yuav tsum paub
txaj qhov muag nad......yus yog tus neeg laus e yuav mus tsim-m txiaj
npaum koj ko li........niag poj nrauj ntawd ua dev liam txwv los koj
twb yog ib tug paub tab,txiv neej yawg ned.......koj tseem ua phim
nkaus thiab los.......tseg kiag nawb txoj me kev sib txiag rau me
nyuam yaus saib naj........tsam muaj ib hnub koj mag mus hlob kav
hlaus ces quaj tsis los kua muag nawb.

B2BH,

Cab...cab....kuv twb hais ncaj kawg los sad......ua cas tseem hais
tias kuv hais nkhaus-s no ned........nej cov hluas tam sim no ces kuv
yeej pom coob tus lawm los mas......poj niam mus tham hluas ces cav
sau nra rau poj niam tib si.
Born2beHmong
2007-09-28 20:12:59 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
B2BH,
Cab...cab....kuv twb hais ncaj kawg los sad......ua cas tseem hais
tias kuv hais nkhaus-s no ned........nej cov hluas tam sim no ces kuv
yeej pom coob tus lawm los mas......poj niam mus tham hluas ces cav
sau nra rau poj niam tib si.- Hide quoted text -
koj mas, kuv nqiv koj rabneeg tua xub xwb nad, vim lawv cov laus no
zoo li twb yog neeg "Tseemceeb--thiab ib cov los tseem yog Board rau
tej community thiab rau Human Rights thiab...es zoo li thaum tham lus
dev lus npua li no ces cias li zoo li no lawm xwb....qhov no, li koj
hais os, puas tim tus me nyuam ntxhais ntawd los yog tim yus tus "Uas"
ntawd mas...yus yog neeg paubtab paubhaus nawb....

B2BH
c***@sbcglobal.net
2007-09-28 22:56:51 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.
l***@yahoo.com
2007-09-28 22:59:33 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.
Moobsib
2007-09-29 02:42:10 UTC
Permalink
Laosk,

Tog laj kam koj siv lub npe Laosking los koj yeej yog ib tug neeg tsi
leem cai hlox le. Koj thaam koj cov lug nuav mas yog nkaus kuv ib tug
kwbtij. Yog muaj tseeb le koj has mas koj loj sim lammoj, lamtxwv hab
tsi muaj ib qho proper moral standard hlox le. Txhooj kum yuav tsi
leem cai hlox le es yuav sis txag rua tej miv nyuas saib. Cov neeg coj
tug cwjpwm zoo le koj hab tug puj nrauj ntawd ces yog quav sw xwb
nawb. Meb txhooj kum yuav moog khaus pim/qau ua luaj hab saib tsi taug
tej mivnyuas le es yuav taab meeg sis tsoob ntawm tej living room rua
tej mivnyuas saib? Meb mas yog tsaj tagx nawb.

Sorry for having to say that but your statement above is truly
disturbing.

MS
phwvnyawm
2007-09-29 15:04:11 UTC
Permalink
Post by Moobsib
Laosk,
Tog laj kam koj siv lub npe Laosking los koj yeej yog ib tug neeg tsi
leem cai hlox le. Koj thaam koj cov lug nuav mas yog nkaus kuv ib tug
kwbtij. Yog muaj tseeb le koj has mas koj loj sim lammoj, lamtxwv hab
tsi muaj ib qho proper moral standard hlox le. Txhooj kum yuav tsi
leem cai hlox le es yuav sis txag rua tej miv nyuas saib. Cov neeg coj
tug cwjpwm zoo le koj hab tug puj nrauj ntawd ces yog quav sw xwb
nawb. Meb txhooj kum yuav moog khaus pim/qau ua luaj hab saib tsi taug
tej mivnyuas le es yuav taab meeg sis tsoob ntawm tej living room rua
tej mivnyuas saib? Meb mas yog tsaj tagx nawb.
Sorry for having to say that but your statement above is truly
disturbing.
MS
All,

Peb txhob cem-m yawg hlob King thiab nawb.......yog nws tuaj thov txim
li yawg TswvYim ces plaub twb tag lawm los mas.......Yawg King twb
tsis tawm tuaj lawm ces txhais tau tias yawg yuam kev lawm nawb.Peb
yuav tau zam txim rau yawg.

Aib Tseem Yeej,

Koj hais txog poj niam coob dua txiv neej..........qhov no txij li kuv
xeev xwm los thaum peb tseem nyob pem yaj sab puag pem tej roob deb-b
nroog los poj niam yeej coob dua cov txiv neej......txawm yog coob dua
ces tej laus ib leeg thiaj yuav 2-3 tug ntag lauj. Koj sim saib seb
maj thaum peb hluas lais 1 leeg muaj 4-5 tug hluas nkauj yus mas cav
kav tsis tas li thiab od.......tuaj teb chaws no vim lawv txoj cai
muab ywj pheej dhau hwv lawm ces cov poj niam tsis pub yus txav taw
li.Tus txiv neej twg txav taw ces mag qhov taub ntag........cov poj
niam tsis zam li tim ub lawm ned.........tim ub mas tus txiv yuav mus
tham hluas nkauj tus niam tseem muab tus txiv thas xoo kom zoo nraug
mam mus.......ha...ha....ha.....ha.....ua li kuv poj niam hais rau kuv
yog nyob tim ub ces kuv yeej muaj 2-3 tug poj niam lawm.Vim yog kuv
yog noob yuav niam yau......cov yawg koob los 1 leeg muaj 2-3 tug,cov
yawg los 1 leeg muaj 2-3,cov txiv los 1 leeg tseem muaj3-4 tug...cov
niag tsov tom noob yuav niam yau no mas mus txog rooj teb twg los yeej
yuav-v niam yau......kuv cov tij laug tuaj txog teb chaws no tseem
yuav tus puav lawm thiab feem ntau ces yog vwm-m ib ntus ces tsum lawm.
Hmoobvajusa
2007-10-01 16:26:18 UTC
Permalink
Post by d***@yahoo.com
Post by k***@aol.com
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.
Kwv es
Koj tseem hais li ko, poj nrauj nim yuav paub txaj muag naj. Cia kuv
tham ib qhov tseem haib tshaj qhov koj hais thiab os.
Muaj ib tus poj nrauuj, nws twb rau txiv ob zaug lawm. Thawj tus yog
nrauj tim Thaibteb, tus tom qab yog nrauj teb chaws America no. Nws
muaj 3 tus me nyuam. Tus tub khiav mus ua laib lawm tsi los tsev, tus
ntxhais hlob mus yuav txiv lawm. Tshuav tus ntxhais yau muaj li 3-4
xyoo nrog nws nyob. Tus nxthai no tab tom kawm preschool li 3-4 teev
tuaj ib hnub.
Muaj ib zaug kuv xav tias nws tus menyiam ntxhais mus school lawm no,
kuv mus txog cas tus menyuam tsi mus school, rau qhov hnub ntawm tus
nai khu tsi nyob lawm no. Tus ntxhais ntawm nws ua nws si ntawm chaws
nyob ho kuv muab niag pog xa sau rooj sofa thiab muab nws caws ceg xa
mas nyob niag menyuam ntawm los saib wb sib ua ces nws luag luag xwb.
Wb cia li sib ua rau nws saib li, niag pog hais tias nws yeej sib ua
rau nws niag ntxhais saib ntau zaug lawm no as.
Muaj ib zaug cais kuv mus hauj lwm los cais kuv ncaj kha mus saib niag
pog cais niag pog thiab nws niag txhais thiab peb 3 leeg mus pw saum
txaj. Kuv muab niag pog txiag ho niag ntxhais cev tshoj los saib saib
wb cais nws luag luag xwb. Kuv xav tias tus ntxhais no loj mas nws
yuav ua niam ntiav heev lauj.
Me kwv ntshawg Laosking!
Koj zaj dab neeg no yuav haib ua luaj! Pus muaj tseeb tiag? Yog muaj
tseeeb tiag no ces ho qhia kom ntau zog ntxiv los yog more detail for
us. Please respond me in english. Thank you.
tseemyeej
2007-10-01 16:30:37 UTC
Permalink
hmoobvajvovvajpamusa,
On Oct 1, 9:26 am, Hmoobvajusa <***@comcast.net> wrote:
Rov mus vov yus daim pam xwb las mas.


TseemYeej.
Moobsib
2007-10-01 16:52:41 UTC
Permalink
Yaav thaum late 80s kuv muaj ib tug kwvtij thaam qha rua peb tas nwg
moog ntxag/txag ib tug puj nrauj nruab nub. Tug puj nrauj ntawd muaj
ib paab mivnyuas. Thaus nwg moog txug ncua xwb ces tug puj ntawd yeej
muab nwg cov mivnyuas ntab kuas moog ua si nrau zoo lawm. Cov mivnyuas
yeej ywg nrhu lawg tas puab paub ob tug yuav ua dlaab tsi lawm. Tsuas
tseg tug nyuas yau kws noob nyoog 2-3 xyoos nyob xwb. Ces ob tug yeej
moog sis txag yaam tsi k tug mivnyuas hov le. Thaus ob tug moog sis
txag sau txaaj ces tug mivnyuas hov yeej caum ob tug moog hab yeej do
everything she could to prevent such act by ntaus, tum hab khawb. Tawm
sis ob tug yeej tsi k le. Muaj ib zag ces tug mivnyuas tum yawm thaub
ces yawm thaub tseem xuas tsaug taw ua nwg tug mivnyuas nrov poog huv
qaab txaag hab quajx ca xwb. Thaus xib txag taag ces txiv yawg tseem
puag rig tsho dlha labqaab rua tom bathroom moog ntxuav qau maam le
naav ris tsho rov lug tsev ces taab tom tug tais laug tuaj txug ntawd
ces nwg txhaj pum. Thaus nwg thaam rua kuv nov taag ces kuv haj tsi
muab thaub kwvtij hov tshob tuab teem pov khawv nkaus les es..

Ua neeg nyob yuav tau leem cai kuas ib zej tsoom txheebze- tseem ceeb
mas yog tej mivnyuas yau- suav dlawg yuav tau hab. Yuav tau to taub
tas qhov yug ua ntawd muaj negative moral impact luj npaum le caag
rua tug mivnyuas yau kws pum/saib nroov ntawd. Tej laug yeej has tas
ua le ntawd ces aiv tug pum ntawd lawm nav...

MS
Tony
2007-10-02 00:04:52 UTC
Permalink
Muaj tseeb. Qhov kws koj yawm kwv tij ntawd tsaug taw rua nyuas miv
nyuas ntawd yuav ua rua nwg ntxub cov txiv neej thaus nwg luj tuaj.
Qhov ntawd yuav nyob nroov rua nwg nruab sab. Tog nwg ua le ntawd rua
koj yawm kwv tij yeej vim has tas, ib, nwg xaav has tas koj yawm kwv
tij ntawd muab nwg nam ntaus. Ob, koj xaav ntxiv rua saib yog dlaab
tsi.
AEON
2014-06-11 07:59:09 UTC
Permalink
Post by Moobsib
Yaav thaum late 80s kuv muaj ib tug kwvtij thaam qha rua peb tas nwg
moog ntxag/txag ib tug puj nrauj nruab nub. Tug puj nrauj ntawd muaj
ib paab mivnyuas. Thaus nwg moog txug ncua xwb ces tug puj ntawd yeej
muab nwg cov mivnyuas ntab kuas moog ua si nrau zoo lawm. Cov mivnyuas
yeej ywg nrhu lawg tas puab paub ob tug yuav ua dlaab tsi lawm. Tsuas
tseg tug nyuas yau kws noob nyoog 2-3 xyoos nyob xwb. Ces ob tug yeej
moog sis txag yaam tsi k tug mivnyuas hov le. Thaus ob tug moog sis
txag sau txaaj ces tug mivnyuas hov yeej caum ob tug moog hab yeej do
everything she could to prevent such act by ntaus, tum hab khawb. Tawm
sis ob tug yeej tsi k le. Muaj ib zag ces tug mivnyuas tum yawm thaub
ces yawm thaub tseem xuas tsaug taw ua nwg tug mivnyuas nrov poog huv
qaab txaag hab quajx ca xwb. Thaus xib txag taag ces txiv yawg tseem
puag rig tsho dlha labqaab rua tom bathroom moog ntxuav qau maam le
naav ris tsho rov lug tsev ces taab tom tug tais laug tuaj txug ntawd
ces nwg txhaj pum. Thaus nwg thaam rua kuv nov taag ces kuv haj tsi
muab thaub kwvtij hov tshob tuab teem pov khawv nkaus les es..
Ua neeg nyob yuav tau leem cai kuas ib zej tsoom txheebze- tseem ceeb
mas yog tej mivnyuas yau- suav dlawg yuav tau hab. Yuav tau to taub
tas qhov yug ua ntawd muaj negative moral impact luj npaum le caag
rua tug mivnyuas yau kws pum/saib nroov ntawd. Tej laug yeej has tas
ua le ntawd ces aiv tug pum ntawd lawm nav...
MS
tus menyuam koj tus kwvtij ib tsaug taw 6 ntawd yog nws muaj 2 xyoo no nyaj tsis muaj impact ntau ualuajli cas YABSIS yog muaj 3 xyoos rov saud mas nws yuav CIM tau tej no mus tog hnub tuag kiag. muab piv xdeb mas tsam ho deb muab pivl;i kuv xwb 3 xyoo peb tej kev khiav tawg ROG tawm hauv peb lub zos mus 6 tim PHUV CIAB lauslos 40++ li kuv no kuv tseem ncop ntzsoov tau peb lub zos thiab lub zos PHUVCIAB uas muaj ib co HMOOB tej tsec vov nrau yas xwb tsis vopv nqeeb li tim peb zos. peb khiav zaum ntawd mas lub zos PHUV CIab PEB TSIS TAU MUS ZSO HAUV IB TUG hmoob LUB TSEV PEB MUS NYOB PUAG TOM TW ROOB NQEEB. los nkaum2 nyob2 as thiv puav tom qab peb ib tug yawm txiv uas yog kuv txiv ntawm tus poj niam txiv tau mus raug luv tem tas sim neej coj los ua kev cai dab qhuas copj mus zais tas ces peb ho RAIG NTWZS mus PHUV NYAWM. ,uv sij hawm ntawd yog li 1972 kuv yog li 3 xyoo kuv rseem nco ntsoov txog yav no.

yog tus khuaj2 koj tuskwv tij ib tsaug taw muaj 3 xyoo mas koj tus kwvtij kaj tsij suav tias nws tau ib tug YEEB NCUAB lawm ntag ov.

hom maum nrauj li koj piav kuv twb ntsib dualawm tabsis tus maum ho muab nws cov kid mus tom lawv lub chav pw nws mam li los tom nws chav pw nws muab nwslub qhov rooj TXAJ LOCK zoo2 wb mam li pib wb tej kev hlub KAJSIAB LUG.
Hmoobvajusa
2007-10-02 04:37:15 UTC
Permalink
Post by tseemyeej
hmoobvajvovvajpamusa,
Rov mus vov yus daim pam xwb las mas.
TseemYeej.
Noob dev ntsej muag tuag tua peb haiv Hmoob tub pabtsab npuab qab
plab!
Koj twb raped koj poj niam thaum yau yau ua zoo tau mus hlob kav laus.
tseemyeej
2007-10-02 04:58:23 UTC
Permalink
vajvovvajpamusa,
Post by Hmoobvajusa
Noob dev ntsej muag tuag tua peb haiv Hmoob tub pabtsab npuab qab
plab!
Tos nej txiv vp mag nkag nkuaj los vim txoj kev npuab qabplab las mas.
Nej cov nyuag vov pam no mas ib txwm tsis muaj laj muaj kam ua tsuas
tab haj dag noj dag haus npuab luag qab plab (parasite) xwb ne. Hos
peb cov noob PajTsab no mas lam nqa tais tuaj thov leej twg noj ib
zaug nawb.
Post by Hmoobvajusa
Koj twb raped koj poj niam thaum yau yau ua zoo tau mus hlob kav laus.
Hahaha...ruam tiag-g...Peb hmoob ib txwm tias qaib los ntshav ntsej
npua los ntshav ntswg ces yog seem kev seem cai no ov. Hos cov nyuag
pheej muab yus tej nkauj tej muam nyas quav txias mas thiaj yog cov
vov pam nav. Hahaha....


Koj twb ib sij tias koj tsis teb kuv lawm no ne. Ruam npuav qau li koj
mas mag cab yooj yim tiag-g yom. Kuv hnov lawv hais tias koj yug qaib
thiab no, yog tsis xav kom kuv cem cov noob vov pam ces kav tsij mus
txhom maum qaib los xav xwb las mas Hahaha...


TseemYeej.
Hmoobvajusa
2007-10-03 01:47:27 UTC
Permalink
Post by tseemyeej
vajvovvajpamusa,
Post by Hmoobvajusa
plab!
Tos nej txiv vp mag nkag nkuaj los vim txoj kev npuab qabplab las mas.
Nej cov nyuag vov pam no mas ib txwm tsis muaj laj muaj kam ua tsuas
tab haj dag noj dag haus npuab luag qab plab (parasite) xwb ne. Hos
peb cov noob PajTsab no mas lam nqa tais tuaj thov leej twg noj ib
zaug nawb.
Post by Hmoobvajusa
Koj twb raped koj poj niam thaum yau yau ua zoo tau mus hlob kav laus.
Hahaha...ruam tiag-g...Peb hmoob ib txwm tias qaib los ntshav ntsej
npua los ntshav ntswg ces yog seem kev seem cai no ov. Hos cov nyuag
pheej muab yus tej nkauj tej muam nyas quav txias mas thiaj yog cov
vov pam nav. Hahaha....
Koj twb ib sij tias koj tsis teb kuv lawm no ne. Ruam npuav qau li koj
mas mag cab yooj yim tiag-g yom. Kuv hnov lawv hais tias koj yug qaib
thiab no, yog tsis xav kom kuv cem cov noob vov pam ces kav tsij mus
txhom maum qaib los xav xwb las mas Hahaha...
TseemYeej.
Noob ntsej muag dev tuag tub pab tsab!
Koj kav tsij tsem tiag nawb kom cov dab hmoob uas koj muab tua tuag
rau tom tus taw choj hinheup thiaj los nhriav tau koj.
tseemyeej
2007-10-03 03:08:52 UTC
Permalink
Thaub vajvovvajpamusa,
Post by Hmoobvajusa
Noob ntsej muag dev tuag tub pab tsab!
Dev mas yog dev tsoob dev niam thiab dev tsoob dev muam li nej cov
vajvovvajpam ko mas thiaj yog dev ov. Kuv pheej tuaj tsis tau ntxhib
li koj ces kawg kuv yuav tsis qualified li koj nawb.
Post by Hmoobvajusa
Koj kav tsij tsem tiag nawb kom cov dab hmoob uas koj muab tua tuag
rau tom tus taw choj hinheup thiaj los nhriav tau koj.-
Abyaj..Yog tsis muaj niag choj HH ces nej twb tsis paub kev dag noj
dag haus rau nej cov vovpam os. Nim no yog 21st century lawm, ruam li
dr.pao nej xwb thiaj tseem noj quav hos luag pejkum haiv yeej tsis
ntseeg li nav, li ntawd es Meskas thiaj muab nej hu ua cov niag
terrorists thiab tseem coj nej tus puabtais mus hlob kav hlau thiab ne
yom? Hiv-v om...

vajvovvajpam...menyuam thiaj pham...


TseemYeej.
Hmoobvajusa
2007-10-03 04:02:24 UTC
Permalink
Post by tseemyeej
Thaub vajvovvajpamusa,
Dev mas yog dev tsoob dev niam thiab dev tsoob dev muam li nej cov
vajvovvajpam ko mas thiaj yog dev ov. Kuv pheej tuaj tsis tau ntxhib
li koj ces kawg kuv yuav tsis qualified li koj nawb.
Post by Hmoobvajusa
Koj kav tsij tsem tiag nawb kom cov dab hmoob uas koj muab tua tuag
rau tom tus taw choj hinheup thiaj los nhriav tau koj.-
Abyaj..Yog tsis muaj niag choj HH ces nej twb tsis paub kev dag noj
dag haus rau nej cov vovpam os. Nim no yog 21st century lawm, ruam li
dr.pao nej xwb thiaj tseem noj quav hos luag pejkum haiv yeej tsis
ntseeg li nav, li ntawd es Meskas thiaj muab nej hu ua cov niag
terrorists thiab tseem coj nej tus puabtais mus hlob kav hlau thiab ne
yom? Hiv-v om...
vajvovvajpam...menyuam thiaj pham...
TseemYeej.
Tsej muag tuag noob dev tub paj tsab npua qab plab!
Koj thiab koj tij laug lis teeb nej thiab yoj noob dev thiab noob tua
neeg ( Hmong terrorist). Nej tua thiab ntes peb haiv hmoob ua tsis
muaj leej twg ua txhaum rau neb dab tsi. Nplog liab twb coj lis teeb
mus ev ntsev tshuav koj xwb nawb mog. Kav tsij tsem tias kom
asmesliskas coj koj mus hlob kav hlau. You are a rapist too.
tseemyeej
2007-10-04 16:53:19 UTC
Permalink
Thaub vajvovvajpamusa,

On Oct 2, 9:02 pm, Hmoobvajusa <***@comcast.net> wrote
Tej zaum koj xav tias kuv tsis teb koj ces nyaj koj yuav dim lawm no
pos yog? Hahaha...Tam sim no ces koj zoo nkaus tus nas ua kuv tabtom
txhom tau los pratice kuv qhov skills xwb nav. Kuv lam ua txoj tso
koj mus kom ploj loog tom kaum tsev lawm ces kuv mam ib nyuag phlaw
mus xyeeb rov los tom chaw do dua xwb. You are at my mercy, now!
Post by Hmoobvajusa
Tsej muag tuag noob dev tub paj tsab npua qab plab!
Hiv-v-v-v om...koj twb hais tsis yog lawm ne, npua qab plab mas yog
cov ua yus aim yus muam pim thiab dag teb dag chaw noj mas thiaj yog
li koj hais nawb.
Post by Hmoobvajusa
Koj thiab koj tij laug lis teeb nej thiab yoj noob dev thiab noob tua
neeg ( Hmong terrorist). Nej tua thiab ntes peb haiv hmoob ua tsis
Aub yaud....Koj twb hais tsis muaj ceem npaum thaub
laujvajtsablisyajthojmuas hais es, tsis lam txob kuv ib sab domdi li
os. Los lus hmong terrorist no mas yog Meskas tis rau nej pab txivtub
las sav ua cas ho muab nog rau kuv ris naj? Noob dag mas yeej dag tiag
laiv yom? Kuv mas pab txhawj hmoob lub neej tom ntej tias tsam koj
txiv tuag lawm los tsob noob dag tseem yuav dag hmoob mus ntev xwb
os...

Hais txog txoj kev tua neeg mas, koj yuav tau rov mus nug koj txiv vp
saib yog vim li cas dej thiaj nyab Phamkhom nawb? Pos yog koj txiv vp
coj cov neeg tsis muaj txim txhaum mus tua txhub lub qhov zaj es qhov
zaj thiaj txhaws nab? Txog txij qhov zaj txhaws taus se, tsis yog
tsawg-g nawb. Kuv piav koj txiv ib clip dabneeg pub koj mloog ov. Muaj
ib hnub, koj txiv ntsha nce tau hau for no reason, tej zaum tim cov
niam tsis pub aim los tsis paub, nws kom lawv hu cov neeg raug txim
tawm hauv qhov taub los, nws ua heev-v taw phom ntshis rau lawv tias
nej pos yog communists? Tus nplog uas raug txim teb tias "Yog!". Nws
xuas tib phom ua nws ntxeev tiaj hlo lawm. Tus tom ntej nam zog los
tias; "kuv kuj yog thiab!". Nws tib phom rau ua nws ntxeev hlo lawm
thiab, tus tom ntej kuj nam zog los hais tib yam nkaus thiab, nws tua-
a txog 5-6 ces koj txiv cia li ua ntsej muag thim xem tag ces tawm
plaws khiav lawm, tsis kam mloog ntxiv lawm.

This only a small part of it, if you want I will narrate more. Hope
you enjoy reading it. Koj txiv lub neej, nws txhais tes yeej ib txwm
tsuas NTSHAV nav.
Post by Hmoobvajusa
..............................................................Kav tsij tsem tias kom
asmesliskas coj koj mus hlob kav hlau. You are a rapist too.
Hahaha..I challenge you to check my criminal records at the police
station.

Nco ntsoov teb kuv es kuv thiaj zoo piav koj txiv lub qe pub peb sawv
daws mloog ov...Hiv-v-v..


TseemYeej.
phwvnyawm
2007-09-28 16:04:11 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.
Kwv...aw,

Txhob cem-m cov poj nrauj thiab nawb.........luag twb txom-m nyem los
sawv daws pheej tsis pab, tseem cem tag zog ua kom luag haj yam puas
siab.Peb ua neeg nyob tsis hais leej twg txawj ua yuam kev,yog li cov
sab nraum yuav tau pab nws nawb.Nej yuav tsum paub tias peb tuaj nyob
lub teb chaw ywj pheej nad........Meskas ces yeej coj li
ntawd......peb twb tuaj ua Meskas lawm ned.... ces sawv daws yeej yuav
xyaum Meskas......tsis yog yuav muaj tsawg zuj zus, yog yuav muaj coob-
b tuaj nawb.Thaum peb tsis khib kiag lawm ces peb vam meej lawm
nawb.......koj puas hnov xov tooj cuam hais tias 2 weeks tag los no
twb muaj 1 case sib tua nyob NC thiab no ned.Tus txiv muaj leej niam
tua tag ces nws rov tua nws......tseg nkawv tus me nyuam nyob ua
ntsuag........nkawv tus me nyuam yuav txom nyem kom muaj 18 xyoo.

Kav tsij nrog tus poj nrauj koj hais ntawd zoo siab nawb.....nws mas
thiaj tsim nyog yam zaub mov twg los tau noj txhua.
T***@gmail.com
2007-09-28 23:36:51 UTC
Permalink
Post by phwvnyawm
Post by k***@aol.com
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.
Kwv...aw,
Txhob cem-m cov poj nrauj thiab nawb.........luag twb txom-m nyem los
sawv daws pheej tsis pab, tseem cem tag zog ua kom luag haj yam puas
siab.Peb ua neeg nyob tsis hais leej twg txawj ua yuam kev,yog li cov
sab nraum yuav tau pab nws nawb.Nej yuav tsum paub tias peb tuaj nyob
lub teb chaw ywj pheej nad........Meskas ces yeej coj li
ntawd......peb twb tuaj ua Meskas lawm ned.... ces sawv daws yeej yuav
xyaum Meskas......tsis yog yuav muaj tsawg zuj zus, yog yuav muaj coob-
b tuaj nawb.Thaum peb tsis khib kiag lawm ces peb vam meej lawm
nawb.......koj puas hnov xov tooj cuam hais tias 2 weeks tag los no
twb muaj 1 case sib tua nyob NC thiab no ned.Tus txiv muaj leej niam
tua tag ces nws rov tua nws......tseg nkawv tus me nyuam nyob ua
ntsuag........nkawv tus me nyuam yuav txom nyem kom muaj 18 xyoo.
Kav tsij nrog tus poj nrauj koj hais ntawd zoo siab nawb.....nws mas
thiaj tsim nyog yam zaub mov twg los tau noj txhua.
Phwvnyawm, koj mas kuj yog yuav tau koobhmoov vim koj txawj hlub cov
neeg txomnyem tsis yog koj mus Church los?????. Ob tug sib tua nyob
North carolina ces yog Ntxoovlug vaj tus tub thiab tus nyab. Ntxovlug
Vaj lawv cov no, siab limhiam heev, lawv mus yuav luag tej ntxhais rau
lawv tej tub mas lawv tsis mus hais tshoob li, ciali coj luag tus
ntxhais mus rau tus tub aim xwb. Ntxoovlug vaj thiab Chojvaj
( Richard) thaum nyob pem Milwaukee, Wi. yuav tau lawv cov Hmoob yaj 2
tug tsis mus hais tshoob li ciali coj los rau nram NC. lawm xwb. Nws
kuj muaj npam thiab nawb cov hluas nawb.
c***@hotmail.com
2007-09-29 02:11:46 UTC
Permalink
Post by T***@gmail.com
Post by phwvnyawm
Post by k***@aol.com
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.
Kwv...aw,
Txhob cem-m cov poj nrauj thiab nawb.........luag twb txom-m nyem los
sawv daws pheej tsis pab, tseem cem tag zog ua kom luag haj yam puas
siab.Peb ua neeg nyob tsis hais leej twg txawj ua yuam kev,yog li cov
sab nraum yuav tau pab nws nawb.Nej yuav tsum paub tias peb tuaj nyob
lub teb chaw ywj pheej nad........Meskas ces yeej coj li
ntawd......peb twb tuaj ua Meskas lawm ned.... ces sawv daws yeej yuav
xyaum Meskas......tsis yog yuav muaj tsawg zuj zus, yog yuav muaj coob-
b tuaj nawb.Thaum peb tsis khib kiag lawm ces peb vam meej lawm
nawb.......koj puas hnov xov tooj cuam hais tias 2 weeks tag los no
twb muaj 1 case sib tua nyob NC thiab no ned.Tus txiv muaj leej niam
tua tag ces nws rov tua nws......tseg nkawv tus me nyuam nyob ua
ntsuag........nkawv tus me nyuam yuav txom nyem kom muaj 18 xyoo.
Kav tsij nrog tus poj nrauj koj hais ntawd zoo siab nawb.....nws mas
thiaj tsim nyog yam zaub mov twg los tau noj txhua.
Phwvnyawm, koj mas kuj yog yuav tau koobhmoov vim koj txawj hlub cov
neeg txomnyem tsis yog koj mus Church los?????. Ob tug sib tua nyob
North carolina ces yog Ntxoovlug vaj tus tub thiab tus nyab. Ntxovlug
Vaj lawv cov no, siab limhiam heev, lawv mus yuav luag tej ntxhais rau
lawv tej tub mas lawv tsis mus hais tshoob li, ciali coj luag tus
ntxhais mus rau tus tub aim xwb. Ntxoovlug vaj thiab Chojvaj
( Richard) thaum nyob pem Milwaukee, Wi. yuav tau lawv cov Hmoob yaj 2
tug tsis mus hais tshoob li ciali coj los rau nram NC. lawm xwb. Nws
kuj muaj npam thiab nawb cov hluas nawb.- Hide quoted text -
- Show quoted text -
LaosK...,

Kuv xav mas koj zaj dab neeg yog koj lam hais kom lom zem puas yog?
Yog tias muaj li koj hais thiab tus txiv neej ntawd yog koj kiag tiag
tiag li no mas koj los sij liam kawg li lawm. Yog koj tau ua li ntawd
lawm no koj yuav tau mus thov Vajtswv zam txim rau koj thiab txij no
mus koj tsis ua ib zaug ntxiv lawm yod. Ua li lawv coob leej twb hais
lawm, ua li no txhaum kev cai thiab peb cov uas nyob hauv no yog tsis
paub koj xwb, yog paub no txawm yuav report los yeej tsis txhaum thiab
hos. Ua tsaug uas koj ua zaum ntawd tas ces koj tsum lawm mog.

csy
Tony
2007-09-29 10:20:36 UTC
Permalink
Mej mas tshev los tshev, cem los cem ua rau laosk ti ntsaa pis nkaus
le lawm. Yog has tas muaj tseeb le nwg has ces txhais tau has tas
qhov ntawd yog tug cwj pwm "ntxim ntxub" los yog "ugly" moob lawm
ntaag lauv.

Peb muaj cov "zoo" cov "phem" hab cov "ntxim ntxub" lawm ces nyaj "ib
moob" tsi yog "peb moob" lawm ntawb nrhav tau txuj hauv kev moog rua
lub neej vaam meej lawm tag lau!

Cov zoo mas npau tuab neeg (tsi yog npau tawg) rua cov ntxim ntxub.
Cov phem has tas "haib kawg" rua cov ntxim ntxub.
Cov ntxim ntxub has taag los tsi nov ntaab ntwg qhov tawg tuaj.

Oib-b vaam meej lawm tag laiv...
Moobsib
2007-09-29 14:27:42 UTC
Permalink
Tony,

The Goods = Cov zoo
The Bads = Cov phem
The Uglys = Cov Qas los sis Dlaab Tuag

Ntxim ntxub mas yog deserve hatred los yog deserving hate lawm nev.

Cov neeg coj cai le Laosking ces yuav tau moog nrug cov Italian ua
kwvtij... hehehehehe..

MS
phwvnyawm
2007-09-29 15:51:52 UTC
Permalink
Post by T***@gmail.com
Post by phwvnyawm
Post by k***@aol.com
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.
Kwv...aw,
Txhob cem-m cov poj nrauj thiab nawb.........luag twb txom-m nyem los
sawv daws pheej tsis pab, tseem cem tag zog ua kom luag haj yam puas
siab.Peb ua neeg nyob tsis hais leej twg txawj ua yuam kev,yog li cov
sab nraum yuav tau pab nws nawb.Nej yuav tsum paub tias peb tuaj nyob
lub teb chaw ywj pheej nad........Meskas ces yeej coj li
ntawd......peb twb tuaj ua Meskas lawm ned.... ces sawv daws yeej yuav
xyaum Meskas......tsis yog yuav muaj tsawg zuj zus, yog yuav muaj coob-
b tuaj nawb.Thaum peb tsis khib kiag lawm ces peb vam meej lawm
nawb.......koj puas hnov xov tooj cuam hais tias 2 weeks tag los no
twb muaj 1 case sib tua nyob NC thiab no ned.Tus txiv muaj leej niam
tua tag ces nws rov tua nws......tseg nkawv tus me nyuam nyob ua
ntsuag........nkawv tus me nyuam yuav txom nyem kom muaj 18 xyoo.
Kav tsij nrog tus poj nrauj koj hais ntawd zoo siab nawb.....nws mas
thiaj tsim nyog yam zaub mov twg los tau noj txhua.
Phwvnyawm, koj mas kuj yog yuav tau koobhmoov vim koj txawj hlub cov
neeg txomnyem tsis yog koj mus Church los?????. Ob tug sib tua nyob
North carolina ces yog Ntxoovlug vaj tus tub thiab tus nyab. Ntxovlug
Vaj lawv cov no, siab limhiam heev, lawv mus yuav luag tej ntxhais rau
lawv tej tub mas lawv tsis mus hais tshoob li, ciali coj luag tus
ntxhais mus rau tus tub aim xwb. Ntxoovlug vaj thiab Chojvaj
( Richard) thaum nyob pem Milwaukee, Wi. yuav tau lawv cov Hmoob yaj 2
tug tsis mus hais tshoob li ciali coj los rau nram NC. lawm xwb. Nws
kuj muaj npam thiab nawb cov hluas nawb.- Hide quoted text -
- Show quoted text -
Tshajplaws,

Tsis yog cov mus church xwb siab thiaj zoo nawb.......tus neeg siab
zoo thaum nws loj hlob tuaj nws yeej txawj hlub neeg,Tswvntuj tsis
xaiv neeg nawb,tus ntseeg thiab tsis ntseeg los nws yeej foom koob
hmoo rau txhua tus......kuv tseem xav tias cov mus church yog cov siab
phem-m yog li Tswv ntuj thiaj los tshoj nws,nyob ze-e nws no......vim
tswv ntuj ib leeg thiaj khoo tau nws xwb.

Koj tham txog yim hmoob Vaj yuav peb 2 tug ntxhais dawb
ntawd......txhob khib nawb......lwm hnub nkawv yuav mus yug tau
ntxhais coob-b ces tej tub ho tau mus yuav los ua nyab xwb.Tswv ntuj
yeej yuav foom koob hmoo rau lawv tsev neeg.....raws li kuv mloog xov
tooj cua mas tus ntxhais tus txiv tua ntawd lub npe tsis yog hmoob
laid......koj hais li ko ces kuv twb yeej paub lawv tsev Vaj no zoo
lawm los mas......kuv tseem xav tias yog leej twgno?

Kuv mloog koj tham-m ua cas zoo li koj tseem ho txheeb kuv lawm thiab
tiag........Koj twb yog txiv ntxawm hmoob Xy.......nyob Milwaukee los
ned.
tseemyeej
2007-09-29 17:09:01 UTC
Permalink
Phwvnyawm,
Post by phwvnyawm
mam mus.......ha...ha....ha.....ha.....ua li kuv poj niam hais rau kuv
yog nyob tim ub ces kuv yeej muaj 2-3 tug poj niam lawm.Vim yog kuv
yog noob yuav niam yau......cov yawg koob los 1 leeg muaj 2-3 tug,cov
yawg los 1 leeg muaj 2-3,cov txiv los 1 leeg tseem muaj3-4 tug...cov
niag tsov tom noob yuav niam yau no mas mus txog rooj teb twg los yeej
yuav-v niam yau......kuv cov tij laug tuaj txog teb chaws no tseem
yuav tus puav lawm thiab feem ntau ces yog vwm-m ib ntus ces tsum lawm
Hahaha...kuv kuj yog noob yuav niam yau thiab tiag, tamsim no mas
tseem nyob tus kawg kiag nawb, tabsis ntuj dub ntuj txig li nawb. Kuv
mas ntshai tsam muaj hnub twg luag qaumntuj tshawb tau kuv muaj 2-3
daig ntawv txij nkawm xwb laud...

Thaum ntawd tsis yuav los ntshai tsam ntawv txij nkawm ntuag, yuav los
ntshai tsam muaj tus los-s kua muag...Hahaha..


TseemYeej.
TswvYim
2007-09-28 16:05:32 UTC
Permalink
cov qaij tsws po ces peb hmoob yeej tsis kam noj lawm ces kav liam ma
kwvtij. thaum nyob tim blog ces blog thiaj pab noj peb cov qaij uas ka
xwb. tuaj txog tebchaws no ces yuav taus cias meskas pab noj.
phwvnyawm
2007-09-28 16:27:52 UTC
Permalink
Post by TswvYim
cov qaij tsws po ces peb hmoob yeej tsis kam noj lawm ces kav liam ma
kwvtij. thaum nyob tim blog ces blog thiaj pab noj peb cov qaij uas ka
xwb. tuaj txog tebchaws no ces yuav taus cias meskas pab noj.
Tswv Yim,

Peb sawv daws yuav tsum paub tias txij thaum peb tawg teb chaws tuaj
poob kiag rau Meskas teb.Peb cov ntxhais hmoob mam pib kawm ntawv
txhua-ua yim.Tam sim no cov ntxhais hmoob mus deb npaum cas lawm?Cov
tub ned ho poob qab npaum cas lawm.....Yog nej hais lus saib tsis tau
cov poj niam li no xwb mas ib ntsis sawv daws yuav pom lauj......luag
yeej muaj qhov cauj thiab nad......sawv daws yuav tau hais zoo-oo
nawb.......poj niam mas nyiam hais zoo-oo thiab hlub-b nws ces nws
tsis khiav li lawm os cov phooj ywg.Tos cov poj niam pheej mus caum
luag lwm haiv neeg......feem coob ces yog cov txiv pheej tseem coj li
cov laus.....yus yog txiv neej lawm ces yog thiab tsis yog los yog tas
nrho tej poj niam yeej hais tsis tau......ua-ua ces luag nrhia tau kev
ces luag thiaj khiav lawm ned.......los sawv daws pheej tseem cem-m
tus niam......tus txiv niaj hnub nyob tham hluas nkauj rau ub rau no
tim Thaib,Nplog los cov laus tseem tsa-a tus txiv tw ntxiab thiab.
Born2beHmong
2007-09-28 18:25:47 UTC
Permalink
Phwv,

tos peb tuaj tham tsi sib haum li los, ntshe yog peb ib leeg yeej xav
txawv lawm ib leeg--thiab tsi tag li ntawd xwb, ntshe nej cov ua tij
no tseem coj lub siab nkhaus nkhaus tim ub li no tiag pob. tos tham
lus los tsi haum, tsua pom peb sib cav, sib cam, thiab sib tshum tag
li xwb no nad.

peb cov hlua niam no, peb txoj kev xav lawm deb thiab mus txawv nej
cov no lawm nawb....yog nej tseem coj li no xwb tiag, txhob tham txog
haivneeg hmoob thiab hmoob tej me kasmias kasmoos li lawm
***@Phwv...

koj me kwv ntxawg, Born2beHmong
TswvYim
2007-09-28 17:06:00 UTC
Permalink
thov txim os phwv kuv hais taus dhaus zog lawm. yeej yog lis koj hais ma.
tos peb hmoob tsis vaj meej los vim thaum ub peb cov poj niam tos cov txiv
neej xwb. nimno peb lub neej zoo los twb yog ob niam txiv mus khwv lub neej
thiaj zoo me me. pev yuav taus hlub peb cov pojniam kom tshaj luag lwm haiv
neeg hlub lawv cov pojniam.

hais raus cov pojniam thiab cov ntxhais, hnub no nej ntshaws dabtsis thiab
xav taus dabtsis peb cov uas yog txiv thiab tub yuav sib zog muaj txojsia
mus uas kom taus qhov nej tshaws raus nej. muab txojsia mus pauv daim av
raus nej nyob los kam tibsis nawb.
k***@aol.com
2007-09-28 17:18:21 UTC
Permalink
phwvnyawm-- tsis yog cem poj nrauj nas. zaum no kuv tham txog poj
nrauj, lwm zaus kuv mam tham txog yawg nrauj mas. ua cas niag poj
nrauj no twb nrauj 3 tug txiv hmoob es koj tseem hais tias nws zoo
no. txog txij nws nraug 3 tug txiv es yeej phem luag thiaj tsis yuav
nws nas. niag yawg thaub mekas no los yeej yuav tsis kav thiab os,
tso nyiaj twb tso nav. ho hais txog qhov paum loj los ham tsis muaj
tiag thiab los mas vim nws yeej cuab rau yawg thaub mekas rab niag loj
loj thiab ntev ntev tsis tseem tsis txaus nws yees ne puas yog mas
haj..haj..haj..

yawg laosking-- kuv los pom li tswvyim hais thiab. kuv xav tias qhov
ntawm koj, yog muaj tiag no koj yuav tau tso tseg nawb. ua li koj
txhaum txoj cai lawm laiv. sib ua rau tej me nyuam yaus saib nws
txhaum txoj cai nyob teb chaws no. txawm koj yuav yog ib tug yawg
nrauj thiab los yeej ua tsis tau li koj. tseg nawb tsam lwm zaus ces
kuv ho tau coj koj tuaj piav rau phwvnyawm lawv mloog ntag laiv
haj..haj..haj..
Moobsib
2007-09-28 21:53:21 UTC
Permalink
Kuv saib zag nua tij laug kwvtij nrhav tau zoo xwm lug rua peb caav
lawm tag lauv... Ua caag koj yuav has tas luas nrauj 3 zag txiv lawm
ces yog luas phem nua maj? Koj tub pomxeeb yog ib tug neeg thoob tsib
to nrog nev... Has le ko ces lwm nub peb cov puj/pojniam tsi kaam tsaa
teg rua koj ua nom lawm tag... heheheehhhe..

Tej ntawd ces tub yog nwg xaav show off rua mej saib kuas mej nqog
quav ncaug nrov "qood" nua xwb mas.. Yog kuv mas kuv tseem yuav moog
npuaj nwg xub pwg hab conglatulate nwg ntxiv nav.. Zoo le koj tseem
khibx kawg sub as, raws le koj cov lug nuav naj?

MS
j***@gmail.com
2007-09-28 23:34:13 UTC
Permalink
All,

Cov saub hmoob tau predict cia tias, tom ntej no cov txiv neej yuav
tsawg dua cov poj niam. Thaum ntawd, cov txiv neej yuav raug pojniam
ua sexual harrasment. Thaum lawv fuam yees tuaj mas, cov txivneej kawg
khiav nce ntoo, hos cov pojniam mas nyob tsheej pawg hauv qab ntoo zov
thiab sib txeeb xuas pas tshum tus ntxhiab txivneej los hniav kom ib
ce ntxhee. Tamsim no, hauv society hmoob, pojnrauj yeej tabmeeg nrhiav
tshuav sibtshov li lawm, tsis hais nyob party, flea market, los sis
tej ntees mob ntees tuag.

Twb tsis hais thaum ua neej nyob, tuag lawm los tseem txeeb qees,
tsuav taus ris lub tittle "Mrs..." xwb. Ze-e qhov peb cov txivneej
yuav mag xuas pas tshum laud...


TseemYeej.
phwvnyawm
2007-09-28 22:59:29 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
phwvnyawm-- tsis yog cem poj nrauj nas. zaum no kuv tham txog poj
nrauj, lwm zaus kuv mam tham txog yawg nrauj mas. ua cas niag poj
nrauj no twb nrauj 3 tug txiv hmoob es koj tseem hais tias nws zoo
no. txog txij nws nraug 3 tug txiv es yeej phem luag thiaj tsis yuav
nws nas. niag yawg thaub mekas no los yeej yuav tsis kav thiab os,
tso nyiaj twb tso nav. ho hais txog qhov paum loj los ham tsis muaj
tiag thiab los mas vim nws yeej cuab rau yawg thaub mekas rab niag loj
loj thiab ntev ntev tsis tseem tsis txaus nws yees ne puas yog mas
haj..haj..haj..
yawg laosking-- kuv los pom li tswvyim hais thiab. kuv xav tias qhov
ntawm koj, yog muaj tiag no koj yuav tau tso tseg nawb. ua li koj
txhaum txoj cai lawm laiv. sib ua rau tej me nyuam yaus saib nws
txhaum txoj cai nyob teb chaws no. txawm koj yuav yog ib tug yawg
nrauj thiab los yeej ua tsis tau li koj. tseg nawb tsam lwm zaus ces
kuv ho tau coj koj tuaj piav rau phwvnyawm lawv mloog ntag laiv
haj..haj..haj..
Kwv,

Koj tsis cem tiam si hos hais tias qhov loj-j no maj.......tus pog
ntawd qhov tsis loj nawb.....ntuj yeej tsim tau los haum-m txhua rab
nas......koj tham li no hauv no xwb cov thaub hauv no muaj ib txhia
twb xav mus ua tus pog ntawd lawm nas......txiv neej hmoob mas lam-m
cem-m cov poj nrauj zoo li tus koj hais no.Tab sis lawv cia-ia siab
thiab nyas rhw saib nws yuav muab yawg thaub Meskas lawb hnub
twg.....npaj mus tham ntag hos......yeej yog li koj hais nws yeej yuav
muab yawg thaub Meskas lawb los mas.......koj txhob txhawj txog yawg
Meskas rab loj........nyob hauv peb zos no........muaj ib tug poj
hmoob mus tham Meskas rov los tham nws cov phooj ywg tias ntuj
aw......Meskas rab phom mas tsis khov kiag li rab niag muag-
g.......tiam sis qhov haib mas Meskas tus nplaig tseem haib
dua.......yog li poob kiag rau Vaajmoob lub tsev kawm yaim lawm ntag
nawb.

Koj sim hos hai yawg nrauj tuaj saib?
k***@aol.com
2007-10-01 13:57:03 UTC
Permalink
phwvnyawm aw-- haj..haj..haj.. qhov kuv hais tias niag poj nrauj
ntawd lub niag qhov loj no tsis yog cem os, twb yog hais kom nej nyob
tsis tau ntag nrho xwb ntag ab haj...haj...haj... kuv saib ziag no
zoo li koj twb nyob tsis tshuas tau lawm sub sav haj...haj...haj...
saib puas xav tau phone mas. yog xav tau no mas pab nug mas
haj..haj...haj...
Tony
2007-09-28 17:30:25 UTC
Permalink
Cov tuab neeg saib tsi taug es tshuav koj ib leeg saib xwb. Nwg hlob
yawm meskas puas nov tawv naj? Hahaha! Ua ntsuag saib ntau xaav ntau
tsaam ntsi tsi muaj chaw nkaum ov/
t***@gmail.com
2019-05-04 04:27:06 UTC
Permalink
Pjm khaus
nraugnruag
2007-09-29 15:22:22 UTC
Permalink
Phwvnyawm, koj mas kuj yog yuav tau koobhmoov >vim koj txawj hlub cov
neeg txomnyem tsis yog koj mus Church los?????. >Ob tug sib tua nyob
North carolina ces yog Ntxoovlug vaj tus tub >thiab tus nyab. Ntxovlug
Vaj lawv cov no, siab limhiam heev, lawv mus >yuav luag tej ntxhais rau
lawv tej tub mas lawv tsis mus hais tshoob li, >ciali coj luag tus
ntxhais mus rau tus tub aim xwb. Ntxoovlug vaj >thiab Chojvaj
( Richard) thaum nyob pem Milwaukee, Wi. yuav >tau lawv cov Hmoob yaj 2
tug tsis mus hais tshoob li ciali coj los rau >nram NC. lawm xwb. Nws
kuj muaj npam thiab nawb cov hluas nawb.
tshaj,

hais li es koj paub ntxoov lug zoo npaum li thiab lov?, koj yog xeem yaj
los xeem vaj?. kuv paub tsev neeg no zoo thiab mas qhov koj hais ko ces
vim tus pojniam tim thaibteb tsi kam kom TXOS muaj niam hlob xwb, thiaj li
muaj tej xwm txheej zoo li no.

qhov kuv xav tias tus niam yau tom qab no nws tsi yuav TXOS lawm ces nws
ho tsi cia li tseem xav mus txeeb ib ntsab tej khoom vaj khoom tsev thiab
ces nws thiaj li chim siab ces nws thiaj li tau txov txoj sia zoo li no,
tsi yog hlub es tua tab sis yog nyuaj siab ces tua qhov kuv paub, tus niam
yau no nyiam qhuav los tau 2 xyoos xwb tseem tseem xav tias yuav txeeb ib
nrab ntawm tus txiv lub neej ces thiaj tsi sib haum rau kis no lawm, niam
yau cov kwv tij nrog(pab) tus niam yau xub tus txiv lawm, qhov no mas kuv
pom tau tias tus niam yau cov kwv tij ua tsi yog lawm vim tias yuav tau
saib zoo thiab lub neej tus txiv khwv tau ntau xyoo mam mus yuav tus
pojniam tau 2 xyoos xwb, ho tseem yuav mus nrog xub tus txiv cov khoom vaj
khoom tsev los rau tus niamyau thiab mas kuv xav mas cov kwvtij saib tsi
ncaj ncees lawm. thaum no nws thiaj txov nkawb ob leeg txoj sia, kuv pom
tau tias yog niamyau cov kwvtij txo nkawv txojsia lawm.
a***@gmail.com
2014-06-10 20:53:05 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.
h***@gmail.com
2020-02-23 18:46:05 UTC
Permalink
Post by k***@aol.com
lub as tiv tag los no kuv mus koom lawv ib lub party. pom ib tug poj
hmoob tseem hluas hluas thiab kuj zoo nkauj cev yiag txias me tsawv
siab li 5 feet ntawd nrog ib tug yawg thaub mekas loj loj siab siab.
lawv nyuam qhuav ntaus thawj thawj txoj phee sim lawv cov khoom thiab
kom nca tsev xwb tsis tau tau muaj leej twg mus dance, tab sis tus poj
nrauj no ci li rub loo tus yawg thaub mekas nkawv mus sib khawm kiag
ti ti dance slow nkawv 2 leeg hauv floor xwb ua rau sawv daws tsiv
ntsia kawg li. lawv kuj tua teeb tsaus ntuj tsawv thiab. muaj ib cov
neeg zaum ze kuj hais tias lawv pom niag poj nrauj hmoob ntawd muab
niag yawg thaub rab niag yaj phom hlob hlob thaum nkawv sib khawm ti
ti ntawd no. tus poj nrauj no lawv hais tias twb nrauj 3 tug txiv
hmoob lawm. tus yawg thaub mekas no yog nws tus hluas nraug. luag
hais tias poj nrauj yeej tsis txaj muag thiab paum yeej loj tshaj no
ntshe yog li no tiag lau.
Loading...