Discussion:
Vaj Ncuab dau twg lawm os ?
(too old to reply)
m***@gmail.com
2018-03-06 20:36:39 UTC
Permalink
Nyob zoo, kuv ua tub xav paub hais tias Hlob Vaj Ncuab dua twg lawm os ?
Vim li cas tsis pom nws li lawm os ? Puas muaj leeg twg paub hais tias nws yog leeg twg vim kuv xav contact nws. Vim kuv xav paub Keeb Kwm thiab muaj lub nug os. Ua tsaug.
Vaj Ncuab
2018-03-06 23:53:26 UTC
Permalink
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo, kuv ua tub xav paub hais tias Hlob Vaj Ncuab dua twg lawm os ?
Vim li cas tsis pom nws li lawm os ? Puas muaj leeg twg paub hais tias nws yog leeg twg vim kuv xav contact nws. Vim kuv xav paub Keeb Kwm thiab muaj lub nug os. Ua tsaug.
Me kwv ntxawg Mike 19...; Muaj lus dab tsi hu xov tooj nrog kuv tham tau, kuv xov tooj yog (763) 447-0634.
m***@gmail.com
2018-03-07 20:40:33 UTC
Permalink
Post by Vaj Ncuab
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo, kuv ua tub xav paub hais tias Hlob Vaj Ncuab dua twg lawm os ?
Vim li cas tsis pom nws li lawm os ? Puas muaj leeg twg paub hais tias nws yog leeg twg vim kuv xav contact nws. Vim kuv xav paub Keeb Kwm thiab muaj lub nug os. Ua tsaug.
Me kwv ntxawg Mike 19...; Muaj lus dab tsi hu xov tooj nrog kuv tham tau, kuv xov tooj yog (763) 447-0634.
Nyob zoo Txiv Hlob Vaj Ncuab. Zoo siab hais tias koj tseem nyob zoo os. Kuv ua tub xav contact koj vim xav kawm Keeb Kwm Hmoob lub sij hawm yog sab teb chaws Los Tsuas. Ib qhov lus nug : Koj puas muaj email os , Ua tsaug.
Vaj Ncuab
2018-03-07 23:13:52 UTC
Permalink
Post by m***@gmail.com
Post by Vaj Ncuab
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo, kuv ua tub xav paub hais tias Hlob Vaj Ncuab dua twg lawm os ?
Vim li cas tsis pom nws li lawm os ? Puas muaj leeg twg paub hais tias nws yog leeg twg vim kuv xav contact nws. Vim kuv xav paub Keeb Kwm thiab muaj lub nug os. Ua tsaug.
Me kwv ntxawg Mike 19...; Muaj lus dab tsi hu xov tooj nrog kuv tham tau, kuv xov tooj yog (763) 447-0634.
Nyob zoo Txiv Hlob Vaj Ncuab. Zoo siab hais tias koj tseem nyob zoo os. Kuv ua tub xav contact koj vim xav kawm Keeb Kwm Hmoob lub sij hawm yog sab teb chaws Los Tsuas. Ib qhov lus nug : Koj puas muaj email os , Ua tsaug.
Kwv ntxawg Mike 19..., email kuv muaj kawg, kuv tus email yog: ***@yahoo.com or ***@gmail.com koj siv tus twg los tau.


Ua tsaug
t***@gmail.com
2018-03-19 16:52:25 UTC
Permalink
Post by Vaj Ncuab
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo, kuv ua tub xav paub hais tias Hlob Vaj Ncuab dua twg lawm os ?
Vim li cas tsis pom nws li lawm os ? Puas muaj leeg twg paub hais tias nws yog leeg twg vim kuv xav contact nws. Vim kuv xav paub Keeb Kwm thiab muaj lub nug os. Ua tsaug.
Me kwv ntxawg Mike 19...; Muaj lus dab tsi hu xov tooj nrog kuv tham tau, kuv xov tooj yog (763) 447-0634.
Hi Vaj Ncuab.
Vaj Ncuab
2018-03-21 03:44:22 UTC
Permalink
Post by t***@gmail.com
Post by Vaj Ncuab
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo, kuv ua tub xav paub hais tias Hlob Vaj Ncuab dua twg lawm os ?
Vim li cas tsis pom nws li lawm os ? Puas muaj leeg twg paub hais tias nws yog leeg twg vim kuv xav contact nws. Vim kuv xav paub Keeb Kwm thiab muaj lub nug os. Ua tsaug.
Me kwv ntxawg Mike 19...; Muaj lus dab tsi hu xov tooj nrog kuv tham tau, kuv xov tooj yog (763) 447-0634.
Hi Vaj Ncuab.
Tijlaug Ch... (Xeev Xwm),


Zoo siab uas koj tseem rov qab tuaj tsham SCH. June 2, 2018 yuav los no yawg hlob Pab Thas Paj Mab Thoj yuav noj ib pluag mov loj txhawb yawg kev ua nom ua tswv, ntseeg hais tias yuav ntsib koj rau hnub ntawd.
t***@gmail.com
2018-03-25 18:41:49 UTC
Permalink
Post by Vaj Ncuab
Post by t***@gmail.com
Post by Vaj Ncuab
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo, kuv ua tub xav paub hais tias Hlob Vaj Ncuab dua twg lawm os ?
Vim li cas tsis pom nws li lawm os ? Puas muaj leeg twg paub hais tias nws yog leeg twg vim kuv xav contact nws. Vim kuv xav paub Keeb Kwm thiab muaj lub nug os. Ua tsaug.
Me kwv ntxawg Mike 19...; Muaj lus dab tsi hu xov tooj nrog kuv tham tau, kuv xov tooj yog (763) 447-0634.
Hi Vaj Ncuab.
Tijlaug Ch... (Xeev Xwm),
Zoo siab uas koj tseem rov qab tuaj tsham SCH. June 2, 2018 yuav los no yawg hlob Pab Thas Paj Mab Thoj yuav noj ib pluag mov loj txhawb yawg kev ua nom ua tswv, ntseeg hais tias yuav ntsib koj rau hnub ntawd.
Kuv tsis paub yawg li nawb, thiab kuv tsis koom lawv lub rooj nom rooj tswv ntawd li, koj twv kuv yuam kev deb lawm laus kuv tsis yog lawv cov xeem thoj ntawd kuv mas tseem tseem Yaj cuaj txig, Nais Koos Nkias Pov lub ntees kuv tuaj tib sis koj pos pom kuv thiab, thaum hlob Nkias tuag Yaj Thoob nyob California nws tsis kam tuaj xyuas nws Txiv lub cawv xeeb cawv lav, ces kuv tseem tau hu mus nrog nws tham tias yog vim li cas yus txiv tuag yus ho tsis tuaj, nws keb nab keb lam tias mob taw vwm tuaj tsis taus, kuv muab yawg yws ib pluag, tas ces Ntsuab Pov Yaj thiaj hu rau nrog Yaj Thoob tham, nws ua tsis taus tes thiaj tua ne, koj pos paub txog tej kuv hais no thiab, kuv pom koj lawm ua li koj pos pom kuv thiab maj. Koj rab neev xu deeb ua luaj rau tim Moos pheeb lawm es.
Vaj Ncuab
2018-03-28 23:02:33 UTC
Permalink
Post by t***@gmail.com
Post by Vaj Ncuab
Post by t***@gmail.com
Post by Vaj Ncuab
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo, kuv ua tub xav paub hais tias Hlob Vaj Ncuab dua twg lawm os ?
Vim li cas tsis pom nws li lawm os ? Puas muaj leeg twg paub hais tias nws yog leeg twg vim kuv xav contact nws. Vim kuv xav paub Keeb Kwm thiab muaj lub nug os. Ua tsaug.
Me kwv ntxawg Mike 19...; Muaj lus dab tsi hu xov tooj nrog kuv tham tau, kuv xov tooj yog (763) 447-0634.
Hi Vaj Ncuab.
Tijlaug Ch... (Xeev Xwm),
Zoo siab uas koj tseem rov qab tuaj tsham SCH. June 2, 2018 yuav los no yawg hlob Pab Thas Paj Mab Thoj yuav noj ib pluag mov loj txhawb yawg kev ua nom ua tswv, ntseeg hais tias yuav ntsib koj rau hnub ntawd.
Kuv tsis paub yawg li nawb, thiab kuv tsis koom lawv lub rooj nom rooj tswv ntawd li, koj twv kuv yuam kev deb lawm laus kuv tsis yog lawv cov xeem thoj ntawd kuv mas tseem tseem Yaj cuaj txig, Nais Koos Nkias Pov lub ntees kuv tuaj tib sis koj pos pom kuv thiab, thaum hlob Nkias tuag Yaj Thoob nyob California nws tsis kam tuaj xyuas nws Txiv lub cawv xeeb cawv lav, ces kuv tseem tau hu mus nrog nws tham tias yog vim li cas yus txiv tuag yus ho tsis tuaj, nws keb nab keb lam tias mob taw vwm tuaj tsis taus, kuv muab yawg yws ib pluag, tas ces Ntsuab Pov Yaj thiaj hu rau nrog Yaj Thoob tham, nws ua tsis taus tes thiaj tua ne, koj pos paub txog tej kuv hais no thiab, kuv pom koj lawm ua li koj pos pom kuv thiab maj. Koj rab neev xu deeb ua luaj rau tim Moos pheeb lawm es.
Tijlaug Tshaj;Yuav tsum hais li koj, sawv daws thiaj ntseeg tias koj yog Yaj 9 txig. kuv mas 100% koj yog Ch.. (Xeev Xwm) lawm. Vim koj paub paub txoj kev tim Nam Tao tuaj rau Sam Thong, koj paub paub cov Hmoob Naj Vej, koj paub paub nroog Muas Loob (Luang Prabang), koj paub paub Nais Maum Yaj Kub (Me Yaj), thiab koj paub paub Hmoob Colorado.

Thaum Naikong Nkias Pov tuag, kuv yeej tuaj tabsi kuv xam pe tsawg los tsis pom koj. But, ntseeg tias yuav ntsib koj thaum yawg hlob Paj Mab Thoj pluas mov June 2, 2018.
Vaj Ncuab
2018-03-31 14:00:32 UTC
Permalink
Post by Vaj Ncuab
Post by t***@gmail.com
Post by Vaj Ncuab
Post by t***@gmail.com
Post by Vaj Ncuab
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo, kuv ua tub xav paub hais tias Hlob Vaj Ncuab dua twg lawm os ?
Vim li cas tsis pom nws li lawm os ? Puas muaj leeg twg paub hais tias nws yog leeg twg vim kuv xav contact nws. Vim kuv xav paub Keeb Kwm thiab muaj lub nug os. Ua tsaug.
Me kwv ntxawg Mike 19...; Muaj lus dab tsi hu xov tooj nrog kuv tham tau, kuv xov tooj yog (763) 447-0634.
Hi Vaj Ncuab.
Tijlaug Ch... (Xeev Xwm),
Zoo siab uas koj tseem rov qab tuaj tsham SCH. June 2, 2018 yuav los no yawg hlob Pab Thas Paj Mab Thoj yuav noj ib pluag mov loj txhawb yawg kev ua nom ua tswv, ntseeg hais tias yuav ntsib koj rau hnub ntawd.
Kuv tsis paub yawg li nawb, thiab kuv tsis koom lawv lub rooj nom rooj tswv ntawd li, koj twv kuv yuam kev deb lawm laus kuv tsis yog lawv cov xeem thoj ntawd kuv mas tseem tseem Yaj cuaj txig, Nais Koos Nkias Pov lub ntees kuv tuaj tib sis koj pos pom kuv thiab, thaum hlob Nkias tuag Yaj Thoob nyob California nws tsis kam tuaj xyuas nws Txiv lub cawv xeeb cawv lav, ces kuv tseem tau hu mus nrog nws tham tias yog vim li cas yus txiv tuag yus ho tsis tuaj, nws keb nab keb lam tias mob taw vwm tuaj tsis taus, kuv muab yawg yws ib pluag, tas ces Ntsuab Pov Yaj thiaj hu rau nrog Yaj Thoob tham, nws ua tsis taus tes thiaj tua ne, koj pos paub txog tej kuv hais no thiab, kuv pom koj lawm ua li koj pos pom kuv thiab maj. Koj rab neev xu deeb ua luaj rau tim Moos pheeb lawm es.
Tijlaug Tshaj;
Yuav tsum hais li koj, sawv daws thiaj ntseeg tias koj yog Yaj 9 txig. kuv mas 100% koj yog Ch.. (Xeev Xwm) lawm. Vim koj paub paub txoj kev tim Nam Tao tuaj rau Sam Thong, koj paub paub cov Hmoob Naj Vej, koj paub paub nroog Muas Loob (Luang Prabang), koj paub paub Nais Maum Yaj Kub (Me Yaj), thiab koj paub paub Hmoob Colorado.
Thaum Naikong Nkias Pov tuag, kuv yeej tuaj tabsi kuv xam pe tsawg los tsis pom koj. But, ntseeg tias yuav ntsib koj thaum yawg hlob Paj Mab Thoj pluas mov June 2, 2018.
Tijlaug Tshaj;


Ob hnub no Hmoob State or Hmoob Teb Chaws niaj hnub sib ceg es koj xav li cas? Koj tuaj Keeb Thawj Xeeb tog or tuaj Txiv Yawg Ntxhw Steve Vang Moua tog?
t***@gmail.com
2018-03-25 19:22:41 UTC
Permalink
Post by Vaj Ncuab
Post by t***@gmail.com
Post by Vaj Ncuab
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo, kuv ua tub xav paub hais tias Hlob Vaj Ncuab dua twg lawm os ?
Vim li cas tsis pom nws li lawm os ? Puas muaj leeg twg paub hais tias nws yog leeg twg vim kuv xav contact nws. Vim kuv xav paub Keeb Kwm thiab muaj lub nug os. Ua tsaug.
Me kwv ntxawg Mike 19...; Muaj lus dab tsi hu xov tooj nrog kuv tham tau, kuv xov tooj yog (763) 447-0634.
Hi Vaj Ncuab.
Tijlaug Ch... (Xeev Xwm),
Zoo siab uas koj tseem rov qab tuaj tsham SCH. June 2, 2018 yuav los no yawg hlob Pab Thas Paj Mab Thoj yuav noj ib pluag mov loj txhawb yawg kev ua nom ua tswv, ntseeg hais tias yuav ntsib koj rau hnub ntawd.
Tus lub npe koj hais nws lub npe Xeev Xwm no mas kuv ho tsis paub nws thiab, seb nws yog Hmoob nyob sab twg xwb laus, kuv mas yog Hmoob Noom Hej Hmoob Xeev Khuam, kuv thiaj paub txog nais koos Paj Tsab Lis tsev neeg, kuv thiaj paub lawv keeb kwm zoo, kuv thiaj piav tau Yeej Paj Tsab tus nyuj ceg tawv, tso nrau yeej Col Tub Pos Lis tus nyuj Txwj Kawm Muas uas nws muab pub rau Col Tub Pos Lis.

Thaum nais koos Paj Tsab Lis tuag muab coj mus faus rau nram qab roob lub vav hauj sam ntsia ntsoov rau tim dawm kev tsheb mus phav kheb.

Thaum Nais Maum Yaj Thaiv tuag nws yuav tau ib tus nkauj Hmoob nplog hluas hluas tuaj tseem tsis tau ua ntaub ntawv li, ces coj nws lub cev muas ua dab qhuas rau California kuv tau mus koom yawg lub ntees, Phwvnyawm tuaj los nws tsis paub kuv li, hmo hais xwb ces thiaj muab yawg poj niam txis rau nws kuv kwv uas nrauj poj niam lawm, dhau ntawd los Phwvnyawm tus txiv hlob tus poj niam tuag kuv kuj tuaj mus koom lub ntees thiab los Phwvnyawm tsis paub kuv li.

Tsis ntev los no hlob nais koos Nkias Pov Yaj tuag kuv kuj tuaj koom thiab tau hu mus rau Yaj Thoob li tau hais los saum los xyov koj twb tsis paub txog li, nais khu Yaj Ntxheb tuaj wb sib ntsib tham me ntsis Yaj Ntxheb hais tias nws mus lawb neej lawm vim tsis muaj kwv tij coob tsis paub dab qhuas tas lawm, Yaj Ntxheb paub kuv zoo, ua li koj pos paub nais khu Yaj Ntxheb zoo thiab. Ntseeg tias koj twv kuv yuam kev deb lawm laus kwv Vajncuab.
D***@yahoo.com
2018-03-13 06:11:59 UTC
Permalink
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo, kuv ua tub xav paub hais tias Hlob Vaj Ncuab dua twg lawm os ?
Vim li cas tsis pom nws li lawm os ? Puas muaj leeg twg paub hais tias nws yog leeg twg vim kuv xav contact nws. Vim kuv xav paub Keeb Kwm thiab muaj lub nug os. Ua tsaug.
Oh..you guys still come here?
t***@gmail.com
2018-03-19 16:50:37 UTC
Permalink
Post by m***@gmail.com
Nyob zoo, kuv ua tub xav paub hais tias Hlob Vaj Ncuab dua twg lawm os ?
Vim li cas tsis pom nws li lawm os ? Puas muaj leeg twg paub hais tias nws yog leeg twg vim kuv xav contact nws. Vim kuv xav paub Keeb Kwm thiab muaj lub nug os. Ua tsaug.
Hi vaj ncuab what do you want?
Loading...